Year 2017, Volume 3, Issue 2, Pages 49 - 66 2017-12-30

Evaluation of the Production Process of Domestic Branded Engine and Automobile in Turkey
Türkiye’de Yerli Marka Motor ve Otomobil Üretim Sürecinin Değerlendirilmesi

Abdullah DEMİR [1] , Ali ÖZ [2] , Metin GÜMÜŞ [3]

47 122

The automotive sector in Turkey has reached to 431 thousand units of vehicle production levels in the 2000s by passing through the production phases of Gumus Engine (Pancar Motor), Devrim automobile, Anatolia and Kus Series from the 1950s when it was established to present. According to the data of the Automotive Manufacturers Association (OSD), total production was 1.544 million units and automobile production was 1.048 million units of level in January-November 2017 period. Approximately 80% of these productions are exported to abroad. According to the automotive export and import data of Turkey, a total of 17.8 billion dollars on imports in return for 19.8 billion dollars on exports was realized in the foreign trade of motor vehicles in 2016. In addition, our country has both vehicle production capacity of 1.750 million vehicles per year and capacity and sufficiency in terms of production ability of domestic brand vehicles. Current automotive factories are the facilities that produce efficient, technological and quality production of related brands. Turkey should be taken place in the automotive industry with the Turkey's automobile or National automobile whose intellectual property rights and design belong entirely to our country, and whose strategic decision is given by our country, and that equipped with future technologies, in order to be able to compete with developed countries and to be included into the 10 largest economies in the world. The studies on the domestic engine and automobile with their historical perspectives, inter-brand cooperation in automobile industry, domestic automobile expectation of our people and current situation in domestic automobile were assessed in this study, and proposals were made regarding the execution of the process.

Türkiye’de otomotiv sektörü, kurulduğu 1950’li yıllardan bugüne kadar; Gümüş Motor (Pancar Motor), Devrim otomobili, Anadolu ve Kuş Serisi üretim evrelerinden geçerek, 2000’li yıllarda 431 bin adet araç üretim düzeyine erişmiştir. OSD’nin verilerine göre 2017 yılı Ocak-Kasım döneminde toplam üretim 1,544 milyon adet, otomobil üretimi ise 1,048 milyon adet düzeyinde gerçekleşmiştir. Bu üretimlerin yaklaşık %80’i yurt dışına ihraç edilmektedir. Türkiye’nin otomotiv ihracat ve ithalat verilerine göre 2016 yılında motorlu taşıtların dış ticaretinde, toplam 17,8 milyar dolar ithalata karşılık 19,8 milyar dolar ihracat gerçekleştirilmiştir. Ayrıca ülkemiz hem yılda 1,750 milyon adetlik taşıt üretim kapasitesine hem de yerli marka araç üretebilme açısından kapasite ve yeterliliğe sahiptir. Kurulu otomotiv fabrikaları, ilgili markaların verimli, teknolojik ve kaliteli üretim yapan tesisleridir. Bu minvalde gelişmiş ülkelerle yarışmak ve dünyanın en büyük 10 ekonomisi içerisine girmek için; tasarımı, fikri mülkiyet hakları tamamen ülkemize ait olan, stratejik kararları ülkemizden verilen, geleceğin teknolojileriyle donatılmış “Türkiye’nin Otomobili” ya da “Milli Otomobil” ile otomotiv sektöründe var olmalıdır. Bu çalışmada; tarihsel perspektifiyle yerli motor ve otomobil çalışmaları, otomotiv sektöründe markalar arası işbirlikleri, insanımızın yerli otomobil beklentileri, yerli otomobildeki güncel durum değerlendirilmiş ve sürecin yürütümüne yönelik önerilerde bulunulmuştur.

 • Acar, O., Aslankurt, B., Cünedioğlu, E., Özdoğan, İ. ve Sökmen, A., 2013. Dünya ve Türkiye otomotiv sektörü 2013, Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV), 45-49.
 • Acet, M., 2017. 40 milyon avro çöpe mi gitti?, http://www.haber7.com.
 • Afyoncu, E., 2017. İstanbul otomobil ile 112 yıl önce tanıştı, https://www.sabah.com.tr, 05.11.2017.
 • Akgül, A., 2015. Dünyanın Değişimi ve Erbakan Devrimi, 9 baskı, 50-51.
 • Aliusta, B., 2017. Türk otomotivinin mihenk taşı: Tofaş ve ‘kuş serisi’, http://www.kibrisgazetesi.com.
 • Alkin, K., 2015. Takip edin arkadaşlar, Binali Bey’i niye dinlemediniz?, Yeni Şafak Gazetesi.
 • Anonim, 2000. Otomobilde “ortak platform” dönemi, Arsiv.ntv.com.tr/news/19650.asp.
 • Anonim, 2003. Tofaş'ın 2 milyon otomobili içinde rekor 'Kuş Serisi'nde, Gazete Vatan - Ekonomi, http://www.gazetevatan.com.
 • Anonim, 2012. Türklerin yerli otomobili nasıl olmalı?, Haber A.
 • Anonim, 2015. İşte yerli otomobil için ödenen ücret!, İHA.
 • Anonim, 2015/b. Bakan Işık: Onlar her zaman kaybetti, http://ekonomi.haber7.com.
 • Anonim, 2017. Murat 124'e neden Hacı Murat denir?, Posta Gazetesi, http://www.posta.com.tr.
 • Anonim, 2017/b. “Turkey discover the potential" artık gökyüzünde, http://www.tim.org.tr.
 • Anonymus, 2010. Istanbul chamber of commerce, Automotive Sector Report.
 • Balu, D., 2014. Automotive platform sharing: an overview. http://www.frost.com.
 • Bayrakçeken, H., 2005. Dünya’da ve Türkiye’de otomotiv sanayinin sektörel analizi, Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi, 2, 1-11.
 • Bedir, A., 2002. Türkiye de otomotiv sanayi ve gelişme perspektifi, DPT Yayınları, Yayın No: 2660.
 • Bedir, A., 1999. Gelişmiş otomotiv sanayilerinde ana-yan sanayi ilişkileri ve Türkiye’de otomotiv yan sanayinin geleceği, Yayın No: DPT 2495, 79.
 • Bolkan, H., 2015. Bant üretiminden modüler platforma. www.otohaber.com.tr.
 • Demir, A. (Röportaj), 2017. Gümüş Motor faizsiz sermaye ile kuruldu, Milli Gazete – Ekonomi Servisi, www.milligazete.com.tr.
 • Demir, A. (Röportaj), 2017/b. Yrd. Doç Dr. Abdullah Demir ile “Türkiye’nin otomobili” yani Milli otomobil’i konuştuk, http://www.otoguncel.com.
 • Demir, A., 2011. Geri çağırmanın (Recall) anatomi patolojisi, http://www.otoguncel.com.
 • Demir, A., 2017.Otomotiv sektörü güncel durum slaytı.
 • Editör, 2016. Osmanlı’da ilk araba, http://www.beyaztarih.com.
 • Emmioğlu, K., 2010. Türkiye’de Sanayileşmenin Serüveni. Truva Yayınları, 1. Baskı, 446.
 • Erbakan, N., 1973. Sanayi davamız ve Siyonist engelleri konferansı.
 • Fazlıoğlu, İ. (Röportaj), 2015. Prof. Dr. İhsan Fazlıoğlu ile röportaj: Aydın, bizden değildir!, Düşünce dergisi, 1. Sayı, http://www.dusuncedergisi.com.tr.
 • Görener, A. ve Görener, Ö., 2012. Türk otomotiv sektörünün ülke ekonomisine katkıları ve geleceğe yönelik sektörel beklentiler, Journal of Yasar University, 3 (10), 1213-1232.
 • Heißing B. ve Ersoy M., 2011. Chassis Handbook - Fundamentals, Driving Dynamics, Components, Mechatronics, Perspectives, MercedesDruck-Berlin, ISBN 978-3-8348-0994-0, 449.
 • Hu, J., Dobrucalı, B., Karlı, H. ve Akyurt, M., 2011. Otomotiv sektöründe teknolojik gelişmenin önemi: Türkiye ve Güney Kore karşılaştırması, https://sfinancedotorg.files.wordpress.com.
 • Kocakaplan, Y., Doğan, Ş., Deviren, B. ve Keskin, M., 2013. Correlations, hierarchies and networks of the world’s automotive companies, Physica A, 392, 2736–2774.
 • Kurt, O., 2014. Bu otomobillerin tek farkı logoları, http://cokgezenadam.com.
 • Mike, D., Mats, W., Javier, F. ve Oriol, J., 2007. Platform thinking in the automotive industry – managing the dualism between standardization of components for large scale production and variation for market and customer. POMS 18th Annual Conference - Product Innovation and Technology Management, USA.
 • Nahum, J. 2017. Yerli otomobil nasıl üretilecek? https://www.youtube.com/watch?v=HuNPLyDkAPc, Hafta Sonu - 05.11.2017 Pazar,
 • Orhan, Z.O., 1997. Gümrük birliği sürecinde Türk otomotiv sanayiinin ve otomotiv yan sanayinin rekabet gücü, İstanbul Ticaret Odası, Yayın No: 1997-54, 12.
 • OSD, 2017. Basın bülteni, http://www.osd.org.tr.
 • Otomotiv sektörü raporu, 2017. T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı - Sanayi Genel Müdürlüğü - Sektörel Raporlar ve Analizler Serisi.
 • Özden, H., 2015. Otomotiv sanayinde mal ve hizmet üretiminde ürün yaşamdöngü yönetimi, PLM, OTOSEM 2015 XIII. Otomotiv ve Yan Sanayi Sempozyumu ve Sergisi, 208-217.
 • Özenen, H., 2015. Yerli oto ne kadar yerli?, Gazete Habertürk.
 • Özgür, S., 2016. Necmettin Erbakan ve Gümüş Motor, İlke Yayıncılık.
 • Özpeynirci, E., 2017. 40 milyon Euro resmen çöp oldu... ‘Yerli otomobil’ gitti ‘Türkiye’nin otomobili’ geldi, http://www.hurriyet.com.tr.
 • Pallaroa, E., Subramanian, N., Abdulrahmana, M.D. ve Liu, C., 2015. Sustainable production and consumption in the automotive sector: Integrated review framework and research directions. Sustainable Production and Consumption, 47–61.
 • Pişkin, S., 2017. Otomotiv sektör raporu Türkiye otomotiv sanayii rekabet gücü ve talep dinamikleri perspektifinde 2020 iç pazar beklentileri, Otomotiv Sektör Raporu-Ocak 2017, http://www.osd.org.tr.
 • Sanır, A.B., 2011.Türk Otomotiv Sanayii, Bölüm-1, 1964 yılı ve öncesi, Ankara.
 • Sehgal, B. ve Gorai, P., 2012. Platform strategy will shape future of OEMS flexibility to drive growth”; Evalueserve White Paper, 1-13.
 • Seslisözlük, 2017. Badge engineering, https://www.seslisozluk.net.
 • Şahin, İ., 2015. Otomotiv sektörü sunumu. İş Bankası - İktisadi Araştırmalar Bölümü.
 • Şimşek, M., 2015. Devrim otomobili ve babayiğit, http://www.yenisafak.com.
 • TAYSAD, 2017. Türk otomotiv sanayi ve TAYSAD'ın tarihçesi, http://www.taysad.org.tr.
 • TOBB, 2017. Türkiye’nin otomobili için imzalar atıldı, https://tobb.org.tr.
 • TÜİK, 2017. Motorlu kara taşıtları - Eylül 2017, Sayı: 24604, http://www.tuik.gov.tr.
 • Tülomsaş, 2016. Devrim - ilk Türk otomobili, http://www.tulomsas.com.tr.
 • Ülengin, F., Önsel, S., Aktas, E., Kabak, Ö. ve Özaydın, Ö., 2014. A decision support methodology to enhance the competitiveness of the Turkish automotive industry, European Journal of Operational Research, 234, 789–801.
 • Ülker, K., 2017. Yerli otomobilde asıl hedef pazar olmalı, https://www.dunya.com.
 • Vavassori, R., 2017. Geleneksel iş modelleri ve değer zincirleri değişiyor, ODD Dergi, Sayı: 72.
Primary Language tr
Subjects
Journal Section Articles
Authors

Author: Abdullah DEMİR (Primary Author)

Author: Ali ÖZ

Author: Metin GÜMÜŞ

Bibtex @research article { jocrest454888, journal = {Journal of Current Researches on Engineering, Science and Technology}, issn = {}, eissn = {2651-2521}, address = {Huriye UÇAR}, year = {2017}, volume = {3}, pages = {49 - 66}, doi = {}, title = {Türkiye’de Yerli Marka Motor ve Otomobil Üretim Sürecinin Değerlendirilmesi}, key = {cite}, author = {DEMİR, Abdullah and ÖZ, Ali and GÜMÜŞ, Metin} }
APA DEMİR, A , ÖZ, A , GÜMÜŞ, M . (2017). Türkiye’de Yerli Marka Motor ve Otomobil Üretim Sürecinin Değerlendirilmesi. Journal of Current Researches on Engineering, Science and Technology, 3 (2), 49-66. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/jocrest/issue/38918/454888
MLA DEMİR, A , ÖZ, A , GÜMÜŞ, M . "Türkiye’de Yerli Marka Motor ve Otomobil Üretim Sürecinin Değerlendirilmesi". Journal of Current Researches on Engineering, Science and Technology 3 (2017): 49-66 <http://dergipark.gov.tr/jocrest/issue/38918/454888>
Chicago DEMİR, A , ÖZ, A , GÜMÜŞ, M . "Türkiye’de Yerli Marka Motor ve Otomobil Üretim Sürecinin Değerlendirilmesi". Journal of Current Researches on Engineering, Science and Technology 3 (2017): 49-66
RIS TY - JOUR T1 - Türkiye’de Yerli Marka Motor ve Otomobil Üretim Sürecinin Değerlendirilmesi AU - Abdullah DEMİR , Ali ÖZ , Metin GÜMÜŞ Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Journal of Current Researches on Engineering, Science and Technology JF - Journal JO - JOR SP - 49 EP - 66 VL - 3 IS - 2 SN - -2651-2521 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Journal of Current Researches on Engineering, Science and Technology Türkiye’de Yerli Marka Motor ve Otomobil Üretim Sürecinin Değerlendirilmesi %A Abdullah DEMİR , Ali ÖZ , Metin GÜMÜŞ %T Türkiye’de Yerli Marka Motor ve Otomobil Üretim Sürecinin Değerlendirilmesi %D 2017 %J Journal of Current Researches on Engineering, Science and Technology %P -2651-2521 %V 3 %N 2 %R %U
ISNAD DEMİR, Abdullah , ÖZ, Ali , GÜMÜŞ, Metin . "Türkiye’de Yerli Marka Motor ve Otomobil Üretim Sürecinin Değerlendirilmesi". Journal of Current Researches on Engineering, Science and Technology 3 / 2 (December 2017): 49-66.