Yıl 2013, Cilt 3, Sayı 1, Sayfalar 1 - 16 2015-02-06

Attitudes of Young Adults Towards Marriage and Family Life
Gençlerin Evlilik ve Aile Yaşamına İlişkin Tutumları

Gülay Günay [1] , Özgün Bener [2]

389 335

This study has been carried out to determine attitudes toward marriage and family life of the university youth. Students who have studying at the Karabuk University constitute the universe of the study. Within the scope of the study, 931 students were included, selected using the “Stratified Random Sampling Method” from among the students studying at the University of Karabuk in 2010-2011 Academic Year Fall Term. Of the university students included in the research were 43.3% female (n=403) and 56.7% male students (n=528). Out of the students currently continuing their education, 26.9% were freshman, 31.8% sophomore, 6.0% junior, and 8.2% senior students. The ages of the students ranged between 17 and 27. It has been found in this study, students attitudes towards marriage and family life indicate statistically significant difference both of gender (t(929)=13.38, p
Bu araştırma gençlerin evlilik ve aile yaşamına ilişkin tutumlarının, değişkenlere göre farklılık gösterip göstermediğini belirlemeye yönelik olarak planlanmış ve yürütülmüştür. Çalışmanın evrenini Karabük Üniversitesinde öğrenim gören öğrenciler oluşturmaktadır. 2010 – 2011 Öğretim Yılı Güz Döneminde Karabük Üniversitesinde öğrenim gören 931 öğrenci “Tabakalı Rasgele Örnekleme Yöntemi” ile araştırma kapsamına alınmıştır. Örneklemi oluşturan toplam 931 öğrencinin %43.3’ünü (n=403) kız, %56.7’sini (n=528) erkek öğrenciler oluşturmaktadır. Öğrenimleri devam eden öğrencilerin %26.9’u hazırlık, %27.2’si birinci, %31.8’i ikinci, %6.0’sı üçüncü, %8.2’si ise dördüncü sınıftadır. Öğrencilerin yaşları 17 ile 27 arasında değişmektedir. Araştırmada öğrencilerin evlilik ve aile yaşamına ilişkin tutumları hem cinsiyete (t(929)=13.38, p
 • 2001 Yılı Aile Raporu (2002). (Ed.Çaylıoğlu, İ.) Aile İçi İlişkiler Komisyonu. 3. Ailede Rol ve Sorumluluklar. T.C. Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu Yayınları, Yayın No:120. Ankara. Beyda Ofset.
 • Abowitz, D. A., D. Knox, M. Zusman, & A. McNeely. (2009). Beliefs about romantic relationships: Gender differences among undergraduates. College Student Journal 43: 276-284.
 • Amato. P.R. 2008. Recent Changes in Family Structure Implications for Children. Adults. and Society. the National Healthy Marriage Resource Center. 11 Şubat 2011 tarihinde http://www.healthymarriageinfo.org/docs/changefamstructure.pdf adresinden erişildi.
 • Atak H. & Çok F. (2010). İnsan Yaşamında Yeni Bir Dönem: Beliren Yetişkinlik. Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi : 17:1:39-50.
 • Aydın, M. (2000). Kurumlar Sosyolojisi, Ankara: Vadi Yayınları.
 • Bağlı. M. & Sever. A. (2005). Tabulaştırılan/Tabulaşan Kurumun (ailenin) Kurbanlıklar Edinme Pratiği: Levirat ve Sororat, Aile ve Toplum Dergisi, 2(8): 9-22.
 • Barber, B., Eccles, J.S., Colarossi, L.J., & Schrecker, M.F. (1989, April). The impact of family structure on gender-role attitudes of adolescents and their mothers. Paper presented at the biennial meeting of the Society for Research in Child Development, Kansas City, KA. 15 Haziran 2011 tarihinde http://www.rcgd.isr.umich.edu/garp/articles/eccles89.pdf adresinden erişildi.
 • Bartkowski. J.P. & Xu. X.(2010). Refashioning Family in the 21st Century: Marriage and Cohabitation among America’s Young Adults. The Changing Spirituality of Emerging Adults Project. Life Cycle Institute. Catholic University of America. 17 Ağustos 2011 tarihinde http://changingsea.org/bartkowski.htm adresinden erişildi.
 • Büyüköztürk, Ş. (2007). Sosyal Bilimler için Veri Analizi El Kitabı, 7.Baskı, Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Byun.W.. Beak. K. & Kim. H. (2000). A Study on the Changes in the Korean Family and the Role and Status of Females. Korea Women's Development Institute. 17 Ağustos 2011 tarihinde www.kwdi.re.kr/data/02forum-7.pdf adresinden erişildi.
 • Chaudhuri, A. & Horst Stenger, H. (2005) Survey Sampling Theory and Methods, 2.Ed. Boca Raton: Chapman & Hall/CRC.
 • Cherlin. A.J. (2004). The Deinstitutionalization of American Marriage. Journal of Marriage and Family 66:848-861.
 • Coleman. M. & Ganong. L.H. (1984). Effect of Family Structure on Family Attitudes and Expectations. Family Relations, 33:3: 425- 432.
 • Colin F. (September 10 2007). Forget Astronaut Dreams, Most Kids Just Want A Happy Marriage. Daily Mail 20 Ekim 2011 tarihinde http://www.dailymail.co.uk/news/article- 480907/Forget-astronaut-dreams-kids-just-want-happy-marriage.html alınmıştır. adresinden
 • Fagot. B.I. & Leinbach. M.D. (1995). Gender knowledge in egalitarian and traditional families. Sex Roles, 32: 513–526.
 • Fincham, F. & Beach, S. (2010). Marriage in the New Millennium: A Decade in Review. Journal of Marriage and Family, 72 : 630 – 649.
 • Fulcher. M., Sutfin. E.L. & Patterson. J.C. (2008). Individual Differences in Gender Development: Associations with Parental Sexual Orientation. Attitudes. and Division of Labor. Sex Roles, 58:330–341.
 • Goldscheider. FK.. & Waite. L. J. (1991). New Families. No Families? The Transformation of the American Home. Berkeley. CA: University of California Press.
 • Hantrais. L. (2006). Living as a family in Europe (ed:Hantrais. L. Philipov. D. and Billari. F.C.). Policy implications of changing family formation. Population Studies No. 49. Council of Europe Publishing.
 • Hojat. M. Shapurian. R. Foroughi. D. Nayerahmadi. H. Farzaneh. iM. Shafieyan. M. & Parsi. M. (2000). Gender Differences in Traditional Attitudes toward Marriage and the Family: An Empirical Study of Iranian Immigrants in the United States, Journal of Family Issues 21: 419-434.
 • Irwin. S. (2000). Patterns of Change in Family and Household Structure amd Resourcing: An Paper Overview http://www.leeds.ac.uk/cava/papers/wsp7b.pdf adresinden erişildi. Workshop 7b. 11 Şubat 2011 tarihinde
 • İmamoğlu, E. O. (1991). Aile İçinde Kadın-Erkek Rolleri. Türk Aile Ansiklopedisi. Ankara: Cilt 3, T.C. Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu. Ankara Türkiye Yazarlar Birliği Vakfı. Karabük Üniversitesi Tanıtım Katalogu, http://www.karabuk.edu.tr/katalog2010/index.html. adresinden alınmıştır. 2010, 20 Ekim 2011 tarihinde
 • Karadağ, S. (2006). Dating Behaviors, Views of Marriage and Marital Preparation Among University Students In Kyrgyzstan. Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 16:207- 218.
 • Kotowska. I.E. Matysiak. A. Styrc. M. Pailhé. A. Solaz. A. Vignoli. D. (2010). Second European Quality of Life Survey: Family Life and Work. European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions. Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities
 • Onur, B. (2003). Gelisim Psikolojisi: Yetiskinlik, Yaslılık, Ölüm, , Ankara: İmge Kitabevi, 6. Baskı.
 • Pınar, G. (2008). Üniversite Son Sınıf Öğrencilerinin Evliliğe Bakış Açısı. Aile ve Toplum Dergisi, 10:(4):49-60.
 • Scott M. E., Schelar E. Manlove, J. & Cui, C. (2009). Young Adults Attitudes About Relationships and Marriage: Times May Have Changed, But Expectations Remain High. Child http://www.childtrends.org/Files/Child_Trends- 2009_07_08_RB_YoungAdultAttitudes.pdf adresinden alınmıştır. 2011 tarihinde
 • Scott. J. (2006). Family and Gender Roles: How Attitudes Are Changing. GeNet Working Paper No. 21. 11 Şubat 2011 tarihinde http://www.genet.ac.uk/workpapers/GeNet2006p21.pdf adresinden erişildi.
 • Servaty, L. & Weber, K. (2011). The Relationship between Gender and Attitudes towards Marriage. Journal of Student Research.
 • Tao. S., Dong. Q.,Pratt, M.W., Hunsberger. B. & Pancer. S.M. (2000). Social support: Relations to coping and adjustment during the transition to university in the Peoples Republic of China. Journal of Adolescent Research, 15:(1): 123-144.
 • TÜİK, (2010). 22 Ekim 2011 tarihinde http://www.tuik.gov.tr/ adresinden erişildi.
 • Twenge. J.M. (1997). Attimdes toward Women. 1970-1995: A Meta-Analysis. Psychology of Women Quarterly, 21:35-51.
 • Ulu. S. (2003). Attitudes Toward Marital Violence: Individual and Situational Factors (Unpublished Msc Thesis). Ankara:The Graduate School of Social Sciences of Middle East Technical University.
 • Vefikuluçay, D. Zeyneloğlu, S. Eroğlu, K ve Taşkın, L. (2007). Kafkas Üniversitesi Son Sınıf Öğrencilerinin Toplumsal Cinsiyet Rollerine İlişkin Bakış Açıları. Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Dergisi 14:2:26-38.
 • Wentworh, D.K. & Chell, R.M. (2001). The Role of Househusband and housewife as Perceived by a College Population. The Journal of Psychology, 135: (6): 639–650.
Birincil Dil tr
Konular
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Gülay Günay
E-posta:

Yazar: Özgün Bener
E-posta:

Bibtex @ { joiss123795, journal = {Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {2147-7841}, address = {Karabük Üniversitesi}, year = {2015}, volume = {3}, pages = {1 - 16}, doi = {10.14230/joiss9}, title = {Gençlerin Evlilik ve Aile Yaşamına İlişkin Tutumları}, key = {cite}, author = {Günay, Gülay and Bener, Özgün} }
APA Günay, G , Bener, . (2015). Gençlerin Evlilik ve Aile Yaşamına İlişkin Tutumları. Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 3 (1), 1-16. DOI: 10.14230/joiss9
MLA Günay, G , Bener, . "Gençlerin Evlilik ve Aile Yaşamına İlişkin Tutumları". Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 3 (2015): 1-16 <http://dergipark.gov.tr/joiss/issue/10033/123795>
Chicago Günay, G , Bener, . "Gençlerin Evlilik ve Aile Yaşamına İlişkin Tutumları". Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 3 (2015): 1-16
RIS TY - JOUR T1 - Gençlerin Evlilik ve Aile Yaşamına İlişkin Tutumları AU - Gülay Günay , Özgün Bener Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - doi: 10.14230/joiss9 DO - 10.14230/joiss9 T2 - Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 16 VL - 3 IS - 1 SN - 2147-7841- M3 - doi: 10.14230/joiss9 UR - http://dx.doi.org/10.14230/joiss9 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Gençlerin Evlilik ve Aile Yaşamına İlişkin Tutumları %A Gülay Günay , Özgün Bener %T Gençlerin Evlilik ve Aile Yaşamına İlişkin Tutumları %D 2015 %J Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 2147-7841- %V 3 %N 1 %R doi: 10.14230/joiss9 %U 10.14230/joiss9