Kafkasya Çalışmaları
Kapak Resmi
ISSN 2149-9527 | e-ISSN 2149-9101 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2015 | Yayıncı Murat TOPÇU |

Kafkasya Çalışmaları- Sosyal Bilimler Dergisi yılda iki kez (Mayıs ve Kasım) İstanbul'da yayınlanan uluslararası hakemli bir dergidir. Türkçe, İngilizce ve Rusça olarak tarih, coğrafya, etnoloji, antropoloji, dilbilim (sosyo-linguistik), politika, uluslararası ilişkiler vd. sosyal bilim alanlarında Kafkas halklarını konu alan akademik makaleler ve kitap incelemeleri yayımlar.

Kafkasya Çalışmaları Dergisi bilimsel etik dışı kullanımların engellenmesi amacıyla intihal tespit yazılımı kullanmaktadır.

Kafkasya Çalışmaları - Sosyal Bilimler Dergisi Crossref, Open Academic Journals Index, Academia Social Science Index (ASOS)International Institute of Organized Research (I2OR), CiteFactorAkademik Dizin (Akademik Türk Dergileri Dizini), Türk Eğitim İndeksiEurasian Scientific Journal IndexResearchBibAkademik Araştırmalar İndeksi (AcarIndex), AkademicKeys, Scientific Indexing Services, SciLit ve Directory of Research JournalsIndexing (DRJI) tarafından taranmaktadır. 

Kafkasya Çalışmaları

ISSN 2149-9527 | e-ISSN 2149-9101 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2015 | Yayıncı Murat TOPÇU |
Kapak Resmi

11.778

17.350

Kafkasya Çalışmaları- Sosyal Bilimler Dergisi yılda iki kez (Mayıs ve Kasım) İstanbul'da yayınlanan uluslararası hakemli bir dergidir. Türkçe, İngilizce ve Rusça olarak tarih, coğrafya, etnoloji, antropoloji, dilbilim (sosyo-linguistik), politika, uluslararası ilişkiler vd. sosyal bilim alanlarında Kafkas halklarını konu alan akademik makaleler ve kitap incelemeleri yayımlar.

Kafkasya Çalışmaları Dergisi bilimsel etik dışı kullanımların engellenmesi amacıyla intihal tespit yazılımı kullanmaktadır.

Kafkasya Çalışmaları - Sosyal Bilimler Dergisi Crossref, Open Academic Journals Index, Academia Social Science Index (ASOS)International Institute of Organized Research (I2OR), CiteFactorAkademik Dizin (Akademik Türk Dergileri Dizini), Türk Eğitim İndeksiEurasian Scientific Journal IndexResearchBibAkademik Araştırmalar İndeksi (AcarIndex), AkademicKeys, Scientific Indexing Services, SciLit ve Directory of Research JournalsIndexing (DRJI) tarafından taranmaktadır. 

Eylül 2017 Son Sayı
Cilt 3 - Sayı 5 - Eki 2017
 1. Jenerik [Generic File]
  Sayfalar 0 - 0
  . .
 2. Great Expectations: Studying My Own Community [Büyük Beklentiler: Kendi Etnik Grubunu Çalışmak]
  Sayfalar 63 - 86
  Setenay Nil Doğan
 3. Muridism As A Stateforming Element of Imam Shamil`s Imamate (1834–1859) [İmam Şamil'in İmamat'ında Devlet Kurucu Öğe Olarak Müridizm (1834–1859)]
  Sayfalar 87 - 110
  Tsvetelina Tsvetkova
 4. Сванетская междоусобная война XIX века: имперский порядок и княжеская вендетта [19. Yüzyıl Svanetyası'nda İç Savaş: İmparatorluk Düzeni ve Prens Vendettası]
  Sayfalar 111 - 132
  Amiran Urushadze
 5. Особенности поэтики Н. Куёка (на примере повести и трех рассказов) [N. Kuyok Şiirinin Özellikleri (Uzun Öykü ve Üç Öykü Örneğinde)]
  Sayfalar 133 - 156
  Madina Hakuasheva
 6. Теоретические основы создания учебника по ингушскому языку [İnguşça Ders Kitabı Hazırlamanın Teorik Temelleri]
  Sayfalar 157 - 164
  Bagaudin Karadzev
 7. Yoksul Kuzey’in Güneyi: Kafkasya Öznelliği ve İkincil “Avustralizm” Kompleksi
  Sayfalar 1 - 28
  Madina Tlostanova
 8. Ürdün Çerkes Diasporası
  Sayfalar 29 - 48
  Anastasia Ganich
 9. Kafkasya'nın Karadeniz Kıyısındaki Antik Buluntular
  Sayfalar 49 - 62
  K.A. Vladimirov
 10. Kitap Eleştirisi: Fabio L. Grassi, Yeni Bir Vatan, Çerkeslerin Osmanlı İmparatorluğu’na Zorunlu Göçü (1864)
  Sayfalar 165 - 169
  Caner Yelbaşı
 11. Kitap Tanıtımı
  Sayfalar 170 - 171
  JOCAS .