İşletme Bilimi Dergisi
Kapak Resmi
e-ISSN 2148-0737 | Periyot Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2013 | Yayıncı Sakarya Üniversitesi |

Etik Kurul Onayı ve İntihal Denetimi Hakkında;

 

Saygıdeğer Yazarlarımız ve Okurlarımız;

Dergimiz yayın kalitesinin yükseltilmesi ve etik açıdan oluşabilecek problemleri
önlemek adına dergimiz 2018 Aralık (Cilt 6 Sayı 3) sayısından itibaren gönderilen
makaleler için etik kurul onayı istenecektir. Etik kurul onayı olmayan çalışmalar
için yazarlardan çalışmanın etik ilkeler gözetilerek gerçekleştirildiğine dair yazılı
ve imzalı onam istenecektir.

Dergimize yüklenen her bir makale hakem sürecine geçilmeden iThenticate yazılımı
aracılığı ile taranmaktadır. Tarama sonucu %20'nin üzerinde olan makaleler RED
edilmektedir.

Saygılarımızla...

İşletme Bilimi Dergisi Editör Kurulu  G9RoQ6.jpg

İşletme Bilimi Dergisi

e-ISSN 2148-0737 | Periyot Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2013 | Yayıncı Sakarya Üniversitesi |
Kapak Resmi

29.611

75.188

Etik Kurul Onayı ve İntihal Denetimi Hakkında;

 

Saygıdeğer Yazarlarımız ve Okurlarımız;

Dergimiz yayın kalitesinin yükseltilmesi ve etik açıdan oluşabilecek problemleri
önlemek adına dergimiz 2018 Aralık (Cilt 6 Sayı 3) sayısından itibaren gönderilen
makaleler için etik kurul onayı istenecektir. Etik kurul onayı olmayan çalışmalar
için yazarlardan çalışmanın etik ilkeler gözetilerek gerçekleştirildiğine dair yazılı
ve imzalı onam istenecektir.

Dergimize yüklenen her bir makale hakem sürecine geçilmeden iThenticate yazılımı
aracılığı ile taranmaktadır. Tarama sonucu %20'nin üzerinde olan makaleler RED
edilmektedir.

Saygılarımızla...

İşletme Bilimi Dergisi Editör Kurulu  G9RoQ6.jpg

Jobs Cilt 6 Sayı 2 Son Sayı
Cilt 6 - Sayı 2 - Ağu 2018
 1. ÖZ-BİLİNÇ ALGISININ OLUMLU GELECEK BEKLENTİSİNE ETKİSİ: POZİTİF PSİKOLOJİ VE KAYNAK ODAKLI YAKLAŞIM ARKA PLANI İLE BİR DEĞERLENDİRME
  Sayfalar 1 - 24
  Serra Yurtkoru, Seçil Taştan
 2. ANKARA İL MERKEZİNDEKİ BİR EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİNİN FİNANSAL PERFORMANSININ TOPSİS YÖNTEMİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ
  Sayfalar 25 - 44
  Keziban Avcı
 3. TURİZM ŞİRKETLERİNDE RAPORLANAN MARKA DEĞERİNİN ŞİRKETLERİN KÂRLILIĞINA VE SERMAYE YAPILARINA ETKİSİ
  Sayfalar 45 - 60
  Fırat Altınkaynak, Sedat Durmuşkaya, Enes Özcan
 4. HASTANE ÇALIŞANLARININ ÇALIŞMA YAŞAM KALİTESİ ALGISINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA
  Sayfalar 61 - 73
  Serkan Deniz, Mesut Çimen, Beyza Erkoç, Onur Yüksel, Metin Öksüz
 5. THE CHARACTERISTICS OF TURKISH FOREIGN TRADE COMPANIES: A Field Study
  Sayfalar 75 - 97
  Esra Dil, Mustafa Abdül Metin Dinçer, Tuğba Onur
 6. FARKLILIKLARIN YÖNETİMİ KONUSU ÜZERİNE YAPILAN LİSANSÜSTÜ TEZ ÇALIŞMALARINA YÖNELİK BİR İÇERİK ANALİZİ: 2003-2017 DÖNEMİ
  Sayfalar 99 - 113
  Canan Gamze Bal, Fatma Nur Karakuş
 7. YAŞLI BAKIM KURULUŞLARINDA ÇALIŞMAK: TUTUM, DUYGUSAL EMEK VE İŞ-YAŞAM DENGESİ TATMİNİ İLİŞKİSİ
  Sayfalar 115 - 133
  Serkan Erebak, Zehra Tarhan
 8. SATIN ALMA KARAR SÜRECİNDE OTEL MÜŞTERİLERİNİN İNTERNET KULLANIM ALIŞKANLIKLARINA YÖNELİK DURUM ANALİZİ
  Sayfalar 135 - 158
  Gülçin Özbay, Mehmet Sarıışık
 9. İŞLETME DÜZEYİ FAALİYETLERİNİN SİPARİŞ KARLILIĞINA ETKİSİNİ AHP VE TOPSİS YÖNTEMLERİYLE ANALİZ EDİLMESİ
  Sayfalar 159 - 187
  Hakan Çelik, Recep Yılmaz, Kamil Taşkın
 10. ÖRGÜTLERDE PSİKOLOJİK SÖZLEŞME İHLÂLİ ALGISI VE ÖRGÜTSEL SİNİZM ARASINDAKİ İLİŞKİ: LİDER-ÜYE ETKİLEŞİMİNİN ARACILIK ETKİSİ
  Sayfalar 189 - 216
  Oya Aytemiz Seymen, Recep Kırboğa
 11. TRC1 BÖLGESİNDE KAMU VE ÖZEL SAĞLIK İŞLETMELERİNDE ÖRGÜT İKLİMİ UNSURLARININ ÖRGÜTSEL BAĞLILIĞA ETKİLERİ
  Sayfalar 217 - 238
  Özgül Yüksekbilgili
 12. KOBİLERDE STRATEJİK FİNANSAL YÖNETİM UYGULAMASINA YÖNELİK LİTERATÜR ARAŞTIRMASI
  Sayfalar 239 - 252
  Erkan Poyraz, Serenay Bilge
 13. BORSA İSTANBUL İÇİN YAPILAN YARI-GÜÇLÜ FORMDA PİYASA ETKİNLİĞİ TESTİ ÇALIŞMALARI ÜZERİNE BİR LİTERATÜR İNCELEMESİ
  Sayfalar 253 - 285
  Ramazan Baş