Kafkasya Çalışmaları
Kapak Resmi
ISSN 2149-9527 | e-ISSN 2149-9101 | Periyot Yıllık | Başlangıç: 2015 | Yayıncı Murat TOPÇU |

Kafkasya Çalışmaları- Sosyal Bilimler Dergisi yılda bir kez kasım ayında İstanbul'da yayınlanan uluslararası hakemli bir dergidir. Türkçe, İngilizce ve Rusça olarak tarih, coğrafya, etnoloji, antropoloji, dilbilim (sosyo-linguistik), politika, uluslararası ilişkiler vd. sosyal bilim alanlarında Kafkas halklarını konu alan akademik makaleler ve kitap incelemeleri yayımlar.

Kafkasya Çalışmaları Dergisi bilimsel etik dışı kullanımların engellenmesi amacıyla intihal tespit yazılımı kullanmaktadır.

Kafkasya Çalışmaları - Sosyal Bilimler Dergisi Crossref, Open Academic Journals Index (OAJI), International Institute of Organized Research (I2OR), Arastirmax, Türk Eğitim İndeksiEurasian Scientific Journal IndexResearchBibAkademik Araştırmalar İndeksi (Acarindex)Scientific Indexing Services, Academia Social Science Index (ASOS)SciLit, Directory of Research JournalsIndexing (DRJI), Sobiad tarafından taranmaktadır. 

Kafkasya Çalışmaları

ISSN 2149-9527 | e-ISSN 2149-9101 | Periyot Yıllık | Başlangıç: 2015 | Yayıncı Murat TOPÇU |
Kapak Resmi

15.468

31.840

Kafkasya Çalışmaları- Sosyal Bilimler Dergisi yılda bir kez kasım ayında İstanbul'da yayınlanan uluslararası hakemli bir dergidir. Türkçe, İngilizce ve Rusça olarak tarih, coğrafya, etnoloji, antropoloji, dilbilim (sosyo-linguistik), politika, uluslararası ilişkiler vd. sosyal bilim alanlarında Kafkas halklarını konu alan akademik makaleler ve kitap incelemeleri yayımlar.

Kafkasya Çalışmaları Dergisi bilimsel etik dışı kullanımların engellenmesi amacıyla intihal tespit yazılımı kullanmaktadır.

Kafkasya Çalışmaları - Sosyal Bilimler Dergisi Crossref, Open Academic Journals Index (OAJI), International Institute of Organized Research (I2OR), Arastirmax, Türk Eğitim İndeksiEurasian Scientific Journal IndexResearchBibAkademik Araştırmalar İndeksi (Acarindex)Scientific Indexing Services, Academia Social Science Index (ASOS)SciLit, Directory of Research JournalsIndexing (DRJI), Sobiad tarafından taranmaktadır.