Journal of Surgery and Medicine (JOSAM); uluslararası, bağımsız, önyargısız ve çift-kör hakemlik ilkeleri çerçevesinde yayın yapan açık erişimli, bilimsel bir yayın organıdır. Dergi Nisan, Ağustos ve Aralık aylarında olmak üzere yılda üç sayı yayınlanır. JOSAM Türkçe ve İngilizce dillerinde yayın kabul etmektedir. JOSAM’ın amacı, klinik ve deneysel çalışmaları, derleme, olgu sunumu, editöryel yorum ve editöre mektup türündeki yazıları yayınlayarak literatüre katkı sağlamaktır. Makaleler daha önce başka hiçbir yerde yayınlanmamış ve başka bir dergide yayınlanmak üzere gönderilmiş olmamalıdır. Yazım kurallarına göre hazırlanmamış makaleler dikkate alınmayacaktır.

Dergimizdeki yazım ve yayınlanma süreçleri ücretsizdir. Değerlendirme ve yayın süreci boyunca yazarlardan herhangi bir ücret talep edilmemektedir. Tüm yazılar www.dergipark.gov.tr/josam adresinde bulunan çevrimiçi gönderim sistemi aracılığıyla gönderilmelidir. Derginin kılavuzları, teknik bilgiler ve gerekli formlar web sayfasında bulunmaktadır.

Dergimizde yayınlanan yazılarda belirtilen ifadeler veya görüşler tamamıyla yazar (ların) görüşlerini yansıtır. JOSAM, yayıncı, editörler, yayın kurulu basılan yazılar için herhangi bir sorumluluk veya yükümlülüğü reddeder. JOSAM, dergide yayınlanan tüm içeriğin uluslararası telif hakkına sahiptir.

Makale gönderimi sonrası editöryel ve hakem değerlendirme basamaklarını ortalama dört hafta içinde tamamlamayı kendisine bir kalite standardı olarak belirleyen JOSAM, siz değerli okuyucularından çalışmalarını göndermelerini beklemektedir.

JOSAM'da yazı yayınlayarak bilime katkı sağlamamıza izin verin.


JOSAM Editors

e-Mail: jsurgmed@gmail.com
e-ISSN: 2602-2079
DOI prefix: 10.28982/josam


Güncel değişiklikler  

JOSAM; International Scientific Citation Index (ISCI), Google Scholar, Academic Keys, International Society for Resarch Activity (ISRA), ResearchBib, International Scientific Indexing (ISI), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), International Institute of Organized Researches (I2OR), Science Library Index, Journal Factor, scientific World Index (SCIWIN), General Impact Factor, Journal Impact Factor (JIFACTOR), CrossRef, SciLit, Scientific Indexing Service (SIS), J-Gate, Rootindexing ve COSMOS IF'de indekslenmektedir .
2017
Uluslararası danışman Editör kurulu üyeleri eklendi.2017


Değerlendirme sürecindeki indeksler 

Open Academic Journals Index (OAJI), CiteFactor, SJIFactor, Directory of Service, Eurasian Scientific Journal Index,  SHERPA/RoMEO, Global Impact Factor, SafetyLit, JournalGuide, General Impact Factor, Scholar Steer, SCIJournal, InfoBase Index, Ulrichs Global Serial Directory, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Embase, EBSCO Information Services. 

Gelecekteki İndeks başvuruları

Ulakbim Tr dizin, Scopus, Pubmed, Pubmed Central, Emerging Sources Citation Index (ESCI), Science Citation Index Expanded (SCI-E) 


Değerlendirme süresi (Yazı gönderme ve sonuç arası geçen süre) 20 gün
Erken yayın süresi (Yazı gönderme ve erken yayınlanma arası geçen süre) 27 gün
Yayınlanma süresi (Yazı gönderme ve yayınlanma arası geçen süre) 28 gün

J Surg Med 2017;1(3) Son Sayı
Cilt 1 - Sayı 3 - Ara 2017