Yönetim, Ekonomi, Edebiyat, İslami ve Politik Bilimler Dergisi
Kapak Resmi
e-ISSN 2547-9512 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2016 | Yayıncı Bartın Üniversitesi |

JOMELIPS dergisi Bartın Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü adına yayımlanmaktadır.

JOMELIPS dergisi sosyal bilimler alanında akademik standartlarda hazırlanmış, araştırma makalesi, derleme makale, örnek olay, kitap tanıtımı çalışmalarını yayımlayarak sosyal bilimler alanına katkı sağlamayı amaçlamaktadır. 

JOMELIPS Dergisi 2016 yılından itibaren yılda iki defa (haziran ve aralık) olarak yayınlanan ulusal hakemli bilimsel bir dergidir. Elekronik olarak yayınlanır. Basılı yayınlanmaz. 

Dergimiz makale yükleme, kabul ve yayın aşamasında herhangi bir ücret talep etmemektedir.

Dergide çift kör hakem sistemi uygulanmaktadır.

Derginin yazım dili Türkçe ve İngilizcedir.


Yönetim, Ekonomi, Edebiyat, İslami ve Politik Bilimler Dergisi

e-ISSN 2547-9512 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2016 | Yayıncı Bartın Üniversitesi |
Kapak Resmi

12.834

40.721

JOMELIPS dergisi Bartın Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü adına yayımlanmaktadır.

JOMELIPS dergisi sosyal bilimler alanında akademik standartlarda hazırlanmış, araştırma makalesi, derleme makale, örnek olay, kitap tanıtımı çalışmalarını yayımlayarak sosyal bilimler alanına katkı sağlamayı amaçlamaktadır. 

JOMELIPS Dergisi 2016 yılından itibaren yılda iki defa (haziran ve aralık) olarak yayınlanan ulusal hakemli bilimsel bir dergidir. Elekronik olarak yayınlanır. Basılı yayınlanmaz. 

Dergimiz makale yükleme, kabul ve yayın aşamasında herhangi bir ücret talep etmemektedir.

Dergide çift kör hakem sistemi uygulanmaktadır.

Derginin yazım dili Türkçe ve İngilizcedir.