Yıl 2015, Cilt , Sayı 5, Sayfalar 36 - 53 2015-02-06

Naive Art and the Sense of Art of Artist Recai Demirsöz from Safranbolu
Naif Sanat ve Safranbolulu Naif Ressam Recai Demirsöz’ün Sanat Anlayışı

Anıl Ertok Atmaca [1]

244 207

Naive painting was settled into our language from “naive” which is a french word. Besides having the meaning “Pure and unaffected”,it is also used for uneducated artists and their works. It is not any theoritical framework. It often defines a childish description. It is based on individual instincts and intuitions. Naive art starting in 19th century and expanding in 20th century gathered movement and speed in 1950s. With the emergence of naive art as a species or a movement,art market has gained momentum in this direction. Inclining on naive art is prominently seen especially in 20th century French art. Tendencies and efforts of seeking childlike purity of the artists like Picasso and Gauguin are the most significant samples of this and besides,the most important representative of naive painting is Henri Rousseau. Some of the representatives of naive painting in Turkey are Fahir Aksoy, İbrahim Balaban, Mehmet Pesen, Hikmet Karabucak and Oya Katoğlu. Today there are representatives of naive painting in our country, they take place in art environments through holding their group exhibitions and exhibiting their works for the art audience and one of the artists is Naive Artist Recai Demirsöz from Safranbolu. The art life and works of Naive artist Recai Demirsöz forming the nature of the study have been included in the essay.
Naif resim, Fransızca “naive” kelimesinden dilimize yerleşmiştir. Saf ve yapmacıksız anlamına gelmekle birlikte genellikle eğitim görmemiş sanatçılar ve çalışmaları için kullanılmaktadır. Herhangi bir kuramsal çerçevenin içinde değildir. Çoğu kez çocuksu bir betimlemeyi tanımlar. Bireysel içgüdülere ve sezgilere dayanmaktadır. 19. yüzyılda başlayan ve 20. Yüzyılda yayılmış olan Naif sanat, ülkemizde 1950’li yıllarda hareket kazanmıştır. Naif sanatın bir tür veya akım olarak ortaya çıkması ile birlikte sanat piyasası da bu yönde bir devinim kazanmıştır. Naif sanata yönelme özellikle 20. Yüzyıl Fransız sanatında belirgin olarak görülmektedir. Picasso, Gauguin gibi sanatçıların halk sanatlarına yönelimleri ve bunun sonucunda çocuksu saflığı arayış çabaları bunun en belirgin örnekleridir. Bununla birlikte dünyada bilenen en önemli temsilcisi Henri Rousseau ‘dur. Naif sanatın Türkiye’deki temsilcilerine örnek olarak Fahir Aksoy, İbrahim Balaban, Mehmet Pesen, Hikmet Karabucak, Oya Katoğlu gibi sanatçılar verilebilir. Naif resmin günümüz Türk sanatında da temsilcileri bulunmaktadır, zaman zaman kişisel, zaman zaman da grup sergileri açarak kendilerini ve eserlerini sanat izleyicisine sunarak sanat ortamında yerlerini alırlar, bu sanatçılardan birisi de araştırmamızın konusunu olan Safranbolulu Naif ressam Recai Demirsöz’dür. Makalede Naif sanatın kısa bir tanımlaması verilerek araştırmamanın evrenini teşkil eden Naif ressam Recai Demirsöz’ün sanat hayatına ve eserlerine yer verilmiştir.
  • Aksoy, F. (1990). Naif Sanat ve Türk Naifleri. İstanbul: Ak yayınları.
  • Antmen, A. (2010). 20. Yüzyıl Batı Sanatında Akımlar. İstanbul: Sel Yayınları
  • Elvan, N. (2001). Türk Plastik Sanatlarında Otodidakt ve Naif Sanat Çocuk Yaratıcılık (1950- 1960), Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara: Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
  • Franck, D. (2009). Bohemler. İstanbul: Sel Yayıncılık
  • Little, S. (2013). İzmler sanatı Anlamak. İstanbul: Yem Yayın
  • Lynton, R. (1991). Modern Sanatın Öyküsü. İstanbul: Remzi Kitapevi.
  • Manukyan, A.Ş. (1999). “Naif Resim”. Cumhuriyet’in Renkleri, Biçimleri. İstanbul: Tarih Vakfı Yayınları.
  • Sözen M.,Tanyeli, U. (2012). Sanat Kavram ve Terimleri Sözlüğü. İstanbul: Remzi Kitapevi.
  • Tansuğ, S. (1995). Türk Resminde Yeni Dönem. İstanbul: Remzi Kitapevi Tarhan. U. (2013). Otodidakt (Autodidact), Kaynak: Martı Dergisi: http://www.martidergisi.com/otodidakt-autodidact/ adresinden erişildi Yasayaman, Z. (2008) “Aksoy’un Ardından” Kaynak: Milliyet
  • Gazetesi.http://v3.arkitera.com/arsgratiaartis.php?action=displayNewsItem&ID=24648 adresinden erişildi.
Birincil Dil tr
Konular
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Anıl Ertok Atmaca
E-posta:

Bibtex @ { joiss123763, journal = {Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {2147-7841}, address = {Karabük Üniversitesi}, year = {2015}, volume = {}, pages = {36 - 53}, doi = {10.14230/joiss97}, title = {Naif Sanat ve Safranbolulu Naif Ressam Recai Demirsöz’ün Sanat Anlayışı}, key = {cite}, author = {Atmaca, Anıl Ertok} }
APA Atmaca, A . (2015). Naif Sanat ve Safranbolulu Naif Ressam Recai Demirsöz’ün Sanat Anlayışı. Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (5), 36-53. DOI: 10.14230/joiss97
MLA Atmaca, A . "Naif Sanat ve Safranbolulu Naif Ressam Recai Demirsöz’ün Sanat Anlayışı". Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2015): 36-53 <http://dergipark.gov.tr/joiss/issue/10029/123763>
Chicago Atmaca, A . "Naif Sanat ve Safranbolulu Naif Ressam Recai Demirsöz’ün Sanat Anlayışı". Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2015): 36-53
RIS TY - JOUR T1 - Naif Sanat ve Safranbolulu Naif Ressam Recai Demirsöz’ün Sanat Anlayışı AU - Anıl Ertok Atmaca Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - doi: 10.14230/joiss97 DO - 10.14230/joiss97 T2 - Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 36 EP - 53 VL - IS - 5 SN - 2147-7841- M3 - doi: 10.14230/joiss97 UR - http://dx.doi.org/10.14230/joiss97 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Naif Sanat ve Safranbolulu Naif Ressam Recai Demirsöz’ün Sanat Anlayışı %A Anıl Ertok Atmaca %T Naif Sanat ve Safranbolulu Naif Ressam Recai Demirsöz’ün Sanat Anlayışı %D 2015 %J Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 2147-7841- %V %N 5 %R doi: 10.14230/joiss97 %U 10.14230/joiss97