Journal of Multidisciplinary Academic Tourism
Kapak Resmi
ISSN 2548-0847 | e-ISSN 2548-0847 | Periyot Yıllık | Başlangıç: 2016 | Yayıncı YUSUF KARAKUŞ |

Journal of Multidisciplinary Academic Tourism (JOMAT) 2016 yılında yayın hayatına başlamış, uluslararası ve hakemli bir dergidir. Disiplinlerarası bir özellik taşıyan Jomat, turizm, rekreasyon, gastronomi, ağırlama, turizm rehberliği, turizm işletmeciliği, otelcilik ve ilgili diğer alanlarda çalışmaları kabul eden ve yazarlardan herhangi bir ücret talep etmeyen bir dergidir. Yayın politikası olarak açık erişimi benimseyen dergimiz, bilimsel literatürün İnternet aracıyla finansal, yasal ve teknik bariyerler olmaksızın, erişilebilir, okunabilir, kaydedilebilir, kopyalanabilir, yazdırılabilir, taranabilir, tam metne bağlantı verilebilir, dizinlenebilir, yazılıma veri olarak aktarılabilir ve her türlü yasal amaç için kullanılabilir bir özellik taşımaktadır. Aynı zamanda, JOMAT işletme, ekonomi ve ilgili alanlarda karşılaşılan sorunlara ilişkin teorik ve pratik olarak yapılan özellikler turizm ile ilgili disiplinlerarası çalışmaların teşvik edilmesini amaçlamaktadır. Bu bağlamda, dergimiz, yönetim ve strateji, örgütsel teori, insan kaynakları, örgütsel davranış, işletme ve yönetim tarihi, üretim yönetimi, finans, muhasebe, pazarlama ve ekonomi gibi alanlarda yapılmış çalışmaları kabul etmektedir.

Derginin yayın dili Türkçe ve İngilizce’dir. 

Dergiye gönderilen çalışmaların başka bir yerde yayımlanmamış ve yayımlanmak üzere kabul edilmemiş olması zorunludur. Bununla ilgili kontroller intihal programları ile sağlanmaktadır. 

Dergimiz uluslararası indexlerde taranmaktadır: 


    
  
  
  

 

 
   
  
 
 

Journal of Multidisciplinary Academic Tourism

ISSN 2548-0847 | e-ISSN 2548-0847 | Periyot Yıllık | Başlangıç: 2016 | Yayıncı YUSUF KARAKUŞ |
Kapak Resmi

2.713

3.999

Journal of Multidisciplinary Academic Tourism (JOMAT) 2016 yılında yayın hayatına başlamış, uluslararası ve hakemli bir dergidir. Disiplinlerarası bir özellik taşıyan Jomat, turizm, rekreasyon, gastronomi, ağırlama, turizm rehberliği, turizm işletmeciliği, otelcilik ve ilgili diğer alanlarda çalışmaları kabul eden ve yazarlardan herhangi bir ücret talep etmeyen bir dergidir. Yayın politikası olarak açık erişimi benimseyen dergimiz, bilimsel literatürün İnternet aracıyla finansal, yasal ve teknik bariyerler olmaksızın, erişilebilir, okunabilir, kaydedilebilir, kopyalanabilir, yazdırılabilir, taranabilir, tam metne bağlantı verilebilir, dizinlenebilir, yazılıma veri olarak aktarılabilir ve her türlü yasal amaç için kullanılabilir bir özellik taşımaktadır. Aynı zamanda, JOMAT işletme, ekonomi ve ilgili alanlarda karşılaşılan sorunlara ilişkin teorik ve pratik olarak yapılan özellikler turizm ile ilgili disiplinlerarası çalışmaların teşvik edilmesini amaçlamaktadır. Bu bağlamda, dergimiz, yönetim ve strateji, örgütsel teori, insan kaynakları, örgütsel davranış, işletme ve yönetim tarihi, üretim yönetimi, finans, muhasebe, pazarlama ve ekonomi gibi alanlarda yapılmış çalışmaları kabul etmektedir.

Derginin yayın dili Türkçe ve İngilizce’dir. 

Dergiye gönderilen çalışmaların başka bir yerde yayımlanmamış ve yayımlanmak üzere kabul edilmemiş olması zorunludur. Bununla ilgili kontroller intihal programları ile sağlanmaktadır. 

Dergimiz uluslararası indexlerde taranmaktadır: