Yönetim, Ekonomi, Edebiyat, İslami ve Politik Bilimler Dergisi
Kapak Resmi
e-ISSN 2547-9512 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2016 | Yayıncı Bartın Üniversitesi |

JOMELIPS dergisi Bartın Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü adına yayımlanmaktadır.

JOMELIPS dergisi sosyal bilimler alanında akademik standartlarda hazırlanmış, araştırma makalesi, derleme makale, örnek olay, kitap tanıtımı çalışmalarını yayımlayarak sosyal bilimler alanına katkı sağlamayı amaçlamaktadır. 

JOMELIPS Dergisi 2016 yılından itibaren yılda iki defa (haziran ve aralık) olarak yayınlanan ulusal hakemli bilimsel bir dergidir. Elekronik olarak yayınlanır. Basılı yayınlanmaz. 

Derginin yazım dili Türkçe ve İngilizcedir.

Dergimiz makale yükleme, kabul ve yayın aşamasında herhangi bir ücret talep etmemektedir.

Dergide çift kör hakem sistemi uygulanmaktadır.

JOMELIPS dergisi Budapeşte Açık Erişim Girişimi tanımını kabul etmektedir. Bu girişime göre; Açık Erişim, “[hakem değerlendirmesinden geçmiş bilimsel literatürün], İnternet aracılığıyla; finansal, yasal ve teknik engeller olmaksızın, serbestçe erişilebilir, okunabilir, indirilebilir, kopyalanabilir, dağıtılabilir, basılabilir, taranabilir, tam metinlere bağlantı verilebilir, dizinlenebilir, yazılıma veri olarak aktarılabilir ve her türlü yasal amaç için kullanılabilir olması”dır. Çoğaltma ve dağıtım üzerindeki tek kısıtlama yetkisi ve bu alandaki tek telif hakkı rolü; kendi çalışmalarının bütünlüğü üzerinde kontrol sahibi olabilmeleri, gerektiği gibi tanınmalarının ve alıntılanmalarının sağlanması için, yazarlara verilmelidir.

Yönetim, Ekonomi, Edebiyat, İslami ve Politik Bilimler Dergisi

e-ISSN 2547-9512 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2016 | Yayıncı Bartın Üniversitesi |
Kapak Resmi

8.965

22.534

JOMELIPS dergisi Bartın Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü adına yayımlanmaktadır.

JOMELIPS dergisi sosyal bilimler alanında akademik standartlarda hazırlanmış, araştırma makalesi, derleme makale, örnek olay, kitap tanıtımı çalışmalarını yayımlayarak sosyal bilimler alanına katkı sağlamayı amaçlamaktadır. 

JOMELIPS Dergisi 2016 yılından itibaren yılda iki defa (haziran ve aralık) olarak yayınlanan ulusal hakemli bilimsel bir dergidir. Elekronik olarak yayınlanır. Basılı yayınlanmaz. 

Derginin yazım dili Türkçe ve İngilizcedir.

Dergimiz makale yükleme, kabul ve yayın aşamasında herhangi bir ücret talep etmemektedir.

Dergide çift kör hakem sistemi uygulanmaktadır.

JOMELIPS dergisi Budapeşte Açık Erişim Girişimi tanımını kabul etmektedir. Bu girişime göre; Açık Erişim, “[hakem değerlendirmesinden geçmiş bilimsel literatürün], İnternet aracılığıyla; finansal, yasal ve teknik engeller olmaksızın, serbestçe erişilebilir, okunabilir, indirilebilir, kopyalanabilir, dağıtılabilir, basılabilir, taranabilir, tam metinlere bağlantı verilebilir, dizinlenebilir, yazılıma veri olarak aktarılabilir ve her türlü yasal amaç için kullanılabilir olması”dır. Çoğaltma ve dağıtım üzerindeki tek kısıtlama yetkisi ve bu alandaki tek telif hakkı rolü; kendi çalışmalarının bütünlüğü üzerinde kontrol sahibi olabilmeleri, gerektiği gibi tanınmalarının ve alıntılanmalarının sağlanması için, yazarlara verilmelidir.