Yıl 2014, Cilt 4, Sayı 2, Sayfalar 102 - 115 2015-02-06

Okul Öncesi Sosyal Beceri Değerlendirme Ölçeği Anne-Baba Formuna Ait Norm Değerlerinin Belirlenmesi ve Yorumlanması
Identification and Interpretation of The Norm Values Regarding The Parent Form of Pre-School Social Skills Rating Scale

Özlem Yurt [1] , Esra Ömeroğlu, Şener Büyüköztürk, Yasem Karayol [2]

261 294

Bu çalışmada Okul Öncesi Sosyal Beceri Değerlendirme Ölçeği’nin (OSBED) anne baba formuna ait normların belirlenmesi ve yorumlanması amaçlanmıştır. Örnekleme giren okulların 224’ü bağımsız anaokulu, 169’u ilköğretim okuludur. Okullar, 48 ile dağılmaktadır. Toplam 3306 çocuğa ulaşılmıştır. Veriler OSBED anne-baba formundan elde edilmiştir. Norm örneklemden geçerlik ve güvenirlik kanıtları tekrar elde edilmiş ve ölçeğin 4 faktör ve 49 maddeden oluşan yapısının korunduğu sonucuna varılmıştır. Çocukların 3 yaş, 4 yaş ve 5 yaş olmak üzere yaş normları elde edilmiştir. Sonuç olarak, çocukların OSBED puanları kaydedilerek, ilerleyen yaşlarda yapılan uygulamaların sonuçları karşılaştırılarak, ne kadar ilerleme olduğu değerlendirilmelidir (Tübitak Projesi- KAMAG 1007- 109G047).
This study aims to determine and evaluate the norms of the parent form in Preschool Social Skills Evaluation Scale (OSBED). Among the schools which participated in the sampling, 224 are independent nursery schools, and 169 are primary schools. They are located in 48 provinces. There is a total of 3306 children. The data were gathered with OSBED parent form. Validity and reliability proofs were reacquired from the norm sampling, and it was seen that the structure of the scale consisting 4 factors and 49 articles was preserved. The age norms of the children were acquired as 3, 4, and 5. Consequently, the OSBED scores of the children must be recorded and the amount of the process must be evaluated by comparing the scores with the results of the future studies.
 • Alisinanoğlu, F. ve Özbey, S. (2011). Okul Öncesi Dönemde Sosyal Beceri ve Problem Davranış Eğitimi Program Örnekleri. İstanbul: Morpa Yayıncılık. 1. Baskı, 14-21.
 • Budd, K. S. ve Itzkowitz, J. S. (1990). Parents as social skills trainers and evaluators of their children. Child and Family Behavior Therapy, 12, 13-30.
 • Candarella, P., ve Merrell, K. W. (1997). Common dimensions of social skills of children and adolescets: A taxonumy of positive behaviors. Social Psychology Review, 26(2), 264-278.
 • Chandler, L. K. ve Lubeck, R. (1992). Generalization and maintenance of preschool children’s social skills: A critical review and analysis. Journal of Applied Behavior Analysis, 25, 415– 428.
 • Çetin, F., Alpa Bilbay, A. ve Albayrak Kaymak, D. (2003). Araştırmadan Uygulamaya Çocuklarda Sosyal Beceriler Grup Eğitimi. İstanbul: Epsilon Yayıncılık, 29-31.
 • Çimen, N. (2009). Okul öncesi eğitimi programında altı yaş grubu çocukların sosyal becerilerinin gerçekleşme düzeyi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Erzurum.
 • DeRosier, M.E. ve Lloyd, S.W. (2011). The impact of children’s social adjustment on academic outcomes. Reading & Writing Quarterly: Overcoming Learning Difficulties, 27(1–2), 25–47.
 • Elliott, S. N. ve Gresham, F. M. (1993). Social skills interventions for children. Behavior Modification, 17, 287–313.
 • Erbay, E. (2008) Okul öncesi eğitimi alan almayan ilköğretim birinci sınıf öğrencilerinin sosyal becerilere sahip olma düzeyleri. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Denizli.
 • Gresham, F. M., Sugai, G. ve Horner, R. H. (2001). Interpreting outcomes of social skills training for students with high-incidence disabilities.Exceptional Children, 67(3), 331-344.
 • Gülay, H. ve Akman, B. (2009). Okul Öncesi Dönemde Sosyal Beceriler. Ankara: Pegem A Yayıncılık, 1. Baskı, 14-94.
 • Gültekin Akduman, G. (2010). Okul öncesi eğitimin tanımı ve önemi, Gülden Uyanık Balat (ed.), Okul Öncesi Eğitime Giriş. Ankara: Pegem Akademi, 1. Baskı, 2-15.
 • Hurley, J., Wehby, J. H. ve Feurer, I. D. (2010). The social validity assessment of social competence intervention behavior goals. Topics in Early Childhood Special Education, 30, 112–124.
 • Kapıkıran, N., İvrendi, A. & Adak, A.(2006). Okul öncesi çocuklarında sosyal beceri: Durum saptaması. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 19(1), 20-28.
 • O’Brennan, L.M., Bradshaw, C.P. ve Sawyer, A.L. (2009). Examining developmental differences in the social-emotional problems among frequent bullies, victims, and bullyvictims. Psychology in the Schools, 46(2), 100–115.
 • Pekdoğan, S. (2011). Okul öncesi eğitim kurumuna devam eden 5-6 yaş çocuklardaki sosyal becerilerin bazı özellikler açısından incelenmesi.Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. İnönü Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Malatya.
 • Rhoades, B., Warren, H. K., Domitrovich, C. E. & Greenberg, M. T. (2010). Examining the link between preschool social-emotional competence and first grade academic achievement: The role of attention skills, Early Childhood Research Quarterly, xxx-xxx.
 • Shapiro, E. L. ( 2004 ). Yüksek EQ’lu bir çocuk yetiştirmek. (Çeviren: Ümran Kartal). İstanbul: Varlık Yayınları, 1. Baskı, 52.
Birincil Dil tr
Konular
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Özlem Yurt
E-posta:

Yazar: Esra Ömeroğlu, Şener Büyüköztürk, Yasem Karayol
E-posta:

Bibtex @ { joiss123770, journal = {Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {2147-7841}, address = {Karabük Üniversitesi}, year = {2015}, volume = {4}, pages = {102 - 115}, doi = {10.14230/joiss69}, title = {Okul Öncesi Sosyal Beceri Değerlendirme Ölçeği Anne-Baba Formuna Ait Norm Değerlerinin Belirlenmesi ve Yorumlanması}, key = {cite}, author = {Yurt, Özlem and Karayol, Esra Ömeroğlu, Şener Büyüköztürk, Yasem} }
APA Yurt, Ö , Karayol, . (2015). Okul Öncesi Sosyal Beceri Değerlendirme Ölçeği Anne-Baba Formuna Ait Norm Değerlerinin Belirlenmesi ve Yorumlanması. Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 4 (2), 102-115. DOI: 10.14230/joiss69
MLA Yurt, Ö , Karayol, . "Okul Öncesi Sosyal Beceri Değerlendirme Ölçeği Anne-Baba Formuna Ait Norm Değerlerinin Belirlenmesi ve Yorumlanması". Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 4 (2015): 102-115 <http://dergipark.gov.tr/joiss/issue/10030/123770>
Chicago Yurt, Ö , Karayol, . "Okul Öncesi Sosyal Beceri Değerlendirme Ölçeği Anne-Baba Formuna Ait Norm Değerlerinin Belirlenmesi ve Yorumlanması". Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 4 (2015): 102-115
RIS TY - JOUR T1 - Okul Öncesi Sosyal Beceri Değerlendirme Ölçeği Anne-Baba Formuna Ait Norm Değerlerinin Belirlenmesi ve Yorumlanması AU - Özlem Yurt , Esra Ömeroğlu, Şener Büyüköztürk, Yasem Karayol Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - doi: 10.14230/joiss69 DO - 10.14230/joiss69 T2 - Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 102 EP - 115 VL - 4 IS - 2 SN - 2147-7841- M3 - doi: 10.14230/joiss69 UR - http://dx.doi.org/10.14230/joiss69 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Okul Öncesi Sosyal Beceri Değerlendirme Ölçeği Anne-Baba Formuna Ait Norm Değerlerinin Belirlenmesi ve Yorumlanması %A Özlem Yurt , Esra Ömeroğlu, Şener Büyüköztürk, Yasem Karayol %T Okul Öncesi Sosyal Beceri Değerlendirme Ölçeği Anne-Baba Formuna Ait Norm Değerlerinin Belirlenmesi ve Yorumlanması %D 2015 %J Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 2147-7841- %V 4 %N 2 %R doi: 10.14230/joiss69 %U 10.14230/joiss69