International E-Learning as an Emerging Cultural Diplomacy Practice
International E-Learning as an Emerging Cultural Diplomacy Practice

Ece KARADOĞAN DORUK [1] , Seda MENGÜ [2] , Nilüfer Fatma GÖKSU [3] , Emine YAVAŞGEL [4]

126 421

With the rise of new technologies, e-learning programmes are even more attractive for people who want to improve themselves. They are mostly preferred since they bring an end to many limitations such as time, place, and financial barriers. Thanks to this emerging education type, options regarding the countries one wants to get a good education from are also various as it is easier to find out that high-quality education is not limited to 3-4 certain countries.

Cultural diplomacy is one of the main areas countries function to gain more soft power. It is an important part of diplomacy that needs to be studied in detail and planned ahead as it gives not only short term but also long term results. International e-learning is to be included in cultural diplomacy techniques as it is closely related to country image and branding. This paper aims to analyze international e-learning programmes within the framework of cultural diplomacy. After a brief literature review on e-learning programmes and cultural diplomacy, the relationship of these two terms is to be analyzed to be able to present a road map on what should and should not be done to gain soft power via high-quality e-learning education.

With the rise of new technologies, e-learning programmes are even more attractive for people who want to improve themselves. They are mostly preferred since they bring an end to many limitations such as time, place, and financial barriers. Thanks to this emerging education type, options regarding the countries one wants to get a good education from are also various as it is easier to find out that high-quality education is not limited to 3-4 certain countries.

Cultural diplomacy is one of the main areas countries function to gain more soft power. It is an important part of diplomacy that needs to be studied in detail and planned ahead as it gives not only short term but also long term results. International e-learning is to be included in cultural diplomacy techniques as it is closely related to country image and branding. This paper aims to analyze international e-learning programmes within the framework of cultural diplomacy. After a brief literature review on e-learning programmes and cultural diplomacy, the relationship of these two terms is to be analyzed to be able to present a road map on what should and should not be done to gain soft power via high-quality e-learning education.

 • Cultural Diplomacy As Discipline And Practice: Concepts, Training, And SkillsFinal Report, November 2016
 • Duran N., Önal A., Kurtuluş C. (2006). E-Öğrenme ve Kurumsal Eğitimde Yeni Yaklaşım Öğrenim Yönetim Sistemleri, Akademik Bilişim 2006 ve BilgiTek IV – Denizli: Pamukkale Üniversitesi
 • Erdoğan, İ. ve Alemdar, K. (2005). Popüler Kültür ve İletisim, Ankara: Erk Yayınları
 • International Council of Higher Education and Education Report of Turkey, 2013
 • İşman, A. (2011). Uzaktan Eğitim, Ankara: Pegem Yayınları
 • Karaman, K (2010) “Küreselleşme ve Eğitim”, Zeitschrift für die Welt der Türken, ZfWT Vol. 2, No.3
 • Kellner, D. (2002). “Yeni Teknolojiler/Yeni Okur-Yazarlıklar: Yeni Bin Yılda Eğitimin Yeniden Yapılandırılması”, Çev. A. Taşkent, Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, C. 2, (1), 105-132, İstanbul: EDAM Yayınları
 • Kocacık, F. (2003). Toplumbilim Ders Notları, Sivas: Cumhuriyet Üniversitesi Yayınları
 • Purtaş, F. (2013). Türk Dış Politikasının Yükselen Değeri: Kültürel Diplomasi, Ankara: Gazi Üniversitesi Akademik Bakış Dergisi, Cilt. 7, Sayı. 13
 • Raj Isar Y. (2012). Culture Diplomacy: Is it in a swollen reputation?, İstanbul: Tasam publications 121
 • Scott, P. (2002). “Küreselleşme ve Üniversite: 21. Yüzyılın Önündeki Meydan Okumalar”, Çev. S. Çiftçi, Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, C. 2, (1), 191-208, İstanbul: EDAM Yayınları
 • Şen Ersoy, N. (2016). Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi, Cilt 2, Sayı 3, 195-206, Eskişehir: Anadolu Üniversitesi
 • TBŞ. (2002). “Bilgi Toplumuna Doğru”, Taslak Rapor, Eğitim Çalışma Grubu (Editör: Sevgi Korkut). Ankara: Türkiye Bilişim Şurası, 10-12 Mayıs 2002
 • Yıldız, Ş. (2005). Dil, Kültür, İletisim ve Medya, Ankara: Sinemis Yayınları
 • https://www.openeducationeuropa.eu/en/project/icd
 • http://www.circap.org/uploads/1/8/1/6/18163511/eunic_cultural_diplomacy_report.pdf s.1-11
 • https://www.deik.org.tr/uploads/uluslararasi-yuksekogretim-hareketliligi-ve-turkiye-nin-konumu-raporu-2.pdf, Mart, 2013
Konular
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Ece KARADOĞAN DORUK

Yazar: Seda MENGÜ

Yazar: Nilüfer Fatma GÖKSU

Yazar: Emine YAVAŞGEL

Bibtex @araştırma makalesi { jocress350209, journal = {Journal of Current Researches on Social Sciences}, issn = {}, eissn = {2547-9644}, address = {Stratejik Araştırmalar Merkezi}, year = {}, volume = {7}, pages = {347 - 362}, doi = {}, title = {International E-Learning as an Emerging Cultural Diplomacy Practice}, key = {cite}, author = {MENGÜ, Seda and GÖKSU, Nilüfer Fatma and YAVAŞGEL, Emine and KARADOĞAN DORUK, Ece} }
APA KARADOĞAN DORUK, E , MENGÜ, S , GÖKSU, N , YAVAŞGEL, E . (). International E-Learning as an Emerging Cultural Diplomacy Practice. Journal of Current Researches on Social Sciences, 7 (2), 347-362. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/jocress/issue/31179/350209
MLA KARADOĞAN DORUK, E , MENGÜ, S , GÖKSU, N , YAVAŞGEL, E . "International E-Learning as an Emerging Cultural Diplomacy Practice". Journal of Current Researches on Social Sciences 7 (): 347-362 <http://dergipark.gov.tr/jocress/issue/31179/350209>
Chicago KARADOĞAN DORUK, E , MENGÜ, S , GÖKSU, N , YAVAŞGEL, E . "International E-Learning as an Emerging Cultural Diplomacy Practice". Journal of Current Researches on Social Sciences 7 (): 347-362
RIS TY - JOUR T1 - International E-Learning as an Emerging Cultural Diplomacy Practice AU - Ece KARADOĞAN DORUK , Seda MENGÜ , Nilüfer Fatma GÖKSU , Emine YAVAŞGEL Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Journal of Current Researches on Social Sciences JF - Journal JO - JOR SP - 347 EP - 362 VL - 7 IS - 2 SN - -2547-9644 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Journal of Current Researches on Social Sciences International E-Learning as an Emerging Cultural Diplomacy Practice %A Ece KARADOĞAN DORUK , Seda MENGÜ , Nilüfer Fatma GÖKSU , Emine YAVAŞGEL %T International E-Learning as an Emerging Cultural Diplomacy Practice %D 2019 %J Journal of Current Researches on Social Sciences %P -2547-9644 %V 7 %N 2 %R %U
ISNAD KARADOĞAN DORUK, Ece , MENGÜ, Seda , GÖKSU, Nilüfer Fatma , YAVAŞGEL, Emine . "International E-Learning as an Emerging Cultural Diplomacy Practice". Journal of Current Researches on Social Sciences 7 / 2 347-362.