Journal of Current Researches on Health Sector
Kapak Resmi
e-ISSN 2547-9636 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2011 | Yayıncı Stratejik Araştırmalar Merkezi |
 • Journal of Current Researches on Health Sector (JoCReHES) 2011 yılında yayın hayatına başlamıştır. JoSReSS yılda iki defa yayınlanan (Haziran ve Aralık aylarında) uluslararası hakemli bir dergidir. 
 • Gönderilen tüm makaleler, hakem sürecinden önce iThenticate ile taranır. Makale benzerlik oranı %15'in altında olan makalelerin hakem süreci başlatılır.
 • JoCReHES erişime açık bir dergidir.
 • JoCReHES sağlık bilimlerin tüm alanlarında yayın kabul etmektedir.
 • JoCReHES sürekli makale alımına açıktır. Hakem süreci tamamlanan makaleler, gelecek sayının yayınlanmasını beklemeden "Erken Görünüm" seçeneği ile yayınlanmaktadır.
 • JoCReHES sağlık bilimleri ile ilgili güncel bilgilerin, uygulama sonuçlarının ve teorik yaklaşımların Türkçe ve İngilizce olarak literatüre kazandırılmasını amaçlamaktadır. Bu dergide, daha önce başka yerde yayınlanmamış orijinal makaleler, alan araştırmaları, örnek olay analizleri ve teorilerle ilgili özgün makaleler yayınlanabilmektedir.
 • Makale gönderirken makale yazarları ORCID'yi makalelerine eklemelidir. ORCID almak/öğrenmek için https://orcid.org adresine tıklayabilirsiniz.
 • Hakem süreci tamamlanan her makaleye DOI atanır ve yayın sırasına alınır.
 • Lütfen makalenizi aşağıdaki yazım kurallarına ve ekteki örnek şablona göre hazırlayınız. Belirtilen kurallara uygun olmayan makaleler kabul edilmeyecektir. Özellikle, tablo ve şekillerin kaymayacak şekilde gruplanması ve kesinlikle sayfa ebatlarını taşmaması gerekir.

Journal of Current Researches on Health Sector

e-ISSN 2547-9636 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2011 | Yayıncı Stratejik Araştırmalar Merkezi |
Kapak Resmi

10.783

18.399
 • Journal of Current Researches on Health Sector (JoCReHES) 2011 yılında yayın hayatına başlamıştır. JoSReSS yılda iki defa yayınlanan (Haziran ve Aralık aylarında) uluslararası hakemli bir dergidir. 
 • Gönderilen tüm makaleler, hakem sürecinden önce iThenticate ile taranır. Makale benzerlik oranı %15'in altında olan makalelerin hakem süreci başlatılır.
 • JoCReHES erişime açık bir dergidir.
 • JoCReHES sağlık bilimlerin tüm alanlarında yayın kabul etmektedir.
 • JoCReHES sürekli makale alımına açıktır. Hakem süreci tamamlanan makaleler, gelecek sayının yayınlanmasını beklemeden "Erken Görünüm" seçeneği ile yayınlanmaktadır.
 • JoCReHES sağlık bilimleri ile ilgili güncel bilgilerin, uygulama sonuçlarının ve teorik yaklaşımların Türkçe ve İngilizce olarak literatüre kazandırılmasını amaçlamaktadır. Bu dergide, daha önce başka yerde yayınlanmamış orijinal makaleler, alan araştırmaları, örnek olay analizleri ve teorilerle ilgili özgün makaleler yayınlanabilmektedir.
 • Makale gönderirken makale yazarları ORCID'yi makalelerine eklemelidir. ORCID almak/öğrenmek için https://orcid.org adresine tıklayabilirsiniz.
 • Hakem süreci tamamlanan her makaleye DOI atanır ve yayın sırasına alınır.
 • Lütfen makalenizi aşağıdaki yazım kurallarına ve ekteki örnek şablona göre hazırlayınız. Belirtilen kurallara uygun olmayan makaleler kabul edilmeyecektir. Özellikle, tablo ve şekillerin kaymayacak şekilde gruplanması ve kesinlikle sayfa ebatlarını taşmaması gerekir.
Cilt 8 Sayı 2 Son Sayı
Cilt 8 - Sayı 2 - Ara 2018
 1. Aile Sağlığı Merkezlerinde Afet Farkındalığı Araştırması: Elazığ Örneği
  Sayfalar 1 - 10
  Bircan ULAŞ KADIOĞLU, Fatoş UNCU
 2. İshali Olan Bebeklerin Beslenmesi ve Besin Hijyeni Konusunda Annelerin Bilgi ve Tutumları
  Sayfalar 11 - 18
  Esra TURAL BÜYÜK, Ümmü Gülsüm TANGÜNER
 3. 112 Acil Sağlık Hizmetleri Çalışanlarının İntihar Vakalarına Karşı Tutumları: Geçerlilik Güvenirlik Çalışması
  Sayfalar 19 - 30
  Mustafa MACİT, Arif Selim EREN, Mesut KARAMAN, Aycan POLAT, Hasan Rıza AKOL
 4. Newborn Transport
  Sayfalar 31 - 36
  Deniz YİĞİT
 5. Investigation of Milk and Dairy Products Consumption of Adolescents
  Sayfalar 37 - 48
  Gülperi DEMİR, Onur SÜER, Sümeyye KAYA
 6. Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları ve Bu Davranışları Etkileyen Faktörler
  Sayfalar 49 - 66
  Abdullah SOYSAL, Mesut KARAMAN, Hilal ALICI
 7. Healthcare Professionals’ Attitudes Regarding Patient Safety in Clinics
  Sayfalar 67 - 78
  Serkan BARSBAY, Nurettin PARILTI, Mehtap ÇAKMAK BARSBAY
 8. An Awareness-Raising Study on Cervical Cancer: Use of Health Belief Model as a Guide
  Sayfalar 79 - 92
  Ayşegül UNUTKAN, Sultan GÜÇLÜ, Emel ELEM
 9. Breast Self-Examination Behavior Predictors of Turkish Young Women: A Health Belief Structural Equation Model
  Sayfalar 93 - 102
  Ayşe KOYUN, Ebru POLAT
 10. The Effect of Nicotine and Melatonin on Kidney Antioxidant Enzyme Activities in Mice
  Sayfalar 103 - 108
  Emine DIRAMAN, Bahar KESİCİ, Gönül Fatma SOLMAZ
 11. Ebelerin Doğum Eyleminde Nonfarmakolojik Ağrı Kontrol Yöntem Uygulama Durumları ve Etkileyen Faktörler
  Sayfalar 109 - 120
  Nihal ULUTAŞ, Mine BEKAR
 12. Individual Applications of Turkish Lactating Women to Increase the their Breastmilk Production
  Sayfalar 121 - 134
  Figen ALP YILMAZ, Ayşe ŞENER TAPLAK, Sevinç POLAT
 13. Kronik Hastalıklara Uyumu Değerlendirme Ölçeği’nin Geliştirilmesi, Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
  Sayfalar 135 - 144
  Ayşe KACAROĞLU VİCDAN, Fatma BİRGİLİ
 14. Determining of the Traditional Practices for Mother and Baby Care at Women's Postpartum Period in Turkey (Anatolian Sample)
  Sayfalar 145 - 156
  Derya Yüksel KOÇAK, Rukiye HÖBEK AKARSU
 15. Role of Media in Combating Drugs and Addiction
  Sayfalar 157 - 174
  Hasan YAVUZER
 16. Nanodrugs For Cancer Therapy
  Sayfalar 175 - 184
  Neşe KEKLİKCİOĞLU ÇAKMAK, Ayça TAŞ
 17. Dietary consumption of certain nutrients during pregnancy: A dietary inquiry of pregnant women applied to a government maternity hospital in the province of Istanbul, province of Turkey
  Sayfalar 185 - 194
  Dilek ÖZÇELİK ERSÜ, Melda KARAVUŞ, Seyhan HIDIROĞLU, Nimet Emel LÜLECİ
 18. Kardiyovasküler Hastalık Tanısı Almış Hastaların Genel Beslenme Bilgi Düzeylerinin Değerlendirilmesi
  Sayfalar 195 - 208
  Özlem PERSİL ÖZKAN, Serkan Kemal BÜYÜKÜNAL, Zerrin YİĞİT, Çınar ERGİNBAŞ, Fitnat Şule ŞAKAR
 19. Women Struggling with Poverty Methods
  Sayfalar 209 - 220
  Ezgi ŞAHİN, Nevin HOTUN ŞAHİN
 20. Gelişimsel Gecikmesi Olan Çocukların Annelerinin Bağlanma Stillerinin Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi
  Sayfalar 221 - 232
  Hüsnünur ASLANTÜRK, Semra SARUÇ
 21. Food Contaminants and Food Safety
  Sayfalar 233 - 248
  Rabia SARIKAYA, Şükran ÇAKIR ARICA
 22. Hemşirelerin Tıbbi Hatalara Eğilimleri
  Sayfalar 249 - 266
  Fatma BİRGİLİ, Fatmana İZAN
 23. An Assessment on the Impact of the Effective Length of Mandibula on Retromolar Space
  Sayfalar 267 - 274
  Cansu Gül KOCA, Sanaz SADRY
 24. Occupational Safety and Health in Waste Management
  Sayfalar 275 - 284
  Hatice ESEN, Tuğçen HATİPOĞLU
 25. Health Sciences Students’ Attitudes Towards Environmental Problems
  Sayfalar 285 - 296
  Bircan ULAŞ KADIOĞLU, Fatoş UNCU
 26. Efficiency of Diagnosis and Treatment with Videothoracopic Approach in Pleural Effusions
  Sayfalar 297 - 302
  Türkan DÜBÜŞ
 27. A New Perspective on Readability and Content Assessment of Patient Information Texts Published on the Internet Sites on Lymphedema
  Sayfalar 303 - 314
  Sena TOLU, Pelin BASIM
 28. Hemisection and Retreatment for Treatment of a Permanent First Mandibular Tooth which had Inadequate Root Canal Treatment and Apical Lesion: A Case Report
  Sayfalar 315 - 320
  Eda GÜRSU
 29. The Responsiveness of Inpatient Healthcare Institutions: The Case of a Training and Research Hospital
  Sayfalar 321 - 336
  Betül AKALIN
 30. Parkinson Hastalarında Ev Egzersiz Programının Denge ve Fonksiyonel Kapasite Üzerine Etkisi
  Sayfalar 337 - 352
  Sena TOLU
 31. Bilişsel Esneklik ve Stres Yönetimi: Bir Karma Yöntem Çalışması
  Sayfalar 353 - 364
  Betül AKALIN
 32. A Non-Invasive Evaluation on Perfusion in Patients with Foot Wounds and the Effect of Non-Invasive Measurements on Determination of Treatment Methods
  Sayfalar 371 - 382
  Hasan Murat ARSLAN, Arzu YILDIRIM AR
 33. Kan Kültürü Örneklerinin Kontaminasyon Oranları
  Sayfalar 365 - 370
  Ülkü VERANYURT, Ayşe ERTÜRK, Ozan VERANYURT, Betül AKALIN
 34. Male Sexual Disfuctions and Current Therapeutic Approaches
  Sayfalar 383 - 396
  Ezgi ŞAHİN, Ümran OSKAY
 35. The Relationship Between Obesity and Chronic Diseases
  Sayfalar 397 - 410
  Gizem KUBAT BAKIR, Sonay GÖKTAŞ, Büşra Ecem KUMRU
 36. Sağlık Personellerin Palyatif Bakım Hakkındaki Bilgi ve Tutumları: Bitlis İli Örneği
  Sayfalar 411 - 438
  Ömer Faruk YILDIZER, Seda OĞUR