Journal of Current Researches on Health Sector

e-ISSN 2547-9636 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2011 | Yayıncı Stratejik Araştırmalar Merkezi |
Kapak Resmi

3.065

4.012
Cilt 7 Sayı 2 Son Sayı
Cilt 7 - Sayı 2 - Ara 2017
 1. The Importance of Clinical Leadership in Healthcare Management
  Sayfalar 1 - 20
  Fatih BUDAK
 2. Huzurevinde Kalan Yaşlıların Yaşam Doyumlarının Belirlenmesi
  Sayfalar 21 - 28
  Mukadder MOLLAOĞLU, Fatma HASTAOĞLU
 3. Sağlık Hizmetlerinde Kalite Ölçümü ve Değerlendirmesi Bingöl Devlet Hastanesi’nde Bir Uygulama
  Sayfalar 29 - 40
  Muhsin TAN, Sait PATIR
 4. Simülasyonun Normal Doğum Becerilerine ve Öz-Yeterlilik Düzeylerine Etkisi
  Sayfalar 41 - 52
  Ayşegül DURMAZ, Emel ELEM, Ayşegül UNUTKAN, Nadi KESKİN
 5. Yaşlılıkta Ölüm Anksiyetesi
  Sayfalar 53 - 68
  Nurullah YELBOĞA
 6. Düzenli Egzersiz Yapan Kadınlarda Vücut Komposizyonu Üzerindeki Değişimlerinin İncelenmesi
  Sayfalar 69 - 78
  Halil ÇOLAK, Zehra YİĞİT
 7. Türk ve İranlı Sedanter Kadınların Bazı Antropometrik ve Motorik Özelliklerinin Karşılaştırılması
  Sayfalar 79 - 86
  Halil TANIR, Yakup Akif AFYON, Sevda Hashemıan JEDDI
 8. Hemşirelik Birinci Sınıf Öğrencilerinin Hemşirelik Esasları Dersinden Beklentileri? Nitel Bir Çalışma
  Sayfalar 87 - 96
  Kevser Sevgi ÜNAL, Seval AĞAÇDİKEN
 9. The Relationship of Future Academic Motivation and Hopelessness Levels of Students of Faculty of Health Sciences with the Department to Study in
  Sayfalar 97 - 116
  A. Çiğdem MERCANLIOĞLU, F. Nuran DOĞRUER, Hayriye ÖZERK
 10. Huzurevinde Yaşayan Yaşlı Bireylerin Yakınlarının Huzurevlerine Bakış Açılarının Değerlendirilmesi
  Sayfalar 117 - 132
  Taner ARTAN, Hatice Selin IRMAK
 11. Sağlık Bilimleri Fakültesinde Öğrenim Gören Kız Öğrencilerin Vücut Kütle İndeksi ve Fiziksel Aktivite Düzeyleri
  Sayfalar 133 - 142
  Bircan ULAŞ KADIOĞLU, Fatoş UNCU
 12. Dijital Hastane
  Sayfalar 143 - 156
  Nezihe TÜFEKCİ, Rukiye YORULMAZ, İbrahim Hüseyin CANSEVER
 13. Investigation of Social Skills in Adolescents by Some Variables
  Sayfalar 157 - 168
  Pınar ÇİÇEKOĞLU, Nazan KAYTEZ, Ender DURUALP
 14. Gebelere Lohusalık Bakımı ve Bebek Bakımı Konusunda Verilen Eğitimin Etkinliğinin Değerlendirilmesi
  Sayfalar 169 - 182
  Fatma BAŞAR, Dağıstan Tolga ARIÖZ