Yönetim, Ekonomi, Edebiyat, İslami ve Politik Bilimler Dergisi

e-ISSN 2547-9512 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2016 | Yayıncı Bartın Üniversitesi |
Kapak Resmi

7.392

16.676

JOMELIPS dergisi Sosyal Bilimler alanında akademik standartlarda hazırlanmış, araştırma makalesi, derleme makale, örnek olay, kitap tanıtımı çalışmalarını yayımlayarak Sosyal Bilimler alanına katkı sağlamayı amaçlamaktadır. 

JOMELIPS Dergisi 2016 yılından itibaren yılda iki defa (Haziran ve Aralık) olarak yayınlanan hakemli bilimsel bir dergidir. Elekronik olarak yayınlanır. Basılı yayınlanmaz.

Derginin yazım dili Türkçe ve İngilizcedir.

Dergimiz makale yükleme, kabul ve yayın aşamasında herhangi bir ücret talep etmemektedir.

Dergide çift kör hakem sistemi uygulanmaktadır.

JOMELIPS dergisi Budapeşte Açık Erişim Girişimi tanımını kabul etmektedir. Bu girişime göre; Açık Erişim, “[hakem değerlendirmesinden geçmiş bilimsel literatürün], İnternet aracılığıyla; finansal, yasal ve teknik engeller olmaksızın, serbestçe erişilebilir, okunabilir, indirilebilir, kopyalanabilir, dağıtılabilir, basılabilir, taranabilir, tam metinlere bağlantı verilebilir, dizinlenebilir, yazılıma veri olarak aktarılabilir ve her türlü yasal amaç için kullanılabilir olması”dır. Çoğaltma ve dağıtım üzerindeki tek kısıtlama yetkisi ve bu alandaki tek telif hakkı rolü; kendi çalışmalarının bütünlüğü üzerinde kontrol sahibi olabilmeleri, gerektiği gibi tanınmalarının ve alıntılanmalarının sağlanması için, yazarlara verilmelidir.

JOMELIPS KIŞ 2017 Son Sayı
Cilt 2 - Sayı 2 - Ara 2017
 1. Finansallaşma Sürecinde ABD’de Yükselen Popülizm
  Sayfalar 106 - 116
  Arş.Gör. Kaan YİĞENOĞLU
 2. Türk Siyasetinde Refah Partisi Hanımlar Komisyonu Deneyimi
  Sayfalar 117 - 125
  Dr. Ömer BAYKAL
 3. Mavi Okyanus Stratejisi: Dünyadan ve Türkiye’den Örnekler
  Sayfalar 126 - 144
  Yrd.Doç.Dr. Süleyman AĞRAŞ, Arş.Gör. Fırat ATBAŞ, Enes ŞEYBA
 4. Pavlus Hristiyanlığından Protestan Evanjelizmine Misyonerlik Süreci
  Sayfalar 145 - 161
  Doktora Ali Ulvi ÖZBEY, Prof.Dr. Ali COŞKUN
 5. DESTİNASYON KARAR VERME SÜRECİNDE RİSKTEN KAÇINMA VE YENİLİK ARAMA DAVRANIŞI ARASINDAKİ İLİŞKİ
  Sayfalar 162 - 171
  Yrd.Doç.Dr. Aytuğ Arslan, Yrd.Doç.Dr. Hakan Boz, Yrd.Doç.Dr. Özer Yılmaz, Öğretim Görevlisi Burçin Boz
 6. ARAPÇA’DA İ’TİRÂZİYYE CÜMLESİ
  Sayfalar 172 - 193
  Yüksek Lisans Kanatbek OROZOBEKOV
 7. SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM AÇISINDAN KIZILIRMAK DELTASI KUŞ CENNETİNİN YEREL PAYDAŞLAR TARAFINDAN DEĞERLENDİRİLMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA
  Sayfalar 194 - 217
  Yüksek Lisans Mehmet VATANSEVER, Prof.Dr. Orhan BATMAN, Yrd.Doç.Dr. Aysu ALTAŞ
 8. İslam Ekonomisinde Sigortacılık ve Mülkiyet Üzerinde Bir Analiz
  Sayfalar 218 - 248
  Dr. Ahmet Efe