Journal of the Turkish Chemical Society, Section A: Chemistry

e-ISSN 2149-0120 | Periyot Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2014 | Yayıncı Türkiye Kimya Derneği | http://turchemsoc.dergipark.gov.tr/jotcsa
Kapak Resmi

49.592

44.447
Dergimiz açık erişimli olarak hizmet verecektir. Analitik kimya, anorganik kimya, biyokimya, fiziksel kimya, organik kimya, elektrokimya, hesaplamalı kimya ve polimer kimyası alanlarında eserler kabul edilecektir.