Cilt 9, Sayı 1, Sayfalar 94 - 114 2015-08-06

İYİ HABER DE İYİ HABER MİDİR? HABER DEĞERLERİ ÜZERİNE BİR İÇERİK ANALİZİ ÇALIŞMASI

Erkan YÜKSEL [1] , Hatice Kahraman ADIYAMAN [2] , Nursen AYDIN [3] , Bilgen KURT [4] , Canver ÇELİK [5] , Emine KARAOĞLU [6] , Mine DEMİREL [7]

172 246

“İyi haberler de değerli haberler midir; yoksa yalnızca kötü haberler mi daha yüksek değere sahiptir?” Bu sorudan hareketle bu çalışmada günlük gazetelerde yayımlanan haberlerin duygu durumu irdelenmiştir. Türkçe literatürde bu alanda yapılmış ilk çalışma niteliğindeki araştırmada, yaygın günlük gazetelerden beşinin (Hürriyet, Posta, Sabah, Sözcü ve Zaman) belirli bir zaman kesiti içinde (6 Ocak - 13 Nisan 2014) örneklem alınan ilk sayfa haberlerinin duygu tonu ve duygu türü içerik analizine dayalı olarak çözümlenmiştir. Analizde duygu tonu bağlamında haberlerin pozitif, negatif ve nötr şeklindeki duygu çağrışımları; duygu türü bağlamında da endişe, ilgi duyma, korku, memnuniyet, merak, öfke ve şaşkınlık gibi öne çıkan duygular tanımlanmıştır. Bulgular, incelenen 668 haberin yarıdan fazlasında siyasetin konu edildiğiri, en fazla güncellik, önemlilik, ilgi düzeyi ve ilginçlik şeklindeki haber değerlerine önem verildiğini, baskın duygu tonunun nötr (%45,8) ve negatif (%41,6) olduğunu, buna karşılık pozitif tonlu haberlerin %12,6 düzeyinde kaldığını ortaya koymaktadır. Belirlenebilen en baskın üç duygu türü ise üzüntü, öfke/kızgınlık ve meraktır. Sonuç olarak iyi haberlerin kökü haberler kadar değerli olmadıkları söylenebilmektedir. Bu da eşik bekçilerine daha dengeli bir dağılıma özen göstermeleri yolunda tavsiyede bulunulmasını gerekli kılmaktadır. 

Gazetecilik; Haber Yazma; Haber Değerleri
 • Berger J ve Milkman K L (2010) Social Transmission, Emotion and the Virality of Online Content, Cambridge, Mass: MSI Reports Working Paper Series.
 • Berger J (2011) Arousal Increases Social Transmission of Information, The Wharton School, University of Pennsylvania, Psychological Science 22 (7) 891–893. http://pss.sagepub.com. doi: 10.1177/0956797611413294
 • Biswas R, Riffe D ve Zillmann D (1994) Mood Influence on the Appeal of Bad News, Journalism Quarterly 71 (3), 689-696.
 • Galician M L (1986) Perceptions of Good News and Bad News on Television, Journalism Quarterly, 63 (3), 611-16.
 • Galician M L ve Pastemack S (1987) Balancing Good News and Bad News: An Ethical Obligation? Journal of Mass Media Ethics, 2 (2), 82-92.
 • Galician M L ve Vestre N D (1987) Effects of 'Good News' and 'Bad News' on Newscast Image and Community Image, Journalism Quarterly, 64 (2), 399-405, 525.
 • Galtung J ve Ruge M H (1965) The Structure of Foreign News, Journal of Peace Research, 2 (1), 64-91.
 • Gürcan H İ (2013) Haber ve Habercilik, H İ Gürcan (Ed), Haberciliğin Temel Kavramları, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, 46-66.
 • Hall S (1981) The Determinations of News Photographs, S Cohen ve J Young (eds) The Manufacture of News, Constable, London, 226-243.
 • Hansen L K, Arvidsson A, Nielsen F Ã…, Colleoni E ve Etter M (2011) Good Friends, Bad News - Affect and Virality in Twitter, CoRR, abs/1101.0510.
 • Hartung B W ve Stone G (1980) Time to Stop Singing the 'Bad News' Blues, Newspaper Research Journal, 1 (2), 19-26.
 • Haskins J B ve Miller M M (1984) The Effects of Bad News and Good News on a Newspaper's Image, Journalism Quarterly, 61 (1), 3-13.
 • Haskins J B, Miller M M ve Quarles J (1984) Reliability of the News Direction Scale for Analysis of the Good-Bad News Dimension, Journalism Quarterly, 61 (3), 524-28.
 • Heath H (1996) Do People Prefer to Pass Along Good or Bad News? Valence and Relevance of News as Predictors of Transmission Propensity, Organizational Behavior and Human Decision Processes, 68 (2), 79-94.
 • Poindexter P M ve McCombs M E (2000) Research in mass communication a practical guide, St. Martin's/Bedford, Boston.
 • Schuck A R T ve Vreese C H (2012) When Good News is Bad News: Explicating the Moderated Mediation Dynamic Behind the Reversed Mobilization Effect, Journal of Communication 62 (1) 57-77.
 • Simon J ve Burstein P (1985) Basic research methods in social science (3. Baskı), NY: Random House, New York.
 • Stone G C Grusin E (1984) Network TV as the Bad News Bearer, Journalism Quarterly, 61 (3), 517-23, 592.
 • Yüksel E ve Gürcan H İ (2005) Haber Toplama ve Yazma, Tablet, Konya.
 • İnternet Kaynakları
 • Gazetelerin birinci sayfaları, http://gazete.netgazete.com/gazetebirincisayfalar.php, erişim tarihi: 12.04.2014.
 • Tiraj tablosu, http://www.medyatava.com/tiraj/2014-01-06, erişim tarihi: 01.04.2014.
 • Özgür gazeteciler platformu, http://www.dorduncukuvvetmedya.com, erişim tarihi: 12.04.2014.
 • Gazete manşetleri, http://www.haber7.com/gazete-mansetleri, erişim tarihi: 12.04.2014.
 • Gazetelerin birinci sayfaları, http://www.iha.com.tr/NewsPapers.aspx, erişim tarihi: 12.04.2014.
Birincil Dil tr
Konular
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Erkan YÜKSEL
E-posta: eyuksel2@gmail.com

Yazar: Hatice Kahraman ADIYAMAN
E-posta: haticekahraman@windowslive.com

Yazar: Nursen AYDIN
E-posta: nursenaydinn@gmail.com

Yazar: Bilgen KURT
E-posta: bilgenbilgenbilgen@gmail.com

Yazar: Canver ÇELİK
E-posta: canvercelik@anadolu.edu.tr

Yazar: Emine KARAOĞLU
E-posta: eminekaraoglu86@gmail.com

Yazar: Mine DEMİREL
E-posta: demirel.mine87@gmail.com

Bibtex @ { josc201092, journal = {SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ}, issn = {1302-2865}, address = {Selçuk Üniversitesi}, year = {2015}, volume = {9}, pages = {94 - 114}, doi = {10.18094/si.42148}, title = {İYİ HABER DE İYİ HABER MİDİR? HABER DEĞERLERİ ÜZERİNE BİR İÇERİK ANALİZİ ÇALIŞMASI}, language = {tr}, key = {cite}, author = {AYDIN, Nursen and DEMİREL, Mine and Kahraman ADIYAMAN, Hatice and YÜKSEL, Erkan and KARAOĞLU, Emine and ÇELİK, Canver and KURT, Bilgen} }
APA YÜKSEL, E , Kahraman ADIYAMAN, H , AYDIN, N , KURT, B , ÇELİK, C , KARAOĞLU, E , DEMİREL, M . (2015). İYİ HABER DE İYİ HABER MİDİR? HABER DEĞERLERİ ÜZERİNE BİR İÇERİK ANALİZİ ÇALIŞMASI. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ, 9 (1), 94-114. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/josc/issue/19031/201092
MLA YÜKSEL, E , Kahraman ADIYAMAN, H , AYDIN, N , KURT, B , ÇELİK, C , KARAOĞLU, E , DEMİREL, M . "İYİ HABER DE İYİ HABER MİDİR? HABER DEĞERLERİ ÜZERİNE BİR İÇERİK ANALİZİ ÇALIŞMASI". SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ 9 (2015): 94-114 <http://dergipark.gov.tr/josc/issue/19031/201092>
Chicago YÜKSEL, E , Kahraman ADIYAMAN, H , AYDIN, N , KURT, B , ÇELİK, C , KARAOĞLU, E , DEMİREL, M . "İYİ HABER DE İYİ HABER MİDİR? HABER DEĞERLERİ ÜZERİNE BİR İÇERİK ANALİZİ ÇALIŞMASI". SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ 9 (2015): 94-114
RIS TY - JOUR T1 - İYİ HABER DE İYİ HABER MİDİR? HABER DEĞERLERİ ÜZERİNE BİR İÇERİK ANALİZİ ÇALIŞMASI AU - Erkan YÜKSEL , Hatice Kahraman ADIYAMAN , Nursen AYDIN , Bilgen KURT , Canver ÇELİK , Emine KARAOĞLU , Mine DEMİREL Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - DO - T2 - SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ JF - Journal JO - JOR SP - 94 EP - 114 VL - 9 IS - 1 SN - 1302-2865-2148-2942 M3 - UR - Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ İYİ HABER DE İYİ HABER MİDİR? HABER DEĞERLERİ ÜZERİNE BİR İÇERİK ANALİZİ ÇALIŞMASI %A Erkan YÜKSEL , Hatice Kahraman ADIYAMAN , Nursen AYDIN , Bilgen KURT , Canver ÇELİK , Emine KARAOĞLU , Mine DEMİREL %T İYİ HABER DE İYİ HABER MİDİR? HABER DEĞERLERİ ÜZERİNE BİR İÇERİK ANALİZİ ÇALIŞMASI %D 2015 %J SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ %P 1302-2865-2148-2942 %V 9 %N 1 %R %U