Yıl 2013, Cilt 10, Sayı 1, Sayfalar 99 - 104 2013-03-01

Green Cities
Green Cities

M. E. Yazgan [1] , P. A. Khabbazı [2]

109 198

TUBİTAK-ULAKBİM Tarım,  Veteriner  ve  Biyoloji  Bilimleri  Veri Tabanı  (TVBBVT)  Tarafından  taranmaktadır  /  Indexed  by  TUBİTAK- ULAKBİM  Agriculture, Veterinary and Biological Sciences Database
  • Aliasghari! Khabbazi! P.! 2010,! Alışveriş! Merkezlerinde! Dekoratif! Amaçlı! Kullanılan! İç! Mekan! Bitkilerinin! Kullanım! Parametrelerinin! Saptanması! Üzerine! Bir! Araştırma.! Yüksek! Lisans! Tezi,! Gazi! University,! Ankara,!83I90
  • Alkan,! Y.! 2006.! ,Eedemli! Kenti! Mücavir! Alan! İçinde! Ekolojik! Kapsamlı! Alan! Kullanımı! Üzerine! Bir! Araştırma,! Yüksek! Lisans! Tezi,! Çukurova! University,! Adana,!62I65.
  • Barış!M.!et!al.!2003.!Çatı!Bahçeleri.!1th!edition,!Ankara,! 5I50
  • Bilgili!C.!2009.!Ankara!Yeşil!Alanların!Kent!Ekosistemine! Olan! Etkilerinin! Bazı! Ekolojik! Göstergeler! Çerçevesinde! Değerlendirilmesi,! Doktora! Tezi,Ankara! University,!!Ankara,!70I85.
  • Kemaloğlu,! A.! Yılmaz,! O.! 1991.! ! Cephe! Yeşillendirmesinin!Kent!Ekolojilerine Katkıları.!Journal! of!Landscape!Architecture!91/2,!52I58.
  • Korkut! A.! et! al.! 2011.! Peyzaj! Mimarlığı.! 1th! edition,! Kayseri,!87I105.
  • Müftüoğlu! V.! 2008.! Kentsel! AçıkIYeşil! Alan! Karar! ve! Uygulamalarının! İmar! Mevzuatı! Kapsamında! Ankara!
  • Kenti! Örneğinde! İrdelenmesi,! Master! Tezi,! Ankara! University,!6I17
  • Özkır,! A.! 2007.! Kent! Parkları! Yönetim! Modelinin! Geliştirmesi,!Doktora!Tezi,Ankara!University,!Ankara,! 9I20.
  • Yılmaz,! Z.! 2006.! Kentsel! Parklar! ve! Kentsel! Tasarım! İlişkisi! “İstanbulIGülhane! Park! Örneğinin! İrdelenmesi”,!Yüksek!Lisans!Tezi,!Mimar!Sinan!Fin!Art! University,!İstanbul,!4I13.
Birincil Dil tr
Konular
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: M. E. Yazgan

Yazar: P. A. Khabbazı

Bibtex @ { jotaf201346, journal = {JOTAF / Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi}, issn = {1302-7050}, eissn = {2146-5894}, address = {Namık Kemal Üniversitesi}, year = {2013}, volume = {10}, pages = {99 - 104}, doi = {}, title = {Green Cities}, key = {cite}, author = {Khabbazı, P. A. and Yazgan, M. E.} }
APA Yazgan, M , Khabbazı, P . (2013). Green Cities. JOTAF / Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, 10 (1), 99-104. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/jotaf/issue/19037/201346
MLA Yazgan, M , Khabbazı, P . "Green Cities". JOTAF / Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi 10 (2013): 99-104 <http://dergipark.gov.tr/jotaf/issue/19037/201346>
Chicago Yazgan, M , Khabbazı, P . "Green Cities". JOTAF / Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi 10 (2013): 99-104
RIS TY - JOUR T1 - Green Cities AU - M. E. Yazgan , P. A. Khabbazı Y1 - 2013 PY - 2013 N1 - DO - T2 - JOTAF / Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 99 EP - 104 VL - 10 IS - 1 SN - 1302-7050-2146-5894 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 JOTAF / Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi Green Cities %A M. E. Yazgan , P. A. Khabbazı %T Green Cities %D 2013 %J JOTAF / Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi %P 1302-7050-2146-5894 %V 10 %N 1 %R %U