Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi
Kapak Resmi
ISSN 1302-7050 | e-ISSN 2146-5894 | Periyot Yılda 3 Sayı , Yıllık | Başlangıç: 2005 | Yayıncı Namık Kemal Üniversitesi | http://jotaf.nku.edu.tr/

Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi (JOTAF) uluslar arası hakemli bir dergi olup, yılda en az 3 sayı (Ocak, Mayıs ve Eylül ayları)  olarak  çıkartılmaktadır. Dergi; tarım ekonomisi, tarım makinaları, sulama ve drenaj, hayvan bilimleri, gıda mühendisliği, tarla bitkileri, bahçe bitkileri, bitki koruma, biyosistem mühendisliği ve toprak bilimi gibi tarım  ile  ilgili tüm alanlarda yapılmış olan yeni ve bilimsel değere sahip orijinal araştırma makaleleri basılı ve elektronik ortamda yayımlamaktadır. Derginin dili İngilizce ve Türkçedir. JOTAF  tüm Dünya'dan tarımın çeşitli alanlarında  yapılmış olan ve daha önceden herhangi bir yere değerlendirilmek üzere gönderilmemiş ve yayınlanmamış  makaleleri değerlendirmek üzere kabul etmektedir.

Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi (JOTAF), tüm içeriğin kullanıcıya veya kurumuna ücretsiz olarak erişim hakkının verilmesi anlamına gelen bir Açık Erişim dergisidir. Kullanıcılara, yayıncı veya yazarın önceden izni olmadan, makalelerin tam metinlerini okumak, indirmek, kopyalamak, dağıtmak, yazdırmak, araştırmak veya bağlantı kurmak veya yasal olan diğer amaçlarla kullanmak için izin verilmektedir. Bu, Open Access'in BOAI tanımı ile uyumludur. Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Uluslararası Lisansı'nın kayıt ve koşulları, basılan tüm makaleler için geçerlidir.

Derginin başlıca özellikleri

 * Yüksek kalite

* Uluslar arası hakemlik

* Hızlı baskı

* Elektronik üyelik

* Elektronik makale sunma ve değerlendirme olanağı,  

* Ücretsiz erişim


Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi bilime ve pratiğe katkıda bulunabilecek orijinal araştırma makalelerini yayın amacıyla incelemeye almaktadır.

Derlemeler incelemeye alınmamaktadır.

Her makale Editörler Kurulunun tavsiye ettiği hakemlerin görüşüne sunulmaktadır.

Mayıs 2018 (2. Sayı) sayısından itibaren kabul edilmiş olan her makale için 300 TL basım ücreti alınacaktır.

Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi

ISSN 1302-7050 | e-ISSN 2146-5894 | Periyot Yılda 3 Sayı , Yıllık | Başlangıç: 2005 | Yayıncı Namık Kemal Üniversitesi | http://jotaf.nku.edu.tr/
Kapak Resmi

98.282

185.114

Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi (JOTAF) uluslar arası hakemli bir dergi olup, yılda en az 3 sayı (Ocak, Mayıs ve Eylül ayları)  olarak  çıkartılmaktadır. Dergi; tarım ekonomisi, tarım makinaları, sulama ve drenaj, hayvan bilimleri, gıda mühendisliği, tarla bitkileri, bahçe bitkileri, bitki koruma, biyosistem mühendisliği ve toprak bilimi gibi tarım  ile  ilgili tüm alanlarda yapılmış olan yeni ve bilimsel değere sahip orijinal araştırma makaleleri basılı ve elektronik ortamda yayımlamaktadır. Derginin dili İngilizce ve Türkçedir. JOTAF  tüm Dünya'dan tarımın çeşitli alanlarında  yapılmış olan ve daha önceden herhangi bir yere değerlendirilmek üzere gönderilmemiş ve yayınlanmamış  makaleleri değerlendirmek üzere kabul etmektedir.

Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi (JOTAF), tüm içeriğin kullanıcıya veya kurumuna ücretsiz olarak erişim hakkının verilmesi anlamına gelen bir Açık Erişim dergisidir. Kullanıcılara, yayıncı veya yazarın önceden izni olmadan, makalelerin tam metinlerini okumak, indirmek, kopyalamak, dağıtmak, yazdırmak, araştırmak veya bağlantı kurmak veya yasal olan diğer amaçlarla kullanmak için izin verilmektedir. Bu, Open Access'in BOAI tanımı ile uyumludur. Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Uluslararası Lisansı'nın kayıt ve koşulları, basılan tüm makaleler için geçerlidir.

Derginin başlıca özellikleri

 * Yüksek kalite

* Uluslar arası hakemlik

* Hızlı baskı

* Elektronik üyelik

* Elektronik makale sunma ve değerlendirme olanağı,  

* Ücretsiz erişim


Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi bilime ve pratiğe katkıda bulunabilecek orijinal araştırma makalelerini yayın amacıyla incelemeye almaktadır.

Derlemeler incelemeye alınmamaktadır.

Her makale Editörler Kurulunun tavsiye ettiği hakemlerin görüşüne sunulmaktadır.

Mayıs 2018 (2. Sayı) sayısından itibaren kabul edilmiş olan her makale için 300 TL basım ücreti alınacaktır.

Tekirdag Ziraat Fakültesi Dergisi Son Sayı
Cilt 15 - Sayı 3 - Eyl 2018
 1. Tekirdağ İlinde Bulunan Tingidae (Hemiptera, Heteroptera) Türleri ve Yayılışları
  Sayfalar 1 - 8
  Tolga AYSAL, Müjgan KIVAN
 2. Tokat İlinde Domates Bakteriyel Solgunluk Hastalığı’nın (Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis) Epidemiyolojisi
  Sayfalar 9 - 16
  Sabriye BELGÜZAR, Yusuf YANAR, Yeşim AYSAN
 3. Yavaş Ayrışan Gübre ve Yaprak Gübresi Uygulamasının Ayçiçeği Bitkisinin Verim ve Yağ Kalitesi Üzerine Etkilerinin Araştırılması
  Sayfalar 17 - 24
  Nureddin Öner
 4. Metil Salisilatın Fasulye Bitkisindeki Yaprak Bitleri (Homoptera: Aphididae) ve Predatörleri Üzerine Etkisinin Değerlendirilmesi
  Sayfalar 25 - 35
  Nimet Sema Gençer, Faruk GÜR
 5. Kabakgil Tohumlarında Acidovorax citrulli’nin Aranmasında Kullanılabilecek Uygun Yöntemin Saptanması
  Sayfalar 36 - 43
  sümer horuz, Yeşim Aysan
 6. Manda Derisi Budama Atıklarından Farklı Yöntemlerle Jelatin Üretilmesi ve Manda Jelatininin Reolojik Özelliklerinin Belirlenmesi
  Sayfalar 44 - 51
  Nuray Olcay IŞIK
 7. Ganos Dağlarinda Doğal Olarak Yetişen Üzüm Tiplerinin (V. vinifera L.) Fitokimyasal Özelliklerinin Belirlenmesi
  Sayfalar 52 - 60
  Demir KÖK, Elman BAHAR, Ilknur KORKUTAL, Erdinç BAL, Tezcan ALÇO, Serkan CANDAR, A. Semih YAŞASIN
 8. Farklı Fungisit Uygulama Programlarında Semillon Üzümünde Botrytis cinerea’nın Enfeksiyonu
  Sayfalar 61 - 67
  Nagehan Desen KÖYCÜ, Cengiz ÖZER, Erhan SOLAK, Nafiz DELEN
 9. Farklı Bitki Gelişme Dönemlerindeki Kuraklığın Ekmeklik Buğday Genotiplerinde Kök Ağırlığına Etkisi ve Bazı Agronomik Karakterlerle İlişkisi
  Sayfalar 68 - 77
  İrfan Öztürk, Kayıhan Z. KORKUT
 10. Aynı Noktadan Alınmış, Bozulmuş Ve Bozulmamış Toprak Örneklerinde Hidrolik İletkenlik Bağlantısı
  Sayfalar 78 - 86
  Hüseyin SARI, Mehmet Turgut SAĞLAM
 11. Ekmeklik Buğdayda Yaprak Gübresi Uygulamalarının Verim ve Kalite Üzerine Etkisi
  Sayfalar 87 - 95
  Nureddin Öner
 12. İzmir-Bornova Kırsalında Kentsel Alan Baskısı Altındaki Hayvancılığın Durumu ve Sürdürülebilirliği
  Sayfalar 96 - 106
  Halil Baki ÜNAL, Turgay Taşkın, Ramazan Cengiz Akdeniz