Nakit Akış Bilgilerini Farklı Şekilde Kullanarak Şirketlerin Ekonomik Özelliklerini Değerlendirebilir Miyiz? Türk İmalat Sektörü Örneği
Can We Evaluate Economic Features Of Companies By Using Cash Flow Information In A Different Way? Evidence From Turkish Manufacturing Industry

Nazlı Kepçe [1]

232 159

Nakit akış bilgisi bir işletmenin ekonomik faaliyetlerini yönlendiren önemli bir veridir. Bu nedenledir ki finansal tablo kullanıcıları işletmeler tarafından sunulan nakit akış bilgisine her geçen gün daha fazla ilgi göstermekte ve işletmelerin finansal durumu hakkında fikir sahibi olabilmek için nakit akış tablosundan edinilen bilgilerin analizinde her biri birbirinden faydalı pek çok yöntem kullanmaktadırlar. Bu çalışma bir şirketin finansal özelliklerinin 1993 yılında Gup ve Samson tarafından geliştirilmiş olan model kullanılarak tespit edilmesinin mümkün olup olmadığını analiz etmek amacı gerçekleştirilmiştir. Bunun için öncelikle 2011-2015 dönemi süresince imalat sektöründe faaliyet gösterip hisseleri her yıl Borsa İstanbul X100’de işlem gören işletmeler söz konusu model temel alınarak sınıflandırılmış, takiben işletmeleri finansal olarak karakterize etmek için yaygın olarak kullanılan finansal oranlar söz konusu işletmeler için hesaplanmış ve bu iki grup arasında bir ilişki olup olmadığı Kendall’s Tau_b yöntemi kullanılarak analiz edilmiştir.

Cash is an axis around which each company’s economic life rotates. That’s why users of financial statements have been showing an increased interest in the cash flow information provided by companies. There have been several methods used to analyze the information gathered from the Statement of Cash Flows each of which give us a useful information about companies’ fiscal standing. This paper focuses on the Statement of Cash Flows data of the manufacturing companies listed in Borsa Istanbul X100 each year over the 2011-2015 period to analyze whether Gup and Samson’s cash flow pattern model developed in 1993 can be used to characterize a company from financial standpoint. First classified listed manufacturing companies using Gup and Samson’s model and calculated selected financial ratios which are used in determining a company’s financial characteristics. Then used Kendall’s Tau-b model to analyze the correlation between cash flow patterns and selected financial ratios.

  • (1) Gup, B. E., Samson, W. D., Dugan, M. J. and others (1993). “An analysis of patterns from the statement of cash flows”; Financial Practice and Education, Fall, 73-79.
  • (2) Kepçe, N. (2016). “Can we characterize companies by using cash flow information in a different way?”Seçmeler 2016, İstanbul Üniversitesi,İşletme Fakültesi, Muhasebe Enstitüsü, 93-100.
  • (3) Steyn-Bruwer, B.W. ; Hamman, WD., (2005). “Cash flow patterns in listed South African industrial companies”; Meditari Accountancy Research, Vol.13, No.1,1-17.
  • (4) Aktaş, R., Karğın, S., Karğın, M. (2012). “Analyzing the cash flow profiles of firms using the cash flow patterns method”, Muhasebe ve Finansman Dergisi, 101-118.
  • (5) Bhandari, S.B, Iyer, R., (2013). “Predicting business failure using cash flow statement based measures”; Managerial Finance, Vol.39, No.7, 667-676.
  • (6) Herstein, J.H., McKinnon, S.M., (1997). “Solving the puzzle of cash flow statement”, Business Horizons, January-February, 69-76.
Konular Sosyal ve Beşeri Bilimler
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Nazlı Kepçe
Ülke: Turkey


Bibtex @araştırma makalesi { jobaf316720, journal = {Bankacılık ve Finansal Araştırmalar Dergisi(BAFAD)}, issn = {2148-4090}, eissn = {2148-4090}, address = {Gazi Üniversitesi}, year = {}, volume = {4}, pages = {62 - 69}, doi = {}, title = {Can We Evaluate Economic Features Of Companies By Using Cash Flow Information In A Different Way? Evidence From Turkish Manufacturing Industry}, key = {cite}, author = {Kepçe, Nazlı} }
APA Kepçe, N . (). Can We Evaluate Economic Features Of Companies By Using Cash Flow Information In A Different Way? Evidence From Turkish Manufacturing Industry. Bankacılık ve Finansal Araştırmalar Dergisi(BAFAD), 4 (2), 62-69. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/jobaf/issue/30183/316720
MLA Kepçe, N . "Can We Evaluate Economic Features Of Companies By Using Cash Flow Information In A Different Way? Evidence From Turkish Manufacturing Industry". Bankacılık ve Finansal Araştırmalar Dergisi(BAFAD) 4 (): 62-69 <http://dergipark.gov.tr/jobaf/issue/30183/316720>
Chicago Kepçe, N . "Can We Evaluate Economic Features Of Companies By Using Cash Flow Information In A Different Way? Evidence From Turkish Manufacturing Industry". Bankacılık ve Finansal Araştırmalar Dergisi(BAFAD) 4 (): 62-69
RIS TY - JOUR T1 - Can We Evaluate Economic Features Of Companies By Using Cash Flow Information In A Different Way? Evidence From Turkish Manufacturing Industry AU - Nazlı Kepçe Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Bankacılık ve Finansal Araştırmalar Dergisi(BAFAD) JF - Journal JO - JOR SP - 62 EP - 69 VL - 4 IS - 2 SN - 2148-4090-2148-4090 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Bankacılık ve Finansal Araştırmalar Dergisi(BAFAD) Can We Evaluate Economic Features Of Companies By Using Cash Flow Information In A Different Way? Evidence From Turkish Manufacturing Industry %A Nazlı Kepçe %T Can We Evaluate Economic Features Of Companies By Using Cash Flow Information In A Different Way? Evidence From Turkish Manufacturing Industry %D 2018 %J Bankacılık ve Finansal Araştırmalar Dergisi(BAFAD) %P 2148-4090-2148-4090 %V 4 %N 2 %R %U
ISNAD Kepçe, Nazlı . "Nakit Akış Bilgilerini Farklı Şekilde Kullanarak Şirketlerin Ekonomik Özelliklerini Değerlendirebilir Miyiz? Türk İmalat Sektörü Örneği". Bankacılık ve Finansal Araştırmalar Dergisi(BAFAD) 4 / 2 62-69.