http://turchemsoc.dergipark.gov.tr/jotcsa
Dergimiz açık erişimli olarak hizmet verecektir. Analitik kimya, anorganik kimya, biyokimya, fiziksel kimya, organik kimya, elektrokimya, hesaplamalı kimya ve polimer kimyası alanlarında eserler kabul edilecektir.