Journal of Old Turkic Studies
Kapak Resmi
e-ISSN 2564-6400 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2017 | Yayıncı Erdem Uçar |


JOURNAL OF OLD TURKIC STUDIES


JOTS is a refereed international journal which provides an interdisciplinary scholarly platform for original papers in the field of Medieval Turkic philology, history, culture and literature.


The JOTS publishes original papers, short communications, reviews and annunciations.The JOTS accept only manuscripts written in Turkish, German, English or French. Manuscripts written in other languages will not be accepted.


The first and the most important criteria for the selection of papers for publication is originality and scholarly standing.


The JOTS is published twice per year in January or February (winter) and July or August (summer). The Editorial Board may also decide for special issues.


The JOTS is a completely free and open-access journal published online.Authors are responsible about article’s content and its consequences. 

Journal of Old Turkic Studies

e-ISSN 2564-6400 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2017 | Yayıncı Erdem Uçar |
Kapak Resmi

7.586

15.172


JOURNAL OF OLD TURKIC STUDIES


JOTS is a refereed international journal which provides an interdisciplinary scholarly platform for original papers in the field of Medieval Turkic philology, history, culture and literature.


The JOTS publishes original papers, short communications, reviews and annunciations.The JOTS accept only manuscripts written in Turkish, German, English or French. Manuscripts written in other languages will not be accepted.


The first and the most important criteria for the selection of papers for publication is originality and scholarly standing.


The JOTS is published twice per year in January or February (winter) and July or August (summer). The Editorial Board may also decide for special issues.


The JOTS is a completely free and open-access journal published online.Authors are responsible about article’s content and its consequences. 

Cilt 2 - Sayı 1 - Oca 2018
 1. Front Matter
  Sayfalar 1 - 6
  Erdem Uçar
 2. Uygurca Bir Sivil Hayat Belgesi: Maitrisimit
  Sayfalar 7 - 23
  Fatih BAKIRCI
 3. Sun Zi’nin Savaş Sanatı ile Orhon Yazıtlarının İlgisi
  Sayfalar 24 - 37
  Salih Demirbilek
 4. Hakaniye Dili ve Onun Uygur Dili Tarihindeki Yeri
  Sayfalar 38 - 44
  İbrahim Mut’i
 5. Kutadgu Bilig’de {-gU}’lu İsim-Fiiller Üzerine
  Sayfalar 45 - 66
  Mirsultan Osmanof
 6. Bilge Kagan (Doğu 41) Yazıtındaki NIñTYn İbaresi Üzerine
  Sayfalar 67 - 83
  Erdem Uçar
 7. A Text Written in Khwarezmian Turkic of 14th Century
  Sayfalar 84 - 93
  Hülya Uzuntaş
 8. Türk Kültürünün Rus Kültürü Üzerindeki Etkileri
  Sayfalar 94 - 109
  Yusufcan Yasin
 9. Zu altuigurisch yemdük ‚Schamhaare‘
  Sayfalar 110 - 116
  Peter Zieme
 10. Selçuk ESENBEL (Ed.). Japan on the Silk Road, Encounters and Perspectives of Politics and Culture in Eurasia, Brill, Leiden-Boston, 2017, xvi+374 pp. ISBN: 978-9-004-27430-3
  Sayfalar 117 - 124
  Mertcan Akgün
 11. Kosimcan SODİKOV. Maḫmud Kaşgariy: Devanu Lugati-t-Türk [Türkiy Süzlar Devani], Gafur Gulam No-midaġi Naşriyet, Toşkent, 2017, ss. 488, ISBN: 978-9943-03-972-8
  Sayfalar 125 - 129
  Rihsitilla Alimuhamedov
 12. Egemen Çağrı MIZRAK. Bozkır Kavimleri, M.Ö. VII. Yüzyıldan M.S. VI. Yüzyılın Ortalarına Kadar Batı Türkistan ve Kuzey Hindistan’daki Bozkırlılar, Ötüken Yayınları, İstanbul, 2017, ss. 316, ISBN: 978-6-051-55589-8
  Sayfalar 130 - 133
  Salih Demirbilek
 13. Ramazan ŞEŞEN. İslâm Coğrafyacılarına Göre Türkler ve Türk Ülkeleri, Genişletilmiş ve Gözden Geçirilmiş Yeni Baskı, Bilge Kültür Sanat’ta 1. Basım, Bilge Kültür Sanat, İstanbul, 2017, ss. 304, ISBN: 978-605-9521-26-0
  Sayfalar 134 - 140
  Hayrettin İhsan Erkoç
 14. Klaus RÖHRBORN. Uigurisches Wörterbuch, Sprach-material der vorislamischen türkischen Texte aus Zentralasien, Neubearbeitung, II. Nomina, Pronomi-na, Partikeln, Band 2: aš-äžük, Franz Steiner Verlag, Stuttgart, 2017, XXX+359 S. ISBN: 978-3-515-11862-0
  Sayfalar 141 - 144
  Erdem Uçar
 15. Y. KASAI; S. RASCHMANN; H. WAHLQUIST, P. ZIEME (Eds.). The Old Uyghur Āgama Fragments Preserved in the Sven Hedin Collection, Stockholm, Brepols, Turnhout (Belgium), 2017, 298 pp.+32 Plates, ISBN: 978-2-503-57458-5
  Sayfalar 145 - 149
  Erdem Uçar
 16. Zur lichten Heimat. Studien zu Manichäismus, Iranistik und Zentralasienkunde im Gedenken an Werner Sundermann (Iranica 25).
  Sayfalar 150 - 166
  Münevver Ebru Zeren