Yıl 2015, Cilt , Sayı 5, Sayfalar 54 - 69 2015-02-06

Destination Image Perceptions of Foreign Tourists Visiting Safranbolu
Safranbolu'yu Ziyaret Eden Yabancı Turistlerin Destinasyon İmajı Algıları

Nurettin Ayaz [1] , Taner Batı, Fatma Gökmen [2]

356 361

Safranbolu, an attractive city with its Ottoman houses and natural beauties, is an important tourism destination wherefore the popularity has increased because of taking place in the world heritage list for foreign tourists and also closeness to metropolitan areas for domestic tourists. This study aims to develop an understanding on the image perceptions of foreign tourists towards Safranbolu in the context of sustainable management of historic city. In this study a questionnaire was conducted on 400 foreign tourists using face to face interview. Within the context of destination image of the foreign tourists, we have found that they are satisfied with the city image, tourist guiding and transportation facilities. Besides, we found that this satisfaction level changes according to the demographic characteristics of the tourists. This study will be useful on preservation, revitalization and management of heritage sites for local investors, managers, and local authorities
Osmanlı evleri ve doğal güzellikleri ile çekicilik arz eden Safranbolu; metropollere yakınlığı nedeniyle yerli turistler düzeyinde, dünya miras listesi içerisinde yer alması ile yabancı turistler düzeyinde popülaritesi artmış olan önemli bir turizm destinasyondur. Bu çalışmada sürdürülebilir tarihi şehir yönetimi bağlamında yabancı turistlerin Safranbolu imaj algıları üzerine bir anlayış geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Bu kapsamda 400 yabancı turiste yüz yüze görüşme yöntemi ile anket uygulanmıştır. Yabancı turistlerin destinasyon imajı bağlamında şehir imajı, rehberlik hizmetleri ve ulaşım hizmetlerinden memnun oldukları ve demografik özellikleri ile farklılık gösterdiği tespit edilmiştir. Araştırmanın tarihi miras alanlarının korunması, canlandırılması ve yönetimi bağlamında yerel yöneticilere işletmecilere ve yatırımcılara destek sağlaması beklenmektedir.
 • Aktüre, S. & Şenyapılı, T. (1976). Safranbolu'da mekânsal yapının gösterdiği nitelikler ve koruma önerilerinin düşündürdükleri. O.D.T.Ü. Mimarlık Fakültesi Dergisi, 2(1). 61-96.
 • Avcıkurt, C. (2005). Turizmde tanıtma ve satış geliştirme. İstanbul: Değişim Yayınları.
 • Baloglu, Ş. & McCleary K. W. (1999). A model of destination image formation. Annals of Tourism Research, 26(4), 868–897.
 • Çakmak, A. Ç. & Kök, İ. T. (2012). Destinasyon pazarlaması ve Safranbolu’nun destinasyon imajının ölçülmesi. Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi, (2), 80-101.
 • Echtner, C. M. & Ritchie, J. R. B. (2003). The meaning and measurement of destination image. The Journal of Tourism Studies, 14(1), 37-48.
 • Gartner, W. C. (2000). Image. In Jafar Jafari (Ed.), Encyclopedia of tourism. (p.295-296). London, GBR: Routledge.
 • Gürbüz, A. (2002). Yerel kalkınma stratejisi içinde turizm ve Safranbolu. Bilig-Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi, 22 (Bahar), 29-48.
 • Gürbüz, A. (2009). Safranbolu’yu ziyaret eden turistlerin demografik özelliklerine göre turistik ürünleri algılama durumu. Doğuş Üniversitesi Dergisi, 10(2), 217-234.
 • İslamoğlu, A. H. (2002). Bilimsel araştırma yöntemleri. İstanbul: Beta Basım.
 • Karasar, N. (2005). Bilimsel araştırma yöntemi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Kotler, P. (1994). Marketing management. analysis, planning, implementation, and control. New Jersey: Prentice-Hall,
 • Mishra, A. (2013). A study of the factors influencing cultural tourists’ perception and its measurement with reference to Agra. The IUP Journal of Marketing Management, 12(4), 42-64.
 • Öter, Z. & Özdoğan, O. N. (2005). Kültür amaçlı seyahat eden turistlerde destinasyon imajı: Selçuk-Efes örneği. Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 16(2), 127-138.
 • Safranbolu Turizm Danışma Bürosu. (2014). Ziyaretçi İstatistikleri
 • Sevim, B., Seçilmiş, C. & Görkem O. (2013). Algılanan destinasyon imajının tavsiye davranışı Üzerine etkisi: Safranbolu’da bir araştırma. Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, 9(20), 115-129.
 • Sharpley, R. (2006). Travel and tourism. London-Thousand Oaks-New Delhi: Sage Publications.
 • Türker, N. (2013). Host community perceptions of tourism impacts: A Case study on the world heritage city of Safranbolu Turkey, Revista de cercetareşi interventie socialâ. 2013(43), 115-141.
 • Ural, A. & Kılıç, İ. (2006). Bilimsel araştırma süreci ve SPSS ile veri analizi. Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Zhou, L. (2014). Online rural destination images: Tourism and rurality. Journal of Destination Marketing & Management, 3(2014), 227–240.
Birincil Dil tr
Konular
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Nurettin Ayaz

Yazar: Taner Batı, Fatma Gökmen

Bibtex @ { joiss123764, journal = {Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {2147-7841}, address = {Karabük Üniversitesi}, year = {2015}, volume = {}, pages = {54 - 69}, doi = {10.14230/joiss104}, title = {Safranbolu'yu Ziyaret Eden Yabancı Turistlerin Destinasyon İmajı Algıları}, key = {cite}, author = {Ayaz, Nurettin and Gökmen, Taner Batı, Fatma} }
APA Ayaz, N , Gökmen, . (2015). Safranbolu'yu Ziyaret Eden Yabancı Turistlerin Destinasyon İmajı Algıları. Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (5), 54-69. DOI: 10.14230/joiss104
MLA Ayaz, N , Gökmen, . "Safranbolu'yu Ziyaret Eden Yabancı Turistlerin Destinasyon İmajı Algıları". Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2015): 54-69 <http://dergipark.gov.tr/joiss/issue/10029/123764>
Chicago Ayaz, N , Gökmen, . "Safranbolu'yu Ziyaret Eden Yabancı Turistlerin Destinasyon İmajı Algıları". Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2015): 54-69
RIS TY - JOUR T1 - Safranbolu'yu Ziyaret Eden Yabancı Turistlerin Destinasyon İmajı Algıları AU - Nurettin Ayaz , Taner Batı, Fatma Gökmen Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - doi: 10.14230/joiss104 DO - 10.14230/joiss104 T2 - Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 54 EP - 69 VL - IS - 5 SN - 2147-7841- M3 - doi: 10.14230/joiss104 UR - http://dx.doi.org/10.14230/joiss104 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Safranbolu'yu Ziyaret Eden Yabancı Turistlerin Destinasyon İmajı Algıları %A Nurettin Ayaz , Taner Batı, Fatma Gökmen %T Safranbolu'yu Ziyaret Eden Yabancı Turistlerin Destinasyon İmajı Algıları %D 2015 %J Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 2147-7841- %V %N 5 %R doi: 10.14230/joiss104 %U 10.14230/joiss104
ISNAD Ayaz, Nurettin , Gökmen, Taner Batı, Fatma . "Safranbolu'yu Ziyaret Eden Yabancı Turistlerin Destinasyon İmajı Algıları". Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi / 5 (Şubat 2015): 54-69. http://dx.doi.org/10.14230/joiss104