Etik Kurallar

ETİK KURALLAR


Editörler için Etik Kurallar

Bir editör (tam editör veya yardımcı editörler vb. dahil) yayına sunulan bütün makalelere tam ve eşit mesafede durmalıdır, hepsini ırk, din, milliyet, cinsiyet, yaşlılık veya kurumsal kimlikten bağımsız olarak değerlendirmelidir. Bir editör, yayına sunulan bir makaleyi makul bir hızla gözden geçirmeli ve gereğini yapmalıdır. Yayına sunulan bir makaleyi kabul veya red etmek için tek sorumlu editörün kendisidir. Bir editör, bilgi dağarcığı ve düzgün karar verme özelliklerinden dolayı uzmanlardan bir makale hakkında yardım alabilir. Değerlendirme süreci bitene kadar, editör, yazar ve hakemlerden başka hiç kimseye bir bilgi vermemelidir. Bir editör, yazarların entellektüel bağımsızlığına saygı duymalıdır.

Yazarlar

Dergimiz, çalışmanın en azından bir kısmından sorumlu olan kişiyi yazar olarak tanımaktadır. Yazarlar çalışılan sorunu derin bir şekilde açıklayabilecek kapasiteye sahip olmalıdır. Dergimiz için, bütün yazarların sunulan içerikten sorumlu olması gerekmektedir. Muhatap yazar, makalenin ilk yüklenmesinden bu yana, sunulma süreci hakkında diğer yazarları bilgilendirmek üzere bütün yazarların onayı ile seçilir. Kendisi, yayın kabul edildiği takdirde, bütün yazarların adına çalışmayı baskıya verme iradesine sahiptir. Dergimiz, bir yayının sunulmasını, bütün yazarların onayı altında bir hareket olarak tanımaktadır. 8 yazardan fazla yazar içeren yayınlar için, bütün yazarlar tarafından yayının hangi kısmında katkıda bulunulduğu editöre duyuru kısmında yayınlanmalıdır. JOTCSC, tamamen veya başka dergilerde kısmen yayınlanmış çalışmaların yayınlanmasını kabul etmemektedir. Dergimize yayınlanmak üzere gönderilmiş her yayının başka bir yerde sunulmamış olması gerekmektedir. JOTCSC ve başka bir dergide aynı anda sunulan bir makale, etik kurallarının açık bir şekilde ihlal edildiği anlamına gelir ve yazarlar kesin olarak dergiden men edilir, ayrıca JOTCSC dergisindeki önceki bütün yayınları da geri çekilir ve kamuoyu ile paylaşılır. İntihal ve kendine yapılan intihal de aynı şekilde değerlendirilir. Birden fazla makale, birbiri ile yakından ilişkili konular ve/veya değişkenler içeriyorsa, tek bir makale içinde yayınlanmalıdır.


Hakemler

JOTCSC, deneyimi, bilgi birikimi ve yayını inceleme niyeti açısından öne çıkan kişilere yayını inceleme daveti gönderir. Bir makaleyi değerlendirmeyi kabul eden hakem, vakti geldiğinde incelemesini dergiye sunmayı kabul eder. Gecikmeler değerlendirme süreci için son derece olumsuzdur ve normalden daha geç kalınmasına yol açar. Bir hakeme görev teklif edildiğinde, kendisine davet e-postası gönderilir ve görevi kabul edip etmediği sorulur. Bu nezaket göstergesi olup gecikmelerin önüne geçer. Bir makaleyi incelemeyi kabul eden hakem, herhangi bir çıkar çatışmasının bulunmadığını ve bilimin gelişmesi için bu görevi kabul ettiğini beyan eder. Çağrılarımıza kabul eden bu hakemlerin, kabul etseler de etmeseler de, teslim tarihlerine saygı duyması halinde olumlu görüşle değerlendirileceği ve JOTCSC’ye gönderecekleri yayınların ivedilikle işleme konacağı ilan edilir.