Year 2016, Volume 13, Issue 1, Pages 66 - 79 2016-01-14

An Evaluation Of Strawberry Production In Terms Of Plant Nutrition And Farmer Applications: Evidences From Gediz River Basin, Turkey
Bitki Besleme ve Çiftçi Uygulamaları Açısından Çilek Üretimi Üzerine Bir Değerlendirme: Gediz Havzası Örneği, Türkiye

Seda ERDOĞAN BAYRAM [1] , Ömer ELMACI [2] , Bülent MİRAN [3]

239 164

Emiralem located in Gediz river basin which is having a significant agricultural potential is a county familiar with strawberry production. The fact that production style in the basis of yield associated with careless fertilizer use gave rise to soil, water and air pollution has become a threat to the environment. This study aims at describing the current circumstances on probable jeopardies toward human health and environmental pollution and examines the producer behaviors in order to increase the production potential of the region. For this purpose a survey of 67 producers covering 150 structured questions was carried out in the area. The data was analyzed via some descriptive statistical analysis techniques and particularly Analytical Hierarchy Process. The analysis depicted that the producers were seeking both quality and quantity during the strawberry production. It is also deduced that the farmers should be trained for sensitive production applications to environment via extension services. 

Gediz Havzası’nda yer alan Emiralem beldesi, Türkiye çilek üretimi açısından yüksek tarımsal potansiyele sahip bir beldedir. Verim odaklı üretime yönelik yapılan bilinçsiz gübreleme uygulamaları nedeniyle meydana gelen toprak, su ve hava kirliliği çevre için bir tehdit oluşturmaktadır. Bu çalışma insan sağlığı ve çevre kirlenmesi hakkındaki olası tehditler ile ilgili mevcut durumu tanımlamayı ve bölgenin üretim potansiyelini artırmak için üretici davranışlarını incelemeyi amaçlamaktadır. Bu amaçla 150 yapılandırılmış soru içeren bir anket bölgedeki 67 üreticiye uygulanmıştır. Veriler Analitik Hiyerarşi Prosesi (AHP) gibi bazı tanımlayıcı istatistiksel analiz teknikleri ile analiz edilmiştir. Analiz sonuçları üreticilerin çilek üretiminde hem miktar hem de kalite arayışında olduklarını göstermiştir. Ayrıca üreticilere çevre konusunda hassas üretim uygulamaları eğitiminin verilmesi gerektiği de vurgulanmıştır. Anahtar kelimeler:
Çilek, gübreleme uygulamaları, üretici davranışları, üretici havuzu
 • Ağaoğlu, Y.S. 1986. Berry Fruits, Ankara University Faculty of Agriculture, Publication No: 984, (Üzümsü Meyveler, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Yayın No: 984) Ankara.
 • Anonymous, 1993. Soil Survey Manual, Soil Survey Division Staff. United States Department of Agriculture, Handbook No:18, U.S. Goverment Printing Office, Washington, D.C, USA. pages 410.
 • Anonymous, 2008. Governorship of İzmir, Provincial Environmental and Forest Directorate. Studies of Gediz Basin.
 • Anonymous, 2013. Turkısh Statistical Instıtute, Crop Production Statistics Database, Republic of Turkey Ministry of Food, Agriculture and Livestock (Date accessed: 25.04.2013).
 • Bayram, S.E. Determination of the process of plant nutrient uptake in strawberry (Fragaria sp.) plants at various stages of development, Ege University Graduate School of Natural and Applied Science, Doctorate Thesis, (Unpublished). (Çilek Bitkisinin Farklı Gelişim Dönemlerinde Bitki Besin Maddesi Alınım Seyrinin Belirlenmesi, Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstütüsü, Doktora Tezi), (Basılmamış).
 • -
 • Çakici, H., Aydin, Ş. 2005. Nutritional Status of Strawberry Plantations in Emiralem- E.U. Faculty of Agriculture - Electronic Journal, 42(1): 155-166.
 • Miran, B. 2002. Basic Statistics (Temel İstataistik).
 • Öner, Ö., Çelik, A. 2011. Investigation of Some Pollution Parameters in Water and Sediment Samples Collected From the Lower Gediz River Basin, Ekoloji 20, 78, 48-52 .
 • Özden, A., Ayanoğlu, H. 2002. Nutritional Status of Strawberry Plantings Near Silifke in Turkey. Acta Hort. (ISHS) 567:443-446.
 • Saaty, T.L. 1980. The Analytic Hierarchy Process: Planning, Priority Setting, Resource Allocation. McGraw-Hill, New York.
 • Üstün, G.E. 2011. The Assessment of Heavy Metal Contamination in the Waters of the Nilufer Stream in Bursa. Ekoloji 20, 81, 61-66.
Primary Language en
Subjects
Journal Section Articles
Authors

Author: Seda ERDOĞAN BAYRAM

Author: Ömer ELMACI

Author: Bülent MİRAN

Bibtex @ { jotaf201640, journal = {Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi}, issn = {1302-7050}, eissn = {2146-5894}, address = {Namik Kemal University}, year = {2016}, volume = {13}, pages = {66 - 79}, doi = {}, title = {An Evaluation Of Strawberry Production In Terms Of Plant Nutrition And Farmer Applications: Evidences From Gediz River Basin, Turkey}, key = {cite}, author = {ERDOĞAN BAYRAM, Seda and ELMACI, Ömer and MİRAN, Bülent} }
APA ERDOĞAN BAYRAM, S , ELMACI, Ö , MİRAN, B . (2016). An Evaluation Of Strawberry Production In Terms Of Plant Nutrition And Farmer Applications: Evidences From Gediz River Basin, Turkey. Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, 13 (1), 66-79. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/jotaf/issue/19062/201640
MLA ERDOĞAN BAYRAM, S , ELMACI, Ö , MİRAN, B . "An Evaluation Of Strawberry Production In Terms Of Plant Nutrition And Farmer Applications: Evidences From Gediz River Basin, Turkey". Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi 13 (2016): 66-79 <http://dergipark.gov.tr/jotaf/issue/19062/201640>
Chicago ERDOĞAN BAYRAM, S , ELMACI, Ö , MİRAN, B . "An Evaluation Of Strawberry Production In Terms Of Plant Nutrition And Farmer Applications: Evidences From Gediz River Basin, Turkey". Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi 13 (2016): 66-79
RIS TY - JOUR T1 - An Evaluation Of Strawberry Production In Terms Of Plant Nutrition And Farmer Applications: Evidences From Gediz River Basin, Turkey AU - Seda ERDOĞAN BAYRAM , Ömer ELMACI , Bülent MİRAN Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 66 EP - 79 VL - 13 IS - 1 SN - 1302-7050-2146-5894 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Journal of Tekirdag Agricultural Faculty An Evaluation Of Strawberry Production In Terms Of Plant Nutrition And Farmer Applications: Evidences From Gediz River Basin, Turkey %A Seda ERDOĞAN BAYRAM , Ömer ELMACI , Bülent MİRAN %T An Evaluation Of Strawberry Production In Terms Of Plant Nutrition And Farmer Applications: Evidences From Gediz River Basin, Turkey %D 2016 %J Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi %P 1302-7050-2146-5894 %V 13 %N 1 %R %U
ISNAD ERDOĞAN BAYRAM, Seda , ELMACI, Ömer , MİRAN, Bülent . "An Evaluation Of Strawberry Production In Terms Of Plant Nutrition And Farmer Applications: Evidences From Gediz River Basin, Turkey". Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi 13 / 1 (January 2016): 66-79.