Yıl 2018, Cilt 15, Sayı 3, Sayfalar 87 - 95 2018-09-15

Ekmeklik Buğdayda Yaprak Gübresi Uygulamalarının Verim ve Kalite Üzerine Etkisi

Nureddin Öner [1]

32 119

Bu çalışma 2010-2011 yetiştirme sezonunda Marmara Bölgesinin önemli bir tarım merkezi olan Tekirdağ ilinde Ziraat Fakültesi üretim alanlarında, Eksperya, Krasunia Odes’ka, Nina, Gelibolu ve Flamura-85 ekmeklik buğday çeşitleri üzerinde yürütülmüştür.

Buğday çeşitlerine uygulanacak yaprak gübresinin besin elementi derişimini belirlemek amacıyla, uygulamalardan önce yaprak analizler yapılmıştır. Birinci uygulama başaklanmadan önce, ikinci uygulama başaklanma döneminden önce buğday yaprağında olması gereken bitki besin elementlerinin sınır değerleri dikkate alınarak yapraklarda eksikliği belirlenen bitki besin elementleri uygulanmıştır.

Yapılan yaprak gübresi uygulamalarının Eksperya, Flamura-85, Gelibolu, Krasunia Odes’ka ve Nina çeşitlerinde; verim (kg/da), tanedeki glüten oranı (%), glüten indeksi (%), tanedeki protein oranı (%), hektolitre ağırlığı (kg/100L), normal sedim (ml), beklemeli sedim (ml) özellikleri incelenmiştir.

Araştırmada çeşitlerin kendi içinde uygulanan dozlara karşı ve dozların çeşitler içinde verim, glüten, indeks, protein, hektolitre, normal sedim ve beklemeli sedim üzerine etkisi istatistiki olarak önemli bulunmuştur. 

yaprak gübresi, buğday, verim
 • Anonim, f. 2017. Marmara Tohum Geliştirme A. Ş. , Broşürü.
 • Anonim g 2017. http://www.avtartohum.com/avtar_urunlerimiz/flamura.html
 • Anonim h 2017. http://www.ttae.gov.tr/yenittae/indeks.php/urun-cesitleri/bugday/gelibolu
 • Anonim ı 2017. http://www.tasaco.com/tohum.aspx?cesit=31
 • Anonim i 2017http://www.tarimziraat.com
 • Adiloğlu, A., ve Eraslan F. 2012. Bitki Besleme, Yayın No: 14021, Ankara.
 • Akçacık G. A, 2006. Ekmeklik Buğdayda Verim Ve Kalite Özellikleri Yönüyle Uygun Anaçların, Kombinasyon Yeteneklerinin Ve Kalıtım Parametrelerinin Çoklu Dizi (Line X Tester) Yöntemi İle Belirlenmesi, Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Konya.
 • Başer, İ. 2010. Buğdayda Kalite ve Kaliteyi Etkileyen Faktörler, Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü, Tekirdağ.
 • Bulut, S. 2009. Farklı Gübre Kaynakları Ve Ekim Sıklığının Organik Buğdayda Bitki Gelişmesi, Verim Ve Kalite Üzerine Etkileri. Atatürk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Erzurum.
 • Demir, M. ve ark. 1999. Sivas Yöresinde Tritikalenin Azotlu Gübre İsteği. Orta Anadolu’da Hububat Tarımının Sorunları ve Çözüm Yolları Sempozyumu. 8-11 Haziran, S: 259-265, Konya.
 • Güler, M. 1996. Buğday’da Değişik Su Ve Azot Uygulamalarının Tane Protein Oranı Ve Verimine Etkileri, Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Kahraman, T. ve Ark. 2008. Islah Çalışmaları Sonucu Geliştirilen Bazı Ekmeklik Buğday Hatlarının Tane Verimi Ve Bazı Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi, Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü, Edirne.
 • Kün, E. 1983. Serin İklim Tahılları, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları, No:875, Ders Kitabı:240, Ankara.
 • Sağlam, M.T. 2012. Gübreler Ve Gübreleme. Namık Kemal Üniversitesi Tekirdağ Ziraat Fakültesi, Yayın No; 14, Ders Kitabı No; 6, 370s, Tekirdağ.
Birincil Dil tr
Konular
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Nureddin Öner (Sorumlu Yazar)
Kurum: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
Ülke: Turkey


Bibtex @araştırma makalesi { jotaf411815, journal = {Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi}, issn = {1302-7050}, eissn = {2146-5894}, address = {Namık Kemal Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {15}, pages = {87 - 95}, doi = {}, title = {Ekmeklik Buğdayda Yaprak Gübresi Uygulamalarının Verim ve Kalite Üzerine Etkisi}, key = {cite}, author = {Öner, Nureddin} }
APA Öner, N . (2018). Ekmeklik Buğdayda Yaprak Gübresi Uygulamalarının Verim ve Kalite Üzerine Etkisi. Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, 15 (3), 87-95. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/jotaf/issue/39525/411815
MLA Öner, N . "Ekmeklik Buğdayda Yaprak Gübresi Uygulamalarının Verim ve Kalite Üzerine Etkisi". Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi 15 (2018): 87-95 <http://dergipark.gov.tr/jotaf/issue/39525/411815>
Chicago Öner, N . "Ekmeklik Buğdayda Yaprak Gübresi Uygulamalarının Verim ve Kalite Üzerine Etkisi". Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi 15 (2018): 87-95
RIS TY - JOUR T1 - Ekmeklik Buğdayda Yaprak Gübresi Uygulamalarının Verim ve Kalite Üzerine Etkisi AU - Nureddin Öner Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 87 EP - 95 VL - 15 IS - 3 SN - 1302-7050-2146-5894 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi Ekmeklik Buğdayda Yaprak Gübresi Uygulamalarının Verim ve Kalite Üzerine Etkisi %A Nureddin Öner %T Ekmeklik Buğdayda Yaprak Gübresi Uygulamalarının Verim ve Kalite Üzerine Etkisi %D 2018 %J Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi %P 1302-7050-2146-5894 %V 15 %N 3 %R %U
ISNAD Öner, Nureddin . "Ekmeklik Buğdayda Yaprak Gübresi Uygulamalarının Verim ve Kalite Üzerine Etkisi". Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi 15 / 3 (Eylül 2018): 87-95.