Cilt 9, Sayı 1, Sayfalar 363 - 387 2015-08-06

DİJİTAL OYUNLARA "OYUN TÜRÜ" YAKLAŞIMLARININ SORUNLARI: "PLATFORM OYUNLARI" TÜRÜ ÖRNEĞİ

Kerem DEMİRBAŞ [1]

230 360

Dijital oyunlar popüler anlamda "aksiyon oyunları", "gündelik oyunlar"  ve "sanat oyunları" gibi türsel kategoriler altına yerleştirilmekte ve bu tür ifadeleri ile belirli bir oyuncu kitlesi oyunlara yönlendirilmektedir. Ancak akademik çalışmalar açısından bu ve benzeri "tür yaklaşımları" sorunlar ortaya koymaktadır. Oyunların incelenmesinde oyun biçimi ve anlatı açısından daha sağlıklı bir tür yaklaşımına ihtiyaç duyulmaktadır. Bu doğrultuda varolan tür yaklaşımları eleştirel olarak incelenecek ve oyun araştırmalarında popüler oyun türlerine yanıt olarak ortaya atılmış tür analizlerinin yeterliliği "platform oyunları" türü örneğine bakılarak değerlendirilecektir.
Dijital Oyunlar, Oyun Türleri, Platform Oyunları, Oyun Araştırmaları
 • Aarseth E (2001). Computer Game Studies, Year One, Game Studies: International Journal of Computer Game Research, 1 (1), http://www.gamestudies.org/0101/ editorial.html Erişim tarihi: 20.3.2015
 • Aarseth E (2003) Playing Research: Methodological Approaches to Game Analysis. Computer Game Theory Compendium, G. Calleja (Der.), Güz 2007, IT University of Copenhagen
 • Aarseth E, Smedstad S M ve Sunnana L (2003) A Multidimensional Typology of Games. Digra 2003 Conference Proceedings, Utrecht University, 48-53
 • Akgündüz H, Oral B ve Avanoğlu Y (2006) Bilgisayar Oyunları ve İnternet Sitelerinde Sanal Şiddet Öğelerinin Değerlendirilmesi, Milli Eğitim Dergisi, Sayı 171, Yaz 2006, 67-83
 • Armorgames (2014) The Company of Myself, Oyun Sayfası, http://armorgames. com/play/4918/the-company-of-myself, Erişim tarihi: 13.11.2014
 • Bronkhorst Q (2012) Games vs. Movies: Who wins?, http://businesstech.co.za/ news/general/19901/games-vs-movies-who-wins/ Erişim Tarihi: 20.3.2015
 • Dahlskog S Kamstrup A Aarseth E (2009) Mapping the Game Landscape: Locating Genres Using Functional Classification, Breaking New Ground: Innovation in Games, Play and Theory, Digra 2009 Proceedings, http://dspace.mah.se/dspace/bitstream/handle/2043/12205/09287-47544.pdf?sequ ence=2 Erişim tarihi: 13.11.2014
 • Çakır H (2013) Bilgisayar Oyunlarına İlişkin Ailelerin Görüşleri ve Öğrenci Üzerindeki Etkilerinin Belirlenmesi, Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 9, Sayı 2. 138-150
 • Demirbaş Y (2008) Bir İletişim Formu Olarak Bilgisayar Oyunlarında "Auteur Oyun" Kuramı, Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi.
 • Elverdam C ve Aarseth E (2007) Game Classification & Game Design: Construction Through Critical Analysis, Games and Culture, Cilt 2, Sayı 1, 3-22
 • Fencott C Clay J Lockyer M ve Massey P (2012) Game Invaders: The Theory and Understanding of Computer Games, New Jersey: John Wiley & Sons
 • İnal Y ve Kiraz E (2008) Bilgisayar Oyunları İdeoloji İçerir Mi?,Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 6( 3), 523-544
 • Jarvinen A (2009) Games Without Frontiers: Methods for Game Studies and Design, VDM Verlag, http://ocw.metu.edu.tr/pluginfile.php/4468/ mod_resource/ content/0/ceit706/week3_new/AkiJarvinen_Dissertation.pdf, Erişim tarihi: 13.11.2014
 • Juul J (2005) Half-Real: Video Games Between Real Rules and Fictional Worlds, MIT Pres.
 • Juul J (2010) A Casual Revolution, MIT Pres.
 • Karaaslan İ A (2015) Dijital Oyunlar ve Dijital Şiddet Farkındalığı: Ebeveyn ve Çocuklar Üzerinde Yapılan Karşılaştırmalı Bir Analiz. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 8 (36), 806-818
 • Kongregate (2014) Immortall, Oyun Sayfası Okuyucu Yorumları, http://www. kongregate.com/games/Pixelante/immortall?acomplete=immortall Erişim Tarihi: 13.11.2014
 • Maliet S ve Meyer G (2005) The History of The Video Game, Hankbook of Computer Game Studies, J Raessens ve J Goldstein (Ed.), Cambridge ve London: MIT Press, 23-45
 • Parker F (2013) An Art World for Artgames. Loading: The Journal of the Canadian Game Studies Association, 7(11), 41-60
 • Schell J (2008) The Art of Game Design: A Book of Lenses. Burlington: Morgan Kaufmann Publishers
 • Tüker Ç (2014) Video Oyunları Bir Sanat Formu Olabilir mi?, Saraydan Sokağa Oyun, F Özyürek ve G Özturanlı (Ed.), İstanbul: Kabalcı Yayınevi, 179-198
 • Wolf M J P (2001) Genre and the Video Game,The Medium of the Videogame, M J P Wolf (Ed.), University of Texas Press, 113-134
 • Zimmerman E ve Salen K (2004) Rules of Play: Game Design Fundamentals. Cambridge ve London: MIT Press
Birincil Dil tr
Konular
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Kerem DEMİRBAŞ
E-posta: techmort@gmail.com

Bibtex @ { josc201071, journal = {SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ}, issn = {1302-2865}, address = {Selçuk Üniversitesi}, year = {2015}, volume = {9}, pages = {363 - 387}, doi = {10.18094/si.05694}, title = {DİJİTAL OYUNLARA "OYUN TÜRÜ" YAKLAŞIMLARININ SORUNLARI: "PLATFORM OYUNLARI" TÜRÜ ÖRNEĞİ}, language = {tr}, key = {cite}, author = {DEMİRBAŞ, Kerem} }
APA DEMİRBAŞ, K . (2015). DİJİTAL OYUNLARA "OYUN TÜRÜ" YAKLAŞIMLARININ SORUNLARI: "PLATFORM OYUNLARI" TÜRÜ ÖRNEĞİ. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ, 9 (1), 363-387. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/josc/issue/19031/201071
MLA DEMİRBAŞ, K . "DİJİTAL OYUNLARA "OYUN TÜRÜ" YAKLAŞIMLARININ SORUNLARI: "PLATFORM OYUNLARI" TÜRÜ ÖRNEĞİ". SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ 9 (2015): 363-387 <http://dergipark.gov.tr/josc/issue/19031/201071>
Chicago DEMİRBAŞ, K . "DİJİTAL OYUNLARA "OYUN TÜRÜ" YAKLAŞIMLARININ SORUNLARI: "PLATFORM OYUNLARI" TÜRÜ ÖRNEĞİ". SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ 9 (2015): 363-387
RIS TY - JOUR T1 - DİJİTAL OYUNLARA "OYUN TÜRÜ" YAKLAŞIMLARININ SORUNLARI: "PLATFORM OYUNLARI" TÜRÜ ÖRNEĞİ AU - Kerem DEMİRBAŞ Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - DO - T2 - SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ JF - Journal JO - JOR SP - 363 EP - 387 VL - 9 IS - 1 SN - 1302-2865-2148-2942 M3 - UR - Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ DİJİTAL OYUNLARA "OYUN TÜRÜ" YAKLAŞIMLARININ SORUNLARI: "PLATFORM OYUNLARI" TÜRÜ ÖRNEĞİ %A Kerem DEMİRBAŞ %T DİJİTAL OYUNLARA "OYUN TÜRÜ" YAKLAŞIMLARININ SORUNLARI: "PLATFORM OYUNLARI" TÜRÜ ÖRNEĞİ %D 2015 %J SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ %P 1302-2865-2148-2942 %V 9 %N 1 %R %U