Yıl 2014, Cilt 4, Sayı 1, Sayfalar 60 - 78 2015-02-06

The Importance and the Role of Pre-campaign Reserach in the Advertisement Campaigns
Kampanya Öncesi Reklam Araştırmalarının Reklam Kampanyasının Uygulanmasındaki Rolü ve Önemi

Eda Er [1]

315 351

As popular and academic articles indicate, marketing structure and market conditions has become highly developed and complex field of study today. In this environment, advertising has gained far more importance for companies to communicate effectively with their target audiences, and to increase their sales. As an expensive investment, advertising requires specific pre-campaign researches which will provide data on market and consumer, advertising objectives and message, campaign and media strategy, budgeting, and the effect of an advertisement. Therefore, researches on advertising have a decisive role during the planning and decision-making processes in the execution of advertising strategies. At this point, pre-testing is also important for evaluating the likely success of an advertisement. Because of its vital importance for the practice of advertising, our study will focus on pre-campaign advertising researches reviewing their importance, use and role in the execution of advertising campaigns.
İş dünyası ile ilgili akademik ve popüler makalelerin işaret ettiği gibi, günümüzün piyasa koşulları ve buna bağlı olarak pazar yapısı oldukça gelişmiş ve karmaşıklaşmış bir inceleme alanı durumuna gelmiştir. Böylesi bir ortam içinde, işletmelerin hedef kitleleri ile etkili bir iletişim kurmaları ve ürün satışlarını arttırabilmeleri için reklam önemli bir araç olarak ön plana çıkmakta ve işlev görmektedir. Pahalı bir yatırım aracı olarak reklam; pazar ve tüketici, reklamın amaçları ve mesajı, kampanya ve medya stratejisi, bütçeleme ve reklamın etkisi hakkında veriler sağlayan kampanya öncesi spesifik araştırmaların yapılmasını gerektirmektedir. Bu nedenle reklama ilişkin araştırmalar, reklam stratejilerinin uygulanması sırasında planlama ve karar alma süreçlerinde belirleyici bir role sahiptir. Bu noktada, pre-testler reklamın olası başarısını ölçme hususunda ayrıca önem taşımaktadır. Reklamın uygulanmasındaki hayati öneminden dolayı, çalışmamız kampanya öncesi reklam araştırmalarına, bu araştırmaların reklam kampanyalarının uygulanması sürecindeki önemini, kullanım alanını ve rolünü ele alacak şekilde odaklanmaktadır.
 • Anholt, S. (2003). Global Markaların Yerel Çuvallamaları. (G. Canan, Çev.). İstanbul: MediaCat Kitapları.
 • Applegate, E. (2005). Strategic Copywriting: How to Create Effective Advertising. Lanham: Rowman and Publishers, Inc.
 • Babacan, M. (2005). Reklamcılık: Temel Kavramlar, Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Batra, R., Myers, J.G., Aaker, D.A. (2009). Advertising Managemenet. New Delhi: Dorling Kindersley Pvt. Ltd..
 • Baxter, M. (2005). Consumer Research, The Practice of Advertising. (A. Mackay, Ed.). Burlington: Elsevier Butterworth-Heinemann.
 • Becker, J. (2004). Success in the Pretesting of Advertising Campaigns, Content and Media Factors in Advertising. (P. Neijens, C. Hess, B. van den Putte, ve E. Smith, Ed.). Amsterdam: Het Spinhuis Publishers.
 • Beri, G.C. (2008). Marketing Research. New Delhi: Tata McGraw-Hill Publishing Company.
 • Bootwala, S., Lawrence, M.D., Mali, S.R. (2007). Advertising Sales Promotion. B.B.A. Sem. IV, Pune: Nirali Prakashan.
 • Dutka, S. (2002). Dagmar: Ölçülür Reklam Sonuçları İçin Reklam Hedeflerini Tanımlamak. (H. Mesci, Çev.). İstanbul: Reklamcılık Vakfı Yayınları.
 • Fırlar, B.G. (2003). Reklam ve Biz, İzmir: Dokuz Eylül Yayınları.
 • Kavas, A.C., Katrinli, A., Özmen, Ö.T. (1995). Tüketici Davranışları. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları.
 • Khan, M. (2007). Consumer Behaviour. New Delhi: New Age International Ltd Publishers.
 • Kocabaş, F., Elden, M. (1998). Reklam Etkinliğinin Ölçümlenmesinde Pre ve Post Testler, Düşünceler, 11 (11), İzmir: Ege Üniversitesi Basımevi.
 • Kocabaş, F., Elden, M. (2006). Reklamcılık: Kavramlar, Kararlar, Kurumlar, (9. Baskı) İstanbul,
Birincil Dil tr
Konular
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Eda Er

Bibtex @ { joiss123782, journal = {Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {2147-7841}, address = {Karabük Üniversitesi}, year = {2015}, volume = {4}, pages = {60 - 78}, doi = {10.14230/joiss66}, title = {Kampanya Öncesi Reklam Araştırmalarının Reklam Kampanyasının Uygulanmasındaki Rolü ve Önemi}, key = {cite}, author = {Er, Eda} }
APA Er, E . (2015). Kampanya Öncesi Reklam Araştırmalarının Reklam Kampanyasının Uygulanmasındaki Rolü ve Önemi. Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 4 (1), 60-78. DOI: 10.14230/joiss66
MLA Er, E . "Kampanya Öncesi Reklam Araştırmalarının Reklam Kampanyasının Uygulanmasındaki Rolü ve Önemi". Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 4 (2015): 60-78 <http://dergipark.gov.tr/joiss/issue/10031/123782>
Chicago Er, E . "Kampanya Öncesi Reklam Araştırmalarının Reklam Kampanyasının Uygulanmasındaki Rolü ve Önemi". Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 4 (2015): 60-78
RIS TY - JOUR T1 - Kampanya Öncesi Reklam Araştırmalarının Reklam Kampanyasının Uygulanmasındaki Rolü ve Önemi AU - Eda Er Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - doi: 10.14230/joiss66 DO - 10.14230/joiss66 T2 - Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 60 EP - 78 VL - 4 IS - 1 SN - 2147-7841- M3 - doi: 10.14230/joiss66 UR - http://dx.doi.org/10.14230/joiss66 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Kampanya Öncesi Reklam Araştırmalarının Reklam Kampanyasının Uygulanmasındaki Rolü ve Önemi %A Eda Er %T Kampanya Öncesi Reklam Araştırmalarının Reklam Kampanyasının Uygulanmasındaki Rolü ve Önemi %D 2015 %J Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 2147-7841- %V 4 %N 1 %R doi: 10.14230/joiss66 %U 10.14230/joiss66
ISNAD Er, Eda . "Kampanya Öncesi Reklam Araştırmalarının Reklam Kampanyasının Uygulanmasındaki Rolü ve Önemi". Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 4 / 1 (Şubat 2015): 60-78. http://dx.doi.org/10.14230/joiss66