Cilt 9, Sayı 2, Sayfalar 138 - 158 2016-01-25

ANA AKIM MEDYADA HABERLER: TELEVİZYON VE GAZETELERİN HABER SEÇİMLERİ ÜZERİNE KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ

Ayhan ÜNLÜER [1]

261 501

Demokratik toplumlarda medya, toplumsal yaşamı ilgilendiren konularda vatandaşların başlıca bilgilendiricisidir. Öte yandan medya kamuoyunu etkileme ve yönlendirme gücü nedeniyle çok önemlidir. Bu yüzden medyanın kamu hizmeti gördüğü düşünülür. Medya kamusal hizmet sunma yeteneğinin yanında iyi bir reklam ve pazarlama aracıdır. Kamuoyu desteğini almak isteyen tüm kurum ve kuruluşlar medyayı etkilemeye çalışırlar. Bu nedenle medyanın kendisi toplumsal güçlerin medyayı istedikleri gibi kullanmak istedikleri bir mücadele alanıdır. Ekonomik güç sahibi girişimciler de medyayı ticari amaçları için kullanmak isterler. Medyanın ticari amaçlı kullanımı için yaklaşık elli yıl önce başladıkları mücadeleyi günümüzde başarmışlardır. Medyanın kamusal hizmet görmesini savunanlar ticari kullanımın medyayı kamu hizmetinden uzaklaştırdığını ileri sürmektedirler. Bunun göstergelerinden birisinin de medyadaki türdeş içerikler ve birbirine çok benzeyen haberler olduğunu savunmaktadırlar. Bu çalışma söz konusu iddiaların geçerliliği konusunda veri toplamak amacıyla yapılmış bir araştırmadır. Türkiye’de ulusal yayın yapan gazeteler ve televizyonlar arasından en fazla tiraj ve rating alanlar seçilerek bir örneklem grubu oluşturulmuştur. Bu gruptaki gazete ve televizyonların haberleri bir hafta süreyle izlenmiş ve haber türlerine göre sınıflanmışlardır. Elde edilen verilerin analizi yapılarak haber seçimlerindeki tercih ve benzerliklerin derecesi saptanmaya çalışılmıştır.

Gazete; televizyon; haber
 • BİK (2014) Şubat 2014 Tiraj Raporu, http://www.bik.gov.tr/istanbul/subat-2014-tiraj-raporu/, Erişim:28.11.2014
 • BYAUM (2000) Türkiye’de Medya Raporu, Ankara Üniversitesi Basın Yayın Araştırma ve Uygulama Merkezi, http: //www.siyasaliletisim.org Erişim: 14.12.2010
 • Curran J (1997) Medya ve Demokrasi: Yeniden Değer Biçme, Medya Kültür Siyaset, Süleyman İrvan (der), Bilim ve Sanat Yayınları, Ankara.
 • Dursun Ç (2003) Haber ve Habercilik, Gazetecilik Üzerine Düşünmek, Gazetecilik ve Habercilik, Sevda Alankuş (der.), IPS Vakfı Yayınları, İstanbul.
 • Eilders C (2006) News Factors and News Desicions; Theoretical and Methodological Advances in Germany, Communications 31, p.5-24, DOI: 10.1515/Commun.2006.002
 • Harriss J (1981) What Is News, The Complete Reporter: Fundamentals of News Gathering Writing and Editing, Harriss J, Leiter, K, Johnson, S (eds.)., Macmillan Pubsihing Co. Inc., New York.
 • http: //www.dorduncukuvvetmedya.com Erişim: 24.09.2006.
 • Ipsos (2014) Türkiye’yi Anlama Kılavuzu, http: //www.iyibilgi.com Erişim: 12.08.2014
 • Kurban D ve Sözeri C (2012) İktidarın Çarkında Medya: Türkiye’de Medya Bağımsızlığı ve Özgürlüğü Önündeki Siyasi Yasal ve Ekonomik Engeller, Tesev Yayınları, İstanbul.
 • MTM (2005) Haber Bültenleri Hakkında Yapılmış En Kapsamlı Araştırma,
 • Özdemir Ö (2015) Televizyon ve Gazetelerin Sonu mu?, http://sendika 8.org/ 2015/02/televizyon-ve-gazetelerin-sonu-mu-onder-ozdemir/, Erişim: 19.02.2015
 • RTÜK (2007) Televizyon Haberleri İzleme Eğilimleri Araştırması, http://www.rtuk.org.tr, Erişim: 13.02.2007
 • RTÜK (2014) 2014 yılı Radyo ve Televizyon Yayıncılığı Sektör Raporu, http://www.rtuk.org.tr, Erişim:19.08.2014
 • Shoemaker P J ve Reese S D (1996) Mediating the Message: Theories of Influences on Mass Media Content, Second ed., Longman, USA.
 • Sönmez M (2012) Media Landscape under AKP Rule, http: //mustafasonmez. net Erişim: 21.05.2012
 • Ünlüer A O (2014) Farklı Kanallar Aynı Haberler, Nisan Kitapevi, Eskişehir.
 • Yıldırım A ve Şimşek H (2006) Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri, Seçkin Yayıncılık, Ankara.
 • Yüksel E (2009) Sizce Bugün Ülkeyi İlgilendiren En Önemli Sorun Nedir?, Siyasetin İletişimi, A. Özkan (ed.), Tasam Yayınları, İstanbul.
Birincil Dil tr
Konular
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Ayhan ÜNLÜER
E-posta: aounluer@anadolu.edu.tr

Bibtex @ { josc201174, journal = {SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ}, issn = {1302-2865}, address = {Selçuk Üniversitesi}, year = {2016}, volume = {9}, pages = {138 - 158}, doi = {10.18094/si.58368}, title = {ANA AKIM MEDYADA HABERLER: TELEVİZYON VE GAZETELERİN HABER SEÇİMLERİ ÜZERİNE KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ}, language = {tr}, key = {cite}, author = {ÜNLÜER, Ayhan} }
APA ÜNLÜER, A . (2016). ANA AKIM MEDYADA HABERLER: TELEVİZYON VE GAZETELERİN HABER SEÇİMLERİ ÜZERİNE KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ, 9 (2), 138-158. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/josc/issue/19032/201174
MLA ÜNLÜER, A . "ANA AKIM MEDYADA HABERLER: TELEVİZYON VE GAZETELERİN HABER SEÇİMLERİ ÜZERİNE KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ". SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ 9 (2016): 138-158 <http://dergipark.gov.tr/josc/issue/19032/201174>
Chicago ÜNLÜER, A . "ANA AKIM MEDYADA HABERLER: TELEVİZYON VE GAZETELERİN HABER SEÇİMLERİ ÜZERİNE KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ". SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ 9 (2016): 138-158
RIS TY - JOUR T1 - ANA AKIM MEDYADA HABERLER: TELEVİZYON VE GAZETELERİN HABER SEÇİMLERİ ÜZERİNE KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ AU - Ayhan ÜNLÜER Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ JF - Journal JO - JOR SP - 138 EP - 158 VL - 9 IS - 2 SN - 1302-2865-2148-2942 M3 - UR - Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ ANA AKIM MEDYADA HABERLER: TELEVİZYON VE GAZETELERİN HABER SEÇİMLERİ ÜZERİNE KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ %A Ayhan ÜNLÜER %T ANA AKIM MEDYADA HABERLER: TELEVİZYON VE GAZETELERİN HABER SEÇİMLERİ ÜZERİNE KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ %D 2016 %J SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ %P 1302-2865-2148-2942 %V 9 %N 2 %R %U