Yıl 2016, Cilt 9, Sayı 3, Sayfalar 34 - 53 2016-07-18

KÜLTÜRLERARASI İLETİŞİM EĞİTİMİNDE ÖĞRENCİLERİN KÜLTÜRLERARASI DUYARLILIK GELİŞİMİ ÖZ DEĞERLENDİRMELERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME

Zeynep Aksoy [1]

650 1220

Kültürlerarası iletişimin önemi, uluslararası ve ulus ötesi ilişkilerin yoğunlaşması ile birlikte her geçen gün artmaktadır. Dolayısıyla insanların farklı kültürlerden gelen bireylerle etkileşime açık ve hazır olması bir gereklilik haline gelmektedir. Bu doğrultuda üniversite öğrencilerinin günlük yaşamlarında ve mesleki yaşamlarında gerekecek kültürlerarası iletişim becerileri ile donatılması amacıyla kültürlerarası iletişim eğitimi ders programlarına dâhil edilmeye başlanmıştır. Bu çalışmada İzmir Ekonomi Üniversitesi İletişim Fakültesi bünyesinde verilen kültürlerarası iletişim dersi kapsamında gerçekleştirilen kültürlerarası duyarlılık alıştırması üzerine bir değerlendirme yapılmaktadır. Bennett’in Kültürlerarası Duyarlılık Gelişim Modeli üzerinde gerçekleştirilen sınıf içi etkinlikte öğrencilerin yazdığı öz değerlendirme metinlerinin tematik analizi sonucunda kültürlerarası iletişim eğitiminin farklı tekniklerle geliştirilmesi üzerine öneriler sunulmaktadır.

kültürlerarası iletişim eğitimi, kültürlerarası duyarlılık
 • Aksoy, Z. (2015). Kültürel Zekâ: Kültürlerarası İletişimde Çağdaş Bir Yaklaşım, İstanbul, Beta Yayınları.
 • Avrupa Komisyonu Eğitim ve Kültür Genel Direktörlüğü, Kültürlerarası Öğrenme Eğitim Kılavuzu (2000). Ed. Silvio Martinelli, Mark Taylor, Çev. Alper Akyüz, Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı Yayını, İstanbul, http://ua.gov.tr/docs/gen%C3%A7lik-program%C4%B1/kulturlerarasi_ogrenme. pdf?sfvrsn=0, erişim tarihi: 06.11.2015.
 • Bennett, Milton J. (1998). Intercultural Communication: A Current Perspective, Ed. Milton J. Bennett, Basic Concepts of Intercultural Communication: Selected Readings, Maine, Intercultural Press, 1-34, http://www.mairstudents.info/ prelim.pdf, erişim tarihi: 07.05.2010.
 • Berbyuk Linds¬tröm, N. (2008). Intercultural Communication in Health Care: non-Swedish physicians in Sweden”, Doktora Tezi, University of Gothenburg . http://gup.ub.gu.se/publication/94674-interculturalcommunication-in-health-care-non-swedishphysicians-in-sweden, erişim tarihi: 06.12.2010
 • Bhawuk, D. P. S., & Brislin, R. (1992). The measurement of intercultural sensitivity using the concepts of individualism and collectivism. International Journal of Intercultural Relations, 16(4), 413-436.
 • Brislin, R.W., Yoshida, T. (1994). Intercultural Communication Training : An Introduction. eBook Academic Collection (EBSCOhost), erişim tarihi: 21.11.2015.
 • Byram, M., Gribkova, B., & Starkey, H. (2002). Developing the intercultural dimension in language teaching. A practical introduction for teachers. Strasbourg: Council of Europe, http://lrc.cornell.edu/rs/roms/507sp/ ExtraReadings/Section0/Section0/uploads/File1235272745204/InterculturalDimensionByram.pdf, erişim tarihi: 12.10.2015
 • Chen, G. M. (1990). Intercultural communication competence: Some perspectives of research. Howard Journal of Communications, 2(3), 243-261. http://files.eric.ed.gov/fulltext/ED321578.pdf, erişim tarihi: 08.01.2015
 • Chen, G. M., & Starosta, W. J. (2000). The development and validation of the intercultural sensitivity scale. Human Communication, 3, 1-15, http://digitalcommons.uri.edu/com_facpubs, erişim tarihi: 20.11.2015
 • Galante, A. (2015). Developing EAL Learners’ Intercultural Sensitivity Through a Digital Literacy Project. TESL Canada Journal, 32(1), 53. http://teslcanadajournal.ca/index.php/tesl/article/view/1199/1019, erişim tarihi: 12.08.2015
 • Gutiérrez Almarza, G., Durán Martínez, R., & Beltrán Llavador, F. (2015). Identifying students’ intercultural communicative competence at the beginning of their placement: towards the enhancement of study abroad programmes. Intercultural Education, 26(1), 73-85.
 • Hall, E. T. (1959). The silent language. New York: Doubleday.
 • Hall, E. T., & Hall, M. R. (1987). Hidden differences. Doing business with the Japanese. New York: Doubleday.
 • Hammer, M. R., Bennett, M. J., & Wiseman, R. (2003). Measuring intercultural sensitivity: The intercultural development inventory, International journal of intercultural relations, 27(4), 421-443, http://www.ht.lu.se/media/utbildning/ dokument/kurser/ENBC11/20112/Hammer_article_Task_1.pdf, erişim tarihi: 07.05.2013
 • Hofstede, G. (1980). Culture’s Consequences: International Differences in Work-Related Values, California, Sage Publications.
 • Jain, S. (2013). Experiential training for enhancing intercultural sensitivity. Journal of cultural diversity, 20(1), 15.
 • Levine, K. J., & Garland, M. E. (2015). Summer Study-Abroad Program as Experiential Learning: Examining Similarities and Differences in International Communication. Journal of International Students 2015 Vol 5 Issue 2, 5(2), 175-187.
 • Medina-Lopez-Portillo, A. (2004). Intercultural Learning Assessment: The Link between Program Duration and the Development of Intercultural Sensitivity. Frontiers: The Interdisciplinary Journal of Study Abroad, 10, 179-199.
 • Pinho, A. S. (2015). Intercomprehension: a portal to teachers' intercultural sensitivity. The Language Learning Journal, 43(2), 148-164.
 • Rengi, Ö., Polat, S. (2014). Sınıf Öğretmenlerinin Kültürel Farklılık Algıları ve Kültürlerarası Duyarlılıkları. Zeitschrift für die Welt der Türken/Journal of World of Turks, 6(3), 135-156.
 • Rogers, E. M., & Steinfatt, T. M. (1999). Intercultural communication. Waveland Press, Incorporated.
 • Spitzberg, B. H. (2000). A model of intercultural communication competence. Intercultural communication: A reader, 9, 375-387. http://www.communication cache.com/uploads/1/0/8/8/10887248/a__model_of_intercultural_communication_competence.pdf, erişim tarihi: 07.05.2010.
 • Tamam, E., & Abdullah, A. N. (2012). Influence of ethnic-related diversity experiences on intercultural sensitivity of students at a public university in Malaysia. Asia Pacific Education Review, 13(3), 519-528.
 • Tung, Rosalie L (1993). “Managing Cross-National and Intra-National Diversity”, Human Resource Management, 32 (4), ss.461-477, http://www.fao.org/forestry/13678-043bec5df3a19533a4998ffa1bef4ed0f.pdf, erişim tarihi: 15.01.2013.
 • Wiseman, R.L., (2002). Intercultural Communication Competence, Ed. William B. Gudykunst and Bella Mody, Handbook of International and Intercultural Communication (Second Edition), California, Sage Publications, 207-224.
Konular
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Zeynep Aksoy

Bibtex @ { josc259821, journal = {SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ}, issn = {1302-2865}, eissn = {2148-2942}, address = {Selçuk Üniversitesi}, year = {2016}, volume = {9}, pages = {34 - 53}, doi = {10.18094/si.55438}, title = {KÜLTÜRLERARASI İLETİŞİM EĞİTİMİNDE ÖĞRENCİLERİN KÜLTÜRLERARASI DUYARLILIK GELİŞİMİ ÖZ DEĞERLENDİRMELERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME}, key = {cite}, author = {Aksoy, Zeynep} }
APA Aksoy, Z . (2016). KÜLTÜRLERARASI İLETİŞİM EĞİTİMİNDE ÖĞRENCİLERİN KÜLTÜRLERARASI DUYARLILIK GELİŞİMİ ÖZ DEĞERLENDİRMELERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ, 9 (3), 34-53. DOI: 10.18094/si.55438
MLA Aksoy, Z . "KÜLTÜRLERARASI İLETİŞİM EĞİTİMİNDE ÖĞRENCİLERİN KÜLTÜRLERARASI DUYARLILIK GELİŞİMİ ÖZ DEĞERLENDİRMELERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME". SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ 9 (2016): 34-53 <http://dergipark.gov.tr/josc/issue/24522/259821>
Chicago Aksoy, Z . "KÜLTÜRLERARASI İLETİŞİM EĞİTİMİNDE ÖĞRENCİLERİN KÜLTÜRLERARASI DUYARLILIK GELİŞİMİ ÖZ DEĞERLENDİRMELERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME". SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ 9 (2016): 34-53
RIS TY - JOUR T1 - KÜLTÜRLERARASI İLETİŞİM EĞİTİMİNDE ÖĞRENCİLERİN KÜLTÜRLERARASI DUYARLILIK GELİŞİMİ ÖZ DEĞERLENDİRMELERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME AU - Zeynep Aksoy Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - doi: 10.18094/si.55438 DO - 10.18094/si.55438 T2 - SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ JF - Journal JO - JOR SP - 34 EP - 53 VL - 9 IS - 3 SN - 1302-2865-2148-2942 M3 - doi: 10.18094/si.55438 UR - http://dx.doi.org/10.18094/si.55438 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ KÜLTÜRLERARASI İLETİŞİM EĞİTİMİNDE ÖĞRENCİLERİN KÜLTÜRLERARASI DUYARLILIK GELİŞİMİ ÖZ DEĞERLENDİRMELERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME %A Zeynep Aksoy %T KÜLTÜRLERARASI İLETİŞİM EĞİTİMİNDE ÖĞRENCİLERİN KÜLTÜRLERARASI DUYARLILIK GELİŞİMİ ÖZ DEĞERLENDİRMELERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME %D 2016 %J SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ %P 1302-2865-2148-2942 %V 9 %N 3 %R doi: 10.18094/si.55438 %U 10.18094/si.55438
ISNAD Aksoy, Zeynep . "KÜLTÜRLERARASI İLETİŞİM EĞİTİMİNDE ÖĞRENCİLERİN KÜLTÜRLERARASI DUYARLILIK GELİŞİMİ ÖZ DEĞERLENDİRMELERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME". SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ 9 / 3 (Temmuz 2016): 34-53. http://dx.doi.org/10.18094/si.55438