Yıl 2018, Cilt 4, Sayı 2, Sayfalar 125 - 134 2018-12-31

Organik Gübrelemenin Arpanın (Triticum Durum L.) Başak Özelliklerine Etkisi
The Effect of Organic Fertilizer on Spike Characteristics of Barley (Hordeum Vulgare L.)

Arzu MUTLU [1]

6 30

Bu çalışma,  organik gübre uygulamalarının arpa bitkisinde başak ve başak özellikleri üzerine etkilerini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Tarla denemeleri 2014-2015 ve 2015-2016 yetiştirme sezonlarında Harran Ovası ilave sulanan koşullarda yürütülmüştür. Denemede arpa bitkisine kontrol (gübresiz) dışında 6 organik gübre çeşidi  (tavuk gübresi, kompost gübresi, sığır gübresi, tavuk gübresi+sıvı gübre, kompost gübresi+ sıvı gübre, sığır gübresi+ sıvı gübre) uygulanmıştır. İki yılın sonuçlarına göre; Sığır+sıvı gübresinde m2 de başak sayısında artış olmuştur. Yıllar ve uygulamalar birlikte değerlendirildiğinde en yüksek tane verimi Sığır+sıvı gübre uygulamasında görülmüştür. Ayrıca sığır +sıvı gübre uygulamalarında, başakta başakçık sayısının, başakta tane sayısı ve tane ağırlığının, hektolitre arttığı görülmüştür. Sonuç olarak, gübre uygulamalarının başakta başakçık sayısını, başakta tane sayısı ve tane ağırlığını, hektolitre ağırlığını artırdığı, m2de başak sayısı uygulamalarına bağlı olarak  verimin de % 50-56 oranında arttığı görülmüştür. 

This study aimed to assess the effects of organic fertilizer applications on yield and some yield components of  barley (Hordeum vulgare L.). Field trials were  carried out conducted  under supplemental irrigated conditions in Harran Plain during the 2014-2015 and 2015-2016 growing seasons. In the experiment, Control+ 6 types of organic fertilizer traitments  were tested (ie.1.chicken manure, 2.compost, 3.cattle manure, 4.chicken manure + liquid fertilizer, 5.compost + liquid fertilizer, 6.cattle manure + liquid fertilizer). Combined Anova for two consecutive years indicated that cattle manure+ liquid fertilization traitment increased m2 number of spike  significantly. In addition, beef + liquid fertilizer applications, spike number of spike, number of grain and grain weight in spike and hectoliter weight  increased. As a result, it has been seen that fertilizer applications increase the number of spikelets in spike, grain number and grain weight in spike and hectoliter weight increase by 50-56% depending on the m2number of spike count applications.

 • Gap Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü (2016), Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü, Gap Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Toprak Analiz Raporu (1.11.2014).
 • Meteoroloji (2016), T.C. Başbakanlık Devlet Metoroloji İşleri Genel Müdürlüğü, Şanlıurfa Meteoroloji İstasyonu Kayıtları (7.11.2016).
 • Toprak Mahsülleri Ofisi (2017) http://www.gtb.org.tr/dosya/pdf/hububat-raporu-2017.pdf (2.5.2017).
 • Tarımtürk (2016), http://www.researchgate.net/../301354363 tarımtürk.com.tr (18.04.2016).
 • Akkaya, Aydın (1994), Buğday Yetiştiriciliği Ders Kitabı. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları, No: 1, Kahramanmaraş.
 • Acea, Maria J. and Carballas, Tarsy (1996), Microbial Response To Organic Amendments İn A Forest Soil. Bioresource Technol. Vol.57, No 2, August, pp. 193-199.
 • Bulut, Sancar.-Öztürk, Ali.-Karaoğlu, Mehmet Murat.-Yıldız, Nesrin (2012), Effects Of Organic Manures And Non-Chemical Weed Control On Wheat. I -Plant Growth And Grain Yield, Tarım Bilimleri Dergisi-Journal of Agricultural Sciens, Vol.18, No. 2012, April, sayfa 9-20.
 • Dinesh, Raghavan.-Shome, Bibek R.-Shome, Rahul.-Bandyopadhyay, Amit Kumar (1998), Soil Enzymes İn The Mangroves: Activities And Their Relation To Relevant Soil Properties. Current Science Vol.75, No 5, September, pp. 510–512.
 • Eshghi, Roham. and Akhundova Ellada. (2010), Inheritance Of Some İmportant Agronomic Traits in Hulless Barley. International Journal of Agriculture & Biology, Vol. 12 No 1, September, pp.73-76.
 • Ege, Hatice.-Bürün, Betül.-Tuna, Leveent (2004), Besin Elementi Kaynağı Olarak Kireçle Stabilize Edilmiş Atık Su Uygulamasının Arpada Bazı Morfolojik ve Anatomik Özelliklere Etkisi. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, Cilt 41 No. 2 sayfa 89-99.
 • Hadas, Aviva.-Kautsky, Larissa L.-Goek, Mustafa.-Kara, Emine Erman (2004), Rates Of Decomposition Of Plant Residues And Available Nitrogen İn Soil, Related To Residue Composition Through Simulation Of Carbon And Nitrogen Turnover, Soil Biology and Biochemistry Vol.36, No 2, February, pp. 255-266.
 • Ibrahim, Muhammad.Hassan.-Ul, Anwar.-Iqbalı, Muhammad.-Valeem, Ehsan Elahı. (2008), Response of wheat Growth and Yıeld to Varıous Levels of Compost and Organıc Manure. Pak. J. Bot, Vol. 40, No 5, pp. 2135-2141.
 • Karahan, Turan ve Sabancı Cafer Olcayto, CO (2010), ‘’Güneydoğu Anadolu Ekolojik Koşullarında Bazı Arpa (Hordeum vulgare L.) Çeşitlerinin Verim ve Verim Öğelerinin Belirlenmesi’’ Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Derim Dergisi, Cilt 27, No.1 sayfa 1-11.
 • Koutrobuas,Spyridon.-Antoniadis, Vasileious.-Damalas, Christos.- Fotiadis, Sideris (2016), Effect Of Organic Manure On Wheat Grain Yield, Nutrient Accumulation, And Translocation, Crop Ecology & Physiology. Vol. 108, No 2, pp. 615-625.
 • Markoni1, Wilson.-Napitupulu, Marisu.-Fatah, Abdul (2017), Pengaruh Pupuk Kandang Sapi Dan Pupuk Sp 36 Terhadap Pertumbuhan Dan Hasil Tanaman Jewawut (Setariaitalica)Varietas Lokal. Jurnal Agrifor, Vol. 16, No 2, pp.311-324.
 • Olsen, Randall J.-Hensler, Roy.-F.-Attoe, Osborne J (1970), Effect of Manure Application, Aeration, And Soil Ph on Soil Nitrogen Transformations and on Certain Soil Test Values. Soil Science Society of America Proceedings Vol. 34, No 2, March, pp. 222-225.
 • Shirani, Hossein., Hajabbasi, Mohammad Ali., Afyuni, Majid. ve Hemmat, Abbas. 2002. Effects of Farmyard Manure and Tillage Systems on Soil Physical Properties and Corn Yield in Central Iran. Soil and Tillage Research, Vol. 68, No 2, December, pp.101-108.
 • Sommerfieldt, Theron G and Chang, Chi (1985), Changes in Soil Properties Under Annual Applications of Feedlot Manure and Different Tillage Practices. Soil Science Society of America Journal, Vol. 1985,No 49, Jully, pp. 983-987.
 • Şahin, Esin.-Karagöz, Kenan.-Çakmakçı, Ramazan.- Tosun, Metin (2010), ‘’Azot Fiksasyonu ve Fosfat Çözücü Bitki Gelişimini Teşvik Edici Bakteri Aşılamalarının Arpa Gelişimine Etkisi’’. Türkiye IV. Organik Tarım Sempozyumu. 28 Haziran - 1 Temmuz, Erzurum.
 • Tan, Mustafa. and Yunus. Serin (1995), Effects Of Rhizobium İnoculation And Various Nitrogen Fertilizer Rates On Hay, Seed, Straw And Crude Protein Yields, Crude Protein Percentage And Nodule Number Of İrrigated Common Vetch İn Erzurum, Turk. J. Agric. For. 19: 137- 144.
Birincil Dil en
Konular Mühendislik
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Arzu MUTLU (Sorumlu Yazar)

Bibtex @araştırma makalesi { jocrest506190, journal = {Journal of Current Researches on Engineering, Science and Technology}, issn = {}, eissn = {2651-2521}, address = {Huriye UÇAR}, year = {2018}, volume = {4}, pages = {125 - 134}, doi = {}, title = {The Effect of Organic Fertilizer on Spike Characteristics of Barley (Hordeum Vulgare L.)}, key = {cite}, author = {MUTLU, Arzu} }
APA MUTLU, A . (2018). The Effect of Organic Fertilizer on Spike Characteristics of Barley (Hordeum Vulgare L.). Journal of Current Researches on Engineering, Science and Technology, 4 (2), 125-134. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/jocrest/issue/40461/506190
MLA MUTLU, A . "The Effect of Organic Fertilizer on Spike Characteristics of Barley (Hordeum Vulgare L.)". Journal of Current Researches on Engineering, Science and Technology 4 (2018): 125-134 <http://dergipark.gov.tr/jocrest/issue/40461/506190>
Chicago MUTLU, A . "The Effect of Organic Fertilizer on Spike Characteristics of Barley (Hordeum Vulgare L.)". Journal of Current Researches on Engineering, Science and Technology 4 (2018): 125-134
RIS TY - JOUR T1 - The Effect of Organic Fertilizer on Spike Characteristics of Barley (Hordeum Vulgare L.) AU - Arzu MUTLU Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Journal of Current Researches on Engineering, Science and Technology JF - Journal JO - JOR SP - 125 EP - 134 VL - 4 IS - 2 SN - -2651-2521 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Journal of Current Researches on Engineering, Science and Technology The Effect of Organic Fertilizer on Spike Characteristics of Barley (Hordeum Vulgare L.) %A Arzu MUTLU %T The Effect of Organic Fertilizer on Spike Characteristics of Barley (Hordeum Vulgare L.) %D 2018 %J Journal of Current Researches on Engineering, Science and Technology %P -2651-2521 %V 4 %N 2 %R %U
ISNAD MUTLU, Arzu . "Organik Gübrelemenin Arpanın (Triticum Durum L.) Başak Özelliklerine Etkisi". Journal of Current Researches on Engineering, Science and Technology 4 / 2 (Aralık 2019): 125-134.