Journal of Current Researches on Social Sciences
Kapak Resmi
e-ISSN 2547-9644 | Periyot Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2011 | Yayıncı Stratejik Araştırmalar Merkezi |
 • Journal of Current Researches on Social Science (JoCReSS) 2011 yılında yayın hayatına başlamıştır. JoCReSS yılda dört defa yayınlanan (Mart, Haziran, Eylül, Aralık aylarında) uluslararası hakemli bir dergidir. 
 • Gönderilen tüm makaleler, hakem sürecinden önce iThenticate ile taranır. Makale benzerlik oranı %15'in altında olan makalelerin hakem süreci başlatılır.
 • JoCReSS erişime açık bir dergidir.
 • JoCReSS sosyal bilimlerin tüm alanlarında yayın kabul etmektedir.
 • JoCReSS sürekli makale alımına açıktır. Hakem süreci tamamlanan makaleler, gelecek sayının yayınlanmasını beklemeden "Erken Görünüm" seçeneği ile yayınlanmaktadır.
 • Journal of Current Researches on Social Science (JoCReSS) sosyal bilimler ile ilgili güncel bilgilerin, uygulama sonuçlarının ve teorik yaklaşımların Türkçe ve İngilizce olarak literatüre kazandırılmasını amaçlamaktadır. Bu dergide, daha önce başka yerde yayınlanmamış orijinal makaleler, alan araştırmaları, örnek olay analizleri ve teorilerle ilgili özgün makaleler yayınlanabilmektedir.
 • Makale gönderirken makale yazarları ORCID'yi makalelerine eklemelidir. ORCID almak/öğrenmek için https://orcid.org adresine tıklayabilirsiniz.
 • Hakem süreci tamamlanan her makaleye DOI atanır ve yayın sırasına alınır.
 • Lütfen makalenizi aşağıdaki yazım kurallarına ve ekteki örnek şablona göre hazırlayınız. Belirtilen kurallara uygun olmayan makaleler kabul edilmeyecektir. Özellikle, tablo ve şekillerin kaymayacak şekilde gruplanması ve kesinlikle sayfa ebatlarını taşmaması gerekir.


Journal of Current Researches on Social Sciences

e-ISSN 2547-9644 | Periyot Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2011 | Yayıncı Stratejik Araştırmalar Merkezi |
Kapak Resmi

40.061

57.992
 • Journal of Current Researches on Social Science (JoCReSS) 2011 yılında yayın hayatına başlamıştır. JoCReSS yılda dört defa yayınlanan (Mart, Haziran, Eylül, Aralık aylarında) uluslararası hakemli bir dergidir. 
 • Gönderilen tüm makaleler, hakem sürecinden önce iThenticate ile taranır. Makale benzerlik oranı %15'in altında olan makalelerin hakem süreci başlatılır.
 • JoCReSS erişime açık bir dergidir.
 • JoCReSS sosyal bilimlerin tüm alanlarında yayın kabul etmektedir.
 • JoCReSS sürekli makale alımına açıktır. Hakem süreci tamamlanan makaleler, gelecek sayının yayınlanmasını beklemeden "Erken Görünüm" seçeneği ile yayınlanmaktadır.
 • Journal of Current Researches on Social Science (JoCReSS) sosyal bilimler ile ilgili güncel bilgilerin, uygulama sonuçlarının ve teorik yaklaşımların Türkçe ve İngilizce olarak literatüre kazandırılmasını amaçlamaktadır. Bu dergide, daha önce başka yerde yayınlanmamış orijinal makaleler, alan araştırmaları, örnek olay analizleri ve teorilerle ilgili özgün makaleler yayınlanabilmektedir.
 • Makale gönderirken makale yazarları ORCID'yi makalelerine eklemelidir. ORCID almak/öğrenmek için https://orcid.org adresine tıklayabilirsiniz.
 • Hakem süreci tamamlanan her makaleye DOI atanır ve yayın sırasına alınır.
 • Lütfen makalenizi aşağıdaki yazım kurallarına ve ekteki örnek şablona göre hazırlayınız. Belirtilen kurallara uygun olmayan makaleler kabul edilmeyecektir. Özellikle, tablo ve şekillerin kaymayacak şekilde gruplanması ve kesinlikle sayfa ebatlarını taşmaması gerekir.


Cilt 8 Sayı 4 Son Sayı
Cilt 8 - Sayı 4 - Ara 2019
 1. Yatırımcı Davranışlarının Davranışsal Finans Açısından İncelenmesi: Nazilli Örneği
  Sayfalar 1 - 32
  Yasemin COŞKUN, Sezgin DEMİR, İbrahim IŞIK
 2. Bir Uzay Macerası ve Kahraman İmgesinin Dönüşümü: Gravity Filminin Psikanalizi
  Sayfalar 33 - 46
  Ali Barış KAPLAN
 3. Basım ve Yayın Teknolojileri Programı Atölye Uygulamalarında CNC Router Cihazı Kullanımı İçin Altyapı Çalışmaları
  Sayfalar 47 - 62
  Engin UĞUR, Samed Ayhan ÖZSOY
 4. To Identification of Immovable and Intangible Cultural Values of Sacred Historical Buildings Together: Mevlana Tomb and Selimiye Mosque Examples
  Sayfalar 63 - 84
  Nevin TURGUT GÜLTEKİN, Ayşe Nur CANBOLAT
 5. Reflections of the Dreams on 11-13 Aged Children’s Drawing
  Sayfalar 85 - 94
  Emine TEKER
 6. Using Ordinary Least Squares To Measure The Impact Of The Factors Affecting Underground Economy: A Comparison Between India And Turkey
  Sayfalar 95 - 112
  Zeynep ERDİNÇ, Ghania SUHAIL
 7. Mısır Lehçesindeki Türkçe Kelimeler I
  Sayfalar 113 - 162
  Halil UYSAL
 8. Mısır Lehçesindeki Türkçe Kelimeler II
  Sayfalar 163 - 214
  Halil UYSAL
 9. Olumsuz Satın Alma Tecrübeleri Karşısında Müşterilerin Tepkilerinin ve Beklentilerinin Anlaşılması
  Sayfalar 215 - 236
  Aysun KAHRAMAN
 10. The Archipelago in The Kitab-ı Bahriye (Book of Navigation): Geography, Economy, Culture
  Sayfalar 237 - 254
  Yasemin NEMLİOĞLU KOCA
 11. Specifying the Importance of Thought for Education Considering a Saying
  Sayfalar 255 - 262
  Ali YILDIZ
 12. Türkiye’deki Katılım Bankaları ve Mevduat Bankalarının (2010 -2017) Dönemi Finansal Performans Farklılıklarının Kruskal Wallis Testi ve All-Pairwise Karşılaştırma Yöntemi ile Karşılaştırılması
  Sayfalar 255 - 262
  Nuray İSLATİNCE
 13. The Factors Affecting Schein's Career Journeys in the Perspective Range of the University Section Preferences: A Research on Career Values of the Students of the Başkent University Management Information Systems Department
  Sayfalar 263 - 272
  Begüm KOÇ, Gülten ŞENKUL, Ünsal SIĞRI
 14. The Impact of Mobbing on Compulsive Purchasing Behavior: An Application on Women Health Workers
  Sayfalar 273 - 296
  Kasım KAYA, Baran ARSLAN, Ferit KÜÇÜK
 15. The Effects of Industrial Production, Gold Prices and Oil Prices on Turkish Stock Market
  Sayfalar 297 - 308
  Namık Kemal ERDOĞAN
 16. 21. Yüzyılın Yeni Bilgi Erişim Çevreleri Tehdit mi Fırsat mı? Dijital Yerli Gençlerde Aşırı Bilgi Yükü ve Kaygısı
  Sayfalar 309 - 342
  Serdar ÜNAL
 17. Antalya İlindeki Muhasebe Meslek Mensuplarının Bağımsız Denetime Bakışı
  Sayfalar 343 - 354
  Deniz ÇANDIR, Güler Ferhan ÜNAL UYAR
 18. İlkokul Öğrencilerinin Öğretmenlerine İlişkin Motivasyon Durumlarının ARCS Modeli Açısından İncelenmesi
  Sayfalar 355 - 366
  Vahit Ağa YILDIZ, Durmuş KILIÇ
 19. A Research on Determining Risk Behavior of University Students
  Sayfalar 367 - 382
  Rumeysa AKGÜN, Hande ŞAHİN
 20. Turkish adaptation of the adolescent students’ basic psychological needs at school scale
  Sayfalar 383 - 392
  Sinem Özen, Ilkay Demir
 21. The role of school social climate on satisfaction of adolescent students’ basic psychological needs at school
  Sayfalar 393 - 404
  İlkay DEMIR, Sinem ÖZEN
 22. Visibility Analysis in Historical Environments: The case of Kastamonu Castle and its Surrounding
  Sayfalar 405 - 412
  Sevgi ÖZTÜRK, Öznur IŞINKARALAR, Elif AYAN
 23. Determinants of Stock Returns in Turkey under the Impacts of Capital Inflows and Global Economic Policy Uncertainty
  Sayfalar 413 - 436
  Ahmet TİRYAKİ, Havva Nesrin TİRYAKİ
 24. Visual Documentation of Transforming Urban Space: A Case Study of Bağdat Avenue
  Sayfalar 437 - 452
  Merve ÇAŞKURLU BELGESAY, İrem TEKİN YÜCESOY
 25. Ekonomi Toplum İlişkisi: 1929 Dünya Ekonomik Bunalımı Örneği
  Sayfalar 453 - 466
  Hilal KARAVAR ÖZ
 26. Türkiye’de 1980 Sonrası Finansal Liberalizasyon Dönemi ve Kalkınma Planlarına Etkileri
  Sayfalar 467 - 490
  Bülent İLHAN
 27. Türkiye’de Finansal Okuryazarlık Konusunda Yapılan Lisansüstü Tez Çalışmalarının İncelenmesi
  Sayfalar 491 - 510
  Eda ORUÇ ERDOĞAN
 28. Yükseköğretim Ulusal Tez Merkezi’nde Kayıtlı “Muhasebe Hata ve Hileleri” Konulu Tezlerin Analizi
  Sayfalar 511 - 526
  Güler Ferhan ÜNAL UYAR
 29. Ferzan Özpetek’in “İstanbul Kırmızısı” Filminde İstanbul’un Temsili
  Sayfalar 527 - 536
  F. Neşe KAPLAN
 30. Turizmde Yeni Eğilimler: Çiftlik Turizmi Üzerine Bir Araştırma
  Sayfalar 537 - 546
  Sevgi ÖZTÜRK, Öznur IŞINKARALAR
 31. Danger Risks from Mobile Phones and Base Stations and Occupational Health and Safety Analysis
  Sayfalar 547 - 566
  Abdülazim YILDIZ, Hasan Selçuk SELEK
 32. Beyond Eros and Thanatos: More Impulses of the Anthropocene in Jeanette Winterson’s The Stone Gods
  Sayfalar 567 - 578
  Pelin GÖLCÜK MİRZA
 33. Designing Student-Centered Online Learning Environments Framework, Principles, and Guidelines
  Sayfalar 579 - 594
  Hale H. TURHANGİL ERENLER