İşletme Bilimi Dergisi
Kapak Resmi
e-ISSN 2148-0737 | Periyot Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2013 | Yayıncı Sakarya Üniversitesi |

Etik Kurul Onayı ve İntihal Denetimi Hakkında;

 

Saygıdeğer Yazarlarımız ve Okurlarımız;

Dergimiz yayın kalitesinin yükseltilmesi ve etik açıdan oluşabilecek problemleri
önlemek adına dergimiz 2018 Aralık (Cilt 6 Sayı 3) sayısından itibaren gönderilen
makaleler için etik kurul onayı istenecektir. Etik kurul onayı olmayan çalışmalar
için yazarlardan çalışmanın etik ilkeler gözetilerek gerçekleştirildiğine dair yazılı
ve imzalı onam istenecektir.

Dergimize yüklenen her bir makale hakem sürecine geçilmeden iThenticate yazılımı
aracılığı ile taranmaktadır. Tarama sonucu %20'nin üzerinde olan makaleler RED
edilmektedir.

Saygılarımızla...

İşletme Bilimi Dergisi Editör Kurulu  G9RoQ6.jpg

İşletme Bilimi Dergisi

e-ISSN 2148-0737 | Periyot Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2013 | Yayıncı Sakarya Üniversitesi |
Kapak Resmi

25.347

56.216

Etik Kurul Onayı ve İntihal Denetimi Hakkında;

 

Saygıdeğer Yazarlarımız ve Okurlarımız;

Dergimiz yayın kalitesinin yükseltilmesi ve etik açıdan oluşabilecek problemleri
önlemek adına dergimiz 2018 Aralık (Cilt 6 Sayı 3) sayısından itibaren gönderilen
makaleler için etik kurul onayı istenecektir. Etik kurul onayı olmayan çalışmalar
için yazarlardan çalışmanın etik ilkeler gözetilerek gerçekleştirildiğine dair yazılı
ve imzalı onam istenecektir.

Dergimize yüklenen her bir makale hakem sürecine geçilmeden iThenticate yazılımı
aracılığı ile taranmaktadır. Tarama sonucu %20'nin üzerinde olan makaleler RED
edilmektedir.

Saygılarımızla...

İşletme Bilimi Dergisi Editör Kurulu  G9RoQ6.jpg

Jobs Cilt 6 Sayı 1 Son Sayı
Cilt 6 - Sayı 1 - Nis 2018
 1. TEDARİKÇİ ÇEVİKLİĞİNİN ÖLÇÜLMESİNE YÖNELİK BİR YAKLAŞIM ÖNERİSİ: OTOMOTİV SEKTÖRÜ UYGULAMASI
  Sayfalar 1 - 26
  Tahsin GÜNDOĞAN, Samet GÜNER
 2. HASTA GÜÇLENDİRME ÖLÇEĞİNİN TÜRKÇE GEÇERLİLİK VE GÜVENİLİRLİĞİ
  Sayfalar 27 - 42
  Nazlı KAYA, Oğuz IŞIK
 3. TOPLAM KALİTE YÖNETİMİNİN TÜRKİYE’DE AKADEMİK ÇEVREDEKİ ELE ALINIŞI: MAKALE İNCELEMELERİ VE BİBLİYOMETRİK ANALİZ
  Sayfalar 43 - 58
  Sencer ÖZEL, Türker BAŞ
 4. ÜNİVERSİTELERDE BİLGİ SİSTEMİ SEÇİM KRİTERLERİNİN SWARA YÖNTEMİ İLE AĞIRLIKLANDIRILMASI: AMPİRİK BİR ÇALIŞMA
  Sayfalar 59 - 85
  Büşra KUTLU KARABIYIK, Mehmet Erdemir GÜNDOĞMUŞ
 5. KUŞAKLAR VE ÖRGÜTSEL SESSİZLİK / SESLİLİK
  Sayfalar 89 - 115
  Şafak GÜNDÜZ, Tuğrul PEKÇETAŞ
 6. HAVACILIK ENDÜSTRİSİNDE STRATEJİK ORTAKLIKLAR: VZA VE GÜVEN BÖLGESİ YAKLAŞIMI İLE BİR ETKİNLİK ANALİZİ ÇALIŞMASI
  Sayfalar 117 - 134
  Burak KESKİN
 7. FİRMALARIN UYGULADIKLARI REKABET STRATEJİLERİ VE BU KARARA ETKİ EDEN FAKTÖRLER
  Sayfalar 135 - 162
  Ersin IRK, Musa Said DÖVEN
 8. ÇALIŞMAYA TUTKUNLUK DÜZEYİNİN HASTANE TÜRÜ, HASTANE LOKASYONU VE BAZI SOSYO-DEMOGRAFİK-MESLEKİ ÖZELLİKLERE GÖRE İNCELENMESİ
  Sayfalar 163 - 183
  Safiye ŞAHİN, Uğur YOZGAT, Esra YAKŞİ
 9. SAĞLIK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN İLETİŞİM BECERİLERİ İLE SOSYAL MEDYA KULLANIMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN BELİRLENMESİ
  Sayfalar 185 - 205
  Meryem TURGUT, Gamze KUTLU, Sinem MUT
 10. ÖLÇEK BAZLI FİNANSAL PERFORMANSIN PROMETHEE YÖNTEMİYLE BELİRLENMESİ: FARKLI AĞIRLIKLANDIRMA YÖNTEMLERİNE DAYALI KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ
  Sayfalar 207 - 244
  Mehmet APAN, Ahmet ÖZTEL
 11. ÖRGÜTSEL ADALETSİZLİĞİN ÖRGÜTSEL DIŞLANMAYA ETKİSİNDE PSİKOLOJİK DAYANIKLILIĞIN ARACI ROLÜ
  Sayfalar 245 - 262
  Semra KÖSE, Serdar ÇAKAN, Duygu TERZİ