Huzurevinde Yaşayan Yaşlı Bireylerin Yakınlarının Huzurevlerine Bakış Açılarının Değerlendirilmesi
The Point of View about Nursing Home of Families of Elderly who Stay in the Nursing Home

Taner ARTAN [1] , Hatice Selin IRMAK [2]

213 172

Son yıllarda hızla artan yaşlı nüfusa bağlı olarak yaşlı bakımı toplumsal bir sorun olarak ele alınmaya başlamıştır. Bu nedenle Türkiye'de son yıllarda yaşlılara yönelik sosyal hizmet modelleri arasında yer alan huzurevlerine duyulan ihtiyaç artmıştır. Bu çalışmanın amacı, huzurevinde kalan yaşlıların yakınlarının huzurevlerine ilişkin bakış açılarını ortaya koymaktır. Çalışmanın örneklemini İstanbul ili içerisinde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na bağlı Bahçelievler Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi, Sultangazi Huzurevi ve Zeytinburnu Semiha Şakir Huzurevi’nde yaşayan 65 yaş ve üzeri 100 yaşlının yakını oluşturmaktadır. Yaşlı yakınlarına “Yaşlı Yakınları İle Görüşme Formu” uygulanmıştır. İstatistiksel analiz için SPSS 21.0 paket programı kullanılmıştır. Çalışmanın sonuçlarına göre yaşlıları huzurevinde kalmaya başlamadan önce huzurevi ile ilgili olumsuz görüşe sahip (n=75) yaşlı yakınlarının neredeyse tamamının görüşlerinin olumlu yönde değiştiği görülmüştür. Yaşlı yakınları; yaşlıların bakım sorumluluğunun hangi kişi/kuruma ait olması gerektiğine ilişkin soruya verdikleri yanıta göre 3 grupta incelediğinde, yaşlı yakınlarının %58'si yaşlılara” huzurevleri aracılığıyla devletin”, %25'i “çocuklarının”, %17'si “kendi evlerinde” bakılması gerektiğini belirtmişlerdir. Yaşlı yakınlarının huzurevlerine yönelik olumlu tutumlarında, yaşlılarının huzurevinde yaşamaya başlaması ile huzurevleri ile ilgili doğru bilgi sahibi olmalarının rol oynadığı düşünülebilir.

Elderly care has begun to be considered as a social problem due to the rapidly growing elderly population in recent years. Thus, requirement of nursing homes, which are among the social service models for the elderly has increased in recent years in Turkey. The aim of this study is to present the point of view of  elderly's families who stay in the nursing home. The sample of the study is composed of 100 family members whose elderly with age 65 years and over who live in Bahçelievler Nursing Home Elderly Care and Rehabilitation Center, Sultangazi Nursing Home and Zeytinburnu Semiha Şakir Nursing Home, affiliated to the Ministry of Family and Social Policy in Istanbul. "Elderly Family Interview Form" was applied to family members. SPSS 21.0 Package program was used for statistical analysis. After the elderly had started to stay in the nursing home, almost all the opinions of the family members (n=75), who had negative opinions about the nursing homes, were seen to change positively. When family members as 3 groups were observed according to responce of the quesiton "Person/institution responsible for taking care of the elderly according to family members", 58% of them said "in nursing home by the goverment" and 25% of them said "by children" and 17% of them said "in own home”. Statistically significant differences were found between participation status of these three groups for the views about on nursing homes (p <0.05). The views on nursing homes in the group that respond as "nursing homes by the goverment"  was found more positive than other groups.

  • Akçay, C. R. (2011). Yaşlılık Kavramlar, Kuramlar ve Yaşlılığa Hazırlık. İstanbul: Kriter Yayınları.
Konular
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Taner ARTAN (Sorumlu Yazar)

Yazar: Hatice Selin IRMAK

Bibtex @araştırma makalesi { jocrehes369314, journal = {Journal of Current Researches on Health Sector}, issn = {}, eissn = {2547-9636}, address = {Stratejik Araştırmalar Merkezi}, year = {}, volume = {7}, pages = {117 - 132}, doi = {}, title = {Huzurevinde Yaşayan Yaşlı Bireylerin Yakınlarının Huzurevlerine Bakış Açılarının Değerlendirilmesi}, key = {cite}, author = {ARTAN, Taner and IRMAK, Hatice Selin} }
APA ARTAN, T , IRMAK, H . (). Huzurevinde Yaşayan Yaşlı Bireylerin Yakınlarının Huzurevlerine Bakış Açılarının Değerlendirilmesi. Journal of Current Researches on Health Sector, 7 (2), 117-132. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/jocrehes/issue/31505/369314
MLA ARTAN, T , IRMAK, H . "Huzurevinde Yaşayan Yaşlı Bireylerin Yakınlarının Huzurevlerine Bakış Açılarının Değerlendirilmesi". Journal of Current Researches on Health Sector 7 (): 117-132 <http://dergipark.gov.tr/jocrehes/issue/31505/369314>
Chicago ARTAN, T , IRMAK, H . "Huzurevinde Yaşayan Yaşlı Bireylerin Yakınlarının Huzurevlerine Bakış Açılarının Değerlendirilmesi". Journal of Current Researches on Health Sector 7 (): 117-132
RIS TY - JOUR T1 - Huzurevinde Yaşayan Yaşlı Bireylerin Yakınlarının Huzurevlerine Bakış Açılarının Değerlendirilmesi AU - Taner ARTAN , Hatice Selin IRMAK Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Journal of Current Researches on Health Sector JF - Journal JO - JOR SP - 117 EP - 132 VL - 7 IS - 2 SN - -2547-9636 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Journal of Current Researches on Health Sector Huzurevinde Yaşayan Yaşlı Bireylerin Yakınlarının Huzurevlerine Bakış Açılarının Değerlendirilmesi %A Taner ARTAN , Hatice Selin IRMAK %T Huzurevinde Yaşayan Yaşlı Bireylerin Yakınlarının Huzurevlerine Bakış Açılarının Değerlendirilmesi %D 2018 %J Journal of Current Researches on Health Sector %P -2547-9636 %V 7 %N 2 %R %U
ISNAD ARTAN, Taner , IRMAK, Hatice Selin . "Huzurevinde Yaşayan Yaşlı Bireylerin Yakınlarının Huzurevlerine Bakış Açılarının Değerlendirilmesi". Journal of Current Researches on Health Sector 7 / 2 117-132.