Journal of the Turkish Chemical Society, Section B: Chemical Engineering
Kapak Resmi
e-ISSN 2564-6907 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2015 | Yayıncı Türkiye Kimya Derneği |
Dergimiz Kimya Mühendisliğini ilgilendiren bütün alanlarda eser kabul edecektir.

Journal of the Turkish Chemical Society, Section B: Chemical Engineering

e-ISSN 2564-6907 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2015 | Yayıncı Türkiye Kimya Derneği |
Kapak Resmi

6.280

16.313
Dergimiz Kimya Mühendisliğini ilgilendiren bütün alanlarda eser kabul edecektir.
makale örneği

makale örneği

makaleler başlık ile başlar, başlık 12 pt verdana koyu ve bütün harfleri büyük olmalıdır.

başlıktan sonra kişi adları, isimlerde kısaltma yapmaksızın verilir. daha sonra kişilerin bağlı bulundukları kurumlar, üstsimge 1, 2, 3 vb kullanılarak yazılır. muhatap yazarın isminin sonuna yıldız işareti (*) konur.

teker teker bütün kurumların ismi ve adresi, posta kodu, şehir ve ülke ile belirtilir.

kurumların verilmesi bittikten sonra muhatap yazarın e-posta ve istenirse telefonu yazılır.

makalenin öz kısmı en fazla 300 kelime içerecek şekilde yazılır.

en az 3, en çok 5 anahtar kelime hemen ardından eklenir. ilk anahtar kelimenin ilk harfi büyük olur. diğer anahtar kelimeler birbirinden virgül ile ayrılır ve ilk harfleri küçük olur. son anahtar kelimeden sonra nokta konur.

giriş, malzeme ve yöntem, sonuçlar ve tartışma gibi birinci derece başlıklar, 10 pt verdana, koyu, tamamı büyük harf ile yazılmalıdır. başlık metni ile başlığın ardından gelecek metin arasında bir satır boşluk bırakılır.

teşekkür kısmında çalışmaya katkısı bulunan kişi ve kurumlara teşekkür edilebilir, ancak bir projenin çıktısı olarak yapılan çalışmalarda proje numarası mutlaka eklenmiş olmalıdır.

referanslar 9 pt verdana, sola yatık şekilde vancouver yazı biçimine göre hazırlanmalıdır. vancouver yazı biçimiyle referanslarınızı hazırlamak için zotero (zotero.org) veya endnote (endnote.com) yazılımlarından faydalanabilirsiniz. birkaç örnek aşağıda verilmiştir:

1. Doe J. Çalışma başlığı. Konferans bildirisi başlığı. Istanbul, Türkiye: Düzenleyen kurumun adı; 2014. p. 15–6. Konferans bildirisi başlıkları bu şekilde yazılır.

2. Doe J. Belge başlığı. Yayıncı adı; 1995. Belgeler bu şekilde yazılır.

3. Baykut F. Kolloidal Çözeltiler (bölüm başlığı). Modern Genel Anorganik Kimya (kitap adı). İstanbul: İstanbul Üniversitesi Yayınları; 1993. p. 146–50. Kitapta bölümler bu şekilde yazılır.

4. Baykut, F. Modern Genel Anorganik Kimya (Kitap adı). İstanbul: İstanbul Üniversitesi Yayınları (Yayıncı adı); 1993. 845 p. Kitaplar bu şekilde yazılır.

5. Evren D, Burat AK, Özçeşmeci İ, Sesalan BŞ. Synthesis of novel tetracationic phthalocyanines and investigation of their DNA-binding properties (makale adı). Dyes and Pigments (dergi adı). 2013 Feb;96(2):475–82. Dergide makaleler bu şekilde yazılır.

Atıf verme: Atıflar (1), (2-4) gibi yazılır.