SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ
Kapak Resmi
ISSN 1302-2865 | e-ISSN 2148-2942 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 1999 | Yayıncı Selçuk Üniversitesi |

Selçuk İletişim hakemli bir dergidir. Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez yayınlanır. Dergide yayınlanan yazıların sorumluluğu yazarına aittir. Kaynak göstermeden alıntı yapılamaz. Selçuk İletişim Dergisi, TÜBİTAK/ULAKBİM TR Dizin Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanı, Sobiad, SciLit, ASOS Index, OpenAire veritabanlarında yer almaktadır.


Dergimiz Temmuz 2018 sayısı için makale kabulü 15 Nisan 2018 tarihinde sona ermiştir.
Temmuz 2018 sayımıza başvuru yoğunluğundan ötürü makale kabul edemiyoruz.
Ocak 2019 sayımıza makale kabulüne ilişkin bilgi sayfamızdan daha sonra ilan edilecektir.
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ

ISSN 1302-2865 | e-ISSN 2148-2942 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 1999 | Yayıncı Selçuk Üniversitesi |
Kapak Resmi

147.493

407.217

Selçuk İletişim hakemli bir dergidir. Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez yayınlanır. Dergide yayınlanan yazıların sorumluluğu yazarına aittir. Kaynak göstermeden alıntı yapılamaz. Selçuk İletişim Dergisi, TÜBİTAK/ULAKBİM TR Dizin Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanı, Sobiad, SciLit, ASOS Index, OpenAire veritabanlarında yer almaktadır.


Dergimiz Temmuz 2018 sayısı için makale kabulü 15 Nisan 2018 tarihinde sona ermiştir.
Temmuz 2018 sayımıza başvuru yoğunluğundan ötürü makale kabul edemiyoruz.
Ocak 2019 sayımıza makale kabulüne ilişkin bilgi sayfamızdan daha sonra ilan edilecektir.
Cilt 11 - Sayı 1 - Oca 2018
 1. Jenerik ve Editör Yazısı
  Sayfalar 1 - 4
  Jenerik ve Editör Yazısı
 2. Göçmenlerin Uyum Sağlama Sürecinde Yaşadıkları Çatışmalar ve Sayısal Topluluklar
  Sayfalar 5 - 18
  Sezen Ünlü, Taner Kızılhan, Kemal Elciyar
 3. İletişimde Kavramsal Çerçeve: 2000 Yılı Sonrasında Türkiye'deki Yayınlar Üzerine Bir İnceleme
  Sayfalar 19 - 39
  Mikail Batu, Sefer Kalaman
 4. Kullanımlar ve Doyumlar Bağlamında Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğrencilerinin Sosyal Medya Kullanımı: Instagram Örneği
  Sayfalar 40 - 65
  Hatice Mine Yayla
 5. Halkla İlişkiler Uzman Rolleri Açısından Mustafa Kemal Atatürk: “Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri” Üzerine Bir Durum Çalışması
  Sayfalar 66 - 101
  Özlem Alikılıç, Ezgi Saatcıoğlu
 6. AB ve Türkiye Politikaları Ekseninde Kobi'ler ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk
  Sayfalar 102 - 124
  Seçil Deren Van Het Hof, Sibel Hoştut
 7. Kültürel Boyutlar Kuramı Değerlerinde Değişim: Türkiye’nin Krizlere Verdiği Tepkilerin Sorgulanması
  Sayfalar 125 - 145
  Ayşe Sarıtaş, Mesude Canan Öztürk
 8. Kurumsal Sosyal Sorumluluk Faaliyetlerinin Marka Tercihine Etkisi Üzerine Bir Araştırma
  Sayfalar 146 - 166
  Emre Ş. Aslan, Ceren Aydın
 9. Kurum İçi Halkla İlişkiler Bağlamında Hastanelerde Otomasyon Sistemlerin Değerlendirilmesi: Bir Tıp Fakültesi Hastanesi Örneği
  Sayfalar 167 - 178
  Ayhan Uludağ, Yusuf Yalçın İleri
 10. Enformasyon Sistemleri Yönetimi Perspektifinden Kurumsal Örgüt Kültürü
  Sayfalar 179 - 189
  Ezgi Dinçerden
 11. Juche İdeolojisinin Hizmetinde Gelenekselden Dijitale Kuzey Kore Medyası
  Sayfalar 190 - 211
  Erdem Güven
 12. 1944 Irkçılık - Turancılık Davası ve Basındaki Tartışmalar
  Sayfalar 212 - 236
  Hülya Öztekin
 13. Türk Basınında Suriyeli Sığınmacılar: İlk Beş Yılın Analizi (2011-2015)
  Sayfalar 237 - 256
  Alaaddin F. Paksoy, Merve Şentöregil
 14. Arama Motorları ve İnternet Haberciliğine Etkileri: Türk İnternet Haber Medyası Örneği
  Sayfalar 257 - 287
  Kenan Duman
 15. Analysis of The News Concerning The Roma Minority in Bulgaria
  Sayfalar 288 - 306
  Bahar Ayaz
 16. Bauman gibi Düşünmek: Wellness ile Ölümün Yapısökümünün Haberler Üzerinden İncelenmesi
  Sayfalar 307 - 330
  Beris Artan Özoran, Aytuğ Mermer
 17. Küreselleşmenin Sinema Endüstrisine Etkileri: Türkiye'de Üretim-Dağıtım-Gösterim İlişkileri Üzerine Bir İnceleme
  Sayfalar 331 - 348
  Sinem Evren Yüksel
 18. Ömer Kavur’un Zaman Kavramına Yaklaşımının Hikaye Akışına Etkisi: Akrebin Yolculuğu
  Sayfalar 349 - 365
  Uğur Baloğlu
 19. Filmlerdeki Sigara Sahnelerine Yönelik Medya Okuryazarlığı Bilgisi ve Sigara Kullanım Alışkanlığı Arasındaki İlişki
  Sayfalar 366 - 381
  Engin Çelebi
 20. Modada Nüfuz Pazarlaması: Mikro Instabloggerların Ürün Yerleştirme Uygulamaları
  Sayfalar 382 - 412
  Eda Öztürk, Gül Şener
 21. Yayın Kuralları
  Sayfalar 413 - 413
  Yayın Kuralları