Editör Kurulu

Editör Kurulu

Prof.Dr. Türkan AKTAŞ

Turkey
taktas@nku.edu.tr
Konular: Ziraat ve Orman ve Su Ürünleri
Kurum: NAMIK KEMAL UNIV

Prof.Dr. M.İhsan SOYSAL

Turkey
misoysal@gmail.com
Konular: Zootekni
Kurum: NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ, ZİRAAT FAKÜLTESİ, ZOOTEKNİ BÖLÜMÜ

Prof.Dr. M.Ömer AZABAĞAOĞLU

Turkey
azabagaoglu@nku.edu.tr
Konular: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler

Prof.Dr. Umit GEÇGEL

Turkey
ugecgel@nku.edu.tr
Konular: Gıda Bilimleri ve Mühendisliği
Kurum: Namık kemal ünivetsitesi

Doç.Dr. Özgür SAĞLAM

Turkey
osaglam@nku.edu.tr
Konular: Ziraat ve Orman ve Su Ürünleri
Kurum: Namık Kemal Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma Bölümü

DergiPark YARDIM

Turkey
dergiparkdestek@tubitak.gov.tr
Konular: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler

Arş.Gör. Eray ÖNLER

Turkey
erayonler@nku.edu.tr
Konular: Ziraat ve Orman ve Su Ürünleri