Cilt 3, Sayı 1, Sayfalar 56 - 67 2015-02-06

A pioneer in Turkish Painting: Nazmi Ziya Guran The Period, His Life and Art
Türk Resminde Öncü Bir İsim: Nazmi Ziya Güran Dönemi, Hayatı, Sanatı

Evren Karayel Gökkaya [1]

247 167

Nazmi Ziya is a turning point in history of the Turkish painting art and he is the artist who best represent 14 Kuşağı. Also he is the first representative of a current which hasn't it before in Turkish painting art and he has made great contribution to the development of Turkish Painting. In this regard, he is an important example for the young artists. Also this article is an important source for make to promote the artist.
Türk sanat tarihinde bir dönüm noktası ve Batıya açılan bir pencere niteliği taşıyan 14 Kuşağı’nı en iyi temsil eden sanatçı olan Nazmi Ziya, Türk resminde öncesi olmayan izlenimcilik (empresyonizm) gibi bir akımın en tipik temsilcisi ve Türk resminin gelişiminde önemli katkıları olmuş bir sanatçı olarak bu günün sanatçılarına da birçok yönü ile örnek teşkil eden bir isimdir. Makalenin bu açıdan faydalı olacağını düşünmenin yanı sıra Türk sanat tarihindeki kaynak eksikliği göz önüne alındığında önemli bir Türk resim sanatçısı olan Nazmi Ziya’nın yeniden anımsanması açısından da ayrı bir önem taşıyacaktır.
 • Arseven, Celal Esat; Sanat Ve Siyaset Hatıralarım
 • Arseven, Celal Esat; Türk Sanatı Tarihi
 • Başkan, Seyfi (1990) ; Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Türkiye’de Resim, T.C. Kültür Bakanlığı Yayınları, Başvuru Eserleri Dizisi:150
 • Berk, Nurullah (1943); Türkiye’de Resim, G.S.A. Yayını, İstanbul
 • Berk, Nurullah (1973); 50 Yılda Türk Resmi, Türkiye İş Bankası Yayınları
 • Berk, Nurullah, Turani, Adnan; Başlangıcından Bugüne Çağdaş Türk Sanat Tarihi, C.2, Tiglat Yay., S.37
 • Berk, Nurullah, Özsezgin, Kaya (1983); Cumhuriyet Dönemi Türk Resmi, Ankara
 • Berk, Nurullah, Elibal, Gültekin (1974), Cumhuriyet’in 50. Yılı Dolayısıyla İş Bank Ve Ak Bank Tarafından Çıkarılan Neşriyat
 • Boyar; Pertev (1948), Türk Ressamları
 • Cezar, Mustafa (1973); “Kuruluşundan Bugüne Akademi”,D.G.S.A 90. Yıl Broşürü, İstanbul
 • Çoker, Adnan (1983); Osman Hamdi ve Sanayi-İ Nefise Mektebi, M.S.Ü. Yayınları
 • Haşim Nur Gürel, A.g.e., s. 62’de Nazmi Ziya’nın ölümünün bu döneme rastlamasının tesadüf
 • olmadığını, sergiye dair hiçbir eleştiriye gazetelerde yer verilmeyişine ve serginin hazırlanmasıyla
 • sanatçıdan başka kimsenin ilgilenmeyişine dikkat çekerek, bu üzüntünün sanatçının ölümüne neden
 • olabileceğini iddia etmiştir.
 • Dikmen, Halil (1983); Yüz Senelik Türk Resim Sergisi, Maarif Yayınları, İstanbul
 • Erhan, Kemal, Nazmi Ziya, Halk El Sanatları ve Neşriyat A.Ş.
 • Erol, Turan (Eylül,1990); “Sanayi-İ Nefise ‘Nin İlk Mezunları ve Çallı Kuşağı”, Kültür Ve Sanat, S.7
 • Erol, Turan (Mart, 1995); Türk Ressamları Dizisi:4, Yapı Kredi Yayınları
 • Eyüboğlu, Bedri Rahmi (1937); Nazmi Ziya, Güzel Sanatlar Akademisi Yayınları
 • Germaner, Semra; “Türk Resminde İzlenimci Akım 1914 Kuşağı Sanatçıları” , Antik Dekor, S.99
 • Giray, Kıymet (1997); Çallı Ve Atölyesi, Türkiye İş Bankası Yayınları:367, Sanat Dizisi:56
 • Gören, A. Kemal (1997); Türk Resim Sanatında Şişli Atölyesi ve Viyana Sergisi, İstanbul
 • Güran, Nazmi Ziya (12 Eylül 1937), “Resim Sergisi Hakkında”, Cumhuriyet
 • Güran, Nazmi Ziya (14.1.1936), “Ressamlarımıza”, Tan
 • Gürel, Haşim Nur (1983-1996); Sığ Sularda Saat ve Siyaset Görsellik Üzerine Yazılar, Sevimce Sanat Galerisi Yayınları
 • Güvemli, Zahir (1968); Başlangıcından Bugüne Türk ve Dünya Tarihi, Varlık Yayınları, S.1437, Eylül
 • Güvemli, Zahir (1982);”Nazmi Ziya Güran”, Çağdaş Türk Resminden Örnekler, Ak Yayınları
 • Kaptan. Arif (1942), “Nazmi Ziya” Güzel Sanatlar Mecmuası
 • Özsezgin, Kaya (Aralık,1994); Türk Plastik Sanatları Ansiklopedik Sözlük, Yapı Kredi Yayınları, 1. Baskı, İstanbul
 • Sadullah, Naci (18.8.1937); Son Posta
 • Serullaz, Maurice (Mayos 1998), Ç. Devrim Erbil; Empresyonizm Sanat Ansiklpedisi, Remzi Kitapevi, 3. Basım
 • Şişli Belediyesi-İstanbul Resim ve Heykel Müzeleri Derneği (1997); Türk Resim Sanatında Şişli Atölyesi ve Viyana Sergisi, İstanbul
 • Tansuğ, Sezer (1979); Örneklerle Türk Resim Ve Heykel Sanatı, İdgsa Yayını, İstanbul
 • Tansuğ, Sezer (1999); Çağdaş Türk Sanatı, Remzi Kitabevi, 5. Basım
 • Toprak, Burhan; Sanat Tarihi, C.Iı, S.257
 • Yarar Dal, Esin (Nian-Mayıs 1985); “Türk Resminde Akademizm Tartışması”, Oluşum, S.90- 91,S.3
Birincil Dil tr
Konular
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Evren Karayel Gökkaya
E-posta:

Bibtex @ { joiss123797, journal = {Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {2147-7841}, address = {Karabük Üniversitesi}, year = {2015}, volume = {3}, pages = {56 - 67}, doi = {10.14230/joiss12}, title = {A pioneer in Turkish Painting: Nazmi Ziya Guran The Period, His Life and Art}, language = {en}, key = {cite}, author = {Gökkaya, Evren Karayel} } @ { joiss123797, journal = {Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {2147-7841}, address = {Karabük Üniversitesi}, year = {2015}, volume = {3}, pages = {56 - 67}, doi = {10.14230/joiss12}, title = {Türk Resminde Öncü Bir İsim: Nazmi Ziya Güran Dönemi, Hayatı, Sanatı}, language = {tr}, key = {cite}, author = {Gökkaya, Evren Karayel} }
APA Gökkaya, E . (2015). A pioneer in Turkish Painting: Nazmi Ziya Guran The Period, His Life and Art. Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 3 (1), 56-67. DOI: 10.14230/joiss12
MLA Gökkaya, E . "A pioneer in Turkish Painting: Nazmi Ziya Guran The Period, His Life and Art". Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 3 (2015): 56-67 <http://dergipark.gov.tr/joiss/issue/10033/123797>
Chicago Gökkaya, E . "A pioneer in Turkish Painting: Nazmi Ziya Guran The Period, His Life and Art". Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 3 (2015): 56-67
RIS TY - JOUR T1 - Türk Resminde Öncü Bir İsim: Nazmi Ziya Güran Dönemi, Hayatı, Sanatı AU - Evren Karayel Gökkaya Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - doi: 10.14230/joiss12 DO - 10.14230/joiss12 T2 - Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 56 EP - 67 VL - 3 IS - 1 SN - 2147-7841- M3 - doi: 10.14230/joiss12 UR - http://dx.doi.org/10.14230/joiss12 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Türk Resminde Öncü Bir İsim: Nazmi Ziya Güran Dönemi, Hayatı, Sanatı %A Evren Karayel Gökkaya %T Türk Resminde Öncü Bir İsim: Nazmi Ziya Güran Dönemi, Hayatı, Sanatı %D 2015 %J Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 2147-7841- %V 3 %N 1 %R doi: 10.14230/joiss12 %U 10.14230/joiss12