İşletme Bilimi Dergisi
Kapak Resmi
e-ISSN 2148-0737 | Periyot Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2013 | Yayıncı Sakarya Üniversitesi |

    G9RoQ6.jpg

İşletme Bilimi Dergisi

e-ISSN 2148-0737 | Periyot Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2013 | Yayıncı Sakarya Üniversitesi |
Kapak Resmi

22.485

43.795

    G9RoQ6.jpg

Jobs Cilt 6 Sayı 1 Son Sayı
Cilt 6 - Sayı 1 - Nis 2018
 1. TEDARİKÇİ ÇEVİKLİĞİNİN ÖLÇÜLMESİNE YÖNELİK BİR YAKLAŞIM ÖNERİSİ: OTOMOTİV SEKTÖRÜ UYGULAMASI
  Sayfalar 1 - 26
  Tahsin GÜNDOĞAN, Samet GÜNER
 2. HASTA GÜÇLENDİRME ÖLÇEĞİNİN TÜRKÇE GEÇERLİLİK VE GÜVENİLİRLİĞİ
  Sayfalar 27 - 42
  Nazlı KAYA, Oğuz IŞIK
 3. TOPLAM KALİTE YÖNETİMİNİN TÜRKİYE’DE AKADEMİK ÇEVREDEKİ ELE ALINIŞI: MAKALE İNCELEMELERİ VE BİBLİYOMETRİK ANALİZ
  Sayfalar 43 - 58
  Sencer ÖZEL, Türker BAŞ
 4. ÜNİVERSİTELERDE BİLGİ SİSTEMİ SEÇİM KRİTERLERİNİN SWARA YÖNTEMİ İLE AĞIRLIKLANDIRILMASI: AMPİRİK BİR ÇALIŞMA
  Sayfalar 59 - 85
  Büşra KUTLU KARABIYIK, Mehmet Erdemir GÜNDOĞMUŞ
 5. KUŞAKLAR VE ÖRGÜTSEL SESSİZLİK / SESLİLİK
  Sayfalar 89 - 115
  Şafak GÜNDÜZ, Tuğrul PEKÇETAŞ
 6. HAVACILIK ENDÜSTRİSİNDE STRATEJİK ORTAKLIKLAR: VZA VE GÜVEN BÖLGESİ YAKLAŞIMI İLE BİR ETKİNLİK ANALİZİ ÇALIŞMASI
  Sayfalar 117 - 134
  Burak KESKİN
 7. FİRMALARIN UYGULADIKLARI REKABET STRATEJİLERİ VE BU KARARA ETKİ EDEN FAKTÖRLER
  Sayfalar 135 - 162
  Ersin IRK, Musa Said DÖVEN
 8. ÇALIŞMAYA TUTKUNLUK DÜZEYİNİN HASTANE TÜRÜ, HASTANE LOKASYONU VE BAZI SOSYO-DEMOGRAFİK-MESLEKİ ÖZELLİKLERE GÖRE İNCELENMESİ
  Sayfalar 163 - 183
  Safiye ŞAHİN, Uğur YOZGAT, Esra YAKŞİ
 9. SAĞLIK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN İLETİŞİM BECERİLERİ İLE SOSYAL MEDYA KULLANIMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN BELİRLENMESİ
  Sayfalar 185 - 205
  Meryem TURGUT, Gamze KUTLU, Sinem MUT
 10. ÖLÇEK BAZLI FİNANSAL PERFORMANSIN PROMETHEE YÖNTEMİYLE BELİRLENMESİ: FARKLI AĞIRLIKLANDIRMA YÖNTEMLERİNE DAYALI KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ
  Sayfalar 207 - 244
  Mehmet APAN, Ahmet ÖZTEL
 11. ÖRGÜTSEL ADALETSİZLİĞİN ÖRGÜTSEL DIŞLANMAYA ETKİSİNDE PSİKOLOJİK DAYANIKLILIĞIN ARACI ROLÜ
  Sayfalar 245 - 262
  Semra KÖSE, Serdar ÇAKAN, Duygu TERZİ