İşletme Bilimi Dergisi
Kapak Resmi
e-ISSN 2148-0737 | Periyot Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2013 | Yayıncı Sakarya Üniversitesi |

Etik Kurul Onayı ve İntihal Denetimi Hakkında;

 

Saygıdeğer Yazarlarımız ve Okurlarımız;

Dergimiz yayın kalitesinin yükseltilmesi ve etik açıdan oluşabilecek problemleri
önlemek adına dergimiz 2018 Aralık (Cilt 6 Sayı 3) sayısından itibaren gönderilen
makaleler için etik kurul onayı istenecektir. Etik kurul onayı olmayan çalışmalar
için yazarlardan çalışmanın etik ilkeler gözetilerek gerçekleştirildiğine dair yazılı
ve imzalı onam istenecektir.

Dergimize yüklenen her bir makale hakem sürecine geçilmeden iThenticate yazılımı
aracılığı ile taranmaktadır. Tarama sonucu %20'nin üzerinde olan makaleler RED
edilmektedir.

Saygılarımızla...

İşletme Bilimi Dergisi Editör Kurulu  G9RoQ6.jpg

İşletme Bilimi Dergisi

e-ISSN 2148-0737 | Periyot Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2013 | Yayıncı Sakarya Üniversitesi |
Kapak Resmi

31.957

93.039

Etik Kurul Onayı ve İntihal Denetimi Hakkında;

 

Saygıdeğer Yazarlarımız ve Okurlarımız;

Dergimiz yayın kalitesinin yükseltilmesi ve etik açıdan oluşabilecek problemleri
önlemek adına dergimiz 2018 Aralık (Cilt 6 Sayı 3) sayısından itibaren gönderilen
makaleler için etik kurul onayı istenecektir. Etik kurul onayı olmayan çalışmalar
için yazarlardan çalışmanın etik ilkeler gözetilerek gerçekleştirildiğine dair yazılı
ve imzalı onam istenecektir.

Dergimize yüklenen her bir makale hakem sürecine geçilmeden iThenticate yazılımı
aracılığı ile taranmaktadır. Tarama sonucu %20'nin üzerinde olan makaleler RED
edilmektedir.

Saygılarımızla...

İşletme Bilimi Dergisi Editör Kurulu  G9RoQ6.jpg

JOBS Volume 6 Issue 3 Son Sayı
Cilt 6 - Sayı 3 - Ara 2018
 1. ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ KONGRELERİ BİLDİRİLERİNDE “METAFORİK NEOLOJİZM” SORUNU ÜZERİNE ELEŞTİREL BİR İNCELEME
  Sayfalar 1 - 38
  Hasan TUTAR
 2. FİRMALARIN AR-GE HARCAMALARININ AKTİF VE ÖZSERMAYE KARLILIĞINA ETKİSİ: BİST TEKNOLOJİ SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA
  Sayfalar 39 - 60
  Hasan Hüseyin YILDIRIM, Şakir SAKARYA
 3. SEKTÖRE İLİŞKİN KURUMSAL İMAJ ALGILARININ KARİYER YAPMA İSTEKLERİ ÜZERİNE ETKİSİ: TURİZM ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK BİR UYGULAMA
  Sayfalar 61 - 87
  Hümeyra TÖRE BAŞAT, Makbule AKAGÜNDÜZ
 4. TRAFİK KAZA DESENLERİNİN TANIMLANMASINDA K-MEANS KÜMELEME ALGORİTMASININ KULLANILMASI: SAKARYA İLİ UYGULAMASI
  Sayfalar 89 - 105
  Samet GÜNER, Keziban SEÇKİN CODAL, Hüseyin Serdar GEÇER, Erman COŞKUN
 5. KÜLTÜR BAĞLAMINDA FAALİYET TABANLI MALİYETLEME YÖNTEMİNİN TÜRKİYE’DE BAŞARI KOŞULLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
  Sayfalar 107 - 124
  Rifat YILMAZ
 6. E-MÜŞTERİLERİN DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİNE GÖRE ALGI VE MEMNUNİYETLERİNDEKİ FARKLILIKLARIN İNCELENMESİ: GAZİANTEP İLİ ÖRNEĞİ
  Sayfalar 127 - 151
  Vildan ATEŞ, Zafer KILIÇ
 7. GİRİŞİMCİNİN PERSPEKTİFİNDEN KENDİ GİRİŞİMSEL BAŞARI DEĞERLENDİRMESİ VE BAĞLAM TARTIŞMASI
  Sayfalar 153 - 174
  Umut Sanem ÇİTÇİ, Oğuzhan ÖZTÜRK, M. A. Metin DİNÇER
 8. İŞE YABANCILAŞMA BOYUTLARININ DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ
  Sayfalar 175 - 197
  Nuran AKŞİT AŞIK
 9. FARKLI VERİ SETLERİ ÜZERİNDE SMO VE J48 ALGORİTMALARININ SINIFLANDIRMA SONUÇLARININ KARŞILAŞTIRILMASI
  Sayfalar 199 - 213
  Mehmet Ali ALAN, Cavit YEŞİLYURT
 10. ETİK LİDERLERDE DUYGUSAL EMEĞİN İŞKOLİKLİĞE ETKİSİ
  Sayfalar 215 - 238
  Olgun Irmak ÇETİN
 11. SAĞLIK PROFESYONELLERİNİN YALIN UYGULAMALARA DİRENCİNİ BELİRLEMEYE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA
  Sayfalar 239 - 272
  Feryal BULUT, Mehmet Selami YILDIZ
 12. ENDÜSTRİ 4.0 VE ÇAĞRI MERKEZİ HİZMETLERİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
  Sayfalar 273 - 294
  İsa DEMİRKOL, Selami ÖZCAN