Journal of Current Researches on Health Sector
Kapak Resmi
e-ISSN 2547-9636 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2011 | Yayıncı Stratejik Araştırmalar Merkezi |

Journal of Current Researches on Health Sector

e-ISSN 2547-9636 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2011 | Yayıncı Stratejik Araştırmalar Merkezi |
Kapak Resmi

9.932

15.924
Cilt 8 Sayı 2 Son Sayı
Cilt 8 - Sayı 2 - Ara 2018
 1. Aile Sağlığı Merkezlerinde Afet Farkındalığı Araştırması: Elazığ Örneği
  Sayfalar 1 - 10
  Bircan ULAŞ KADIOĞLU, Fatoş UNCU
 2. İshali Olan Bebeklerin Beslenmesi ve Besin Hijyeni Konusunda Annelerin Bilgi ve Tutumları
  Sayfalar 11 - 18
  Esra TURAL BÜYÜK, Ümmü Gülsüm TANGÜNER
 3. 112 Acil Sağlık Hizmetleri Çalışanlarının İntihar Vakalarına Karşı Tutumları: Geçerlilik Güvenirlik Çalışması
  Sayfalar 19 - 30
  Mustafa MACİT, Arif Selim EREN, Mesut KARAMAN, Aycan POLAT, Hasan Rıza AKOL
 4. Newborn Transport
  Sayfalar 31 - 36
  Deniz YİĞİT
 5. Investigation of Milk and Dairy Products Consumption of Adolescents
  Sayfalar 37 - 48
  Gülperi DEMİR, Onur SÜER, Sümeyye KAYA
 6. Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları ve Bu Davranışları Etkileyen Faktörler
  Sayfalar 49 - 66
  Abdullah SOYSAL, Mesut KARAMAN, Hilal ALICI
 7. Healthcare Professionals’ Attitudes Regarding Patient Safety in Clinics
  Sayfalar 67 - 78
  Serkan BARSBAY, Mehtap ÇAKMAK BARSBAY
 8. An Awareness-Raising Study on Cervical Cancer: Use of Health Belief Model as a Guide
  Sayfalar 79 - 92
  Ayşegül UNUTKAN, Sultan GÜÇLÜ, Emel ELEM
 9. Breast Self-Examination Behavior Predictors of Turkish Young Women: A Health Belief Structural Equation Model
  Sayfalar 93 - 102
  Ayşe KOYUN, Ebru POLAT
 10. The Effect of Nicotine and Melatonin on Kidney Antioxidant Enzyme Activities in Mice
  Sayfalar 103 - 108
  Emine DIRAMAN, Bahar KESİCİ, Gönül Fatma SOLMAZ
 11. Ebelerin Doğum Eyleminde Nonfarmakolojik Ağrı Kontrol Yöntem Uygulama Durumları ve Etkileyen Faktörler
  Sayfalar 109 - 120
  Nihal ULUTAŞ, Mine BEKAR
 12. Individual Applications of Turkish Lactating Women to Increase the their Breastmilk Production
  Sayfalar 121 - 134
  Figen ALP YILMAZ, Ayşe ŞENER TAPLAK, Sevinç POLAT
 13. Kronik Hastalıklara Uyumu Değerlendirme Ölçeği’nin Geliştirilmesi, Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
  Sayfalar 135 - 144
  Ayşe KACAROĞLU VİCDAN, Fatma BİRGİLİ
 14. Determining of the Traditional Practices for Mother and Baby Care at Women's Postpartum Period in Turkey (Anatolian Sample)
  Sayfalar 145 - 156
  Derya Yüksel KOÇAK, Rukiye HÖBEK AKARSU
 15. Role of Media in Combating Drugs and Addiction
  Sayfalar 157 - 174
  Hasan YAVUZER
 16. Nanodrugs For Cancer Therapy
  Sayfalar 175 - 184
  Neşe KEKLİKCİOĞLU ÇAKMAK, Ayça TAŞ
 17. Dietary consumption of certain nutrients during pregnancy: A dietary inquiry of pregnant women applied to a government maternity hospital in the province of Istanbul, province of Turkey
  Sayfalar 185 - 194
  Dilek ÖZÇELİK ERSÜ, Melda KARAVUŞ, Seyhan HIDIROĞLU, Nimet Emel LÜLECİ
 18. Kardiyovasküler Hastalık Tanısı Almış Hastaların Genel Beslenme Bilgi Düzeylerinin Değerlendirilmesi
  Sayfalar 195 - 208
  Özlem PERSİL ÖZKAN, Serkan Kemal BÜYÜKÜNAL, Zerrin YİĞİT, Çınar ERGİNBAŞ, Fitnat Şule ŞAKAR
 19. Women Struggling with Poverty Methods
  Sayfalar 209 - 220
  Ezgi ŞAHİN, Nevin HOTUN ŞAHİN
 20. Gelişimsel Gecikmesi Olan Çocukların Annelerinin Bağlanma Stillerinin Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi
  Sayfalar 221 - 232
  Hüsnünur ASLANTÜRK, Semra SARUÇ
 21. Food Contaminants and Food Safety
  Sayfalar 233 - 248
  Rabia SARIKAYA, Şükran ÇAKIR ARICA
 22. Hemşirelerin Tıbbi Hatalara Eğilimleri
  Sayfalar 249 - 266
  Fatma BİRGİLİ, Fatmana İZAN
 23. An Assessment on the Impact of the Effective Length of Mandibula on Retromolar Space
  Sayfalar 267 - 274
  Cansu Gül KOCA, Sanaz SADRY
 24. Occupational Safety and Health in Waste Management
  Sayfalar 275 - 284
  Hatice ESEN, Tuğçen HATİPOĞLU
 25. Health Sciences Students’ Attitudes Towards Environmental Problems
  Sayfalar 285 - 296
  Bircan ULAŞ KADIOĞLU, Fatoş UNCU
 26. Efficiency of Diagnosis and Treatment with Videothoracopic Approach in Pleural Effusions
  Sayfalar 297 - 302
  Türkan DÜBÜŞ
 27. A New Perspective on Readability and Content Assessment of Patient Information Texts Published on the Internet Sites on Lymphedema
  Sayfalar 303 - 314
  Sena TOLU, Pelin BASIM
 28. Hemisection and Retreatment for Treatment of a Permanent First Mandibular Tooth which had Inadequate Root Canal Treatment and Apical Lesion: A Case Report
  Sayfalar 315 - 320
  Eda GÜRSU
 29. The Responsiveness of Inpatient Healthcare Institutions: The Case of a Training and Research Hospital
  Sayfalar 321 - 336
  Betül AKALIN
 30. Parkinson Hastalarında Ev Egzersiz Programının Denge ve Fonksiyonel Kapasite Üzerine Etkisi
  Sayfalar 337 - 352
  Sena TOLU
 31. Bilişsel Esneklik ve Stres Yönetimi: Bir Karma Yöntem Çalışması
  Sayfalar 353 - 364
  Betül AKALIN
 32. A Non-Invasive Evaluation on Perfusion in Patients with Foot Wounds and the Effect of Non-Invasive Measurements on Determination of Treatment Methods
  Sayfalar 371 - 382
  Hasan Murat ARSLAN, Arzu YILDIRIM AR
 33. Kan Kültürü Örneklerinin Kontaminasyon Oranları
  Sayfalar 365 - 370
  Ülkü VERANYURT, Ayşe ERTÜRK, Ozan VERANYURT, Betül AKALIN
 34. Male Sexual Disfuctions and Current Therapeutic Approaches
  Sayfalar 383 - 396
  Ezgi ŞAHİN, Ümran OSKAY
 35. The Relationship Between Obesity and Chronic Diseases
  Sayfalar 397 - 410
  Gizem KUBAT BAKIR, Sonay GÖKTAŞ, Büşra Ecem KUMRU
 36. Sağlık Personellerin Palyatif Bakım Hakkındaki Bilgi ve Tutumları: Bitlis İli Örneği
  Sayfalar 411 - 438
  Ömer Faruk YILDIZER, Seda OĞUR