Yıl 2013, Cilt 3, Sayı 2, Sayfalar 182 - 194 2015-02-06

Organizational Culture and Public Relations
Örgüt Kültürü ve Halkla İlişkiler

Murat Sezgin [1] , Beyza Bulut [2]

261 268

The organizational culture of is the total sum of the symbols and myths conveying the basic values to the employees. The cultures that belong to organizations develop in time and exert an effect on the workers of the organization in establishing interactions through the opportunities and threats of the environment. The organizational culture which forms an important system of values on the individuals and decisions also plays a role on public relations. Therefore, the individuals should be aware of the organizational culture they have in their organizations in order to maintain the activities of public relations effectively. The public relations is confronting to us as a management function providing the mutual contact between the internal and external environment at the companys. In this connection, submitting the actions of public relations consciously and orderly looms large in the sense of the organizational culture. This study aims to explore the components of organizational culture and how this culture affects public relations activites.
Örgüt kültürü, bir örgütün temel değerlerini çalışanlara ileten sembol ve mitolojiler bütünüdür. Örgütlere ait kültürler, zaman içinde gelişerek örgüt çalışanlarının, ortamın fırsat ve tehditleriyle etkileşim kurması üzerinde etkili olmaktadır. Örgütteki kişiler ve kararlar üzerinde önemli değerler sistemi oluşturan örgüt kültürü, halkla ilişkiler üzerinde de etkili olmaktadır. Halkla ilişkiler, işletmelerde iç ve dış çevreler arasında karşılıklı iletişimi sağlayan bir yönetim fonksiyonu olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu bağlamda halkla ilişkiler faaliyetlerinin bilinçli ve sistemli bir şekilde sunulması örgüt kültürü açısında büyük bir önem taşımaktadır. Dolayısıyla halkla ilişkiler faaliyetlerinin etkili bir şekilde sürdürülebilmesi için, örgütlerinde sahip oldukları örgüt kültürünü farkında olması gerekmektedir. Bu çalışma örgüt kültürünü oluşturan unsurları ve oluşan kültürün halkla ilişkiler faaliyetlerini nasıl etkilediğini ortaya koymayı amaçlamaktadır.
  • Ada, N. (2001), “Halkla İlişkiler Faaliyetleri ve Örgütlerde Kültür Kavramı İlişkisi”, Ege Akademik Bakış Ekonomi, İşletme, Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimleri Dergisi, c.1.
  • Alpugan, Oktay; Demir, Hulusi; Oktay, Mete ve Öner, Nurel. (1993). İşletme Ekonomisi ve Yönetimi, Beta Basım Yayın Dağıtım AŞ, İstanbul.
  • Ataol, Alpay, (1991). Halkla İlişkilerin Örgütlerinin Temsil Edilmesinde Kurumsal Bir Model, İzmir.
  • Atay, K. (2001). “Okul kültürü”, Kuramdan Uygulamaya Eğitim Yönetimi.
  • Becker, H.S. (1982). Culture: A Socioliogal Review, Yale Review.
  • Berberoğlu, Güneş, (1999). Örgüt kültürü ve Yönetiminde Etkinliğe Katkısı, Anadolu Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, Kasım.
  • Çelik, V. (2000). Okul Kültürü ve Yönetimi, Pegem Yayıncılık, Ankara.
  • Doğan, S. (1997). “ İnsan Kaynakları Potansiyelini Arttırmada İşletmeleri Etkinliğe Götüren Yol: Örgüt Kültürü”, Amme İdaresi Dergisi, 30.
  • Göksel, Ahmet Bülent, (1994). Halkla İlişkiler, Ege Üniversitesi Yayınları, İzmir.
  • Kadıbeşgil, S. (2006). İtibar Yönetimi,MediaCat Yayınları, İstanbul.
Birincil Dil tr
Konular
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Murat Sezgin
E-posta:

Yazar: Beyza Bulut
E-posta:

Bibtex @ { joiss123791, journal = {Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {2147-7841}, address = {Karabük Üniversitesi}, year = {2015}, volume = {3}, pages = {182 - 194}, doi = {10.14230/joiss22}, title = {Örgüt Kültürü ve Halkla İlişkiler}, key = {cite}, author = {Sezgin, Murat and Bulut, Beyza} }
APA Sezgin, M , Bulut, . (2015). Örgüt Kültürü ve Halkla İlişkiler. Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 3 (2), 182-194. DOI: 10.14230/joiss22
MLA Sezgin, M , Bulut, . "Örgüt Kültürü ve Halkla İlişkiler". Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 3 (2015): 182-194 <http://dergipark.gov.tr/joiss/issue/10032/123791>
Chicago Sezgin, M , Bulut, . "Örgüt Kültürü ve Halkla İlişkiler". Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 3 (2015): 182-194
RIS TY - JOUR T1 - Örgüt Kültürü ve Halkla İlişkiler AU - Murat Sezgin , Beyza Bulut Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - doi: 10.14230/joiss22 DO - 10.14230/joiss22 T2 - Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 182 EP - 194 VL - 3 IS - 2 SN - 2147-7841- M3 - doi: 10.14230/joiss22 UR - http://dx.doi.org/10.14230/joiss22 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Örgüt Kültürü ve Halkla İlişkiler %A Murat Sezgin , Beyza Bulut %T Örgüt Kültürü ve Halkla İlişkiler %D 2015 %J Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 2147-7841- %V 3 %N 2 %R doi: 10.14230/joiss22 %U 10.14230/joiss22