Editör Kurulu

Editör Kurulu

Prof.Dr. Türkan AKTAŞ

Turkey
taktas@nku.edu.tr
Konular: Tarım Bilimleri
Kurum: NAMIK KEMAL UNIV

Prof.Dr. M.İhsan SOYSAL

Turkey
misoysal@gmail.com
Konular: Hayvancılık
Kurum: NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ, ZİRAAT FAKÜLTESİ, ZOOTEKNİ BÖLÜMÜ

Prof.Dr. Umit GEÇGEL

Turkey
ugecgel@nku.edu.tr
Konular: Gıda Bilimleri ve Teknolojisi
Kurum: Namık kemal ünivetsitesi

Doç.Dr. Özgür SAĞLAM

Turkey
osaglam@nku.edu.tr
Konular: Tarım Bilimleri
Kurum: Namık Kemal Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma Bölümü

DergiPark YARDIM

Turkey
dergiparkdestek@tubitak.gov.tr
Konular: Sosyal ve Beşeri Bilimler

Arş.Gör. Eray ÖNLER

Turkey
erayonler@nku.edu.tr
Konular: Tarım Bilimleri