Yazım Kuralları

Eserin bölümleri şu sıraya uygun olmalıdır:


BAŞLIK: Türkçe başlık, Türkçe Öz’den önce ve İngilizce başlık da Abstract’tan önce yazılmalıdır. Başlık 12 punto, Verdana yazı karakteri, ortalı, koyu, tek satır aralıklı, sadece kelimelerin baş harfleri büyük, metne uygun olarak yazılmalıdır. Yazının başlığı kısa olmalı ve mümkünse 15 sözcüğü geçmemeye çalışılmalıdır.


YAZAR(LAR): Yazar(lar)ın açık adı küçük harf, soyadı büyük harf olmak üzere, 10 punto büyüklüğünde, başlık altında ortalı ve Verdana yazı karakteri ile yazılmalıdır. yazar isimleri (kısaltma yapılmadan bütün isimler), yazar adresleri, muhatap yazarın e-posta adresi ve diğer iletişim bilgileri (faks, telefon, vs) konulmalıdır.
Eğer çalışma bir lisansüstü tez çalışmasına dayandırılmışsa veya daha önce bir yerde sunulmuşsa, yazar(lar) isimlerinin sonuna “*” işareti konularak sayfanın altında dipnot olarak belirtilir.


ÖZ:10 punto Verdana yazı karakteri, tek satır aralıklı, tek paragraf halinde, araştırmanın amacını, yöntemini ve sonuçlarını kapsayacak şekilde ve kısa (100-150 kelime) yazılmalıdır. Makalenin dili Türkçe ise "Öz", İngilizce ise "Abstract" başa gelmelidir. Abstract’dan önce İngilizce başlık mutlaka konulmalıdır.


ANAHTAR KELİMELER: Her makalede özetin alt kısmında 10 punto, tek satır aralıklı ve 3-5 adet anahtar kelime bulunmalıdır. Anahtar kelimeler, Türkçe ve İngilizce olmalı ve küçük harflerle yazılmalıdır.


METİN: Ana metnin tamamı 10 punto, 1.5 satır aralıklı ve Verdana yazı karakteri ile yazılmalıdır. Paragraflar içeriden başlamamalı, paragraf aralarına bir satır boşluk bırakılmalıdır. Eserin ana başlıkları (Giriş, Yöntem, Bulgular, Sonuç ve Tartışma, Öneriler ve Kaynakça) 10 punto, tek satır aralıklı, ortalı, büyük harflerle, kalın ve Verdana yazı karakteri ile yazılmalıdır. Araştırma makalelerinde problem giriş bölümü içinde açıkça belirtilmelidir. Derleme türü makalelerdeki bölüm başlıkları ise içeriğe uygun olarak belirlenmelidir.


Diğer ana ve alt başlıklar (metin içindeki ana başlıklar ve alt başlıklar, Araştırmanın Amacı, Çalışma Grubu (Evren, Örneklem), Veri Toplama Aracı, Veri Toplama Süreci, Verilerin Analizi vb.) 10 punto, sola hizalı, ilk harfleri büyük ve Verdana yazı karakteri ile yazılmalıdır. Ana ve alt başlıklarda numaralandırma yapılmamalıdır.


TABLOLAR: Tablolar metin içine yerleştirilmelidir. Tablolara sıra ile numara verilmeli ve başlıkları yazılmalıdır. Tablolar APA 6 standartlarına uygun olarak yapılmalıdır. Tablolarda dikey çizgiler olmamalı, tablolarda kullanılan çizgiler en fazla 1,5 nk olmalı ve tablolarda satır ve sütun başlarındaki kategori adlandırmaları dışında; satır, sütun aralarında çizgi olmamalıdır. Tablo başlığı tablonun üstünde, tablo numarası içerecek şekilde; tablo adı, kelimelerin ilk harfleri büyük, sonrakiler küçük ve italik olacak şekilde yazılmalıdır. Tablo içeriğindeki metinler 10 punto boyutunda olmalı, satırların öncesinde ve sonrasında boşluk verilmeksizin ayarlanmalıdır. Sayfa düzeni açısından tablonun sayfaya sığmadığı durumlarda tablo içeriğindeki metinlerde 9 punto yazı boyutu kullanılabilir.


ŞEKİLLER: Şayet varsa, diyagram, resim, şekil ve grafikler beyaz bir kağıt üzerine basılabilecek ve anlaşılır nitelikte, 13 x 18 cm'den büyük olmayacak şekilde çizilmiş olmalıdır. Şekil başlığı şeklin altında, şekil numarası belirtilerek; şekil adı, kelimelerin ilk harfleri büyük, diğerleri küçük, normal karakterde olmalıdır. Kaynak kullanılmış ise parantez içinde belirtilmelidir. Sayfa sonuna sığmayan şekiller bir sonraki sayfaya yerleştirilmelidir. Şekiller, metnin bütünlüğünü bozacak sayıda ve biçimde ise Ek olarak Kaynaklardan sonra verilmelidir.
TEŞEKKÜR VEYA YAZAR NOTU: Eğer varsa, yazarların katkı ve desteklerinden dolayı teşekkür etmek istediği kişi ve kurumların isimleri bu ksımda verilir.
KAYNAKLAR: Kaynaklar APA 6 (American Psychological Association) standartlarına uygun olarak verilmelidir. Kaynak gösterme kuralları ile ilgili ayrıntılı bilgiye http://www.apastyle.org/learn/index.aspx sitesinden ulaşılabilir. Alternatif olarak, Zotero (http://zotero.org) ve benzeri yazılımlardan faydalanılabilir.


EXTENDED SUMMARY (GENİŞ ÖZET): Makalenin dili Türkçe ise İngilizce geniş özet makalenin sonunda “Kaynaklar” kısmından sonra yeni bir sayfadan başlamalıdır. Geniş özet, 5 ana başlık (Purpose, Method, Results, Discussion, Conclusion) bölümlerini içerecek şekilde 750-1000 kelimeden oluşmalıdır. Geniş özet, 10 punto büyüklüğünde, Verdana yazı karakteri kullanılarak hazırlanmalıdır. İngilizce makalelerde geniş özete gerek yoktur.
EKLER: Yazar(lar) tarafından eserin ekine konulması gerektiği düşünülen ölçek, örnek vb. bu kısımda yer almalı ve yeni bir sayfadan başlamalıdır.

MAKALE GERİ ÇEKME KURALLARI: Makalenizi, henüz hakem kararları size bildirilmeden önce koşulsuz olarak geri çekebilirsiniz. Hakemlerin raporları size ulaştıktan sonra geri çekme işlemi yapamazsınız.

ORCID bilgileri hk: Bütün yazarların https://orcid.org/register adresine giderek 16 alfanümerik karaktere sahip kodlarını alarak editöre bildirmeleri gerekmektedir.