Türk ve İranlı Sedanter Kadınların Bazı Antropometrik ve Motorik Özelliklerinin Karşılaştırılması
Comparison of some Antropometric and Motor Characteristics of Turkish and Iranian Sedanter Women

Halil TANIR [1] , Yakup Akif AFYON [2] , Sevda Hashemıan JEDDI [3]

100 157

Bu araştırmanın amacı Türk ve İranlı sedanter kadınların bazı antropometrik ve motorik özelliklerinin karşılaştırılmasıdır. Araştırmanın örneklemini Türkiye’nin Muğla ve İran’ın Urmiye şehrinde yaşayan orta yetişkinlik dönemindeki (30-45 yaş) 30 (n=15 Türk ve 15 İranlı) gönüllü sedanter kadından oluşturmaktadır.

Sedanter kadınların antropometrik özelliklerinin belirlenmesinde boy uzunluğu, vücut ağırlığı ölçümleri ile boyun, omuz, karın (abdominal), kalça, uyluk, baldır, biceps ve fleksiyonda biceps çevresi ölçümlerinden yararlanılmıştır. Kadınların motorik özelliklerin belirlenebilmesi için otur eriş testi ve dikey sıçrama testi uygulandı. Ölçümlerden elde edilen veriler SPSS 22.0 paket programında %95 güven aralığında 0.05 anlamlılık düzeyinde değerlendirildi. İstatistiki analizlerde antropometrik özellikler açısından Türk ve İranlı sedanter kadınlar arasında anlamlı bir farklılaşmanın olmadığı (p>0.05), motorik özelliklerden esneklik performansı açısından Türk ve İranlı sedanter kadınlar arasında anlamlı bir farklılığın bulunmadığı (p>0.05); ancak anaerobik güç performansı açısından İranlı kadınlar lehine anlamlı bir farklılığın olduğu görüldü (p<0.05).

Sonuç olarak; Türk ve İranlı sedanter kadınlar arasında anaerobik güç performansı açısından bir farklılaşma olduğu; araştırma kapsamında değerlendirilen diğer antropometrik ve motorik özellikler açısından bir farklılığın olmadığı tespit edilmiştir. Bu nedenle fiziksel yaşam koşulları, sosyo-ekonomik düzeyi, beslenme alışkanlıkları gibi çevresel faktörleri farklı olan ülkelerden daha fazla bireylerin katıldığı araştırmalara ihtiyaç duyulmaktadır.

The aim of this research is to compare some anthropometric and motoric characteristics of Turkish and Iranian sedentary women. The sample of the study consists of volunteer sedentary women of 30 (n=15 Turkish and n=15 Iranian) middle age (30-45 years) living in Muğla city of Turkey and Urmiye city of Iran.

Sedanter women's anthropometric characteristics were determined using height measurements, body weight measurements, and biceps circumference measurements on neck, shoulder, abdomen, hip, thigh, calf, biceps and flex. Sit and reach test and a vertical jump test were used to determine motor characteristics. The data obtained from the measurements were evaluated at a level of 0.05 significance level of 95% confidence interval in the SPSS 22.0 package program. Statistical analysis showed no significant difference between Turkish and Iranian sedanter women in terms of anthropometric characteristics (p>0.05), no significant difference between Turkish and Iranian sedanter women in terms of flexibility performance from motor characteristics (p>0.05); but there was a significant difference in favor of Iranian women in terms of anaerobic power performance (p<0.05).

As a result; there is a differentiation between the Turkish and Iranian sedanter women in terms of anaerobic power performance; there is no difference in terms of other anthropometric and motoric features evaluated within the scope of the study. For this reason, there is a need for research involving more individuals than countries with different environmental factors such as physical conditions of life, socio-economic level, and eating habits.

  • Baltes, P.B. (1987). Theoretical propositions of life-span developmental psychology: On the dynamics between growth and decline. Developmental psychology, 23(5), 611.
Konular
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Halil TANIR

Yazar: Yakup Akif AFYON (Sorumlu Yazar)

Yazar: Sevda Hashemıan JEDDI

Bibtex @araştırma makalesi { jocrehes363399, journal = {Journal of Current Researches on Health Sector}, issn = {}, eissn = {2547-9636}, address = {Stratejik Araştırmalar Merkezi}, year = {}, volume = {7}, pages = {79 - 86}, doi = {}, title = {Türk ve İranlı Sedanter Kadınların Bazı Antropometrik ve Motorik Özelliklerinin Karşılaştırılması}, key = {cite}, author = {AFYON, Yakup Akif and JEDDI, Sevda Hashemıan and TANIR, Halil} }
APA TANIR, H , AFYON, Y , JEDDI, S . (). Türk ve İranlı Sedanter Kadınların Bazı Antropometrik ve Motorik Özelliklerinin Karşılaştırılması. Journal of Current Researches on Health Sector, 7 (2), 79-86. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/jocrehes/issue/31505/363399
MLA TANIR, H , AFYON, Y , JEDDI, S . "Türk ve İranlı Sedanter Kadınların Bazı Antropometrik ve Motorik Özelliklerinin Karşılaştırılması". Journal of Current Researches on Health Sector 7 (): 79-86 <http://dergipark.gov.tr/jocrehes/issue/31505/363399>
Chicago TANIR, H , AFYON, Y , JEDDI, S . "Türk ve İranlı Sedanter Kadınların Bazı Antropometrik ve Motorik Özelliklerinin Karşılaştırılması". Journal of Current Researches on Health Sector 7 (): 79-86
RIS TY - JOUR T1 - Türk ve İranlı Sedanter Kadınların Bazı Antropometrik ve Motorik Özelliklerinin Karşılaştırılması AU - Halil TANIR , Yakup Akif AFYON , Sevda Hashemıan JEDDI Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Journal of Current Researches on Health Sector JF - Journal JO - JOR SP - 79 EP - 86 VL - 7 IS - 2 SN - -2547-9636 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Journal of Current Researches on Health Sector Türk ve İranlı Sedanter Kadınların Bazı Antropometrik ve Motorik Özelliklerinin Karşılaştırılması %A Halil TANIR , Yakup Akif AFYON , Sevda Hashemıan JEDDI %T Türk ve İranlı Sedanter Kadınların Bazı Antropometrik ve Motorik Özelliklerinin Karşılaştırılması %D 2018 %J Journal of Current Researches on Health Sector %P -2547-9636 %V 7 %N 2 %R %U
ISNAD TANIR, Halil , AFYON, Yakup Akif , JEDDI, Sevda Hashemıan . "Türk ve İranlı Sedanter Kadınların Bazı Antropometrik ve Motorik Özelliklerinin Karşılaştırılması". Journal of Current Researches on Health Sector 7 / 2 79-86.