SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ
Kapak Resmi
ISSN 1302-2865 | e-ISSN 2148-2942 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 1999 | Yayıncı Selçuk Üniversitesi |

Selçuk İletişim hakemli bir dergidir. Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez yayınlanır. Dergide yayınlanan yazıların sorumluluğu yazarına aittir. Kaynak göstermeden alıntı yapılamaz. Selçuk İletişim Dergisi, TÜBİTAK/ULAKBİM TR Dizin Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanı, Sobiad, SciLit, ASOS Index, OpenAire veritabanlarında yer almaktadır.

Makale Çağrısı

Dergimiz Temmuz 2019 sayısı için makale gönderimine açılmıştır. Çalışmalarınızı Dergipark sistemi üzerinden 5 Mart - 19 Mart 2019 tarihleri arasında yükleyebilirsiniz. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ

ISSN 1302-2865 | e-ISSN 2148-2942 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 1999 | Yayıncı Selçuk Üniversitesi |
Kapak Resmi

189.338

685.293

Selçuk İletişim hakemli bir dergidir. Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez yayınlanır. Dergide yayınlanan yazıların sorumluluğu yazarına aittir. Kaynak göstermeden alıntı yapılamaz. Selçuk İletişim Dergisi, TÜBİTAK/ULAKBİM TR Dizin Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanı, Sobiad, SciLit, ASOS Index, OpenAire veritabanlarında yer almaktadır.

Makale Çağrısı

Dergimiz Temmuz 2019 sayısı için makale gönderimine açılmıştır. Çalışmalarınızı Dergipark sistemi üzerinden 5 Mart - 19 Mart 2019 tarihleri arasında yükleyebilirsiniz. Selçuk İletişim Son Sayı
Cilt 12 - Sayı 1 - Oca 2019
 1. Kapak
  Sayfalar 1 - 1
  Kapak İndir
 2. Jenerik Sayfası ve Editör Yazısı
  Sayfalar 1 - 1
  Jenerik ve Editör Yazısı
 3. Dijital Pazarlama İletişimi Bağlamında eWOM Arama Motivasyonları ile Online Kurumsal İmaj Algısı Arasındaki İlişkiyi Tespit Etmeye Yönelik Bir Araştırma
  Sayfalar 1 - 21
  Murat Koçyiğit, Murat Çakırkaya
 4. Sosyal Medya Kullanımının Kurum Çalışanlarının Olumlu Elektronik Ağızdan Ağıza İletişimine Etkisinin Yol Analizi ile İncelenmesi: Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığında Bir Uygulama
  Sayfalar 22 - 41
  Bayram Oğuz Aydın, Salih Gürbüz
 5. Üniversite İç Paydaşlarının Kurumsal İtibar Algısı: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Kurumsal İtibar Araştırması
  Sayfalar 42 - 63
  Kemal Avcı
 6. Hakikat Sonrası Çağda Medyada Gerçekler: Maya Takvimi Söylentisinin Medyada Sunumu
  Sayfalar 64 - 91
  Özgehan Özkan
 7. Osmanlı'dan Günümüze Türkiye'de Yerel Basının Gelişim Süreci
  Sayfalar 92 - 122
  Olcay Uçak, Abdi Erkal
 8. İşçi Eylemine İlişkin Haberlerin Geleneksel ve Alternatif Medyada Sunumu
  Sayfalar 123 - 141
  Tuba Livberber
 9. 17 Ağustos Marmara Depremi'ni Anma Töreni Haberlerinde Cisimleşen Belleği Okumak
  Sayfalar 142 - 163
  Persude Erdem
 10. Fransız Yeni Dalga Sineması İçinde Yenilikçi Bir Yönetmen Jean Luc Godard Filmlerinin İdeolojik Boyutu
  Sayfalar 164 - 185
  Erhan Yıldırım, Aytekin Can
 11. Haber Tartışma Programlarının Bir Türü Olarak Haber Mahkemeleri Programlarının Analizi: Atv, Tv8, Star Tv Örneği
  Sayfalar 186 - 198
  Mete Kazaz, Seher Bayar
 12. Sinemada Kadın: Başka Dilde Aşk Filmi Üzerine Bir İnceleme
  Sayfalar 199 - 215
  Mustafa Aslan
 13. COUNTRY IMAGE IN MOVIES: A STUDY ON “HOLOGRAM FOR THE KING” MOVIE
  Sayfalar 216 - 231
  Duygu Dersan Orhan, Elif Eşiyok
 14. Toplumsal Cinsiyet ve Medyadaki Söylemi: Evlilik Programları
  Sayfalar 232 - 254
  Fatma Yeşil, Arif Yıldırım
 15. Kadınların Finansal Okuryazarlığı ve Finansal Becerileri Üzerine Bir Yerli Dizi Analizi
  Sayfalar 255 - 275
  Özge Güven Akdoğan
 16. Hollywood Sinemasında Çocuk Hackerlar
  Sayfalar 276 - 293
  Gökhan Gültekin
 17. 1980-2017 Yılları Arasında Dijital Oyun Endüstrisinin Gelişimi ve Oluşturulan Yapay Yaşam Döngüleri
  Sayfalar 294 - 311
  Ergin Şafak Dikmen
 18. Gerçeklik, İktidar ve Beden Kavramları Işığında Matrix Filmi
  Sayfalar 312 - 324
  Fatma Öztat
 19. Samsun’da Sinema Mekanları Üzerine Bir Sözlü Tarih Çalışması
  Sayfalar 325 - 350
  Esma Gökmen
 20. Yeşim Ustaoğlu Sinemasında Aile: Araf ve Tereddüt Filmlerinin Analizi
  Sayfalar 351 - 367
  Semih Salman
 21. Gündüz Kuşağı Kadın Programlarında Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği ve Kadın Temsili
  Sayfalar 368 - 383
  Ceren Çavdar
 22. Sevimli Koruyucu Ay Savaşçısı Animesinde Kadın Kahramanların Temsili Üzerine Bir Değerlendirme
  Sayfalar 384 - 404
  Eylül Arslan
 23. Uluslararası Öğrencilerin Kültürleşme Stresi: Selçuk Üniversitesinde Okuyan Afrikalı Öğrenciler Üzerine Bir Uygulama
  Sayfalar 405 - 424
  Bahar Urhan Torun, Emrah Bozkurt
 24. Sosyal Medyada Emoji Kullanımı ve Anlamlandırılması: Anadolu Üniveristesi İletişim Fakültesi Örneği
  Sayfalar 425 - 443
  Gülten Özdemir, Rüçhan Gökdağ, Serdar Neslihanoğlu
 25. 15 Temmuz Darbe Girişimi Ekseninde Türk Sinemasında Oksidentalist Söylem: Kurtlar Vadisi Vatan Örneği
  Sayfalar 444 - 464
  Burak Medin
 26. Türk Devlet Geleneğinde Bir Halkla İlişkiler Mekanizması Olarak Vakıf Müessesesi
  Sayfalar 465 - 474
  Fuat Ustakara
 27. Sıkıyönetim Dönemlerinde Türk Basını
  Sayfalar 475 - 501
  Mehmet Sena Kösedağ
 28. Yayın Kuralları
  Sayfalar 502 - 502
  Yayın Kuralları