Journal of Politics Economy and Management
Kapak Resmi
ISSN 2630-5933 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2018 | Yayıncı Mustafa Kemal Üniversitesi | http://dergipark.gov.tr/jopem

Journal of Politics, Economy and Management (JOPEM), Bahar ve Güz dönemlerinde  olmak üzere yılda iki defa çıkarılan hakemli ve uluslararası akademik bir dergidir. Dergi, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi tarafından çıkarılmaktadır. Derginin yayın kabul sürecinde kör hakemlik sitemi kullanılmakta olup, derleme, kavramsal tartışma, görgül ve uygulamalı makaleler kabul edilmektedir. Dergi, iktisat, işletme, siyaset bilimi, kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, maliye, endüstri ilişkileri, bilişim sistemleri ve yönetimi, ekonometri ve bu konu başlıkları ile ilgili diğer alanlarda yapılmış bilimsel çalışmalara yer vermektedir. Derginin yayın dili Türkçe ve İngilizcedir.

Derginin amaç ve ilkeleri ile gönderilecek yazılarda aranan koşullar için lütfen pdf belgesine erişiniz. Dergi APA 6. versiyon Referenas gösterim biçimini esas almaktadır. Ayrıntılar için pdf belgesine erişiniz. Gönderilen yazılarda makale yayın formatına göre biçimlendirilmesi istenmektedir (ayrıntılar için lütfen Ms word erişiniz). Ayrıca yazı sisteme yüklenirken yazar(lar)dan telif hakkı devir formunun imzalanıp sisteme yüklenmesi istenmektedir (ayrıntılar için lütfen belgesine erişiniz).

Journal of Politics Economy and Management

ISSN 2630-5933 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2018 | Yayıncı Mustafa Kemal Üniversitesi | http://dergipark.gov.tr/jopem
Kapak Resmi

1.040

4.062

Journal of Politics, Economy and Management (JOPEM), Bahar ve Güz dönemlerinde  olmak üzere yılda iki defa çıkarılan hakemli ve uluslararası akademik bir dergidir. Dergi, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi tarafından çıkarılmaktadır. Derginin yayın kabul sürecinde kör hakemlik sitemi kullanılmakta olup, derleme, kavramsal tartışma, görgül ve uygulamalı makaleler kabul edilmektedir. Dergi, iktisat, işletme, siyaset bilimi, kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, maliye, endüstri ilişkileri, bilişim sistemleri ve yönetimi, ekonometri ve bu konu başlıkları ile ilgili diğer alanlarda yapılmış bilimsel çalışmalara yer vermektedir. Derginin yayın dili Türkçe ve İngilizcedir.

Derginin amaç ve ilkeleri ile gönderilecek yazılarda aranan koşullar için lütfen pdf belgesine erişiniz. Dergi APA 6. versiyon Referenas gösterim biçimini esas almaktadır. Ayrıntılar için pdf belgesine erişiniz. Gönderilen yazılarda makale yayın formatına göre biçimlendirilmesi istenmektedir (ayrıntılar için lütfen Ms word erişiniz). Ayrıca yazı sisteme yüklenirken yazar(lar)dan telif hakkı devir formunun imzalanıp sisteme yüklenmesi istenmektedir (ayrıntılar için lütfen belgesine erişiniz).