Journal of Current Researches on Business and Economics
Kapak Resmi
e-ISSN 2547-9628 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2011 | Yayıncı Stratejik Araştırmalar Merkezi |

Journal of Current Researches on Business and Economics

e-ISSN 2547-9628 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2011 | Yayıncı Stratejik Araştırmalar Merkezi |
Kapak Resmi

6.512

7.866
Cilt 7 Sayı 2 Son Sayı
Cilt 7 - Sayı 2 - Eki 2017
 1. Pazarlama Kültürü, Pazarlama Etkinliği ve Pazarlama Yeteneklerinin İhracat Performansına Etkisi: Antalya İli İhracat İşletmelerinde Bir Uygulama
  Sayfalar 1 - 16
  A.Buğra HAMŞIOĞLU
 2. İşletmelerde Kurumsal Değişim ve Ekonomik Kalkınmada Kalite Yönetim Sistemlerinin Önemi: Türkiye Örneği
  Sayfalar 17 - 26
  Ayla YAZICI, Resül YAZICI
 3. Isparta İlinde Teşvik Alan İşletmelerde Memnuniyet Düzeyinin Ölçülmesi
  Sayfalar 27 - 46
  Turgay OYMAN
 4. Geleneksel Bankalar İle Katılım Bankalarının Finansal Performanslarının Basel III Kriterleri Açısından Kıyaslanması
  Sayfalar 47 - 64
  Esra BİLDİRİCİ ÇALIK, Mehmet AYGÜN
 5. Artvin Çoruh Üniversitesi Öğrencilerinin Girişimcilik Eğilimlerinin Belirlenmesi
  Sayfalar 65 - 88
  Muhammed ARDIÇ, Salih AYDIN, Volkan KÜÇÜK
 6. Doğrudan Yabancı Yatırımlar ve Hisse Senedi Piyasasının Gelişimi: Türkiye Örneği
  Sayfalar 89 - 102
  Umut Burak GEYİKÇİ
 7. Firmaların Teknolojik Yenilik Davranışı Ediniminde Teknoloji Politikalarının Önemi
  Sayfalar 103 - 130
  İbrahim Onur KOÇAŞLI
 8. Bölgesel Bir Ticaret Merkezi Olarak Istanbul: İhracatçıların Sorunlarını ve Beklentilerini Belirlemek - Bir Anket Uygulaması
  Sayfalar 131 - 148
  Suna ÖZYÜKSEL
 9. Investigation of Location Dynamics of Automotive Industry: The Case of Kocaeli/Turkey
  Sayfalar 149 - 178
  Nihal SENLIER, Tayfun SALIHOGLU
 10. Capital Structure and Its Impact on Profitability: A Study of Listed Food Manufacturing Companies in Borsa Istanbul
  Sayfalar 179 - 192
  Arzum ERKEN ÇELİK, Mohamed Ahmed HASSAN
 11. The Relation Between Procrastination and Task Performance
  Sayfalar 193 - 206
  Olgun Irmak ÇETİN, İlknur KUMKALE
 12. FDI and Economic Growth: Comparative Analyses between Turkey and the other OECD Countries
  Sayfalar 207 - 216
  Mehmet Emre ÜNSAL
 13. A Research on College Students Financial Literacy, Financial Behavior and Financial Attitude Level
  Sayfalar 217 - 228
  Nahid BARMAKİ, Arzu ŞENER
 14. Otel Çalışanlarının Kültürel Değerlerinin Örgüt Kültürüne Etkisi
  Sayfalar 229 - 256
  Çağdaş ERTAŞ, Kamil UNUR
 15. Küreselleşmenin Dış Ticarete Etkisi: Türkiye Analizi
  Sayfalar 257 - 268
  İsmail METİN, Ahmet Tayfur AKCAN
 16. Using Scenario Analysis in Capital Allocation
  Sayfalar 269 - 278
  Furkan GÖKTAŞ, Mehmet GÖKERİK
 17. Türkiye’de Tekstil Sektöründe Orta Gelir Tuzağı Analizi
  Sayfalar 279 - 290
  Şakir İŞLEYEN, Yener ALTUN, Çetin GÖRÜR
 18. Türkiye Ekonomisinin Hesaplanabilir Genel Denge Modeliyle Analizi
  Sayfalar 291 - 306
  Aziz KUTLAR, Pınar KOÇ
 19. İktisat ve Phronesis
  Sayfalar 307 - 318
  Ertuğrul İbrahim KIZILKAYA
 20. Gelir Düzeyi - Siyasal Tercih İlişkisi: Mersin Örneği
  Sayfalar 319 - 336
  Cemal ALTAN, Mehmet KAPUSIZOĞLU
 21. Türkiye’de Ekonomik Büyüme ile Bireysel Krediler Cari Açık ve Döviz Kuru Arasındaki İlişkilerin ARDL Yöntemiyle Analizi
  Sayfalar 337 - 348
  Hasan İSLATİNCE
 22. Comparison of the Economic Performance between Turkey and Brics Countries Using Topsis Method
  Sayfalar 349 - 358
  Yasin CİHAN, Mehmet Nuri SALUR
 23. Religion and Entrepreneurship: an Exploratory Research on Young Turkish Entrepreneurs
  Sayfalar 359 - 372
  Ahmet Murat ÖZKAN, Mustafa Bilgehan KUTLU
 24. Kamu ve Özel Sektör Mevduat Bankalarında Birleşme ve Devralmaların Veri Zarflama Analizi ile Etkinlik Ölçümü: T.C. Ziraat Bankası – Türkiye Emlak Bankası A.Ş. ve Garanti Bankası – Osmanlı Bankası Uygulaması
  Sayfalar 373 - 394
  Nuray İSLATİNCE
 25. The Effects of Ethical Leadership on Perceptions of Organizational Performance Behavior of Employees: The Private School Sample
  Sayfalar 395 - 406
  Erdal ŞEN, Seda AKDOĞAN, Hülya ATEŞOĞLU, Dilek İMAMOĞLU
 26. A Study of Service Quality Assessment for Patients: Case of Ahi Evran University Training and Research Hospital Emergency Services
  Sayfalar 407 - 420
  Neşe ACAR, Ayşegül TURAN, Bülent ÇİZMECİ
 27. Tüketicilerin Marka Tercihlerinin Marka Farkındalığı Üzerindeki Etkisi: Cep Telefonu Sektörü Üzerine Bir Araştırma
  Sayfalar 421 - 436
  Muhammet Esat BOLAT, Mehmet GÖKERİK, Furkan GÖKTAŞ
 28. BİST’te Hisse Senetleri İşlem Gören Çimento Sanayii Sektöründeki Firmaların Topsis Yöntemine Göre Performans Değerlemesi ve Analizi
  Sayfalar 437 - 452
  Mert SOYSAL, Cevdet A. KAYALI, İsmail AKTAŞ
 29. Bir Otomotiv Firması İhracat Deposunda Tedarik Zinciri Performansının Arttırılmasına Yönelik RFID Sistem Fizibilitesi
  Sayfalar 453 - 460
  Tuğçen HATİPOĞLU, Merve Dilruba SAĞLAM, Arzu ATASEVER, Alpaslan FIĞLALI
 30. Muhasebecilerin Örgütsel Bağlılık Düzeylerini Etkileyen Faktörler
  Sayfalar 461 - 476
  Ömer Faruk DEMİRKOL
 31. Yükselen Piyasa Ekonomilerinde İnovasyonun Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkisi: Panel Veri Analizi
  Sayfalar 477 - 496
  Ali ALTINER, Yılmaz TOKTAŞ
 32. Firmaların İştirakleriyle İlgili Duyuruları Ve Hisse Fiyatları: Bıst100 Endeksi Şirketleri
  Sayfalar 497 - 508
  İbrahim Emre KARAA
 33. Pazarlama Sistemleri Yaklaşımı: Ortaya Çıkışı ve Gelişim Süreci
  Sayfalar 509 - 540
  Ahmet KAYAOĞLU
 34. 5P Olarak Paketlemenin Önemi; Genç Sigara İçen Yetişkinlerde Sigara Paketlerinin Algıları, Bir Fokus Grup Çalışması
  Sayfalar 541 - 554
  Burcu MUCAN ÖZCAN
 35. BİST100 Endeksinin Çokfraktallı Eğimden Arındırılmış Dalgalanma Analizi
  Sayfalar 555 - 564
  Namık Kemal ERDOĞAN
 36. Duygusal Emek ve Örgütsel Bağlılık Etkileşimi: Banka Çalışanlarında Bir Olgubilim Araştırması
  Sayfalar 565 - 590
  Eylem BAYRAKÇI