Journal of Current Researches on Health Sector
Kapak Resmi
e-ISSN 2547-9636 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2011 | Yayıncı Stratejik Araştırmalar Merkezi |

Journal of Current Researches on Health Sector

e-ISSN 2547-9636 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2011 | Yayıncı Stratejik Araştırmalar Merkezi |
Kapak Resmi

8.001

12.135
Cilt 8 Sayı 1 Son Sayı
Cilt 8 - Sayı 1 - Mar 2018
 1. The Ergonomics in the Operations among the Units of Hospitals: The Example of Sultan Hospital in Diyarbakır
  Sayfalar 1 - 14
  F. Demet AYKAL, Meltem ERBAŞ, Bişeng Jinda KARAKAŞ
 2. Üniversite Öğrencilerinin Adölesan Gebeliklere İlişkin Görüşleri: Nitel Bir Çalışma
  Sayfalar 15 - 28
  Derya ATİK, Hilal KUŞCU KARATEPE, Ulviye ÖZCAN YÜCE, Fatma Nuray KUŞCU
 3. Hastanede Yatan Çocukların Annelerinin Emzik Kullanımı Hakkında Bilgi, Tutum ve Davranışları
  Sayfalar 29 - 40
  Emel SEZİCİ, Deniz YİĞİT
 4. Türkiye'de Sosyal Hizmet Alanındaki Lisansüstü Tezlerin Sistematik Taraması: 1987-2017
  Sayfalar 41 - 50
  Melike TEKİNDAL, Seda ATTEPE ÖZDEN, Arzu İÇAĞASIOĞLU
 5. Seroprevalence of Antibodies for Rubella and Cytomegalovirus among Pregnant and Antenatal Females in Western Turkey
  Sayfalar 51 - 58
  Serdar GÜNGÖR, Berrin UZUN
 6. Kadınların Doğum Şekli Tercihleri ve Etkileyen Faktörler
  Sayfalar 59 - 74
  Fatma BAŞAR, Havva YEŞİLDERE SAĞLAM
 7. İnterkonsepsiyonel Sürenin Maternal Fetal Bağlanma ve Psikososyal Sağlığa Etkisi
  Sayfalar 75 - 88
  Tuba UÇAR, Esra SABANCI, Esra KARATAŞ OKYAY
 8. Yaşlılıkta Güncel Sorun: Yetersiz Beslenme
  Sayfalar 89 - 94
  Fatma HASTAOĞLU, Emre HASTAOĞLU
 9. KOAH Tanısı Alan Bireylerde Yürüme Egzersizinin Oksijen Saturasyonu, Dispne ve Mutluluk Düzeyine Etkisi
  Sayfalar 95 - 110
  Kevser Sevgi ÜNAL, Edanur TAR, Elif KANT, Funda ÇETİNKAYA
 10. The Ergonomics in the Operations among the Units of Hospitals: The Example of Sultan Hospital in Diyarbakır
  Sayfalar 111 - 124
  F. Demet AYKAL, Meltem ERBAŞ, Bişeng Jinda KARAKAŞ
 11. Sağlık Kurumlarında Altı Sigma ve Toplam Kalite Yönetimi
  Sayfalar 125 - 136
  Fatma Nuray KUŞCU, Mesut KARAMAN, Hilal KUŞCU KARATEPE, Hilal ALICI, Ulviye ÖZCAN YÜCE, Derya ATİK