JOTCS-C (Türkiye Kimya Derneği Dergisi, Kısım C: Kimya Eğitimi), kimya öğretiminde ortaöğretim düzeyinden üniversite düzeyine kadar, etkin yenilikçi uygulamaların değerlendirildiği ve kimya eğitimi ile doğrudan ilgili konuların derinlemesine analizini içeren araştırma makaleleri ve derleme çalışmalarını yayınlayan uluslararası hakemli bir dergidir. Eylül ve Mart olmak üzere yılda iki kez yayınlanır ve yayın dili Türkçe ve İngilizcedir. Değerlendirme çift kör hakemlik ile gerçekleştirilir.


 Dergide hem ortaöğretim hem de üniversite düzeyinde yayınlanan ulusal ve uluslararası kimya ders kitapları, kimya ile ilgili diğer kaynak kitaplar ve kimya öğretimine ve eğitimine yönelik kitap incelemelerine de yer verilir. Ayrıca ülkemizde kimya ile ilgili özel bir kimya konusunun öğretiminde sistematik bir derleme çalışması veya laboratuvar öğretimi ile ilgili deney örneklemelerine yönelik çalışmalarda yer alabilir.