Kafkasya Çalışmaları
Kapak Resmi
ISSN 2149-9527 | e-ISSN 2149-9101 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2015 | Yayıncı Murat TOPÇU |

Kafkasya Çalışmaları- Sosyal Bilimler Dergisi yılda iki kez (Mayıs ve Kasım) İstanbul'da yayınlanan uluslararası hakemli bir dergidir. Türkçe, İngilizce ve Rusça olarak tarih, coğrafya, etnoloji, antropoloji, dilbilim (sosyo-linguistik), politika, uluslararası ilişkiler vd. sosyal bilim alanlarında Kafkas halklarını konu alan akademik makaleler ve kitap incelemeleri yayımlar.

Kafkasya Çalışmaları Dergisi bilimsel etik dışı kullanımların engellenmesi amacıyla intihal tespit yazılımı kullanmaktadır.

Kafkasya Çalışmaları - Sosyal Bilimler Dergisi Crossref, Open Academic Journals Index, Academia Social Science Index (ASOS)International Institute of Organized Research (I2OR), CiteFactorAkademik Dizin (Akademik Türk Dergileri Dizini), Türk Eğitim İndeksiEurasian Scientific Journal IndexResearchBibAkademik Araştırmalar İndeksi (AcarIndex), AkademicKeys, Scientific Indexing Services, SciLit ve Directory of Research JournalsIndexing (DRJI) tarafından taranmaktadır. 

Kafkasya Çalışmaları

ISSN 2149-9527 | e-ISSN 2149-9101 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2015 | Yayıncı Murat TOPÇU |
Kapak Resmi

12.969

20.953

Kafkasya Çalışmaları- Sosyal Bilimler Dergisi yılda iki kez (Mayıs ve Kasım) İstanbul'da yayınlanan uluslararası hakemli bir dergidir. Türkçe, İngilizce ve Rusça olarak tarih, coğrafya, etnoloji, antropoloji, dilbilim (sosyo-linguistik), politika, uluslararası ilişkiler vd. sosyal bilim alanlarında Kafkas halklarını konu alan akademik makaleler ve kitap incelemeleri yayımlar.

Kafkasya Çalışmaları Dergisi bilimsel etik dışı kullanımların engellenmesi amacıyla intihal tespit yazılımı kullanmaktadır.

Kafkasya Çalışmaları - Sosyal Bilimler Dergisi Crossref, Open Academic Journals Index, Academia Social Science Index (ASOS)International Institute of Organized Research (I2OR), CiteFactorAkademik Dizin (Akademik Türk Dergileri Dizini), Türk Eğitim İndeksiEurasian Scientific Journal IndexResearchBibAkademik Araştırmalar İndeksi (AcarIndex), AkademicKeys, Scientific Indexing Services, SciLit ve Directory of Research JournalsIndexing (DRJI) tarafından taranmaktadır. 

Mayıs 2018 Son Sayı
Cilt 3 - Sayı 6 - Haz 2018
 1. Jenerik
  Sayfalar 0 - 0
  JOCAS -
 2. Editörden
  Sayfalar 173 - 180
  Jade Cemre Erciyes
 3. Uzunyayla Çerkeslerindeki Ceug Kavramına Oyun ve Karnaval Literatüründen Bakmak
  Sayfalar 181 - 204
  Dijan Özkurt
 4. The Story of Circassian Tobacco [Çerkes Tütününün Tarihi]
  Sayfalar 253 - 290
  Sufian Zhemukhov
 5. The Legal System of Terek Oblast in 1870-1917: The Organizational Characteristics and Separating Jurisdictions [Terek Oblastı’nda 1870-1917 Yıllarında Hukuk Sistemi: Organizasyon Özellikleri ve Yetki Alanlarının Ayrımı]
  Sayfalar 291 - 306
  Alexey Abazov
 6. Possible Challenges to The Republic of Abkhazia in The Focus of Trump Administration`s Geopolitical Interests in The South Caucasus [Güney Kafkasya’da Trump Yönetiminin Jeopolitik Çıkarlarının Işığında Abhazya Cumhuriyeti’nin Yaşayacağı Muhtemel Zorluklar]
  Sayfalar 307 - 324
  Madina Aublaa
 7. Cizvit Misyonerin Gözünden Tokat’ta Kuzey Kafkas Göçmen Köyleri: Bey Düğünü ve Vatan Marşı
  Sayfalar 205 - 232
  Antoine Poidebard, Georgy Chochiev
 8. 18-20. Yüzyıllarda Kuzey Kafkasya’da Dağlardan Düzlüklere Yerleşme
  Sayfalar 233 - 248
  Natalya Volkova, Çev. Murat Topçu
 9. Rus Arşiv Belgeleri 1
  Sayfalar 249 - 252
  Çev. Murat Topçu
 10. Kitap İncelemesi "Çerkes Soykırımı - Walter Richmond"
  Sayfalar 325 - 326
  Nejan Tulgar
 11. Book Review - Putin's Olympics: The Sochi Games and the Evolution of Twenty-First Century Russia [Kitap Değerlendirmesi - Putin'in Olimpiyatları: Soçi Oyunları ve Yirmibirinci Yüzyıl Rusyası'nın Evrimi]
  Sayfalar 327 - 328
  Urban Jakša
 12. Kitap Tanıtımı
  Sayfalar 329 - 330
  JOCAS -