Journal of Surgery and Medicine

e-ISSN 2602-2079 | Periyot Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2017 | Yayıncı Fatih Başak |
Kapak Resmi

23.603

17.089

Journal of Surgery and Medicine (JOSAM); uluslararası, bağımsız, önyargısız ve çift-kör hakemlik ilkeleri çerçevesinde yayın yapan açık erişimli, bilimsel bir yayın organıdır. Dergi Nisan, Ağustos ve Aralık aylarında olmak üzere yılda üç sayı yayınlanır. JOSAM Türkçe ve zorunlu İngilizce dillerinde yayın kabul etmektedir. JOSAM’ın amacı, klinik ve deneysel çalışmaları, derleme, olgu sunumu, editöryel yorum ve editöre mektup türündeki yazıları yayınlayarak literatüre katkı sağlamaktır.

Dergimizdeki yazım ve yayınlanma süreçleri ücretsizdir. Değerlendirme ve yayın süreci boyunca yazarlardan herhangi bir ücret talep edilmemektedir. 

Makale gönderimi sonrası editöryel ve hakem değerlendirme basamaklarını ortalama dört hafta içinde tamamlamayı kendisine bir kalite standardı olarak belirleyen JOSAM, siz değerli okuyucularından değerli çalışmalarını göndermelerini beklemektedir.

JOSAM'da yazı yayınlayarak bilime katkı sağlamamıza izin verin.


JOSAM Editors

e-Mail: jsurgmed@gmail.com
e-ISSN: 2602-2079
DOI prefix: 10.28982/josam


Güncel değişiklikler  

JOSAM; CrossRef, International Scientific Citation Index (ISCI), Google Scholar, Academic Keys, International Society for Resarch Activity (ISRA), ResearchBib, International Scientific Indexing (ISI), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), International Institute of Organized Researches (I2OR), Science Library Index, Journal Factor, scientific World Index (SCIWIN), General Impact Factor, Journal Impact Factor (JIFACTOR), SciLit, Scientific Indexing Service (SIS), J-Gate, Rootindexing ve COSMOS IF'de indekslenmektedir .
2017
Uluslararası danışman Editör kurulu üyeleri eklendi.2017

JOSAM; SJIFactor, Directory of Open Access Journals (DOAJ)'de indekslenmektedir. 
2018


Değerlendirme sürecindeki indeksler 

Open Academic Journals Index (OAJI), CiteFactor, Directory of Service, Eurasian Scientific Journal Index,  SHERPA/RoMEO, Global Impact Factor, SafetyLit, JournalGuide, General Impact Factor, Scholar Steer, SCIJournal, InfoBase Index, Ulrichs Global Serial Directory, Embase, EBSCO Information Services. 

Gelecekteki İndeks başvuruları

Ulakbim Tr dizin, Scopus, Pubmed, Pubmed Central, Emerging Sources Citation Index (ESCI), Science Citation Index Expanded (SCI-E) 


Değerlendirme süresi (Yazı gönderme ve sonuç arası geçen süre) 20 gün
Erken yayın süresi (Yazı gönderme ve erken yayınlanma arası geçen süre) 27 gün
Yayınlanma süresi (Yazı gönderme ve yayınlanma arası geçen süre) 28 gün
J Surg Med. 2018;2(1) Son Sayı
Cilt 2 - Sayı 1 - Nis 2018
 1. Sağ koroner arteri oklude hastalarda kombine antegrad ve selektif koroner greft kardiyopleji iletim defektlerini azaltır mı?
  Sayfalar 1 - 5
  Oğuz Uğur, Mehmet Kalender, Hayat Gökmengil, Hakan Bingöl
 2. Çarpıntı şikâyeti ile başvuran olgularda gizli kalmış ayrıntılar: D tip kişilik depresyon ve anksiyete
  Sayfalar 6 - 10
  Yasin Taşdelen, İbrahim Yağcı, Fatih Aydın, Yüksel Kıvrak
 3. Romatoid artritli hastalarda Türkçe kısa form 36’nın (SF-36) güvenilirlik ve geçerliliği
  Sayfalar 11 - 16
  Başak Bilir Kaya, Afitap İçağasıoğlu
 4. Anorektal bölge rahatsızlığı olan hastalarda mizaç ve karakter özellikleri
  Sayfalar 17 - 22
  Bülent Devrim Akçay, Vahit Onur Gül, Serhat Özer
 5. Radyofrekans ablasyon uygulanmış hastalarda artmış yüksek-duyarlıklı kardiyak troponin seviyesinin değerlendirilmesi
  Sayfalar 23 - 26
  Yahya Kemal İçen, Mevlüt Koç
 6. Laparoskopik kolesistektomide Calot üçgeninin lateralden mediale disseksiyonunun değerlendirilmesi: Vaka-kontrol çalışması
  Sayfalar 27 - 31
  Oğuz Uğur Aydın, Necdet Deniz Tihan, Mehmet Zafer Sabuncuoğlu, Özgür Dandin, Fatih Serkan Yeğen, Ahmet Ziya Balta, Dursun Özgür Karakaş
 7. Akut miyokard infarktüsüne bağlı kardiyak arrest sonrası unutulan yaklaşım: Nöroprotektif terapötik hipotermi
  Sayfalar 32 - 34
  Abdullah Özçelik, Yakup Alsancak, Ahmet Seyfeddin Gürbüz, Abdullah İçli, Ahmet Soylu
 8. Üst ekstremite trombozlu behçet hastalığı olgusu
  Sayfalar 35 - 37
  Ayşegül Albay, Büşra Kanatsız, Ayşe Rana Platin, Hacer Sali Çakır, Gülay Oludağ, Sema Basat
 9. Konjenital katarakt morfolojisinin prognostik önemi: Olgu sunumu
  Sayfalar 38 - 40
  Çağrı İlhan
 10. Akut ST elevasyonlu miyokard infarktüsü ve pulmoner ödem ile presente olan mitral kapakta atipik yerleşimli dev miksoma
  Sayfalar 41 - 43
  Ertan Demirdaş, Kıvanç Atılgan, Zafer Cengiz Er, Ferit Çiçekçioğlu
 11. Streptococcus pneumoniae enfeksiyonunun göğüs duvarı absesi olarak alışılmamış sunumu
  Sayfalar 44 - 45
  Murat Sarıçam, Serkan Kaya