Journal of Surgery and Medicine
Kapak Resmi
e-ISSN 2602-2079 | Periyot Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2017 | Yayıncı Fatih Başak |

Journal of Surgery and Medicine (JOSAM); uluslararası, bağımsız, önyargısız ve çift-kör hakemlik ilkeleri çerçevesinde yayın yapan açık erişimli, bilimsel bir yayın organıdır. Dergi Nisan, Ağustos ve Aralık aylarında olmak üzere yılda üç sayı yayınlanır. JOSAM Türkçe ve zorunlu İngilizce dillerinde yayın kabul etmektedir. JOSAM’ın amacı, klinik ve deneysel çalışmaları, derleme, olgu sunumu, editöryel yorum ve editöre mektup türündeki yazıları yayınlayarak literatüre katkı sağlamaktır.

Makale gönderimi sonrası editöryel ve hakem değerlendirme basamaklarını ortalama dört hafta içinde tamamlamayı kendisine bir kalite standardı olarak belirleyen JOSAM, siz değerli okuyucularından değerli çalışmalarını göndermelerini beklemektedir.

DP instructions - Manuscript submission

DP instructions - Process for Author-Reviewer

Dergimizdeki yazım ve yayınlanma süreçleri ücretsizdir. Değerlendirme ve yayın süreci boyunca yazarlardan herhangi bir ücret talep edilmemektedir. JOSAM'da yazı yayınlayarak bilime katkı sağlamamıza izin verin.


JOSAM Editors


e-Mail: jsurgmed@gmail.com
e-ISSN: 2602-2079
DOI prefix: 10.28982/josam


Güncel değişiklikler  

JOSAM; CrossRef, International Scientific Citation Index (ISCI), Google Scholar, Academic Keys, International Society for Resarch Activity (ISRA), ResearchBib, International Scientific Indexing (ISI), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), International Institute of Organized Researches (I2OR), Science Library Index, Journal Factor, scientific World Index (SCIWIN), General Impact Factor, Journal Impact Factor (JIFACTOR), SciLit, Scientific Indexing Service (SIS), J-Gate, Rootindexing ve COSMOS IF'de indekslenmektedir .
2017
Uluslararası danışman Editör kurulu üyeleri eklendi.2017

JOSAM; SJIFactor, Directory of Open Access Journals (DOAJ)'de indekslenmektedir. 
2018


Değerlendirme sürecindeki indeksler 

Open Academic Journals Index (OAJI), CiteFactor, Directory of Service, Eurasian Scientific Journal Index,  SHERPA/RoMEO, Global Impact Factor, SafetyLit, JournalGuide, General Impact Factor, Scholar Steer, SCIJournal, InfoBase Index, Ulrichs Global Serial Directory, Embase, EBSCO Information Services. 

Gelecekteki İndeks başvuruları

Ulakbim Tr dizin, Scopus, Pubmed, Pubmed Central, Emerging Sources Citation Index (ESCI), Science Citation Index Expanded (SCI-E) 


Değerlendirme süresi (Yazı gönderme ve sonuç arası geçen süre) 20 gün
Erken yayın süresi (Yazı gönderme ve erken yayınlanma arası geçen süre) 27 gün
Yayınlanma süresi (Yazı gönderme ve yayınlanma arası geçen süre) 28 gün

Journal of Surgery and Medicine

e-ISSN 2602-2079 | Periyot Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2017 | Yayıncı Fatih Başak |
Kapak Resmi

92.780

70.954

Journal of Surgery and Medicine (JOSAM); uluslararası, bağımsız, önyargısız ve çift-kör hakemlik ilkeleri çerçevesinde yayın yapan açık erişimli, bilimsel bir yayın organıdır. Dergi Nisan, Ağustos ve Aralık aylarında olmak üzere yılda üç sayı yayınlanır. JOSAM Türkçe ve zorunlu İngilizce dillerinde yayın kabul etmektedir. JOSAM’ın amacı, klinik ve deneysel çalışmaları, derleme, olgu sunumu, editöryel yorum ve editöre mektup türündeki yazıları yayınlayarak literatüre katkı sağlamaktır.

Makale gönderimi sonrası editöryel ve hakem değerlendirme basamaklarını ortalama dört hafta içinde tamamlamayı kendisine bir kalite standardı olarak belirleyen JOSAM, siz değerli okuyucularından değerli çalışmalarını göndermelerini beklemektedir.

DP instructions - Manuscript submission

DP instructions - Process for Author-Reviewer

Dergimizdeki yazım ve yayınlanma süreçleri ücretsizdir. Değerlendirme ve yayın süreci boyunca yazarlardan herhangi bir ücret talep edilmemektedir. JOSAM'da yazı yayınlayarak bilime katkı sağlamamıza izin verin.


JOSAM Editors


e-Mail: jsurgmed@gmail.com
e-ISSN: 2602-2079
DOI prefix: 10.28982/josam


Güncel değişiklikler  

JOSAM; CrossRef, International Scientific Citation Index (ISCI), Google Scholar, Academic Keys, International Society for Resarch Activity (ISRA), ResearchBib, International Scientific Indexing (ISI), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), International Institute of Organized Researches (I2OR), Science Library Index, Journal Factor, scientific World Index (SCIWIN), General Impact Factor, Journal Impact Factor (JIFACTOR), SciLit, Scientific Indexing Service (SIS), J-Gate, Rootindexing ve COSMOS IF'de indekslenmektedir .
2017
Uluslararası danışman Editör kurulu üyeleri eklendi.2017

JOSAM; SJIFactor, Directory of Open Access Journals (DOAJ)'de indekslenmektedir. 
2018


Değerlendirme sürecindeki indeksler 

Open Academic Journals Index (OAJI), CiteFactor, Directory of Service, Eurasian Scientific Journal Index,  SHERPA/RoMEO, Global Impact Factor, SafetyLit, JournalGuide, General Impact Factor, Scholar Steer, SCIJournal, InfoBase Index, Ulrichs Global Serial Directory, Embase, EBSCO Information Services. 

Gelecekteki İndeks başvuruları

Ulakbim Tr dizin, Scopus, Pubmed, Pubmed Central, Emerging Sources Citation Index (ESCI), Science Citation Index Expanded (SCI-E) 


Değerlendirme süresi (Yazı gönderme ve sonuç arası geçen süre) 20 gün
Erken yayın süresi (Yazı gönderme ve erken yayınlanma arası geçen süre) 27 gün
Yayınlanma süresi (Yazı gönderme ve yayınlanma arası geçen süre) 28 gün
J Surg Med. 2018;2(2) Son Sayı
Cilt 2 - Sayı 2 - May 2018
 1. Esansiyel trombositozlu hastalarda trombozu etkileyen risk faktörlerinin değerlendirilmesi
  Sayfalar 46 - 49
  Mehmet Zahid Koçak, Mehmet Dağlı, Kemal Fidan
 2. İntertrokanterik femur kırıklı olgularda proksimal femur çivisi ile dinamik kalça
  Sayfalar 50 - 54
  Enes Öçalan, Nadir Özkayın, Kemal Aktuğlu
 3. Farklı doğum kiloları ile bazı gebelik parametreleri arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi
  Sayfalar 55 - 59
  Özgül Özgan Çelikel, Nurkan Aksoy
 4. İnguinal herni ameliyatlarinda Lichtenstein ve ağ örme tekniklerinin değerlendirilmesi: Prospektif kohort çalışma
  Sayfalar 60 - 64
  Yahya Kemal Çalışkan, Celal Özkarabulut, Arslan Kaygusuz
 5. Endosalpingeal karyorrhexis ve salpingitis 'nin eritropoietin etkisinin ardından ortak değerlendirilmesi
  Sayfalar 65 - 68
  Tsompos Constantinos, Panoulis Constantinos, Toutouzas Konstantinos, Triantafyllou Aggeliki, C. Zografos George, Papalois Apostolos, Kalliopi Tsarea, Maria Karamperi
 6. Adölesan gebelerde aneminin maternal ve fetal sonuçlar üzerine etkisi
  Sayfalar 69 - 73
  Elif Yılmaz, Ozlem Yazıcı Işıtan, Çağanay Soysal, Zehra Vural Yılmaz, Osman Fadıl Kara, Tuncay Küçüközkan
 7. Hemşire ve cerrah tarafından kaydedilen VAS ağrı skorlarının karşılaştırılması: Vaka-kontrol çalışması
  Sayfalar 74 - 77
  Oğuz Uğur Aydın, Eda Uysal Aydın
 8. Diz osteoartritine bağlı nöropatik ağrısı olan hastalarda whirlpool’un etkinliği
  Sayfalar 78 - 83
  Aslıhan Uzunkulaoğlu, Duygu Kerim, Saime Ay, Sibel Kibar
 9. İran, Tahran’daki hastalarda izole edilen Klebsiella suşunun antimikrobiyal direnç paterni
  Sayfalar 84 - 86
  Mohammad Mehdi Soltan Dallal, Mohammad Khalifeh-Gholi, Sara Sharifi Yazdi, Fariborz Mehrani, Azim Hadayatpour, Mohammad Kazem Sharifi Yazdi
 10. Nuss prosedürü ile takılan barların çıkarılması kolay mıdır?
  Sayfalar 87 - 90
  Özgür Katrancıoğlu, Yücel Akkaş, Ekber Şahin, Şule Karadayı, Melih Kaptanoğlu, Tuba Şahinoğlu, Nurkay Katrancıoğlu
 11. 1078 tonsillektominin gözden geçirilmesi: Retrospektif kohort çalışma
  Sayfalar 91 - 95
  Kübra Çoban, Erdinç Aydın, Serhat İnan, Levent Naci Özlüoğlu
 12. Kronik obstruktif akciğer hastalığı alevlenmesinde taburculuk kararı verilmesinde laktat klirensinin rolü: Retrospektif kohort çalışma
  Sayfalar 96 - 98
  Nazlı Görmeli Kurt, Murat Orak, Mehmet Üstündağ
 13. Üriner sistem enfeksiyonlarında gram negatif bakterilerin direnç paternleri ve komplike olmayan hastalarda ampirik tedavinin uygunluğu: 2180 kadın hastada retrospektif kohort çalışma
  Sayfalar 99 - 104
  Ayşe Nuriye Varışlı, Gulşen Cetin Hazırolan, Aysel Kocagül Çelikbaş, Altan Aksoy
 14. Türkiye, Erzurum ili birinci basamak sağlık kurumlarında görev yapan hekimlerin tükenmişlik sendromu, iş doyumu düzeyleri ve ilişkili faktörler
  Sayfalar 105 - 110
  Aysun Aras, Asuman Guraksin, Zahide Koşan, Elif Okşan Çalıkoğlu, Ezel Bilge Yerli
 15. Şiddet modülasyonlu radyasyon tedavisi, oral kavite kanseri tedavisinde geç tükrük toksisitesini ve mandibular osteoradionekrozu azaltır: Retrospektif çalışma
  Sayfalar 111 - 113
  Terrab Fatima Zahrae, Allouche Fadwa, El Mazghi Abderrahmane, Bouhafa Touria, Hassouni Khalid
 16. İnsülin direncinin Bell’s palsy hastalarında House-Brackman evrelemesi üzerine etkisi
  Sayfalar 114 - 117
  Gökhan Özer
 17. Topuk dikeni olan hastalarda ayak fonksiyon indeksinin Türkçe geçerlik ve güvenirlik çalışması
  Sayfalar 118 - 122
  Müyesser Okumuş, Gülseren Demir, Pınar Borman, Turgut Kültür, Serap Yörübulut
 18. Obstruktif uyku apne sendromu cerrahisinden sonra nötrofil/lenfosit oranı, ortalama tombosit hacmi ve trombosit/ lenfosit oranlarının preoperatif ve postoperatif erken ve geç dönemdeki değişimi
  Sayfalar 123 - 126
  Hanife Kabukcu, Ülkü İnce, Ela Kaplan
 19. İnsidental safra kesesi kanseri: 3856 kolesistektominin incelemesi
  Sayfalar 127 - 129
  Kemal Tekeşin, Abdullah Şişik
 20. Redo koroner arter bypass ameliyatlarının sonuçlara etki eden faktörler ve uzun dönem sonuçların değerlendirilmesi: Retrospektif gözlemsel çalışma
  Sayfalar 130 - 133
  Levent Altınay, Ertan Demirdaş, Ufuk Mungan, Kıvanç Atılgan, Erdem Çetin, Ferit Çiçekçioğlu
 21. Apendiksin karsinoid tümörü: Ardışık 5131 apendektominin incelemesi
  Sayfalar 134 - 136
  İlyas Kudaş, Olgun Erdem, Ahmet Topçu, Abdullah Şişik
 22. Meme kanserinde östrojen reseptör seviyelerini etkileyen moleküler mekanizmalar
  Sayfalar 137 - 142
  Zehra Okat
 23. Guillain-Barré sendromu ile komplike bir gebelikte normal doğum
  Sayfalar 143 - 144
  Rabia Başer Açıkgöz
 24. Bilateral subklavian arter tıkanıklığına subklavian çalma sendromunun eşlik ettiği Takayasu arteritli hastanın başarılı tedavisi: Olgu sunumu
  Sayfalar 145 - 147
  Hakan Güneş, Murat Kerkütlüoğlu, Mustafa Adem Tatlısu, Gülizar Sökmen, Sami Özgül
 25. Dasatinib tedavisine bağlı eşzamanlı gelişen plevral ve perikardiyal efüzyon: Olgu sunumu
  Sayfalar 148 - 150
  Burak Bursalı, Serhat Sayın, Ramazan Gökdemir
 26. Yüksek doz metotreksat kullanımına ikincil gelişen gastrointestinal kanama: Olgu sunumu
  Sayfalar 151 - 153
  Ahmet Peker, Hakan Yarkıcı, Harun Akar
 27. Splenik hidatik kist cerrahisinde anafilaktik şok: Olgu sunumu
  Sayfalar 154 - 156
  Anas Belhaj, Ouazzani ET-Tayeb, Karim Ibn Majdoub, Imane Toughrai, Said Ait Laalim, Khalid Mazaz
 28. Akut karına sebep olan kolonik lenfoma; Olgu sunumu ve literatür derlemesi
  Sayfalar 157 - 159
  İlyas Kudaş, Abdullah Şişik
 29. Gebelikte serebral venöz tromboz ile komplike subaraknoid kanama: Olgu sunumu
  Sayfalar 160 - 161
  Tuba Erdem Sultanoğlu, Hasan Sultanoğlu
 30. Konjenital kısa femur: Olgu sunumu
  Sayfalar 162 - 163
  Pervin Karlı
 31. Gebelikte gastrik stromal tümör: Olgu sunumu
  Sayfalar 164 - 167
  Anas Belhaj, Karim Ibn Majdoub Hassani, Imane Toughrai, Khalid Mazaz
 32. Çoklu primer kanserler: 3 farklı tümörle yapılan bir gözlem hakkında: Olgu sunumu
  Sayfalar 168 - 169
  Terrab Fatima Zahrae, Allouche Fadwa, El Mazghi Abdelrahmane, Bouhafa Touria, Hassouni Khalid
 33. Başparmağın verrükoz hemanjiom eksizyonu sonrası kutanöz greft olarak Sünnet derisinin kullanılması
  Sayfalar 170 - 173
  Muhammad Izzuddin Hamzan, Normala Basiron
 34. Yenidoğanda endotrakeal yolla verilen adrenalin ile tedavi edilen pulmoner kanama: Olgu sunumu
  Sayfalar 174 - 176
  Muhammet Mesut Nezir Engin, Muhammed İbrahim Özsüer, Önder Kılıçaslan, Kenan Kocabay
 35. Tekrarlayan unilateral gonadoblastom: Nadir bir histopatolojik sunum
  Sayfalar 177 - 180
  Sadaf Haiyat, Kafil Akhtar, Durre Aden, Mohammed Naim
 36. Multisistemik tutulumlu katastrofik leptospirozis vakası
  Sayfalar 181 - 183
  Hilmi Erdem Sümbül, Bilge Sümbül Gültepe, Mahmut Büyükşimşek, Merve Saraçoğlu Sümbül, Emre Karakoç
 37. Nadir bir senkop nedeni olarak schwannoma: Olgu sunumu
  Sayfalar 184 - 186
  Serhat Sayin, Ramazan Gökdemir, Burak Bursalı
 38. Testiküler epidermoid kist olgusu: Sonografik ve histopatolojik bulgular
  Sayfalar 187 - 189
  Turgay Kara, Fatih Ateş, Mehmet Sedat Durmaz, Ahmet Murat Bayraktar, Tugba Gurcan
 39. Serebral venöz sinüs trombozu ile başvuran paroksismal noktürnal hemoglobinüri vakası
  Sayfalar 190 - 192
  Hilmi Erdem Sümbül, Mahmut Büyükşimşek, Merve Saraçoğlu Sümbül, Birol Güvenç
 40. Kalbin ateşli silah yaralanmasında cerrahi yönetim; Sağ koroner arterde kurşun
  Sayfalar 193 - 194
  Özgür Altınbaş, Ömer Tanyeli
 41. Herpes zoster enfeksiyonunun nadir bir komplikasyonu olarak spontan pnömotoraks
  Sayfalar 195 - 196
  Timuçin Alar, İsmail Ertuğrul Gedik