SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ
Kapak Resmi
ISSN 1302-2865 | e-ISSN 2148-2942 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 1999 | Yayıncı Selçuk Üniversitesi |

Selçuk İletişim hakemli bir dergidir. Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez yayınlanır. Dergide yayınlanan yazıların sorumluluğu yazarına aittir. Kaynak göstermeden alıntı yapılamaz. Selçuk İletişim Dergisi, TÜBİTAK/ULAKBİM TR Dizin Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanı, Sobiad, SciLit, ASOS Index, OpenAire veritabanlarında yer almaktadır.

SELÇUK İLETİŞİM 2018 TEMMUZ SAYISI ÇIKTI

Dergimizin bir sonraki sayısını '20. Yıl Özel Sayısı' olarak Ocak ayında yayımlamayı planlıyoruz.
Ocak 2019 sayısı için makale kabul son tarihi 15 Ekim 2018'dir.

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ

ISSN 1302-2865 | e-ISSN 2148-2942 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 1999 | Yayıncı Selçuk Üniversitesi |
Kapak Resmi

183.938

618.004

Selçuk İletişim hakemli bir dergidir. Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez yayınlanır. Dergide yayınlanan yazıların sorumluluğu yazarına aittir. Kaynak göstermeden alıntı yapılamaz. Selçuk İletişim Dergisi, TÜBİTAK/ULAKBİM TR Dizin Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanı, Sobiad, SciLit, ASOS Index, OpenAire veritabanlarında yer almaktadır.

SELÇUK İLETİŞİM 2018 TEMMUZ SAYISI ÇIKTI

Dergimizin bir sonraki sayısını '20. Yıl Özel Sayısı' olarak Ocak ayında yayımlamayı planlıyoruz.
Ocak 2019 sayısı için makale kabul son tarihi 15 Ekim 2018'dir.

Cilt 11 - Sayı 2 - Tem 2018
 1. Kapak
  Sayfalar 1 - 1
  kapak indir
 2. Jenerik Sayfası ve Editör Yazısı
  Sayfalar 1 - 4
  Jenerik ve Editör Yazısı
 3. Popülerleşme Sürecindeki Altkültür Temsilcilerinin Yaşadığı Çatışmalar: Joker Örneği
  Sayfalar 5 - 20
  Sezen Ünlü, Nasıf Ali Ünügür, Bilal Kır
 4. Sosyal Medya Kullanımının İletişim Kaygısı Bağlamında Değerlendirilmesi
  Sayfalar 21 - 34
  Zekiye Tamer Gencer
 5. Sosyal Medya ve Sosyal Kaygı: Sosyal Medya Kullanıcıları Üzerine Bir Araştırma
  Sayfalar 35 - 53
  Ercan Aktan
 6. Üniversite Öğrencilerinin Kültürlerarası Duyarlılık Düzeyi: Selçuk Üniversitesi Örneği
  Sayfalar 54 - 73
  Nesrin Öğüt, Emre Osman Olkun
 7. Influence Analysis in Social Networks: Examining Safety and Privacy Risk Levels of the High School Students to Personality Measures
  Sayfalar 74 - 95
  Uğur Bakan
 8. Kuzeydoğu Anadolu Bölgesi’ndeki 0-8 Yaş Grubu Çocukların İnternet Kullanımı ve Bu Kapsamda Ebeveyn Arabuluculuğu: Nitel Bir Araştırma
  Sayfalar 96 - 125
  Duygu Özsoy, Sait Sinan Atılgan
 9. Üniversite Öğrencilerinin İletişim Becerileri Algısı İle Kişilerarası İlişki Boyutları Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi
  Sayfalar 126 - 138
  Sercan Ayhan Sungur
 10. Halkla 'İlişkiler'; Örgütlerin İlişki Yerleştirme Stratejileri ve İlişki Çıktıları Üzerine Ampirik Bulgular
  Sayfalar 139 - 158
  Aslı İcil Tuncer
 11. Sağlık İletişiminde Algı: Kamu Spotları Üzerine Bir Araştırma
  Sayfalar 159 - 178
  Mehmet Fidan, Ayşegül Yetiş
 12. Halkla İlişkiler Lisans Öğrencilerinin Eleştirel Düşünme Eğilimlerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Çalışma
  Sayfalar 179 - 195
  Özlem Duğan, Bayram Oğuz Aydın
 13. Yabancıların Havayolu Ulaşımını Tercih Etme Nedenleri: Türkiye'ye Ait Havayolu İşletmeleri Üzerine Bir Araştırma
  Sayfalar 196 - 213
  Nilüfer Canöz
 14. Turizmin Etkilerine Karşı Yerel Halkın Algılarının Değerlendirilmesi: Gelibolu Tarihi Alan Bölgesinde Bir Araştırma
  Sayfalar 214 - 231
  Nilay Köleoğlu
 15. Kişiselleştirilmiş Çevrimiçi Haber Akışının Yankı Odası Etkisi, Filtre Balonu ve Siberbalkanizasyon Kavramları Çerçevesinde İncelenmesi
  Sayfalar 232 - 251
  Bilge Narin
 16. Nazi Almanyası Etkisindeki İtalyan Sosyal Cumhuriyeti'nin Propaganda Posterleri Üzerine İnceleme
  Sayfalar 252 - 272
  Caner Çakı
 17. Kamu Spotlarının Etkililiği Üzerine Bir Araştırma
  Sayfalar 273 - 291
  Mehmet Bütün, Murat Selçuk, Emre Akadal, Sevinç Gülseçen
 18. Yeşim Ustaoğlu Sinemasında Kadın Karakterlerin Özgürlük Arayışları
  Sayfalar 292 - 320
  Emine Uçar İlbuğa
 19. Çocuk Yıldız Filmleri İle Canım Kardeşim Filminin Anlatı ve Karakter Özellikleri Bakımından Karşılaştırılması
  Sayfalar 321 - 346
  Rifat Becerikli
 20. Reklamcılıkta Görsel İknanın Kuramsallaştırılma Çabaları ve Philips ve McQuarrie'nin Reklamcılıkta Görsel Retorik Sınıflandırması Üzerinden Reklam Analizleri
  Sayfalar 347 - 373
  Ayşe Nil Kireçci
 21. Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği'nin 'Çocuklara Yönelik Reklamlar’' Başlıklı Maddesine Aykırılıktan Ceza Almış Reklamların Tüketicideki Algısı
  Sayfalar 374 - 396
  Levent Ceylan, Özge Baruönü Latif, Müge Örs
 22. Sürdürülebilirlik ve Yeşil Kavramları Bağlamında Y Kuşağının Satın Alma Davranışları
  Sayfalar 397 - 420
  Salih Aydın, Fırat Tufan
 23. Yayın Kuralları
  Sayfalar 421 - 421
  Yayın Kuralları