Yaşlılıkta Ölüm Anksiyetesi
Death Anxiety in the Old Age

Nurullah YELBOĞA [1]

348 356

Dünyada olduğu gibi Türkiye’de de yaşlı (65 ve üzeri) nüfus oranı hızla artmaktadır. 2016 yılı verilerine göre, yaşlı nüfusun toplam nüfus içerisindeki oranı % 8.3 iken, 2023 yılında bu oranının yüzde 10.2’ye yükseleceği tahmin edilmektedir. Birleşmiş Milletler’in tanımına göre, bir ülkedeki yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki oranının % 8 -10 arasında olması o ülke nüfusunun “yaşlı”, % 10’un üzerinde olması ise “çok yaşlı” olduğu anlamına gelmektedir. Buna göre Türkiye’nin kısa bir süre sonra “çok yaşlı” toplum kategorisine girdiği varsayılmaktadır (TUIK, 2016). Yaşlı nüfus sayısındaki bu artış, beraberinde birçok sorunu gündeme getirecek ya da önlemler alınmasını gerekli kılacaktır. Dolayısıyla yaşlılık olgusunun tüm yönleriyle analiz edilmesi, değerlendirilmesi önemli bir husus olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu sebeple, yaşlılık alanı sorunları içerisinde önemli bir yer tutan yaşlılıkta ölüm anksiyetesinin nedenleri, yaşlının yaşamına etkisi ve önlem olarak yapılması gerekli görülen durumların kapsamlı bir tartışması yapılacaktır.

Genelde  dünyada  özelde Türkiye’de artan yaşlı nüfusun, ölüm kaygısı ve ölüm kaygısına bağlı olarak yaşlılarda  gelişen değişimler ve bu değişimlerin yaşlı bireylerin psiko-sosyal yaşamlarına etkisinin değerlendirilmesi çalışmanın gerekçesini oluşturmaktadır.

Derleme çalışmalarında elde edilen bulgu ve bilgiler çerçevesinde bireyin yaşlılık olgusunu kabul etmesi, yaşlılık dönemi için hazırlık yapması ve nihayetinde aktif bir yaşlılık dönemi yaşaması bireyi bu olumsuz düşünceler karşısında güçlü kıldığı sonucuna ulaşılmıştır. Bu açıdan bakıldığında bireyin Irvin Yalom’un dediği gibi ’’ölümle yüzleşip, güneşe bakma’’ sını sağlamanın mümkün olup olmadığı ele alınacaktır.

As is the case in the world, the proportion of elderly (65 and over) population is also increasing rapidly in Turkey. According to the data of the year 2016, the ratio of the elderly population to the total population is 8.3%, it is estimated that this ratio will increase to 10.2% in 2023. According to the definition of the United Nations, the ratio of the elderly population in a country to the total population is between 8-10%, which means that the population of the country is "old" and that over 10% is "very old". Accordingly, it is assumed that Turkey soon entered the "very old" category of society (TUIK, 2016). This increase in the number of elderly population will bring many problems to the agenda or make it necessary to take precautions. Therefore, the analysis and evaluation of all aspects of the old-age phenomenon emerges as an important issue. For this reason, a comprehensive discussion of the causes of death anxiety in aging, the impact on the life of the elderly, and the situations that need to be taken as a preventive measure will be made.

In general, changes in the elderly population, especially the elderly population, anxiety and anxiety due to anxiety of death, and the evaluation of the effects of these changes on the psychosocial lives of elderly people in Turkey in general constitute the reason for studying.

Within the framework of the findings and information obtained in the compilation studies, the individual has reached the conclusion that the individual accepts the old age, prepares for the old age and ultimately strengthens the individual against the negative thoughts of an active old age. From this point of view, it will be examined whether it is possible to provide "facing death and looking at the sun", as the individual says of Irvin Yalom.

  • Arpacı, Fatma., Avdaş, Enver., Doğruöz, Özlem., Sarıdoğan Tuğba. (2011). Yaşlılarda Ölüm Kaygısının İncelenmesi, Yaşlı Sorunları Araştırma Dergisi. 2011 ; 1(2): 53-66.
Konular
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Nurullah YELBOĞA

Bibtex @araştırma makalesi { jocrehes359422, journal = {Journal of Current Researches on Health Sector}, issn = {}, eissn = {2547-9636}, address = {Stratejik Araştırmalar Merkezi}, year = {}, volume = {7}, pages = {53 - 68}, doi = {}, title = {Yaşlılıkta Ölüm Anksiyetesi}, key = {cite}, author = {YELBOĞA, Nurullah} }
APA YELBOĞA, N . (). Yaşlılıkta Ölüm Anksiyetesi. Journal of Current Researches on Health Sector, 7 (2), 53-68. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/jocrehes/issue/31505/359422
MLA YELBOĞA, N . "Yaşlılıkta Ölüm Anksiyetesi". Journal of Current Researches on Health Sector 7 (): 53-68 <http://dergipark.gov.tr/jocrehes/issue/31505/359422>
Chicago YELBOĞA, N . "Yaşlılıkta Ölüm Anksiyetesi". Journal of Current Researches on Health Sector 7 (): 53-68
RIS TY - JOUR T1 - Yaşlılıkta Ölüm Anksiyetesi AU - Nurullah YELBOĞA Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Journal of Current Researches on Health Sector JF - Journal JO - JOR SP - 53 EP - 68 VL - 7 IS - 2 SN - -2547-9636 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Journal of Current Researches on Health Sector Yaşlılıkta Ölüm Anksiyetesi %A Nurullah YELBOĞA %T Yaşlılıkta Ölüm Anksiyetesi %D 2018 %J Journal of Current Researches on Health Sector %P -2547-9636 %V 7 %N 2 %R %U
ISNAD YELBOĞA, Nurullah . "Yaşlılıkta Ölüm Anksiyetesi". Journal of Current Researches on Health Sector 7 / 2 53-68.