Huzurevinde Kalan Yaşlıların Yaşam Doyumlarının Belirlenmesi
Determination of the Life Satisfaction of Elderly People Living in Nursing Homes

Mukadder MOLLAOĞLU [1] , Fatma HASTAOĞLU [2]

142 146

Bu çalışma Sivas ili İsmail Hakkı Toprak Huzurevinde yaşayan yaşlıların yaşam doyumlarının değerlendirilmesi amacıyla tanımlayıcı tipte anket içerikli bir araştırmadır. Araştırmanın evrenini, İsmail Hakkı Toprak Huzurevinde yaşayan toplam 60 yaşlı oluşturmuş, kurumdaki tüm yaşlılara ulaşılması hedeflenmiştir.

Veriler etik kurul izniyle toplanmış, literatür doğrultusunda hazırlanan yaşlıların tanıtıcı özelliklerini içeren Yaşlı Tanıtım formu ve Yaşam Doyumu Ölçeği (YDÖ) kullanılmıştır. Yaşam Doyum ölçeği puanlaması 7-35 puan arasında değişmekte, puan arttıkça yaşam doyumu artmaktadır. Yaşlıların tamamıyla yüzyüze görüşmelerle doldurulan anket formları yaklaşık 5 dk sürmüştür. Araştırmaya katılmak isteyen, bilinci açık ve iletişime geçilebilen yaşlılar araştırma örneklemini oluşturmaktadır. Yaşlıların Yaşam Doyum Ölçeği puanlaması 20.6±6.53 olarak bulunmuştur. Minimum puan 8,maximum puan 33 olan yaşlılarda, erkeklerin puan ortalaması 19.2 ±6.04 olarak belirlenirken, kadınların puan ortalaması 23.9± 6.77 bulunmuştur. Kurumun fiziki şartlarına göre yaşam doyumları değerlendirilen yaşlılarında sosyal aktiviteler ve ısınma koşullarının doyum düzeylerini etkilediği görülürken, kurumda kalma yılı, kaç kişilik odada kaldığı, ziyaretçisinin olup olmaması gibi yaşlıya ait faktörlerin, yaşlıların yaşam doyumları üzerinde bir farklılık oluşturmadığı belirlenmiştir.

Sonuç olarak, Sivas İsmail Hakkı Toprak Huzurevi’nde kalan yaşlıların yaşam doyumları orta düzeyde olup,  sosyal aktivite planlamaları yaşam doyumlarını artırıcı faaliyetler olarak ön plana çıkmıştır. Yaş, cinsiyet, kurumda kalma yılı gibi faktörlerin yaşam doyum düzeyleri üzerinde anlamlı bir etki oluşturmadığı, fiziksel şartları iyileştirilen kurumlarda yaşlıların daha fazla yaşamdan doyum alabilecekleri belirlenmiştir.

The decline in fertility and mortality rates, the main determinant of population structure, leads to aging of the population in the world and in Turkey.Old age is unavoidable, but it is possible to have an old age in which the need for disability and dependence and maintenance can be kept to a minimum and the life satisfaction can be increased.This study is a descriptive survey type survey to assess the life satisfaction of elderly people living in nursing homes. The universe of the research is aimed to reach 60 elderly people living in nursing homes and reach all aged people in the institution.

The data were collected with the Elderly Information Form and the Life Satisfaction Scale (SDS), which included the descriptive characteristics of the elderly prepared in the direction of the literature. The Life Satisfaction Scale of the cohorts was found to be 20.6 ± 6.53. In the elderly with a minimum score of 8 and a maximum score of 33, the average score of women was determined as 19.2 ± 6.04, while the average score of men was found as 23.9 ± 6.77.When the life satisfaction of the institution is assessed by the physical conditions of the elderly, the social activities and the satisfaction of the warming conditions are influenced by the elderly factors such as the age of institutionalization and the presence or absence of the visitors.

As a result, the life satisfaction of the elderly residing in the nursing home is moderate, and social activity planning is the most important activity to increase life satisfaction. It has been determined that factors such as age, sex, years of institutionalization have no significant effect on life satisfaction and that older people can get more satisfaction.

  • Akandere, M. (2007). Huzurevinde kalan yaşlılarda fiziksel aktivitelerin yaşam doyumları üzerine etkisi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 14(2), 1–8.
Konular
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Mukadder MOLLAOĞLU

Yazar: Fatma HASTAOĞLU

Bibtex @araştırma makalesi { jocrehes359406, journal = {Journal of Current Researches on Health Sector}, issn = {}, eissn = {2547-9636}, address = {Stratejik Araştırmalar Merkezi}, year = {}, volume = {7}, pages = {21 - 28}, doi = {}, title = {Huzurevinde Kalan Yaşlıların Yaşam Doyumlarının Belirlenmesi}, key = {cite}, author = {MOLLAOĞLU, Mukadder and HASTAOĞLU, Fatma} }
APA MOLLAOĞLU, M , HASTAOĞLU, F . (). Huzurevinde Kalan Yaşlıların Yaşam Doyumlarının Belirlenmesi. Journal of Current Researches on Health Sector, 7 (2), 21-28. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/jocrehes/issue/31505/359406
MLA MOLLAOĞLU, M , HASTAOĞLU, F . "Huzurevinde Kalan Yaşlıların Yaşam Doyumlarının Belirlenmesi". Journal of Current Researches on Health Sector 7 (): 21-28 <http://dergipark.gov.tr/jocrehes/issue/31505/359406>
Chicago MOLLAOĞLU, M , HASTAOĞLU, F . "Huzurevinde Kalan Yaşlıların Yaşam Doyumlarının Belirlenmesi". Journal of Current Researches on Health Sector 7 (): 21-28
RIS TY - JOUR T1 - Huzurevinde Kalan Yaşlıların Yaşam Doyumlarının Belirlenmesi AU - Mukadder MOLLAOĞLU , Fatma HASTAOĞLU Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Journal of Current Researches on Health Sector JF - Journal JO - JOR SP - 21 EP - 28 VL - 7 IS - 2 SN - -2547-9636 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Journal of Current Researches on Health Sector Huzurevinde Kalan Yaşlıların Yaşam Doyumlarının Belirlenmesi %A Mukadder MOLLAOĞLU , Fatma HASTAOĞLU %T Huzurevinde Kalan Yaşlıların Yaşam Doyumlarının Belirlenmesi %D 2018 %J Journal of Current Researches on Health Sector %P -2547-9636 %V 7 %N 2 %R %U
ISNAD MOLLAOĞLU, Mukadder , HASTAOĞLU, Fatma . "Huzurevinde Kalan Yaşlıların Yaşam Doyumlarının Belirlenmesi". Journal of Current Researches on Health Sector 7 / 2 21-28.