Başeditör
Ad: Prof.Dr. Canan NAKİBOĞLU
E-posta: nakiboglu2002@yahoo.com
Adres:

Canan NAKİBOĞLU

Baş editör, JOTCSC

Journal of the Turkish Chemical Society, Section C: Chemical Education

Halaskargazi Caddesi, Uzay Apt. No: 15 (53) 34373 Harbiye-Şişli-İstanbul


Temel İletişim
Ad: Uzman Barbaros AKKURT
E-posta: editor.jotcsc@gmail.com
Telefon: 0090 533 454 09 27
Adres: Halaskargazi Str. No: 15 (53) Uzay Apt. No: 8 Harbiye-Sisli-Istanbul/Turkey
Teknik İletişim
Ad: Dr. Ebru DEMİR
E-posta: demirebru78@gmail.com
Adres:

Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı, Turkey