Journal of Politics, Economy and Management

Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2017 | Yayıncı Mustafa Kemal Üniversitesi | http://dergipark.gov.tr/jopem
Kapak Resmi

0

0

Journal of Politics, Economy and Management (JOPEM), Haziran ve Aralık aylarında olmak üzere yılda iki defa çıkarılan hakemli ve uluslararası akademik bir dergidir. Dergi, Mustafa Kemal Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi tarafından çıkarılmaktadır. Derginin yayın kabul sürecinde kör hakemlik sitemi kullanılmakta olup, derleme, kavramsal tartışma, görgül ve uygulamalı makaleler kabul edilmektedir. Dergi, iktisat, işletme, siyaset bilimi, kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, maliye, endüstri ilişkileri, bilişim sistemleri ve yönetimi, ekonometri ve bu konu başlıkları ile ilgili diğer alanlarda yapılmış bilimsel çalışmalara yer vermektedir. Derginin yayın dili Türkçe ve İngilizcedir.


Derginin amaç ve ilkeleri ile gönderilecek yazılarda aranan koşullar için lütfen pdf belgesine erişiniz. Dergi APA 6. versiyon Referenas gösterim biçimini esas almaktadır. Ayrıntılar için pdf belgesine erişiniz. Gönderilen yazılar değerlendirme sürecinden olumlu geçtikten ve editör kurulun tarafından onaylandıktan sonra yazar(lar)dan makaale yayın formatona göre yazının biçimlendirilmesi istenmektedir (ayrıntılar için lütfen pdf belgesine erişiniz). Ayrıca yazı sisteme yüklenirken yazar(lar)dan telif hakkı devir formunun imzalanıp sisteme yüklenmesi istenmektedir (ayrıntılar için lütfen pdf belgesine erişiniz).