GÖÇMEN HASTALAR İLE AİLE HEKİMLİĞİ PERSONELİ ARASINDAKİ İLETİŞİM

Doç.Dr. ELİF DİKMETAŞ YARDAN [1] , NURCAN COŞKUN US [2] , Doç.Dr. TÜRKER YARDAN [3]

520 276

 

ÖZET

Türkiye, son yıllarda oldukça fazla göç almıştır. Bu çalışmada göçmen hastalar ile aile hekimliği personeli arasındaki iletişim durumu ve iletişim problemleri incelenmektedir.  Çalışma'da anket yöntemi uygulanmıştır. Çalışma,  bir il merkezinde ulaşılabilen aile hekimliği personeline Temmuz ve Ağustos 2015 tarihleri arasında yapılmıştır.  Çalışmada toplam 48 aile hekimliği personeline (doktor, hemşire ve ebe, diğer aile hekimliği elemanı) ulaşılmıştır.  Çalışmaya katılanların % 97,9’ u göçmen hastalarla iletişim problemi yaşadığını ifade etmiştir.  Göçmen hasta ve aile hekimliği personeli arasındaki iletişim incelendiğinde; aile hekimliği çalışanları, göçmen hastalar ile olan sağlık iletişimini orta düzeyde 2,74±1,28 bulmaktadır. Çalışanlar, göçmen hastalarla yeterince iletişim kuramadıklarını 2,31±1,42 düşünmektedir. Yaşanan iletişim sorunlarının giderilmesi için göçmen hastaların sağlık personeli ile rahatlıkla iletişim sağlayabileceği, dil bilen sağlık personelinin çalıştığı her il ve ilçede aile hekimliği merkezi seçilmesi önerilmektedir. Böylelikle göçmen hastalar ve sağlık personeli arasındaki iletişim kolaylaştırılmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Göçmen Hasta, Aile Hekimliği, Sağlık İletişimi

 

ABSTRACT

                  Turkey has taken a lot of immigration in recent years. In this study, communication status and communication problems examined among immigrant patients and family medicine staff. In this study, survey method was used. The study was conducted between July and August 2015,  family medicine staff in a city center. In this study, a total of 48 family medicine personnel (doctors, nurses and midwives, other members of the family medicine) has been reached. 97.9% of the study participants' stated being communication problems with immigrant patients. Considering the communication between immigrant patients and family medicine staff; family medicine workers finds immigrant patients communication moderate 2.74 ± 1.28. Employees think do not enough communicate with immigrant patients 2.31 ± 1.42. It recommended family medicine center that bilingual interpreters in each city. Thus it should be facilitated communication between patients and health personnel.
 

Keywords: Immigrant Patients, Family Medicine, Health Communication
Göçmen Hasta, Aile Hekimliği, Sağlık İletişimi
 • Aker T., Ayata B., Özeren M., Buran B. ve Bay A., 2002, Zorunlu İç Göç: Ruhsal ve Toplumsal Sonuçları. Anadolu Psikiyatri Dergisi, 3: 97-103.
 • Çiçek Korkmaz A., 2014. Sığınmacıların Sağlık ve Hemşirelik Hizmetlerine Yarattığı Sorunlar. Sağlık ve Hemşirelik Yönetimi Dergisi. 1(1): 37-42.
 • Çelik N. ve Murat G., 2014. Türkiye’ de İç Göç Sorununa Yeni Bir Yaklaşım: Stratejik İç Göç Yönetimi. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme İktisadi Enstitüsü Yönetim Dergisi. 76: 45-61.
 • Güreşçi E., 2011. Türkiye’ de Köyden Kente Göç ve Düşündürdükleri. Sosyoekonomi, Özel Sayı. 125-135.
 • İldam Çalım S., Kavlak O. ve Sevil Ü., 2012. Evrensel Bir Sorun: Göç Eden Kadınların Sağlığı ve Sağlık Hizmetlerinde Yaşanan Dil Engeli. Sağlık ve Toplum. 22(2): 11-19.
 • Karadağ Ö. ve Altıntaş K.H., 2010. Mülteciler ve Sağlık. TAF Preventive Medicine Bulletin. 9(1): 55-62.
 • Karlberg G.L. and Ringsberg K.C., 2006. Experinces of Oral Health Care Among Immigrants from Iran and Iraq Living in Sweden, International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being. 1: 120-127.
 • Keeley B., 2009. Internal Migration: The Human Face of Globalisation. OECD. 7.
 • Koçak Y. ve Terzi E., 2012. Türkiye’ de Göç Olgusu, Göç Edenlerin Kentlere Olan Etkileri ve Çözüm Önerileri. Kafkas Üniversitesi. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 3(3: 163-184.
 • Priebe S., Sandhu S., Dias S., Gaddini A., Greacen T., Ioannidis E., Kluge U., Krasnik A., Lamkaddem M., Lorant V., PuigpinósiRiera R., Sarvary A., Soares J., Stankunas M., Straßmayr C., Wahlbeck K., Welbel M. and Bogic M., 2011. Goodpractice in healthcareformigrants: viewsandexperiences of careprofessionals in 16 Europeancountries, BMC PublicHealth 11:187: 1-12.
 • Sağlam S., 2006. Türkiye’ de İç Göç Olgusu ve Kentleşme, Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 5: 33-44.
 • Sohng K.Y., Sohng S. and Yeom H., 2002. Health-Promoting Behaviors of Elderly Korean Immigrants in the United States, Public Health Nursing, 19(4), pp. 294-300.
 • Tezcan S. ve Eryurt M.A., 2006-07. Türkiye’ de İç Göç ve Çocuk Sağlığı. Nüfus Bilim Dergisi. 28-29: 15-28.
 • Topçu S. ve Beşer A., 2006. Göç ve Sağlık, C.Ü. Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi. 10(3): 37-42.
 • Tuzcu A. ve Bademli K., 2014. Göçün Psikososyal Boyutu.Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar. 6(1): 56-66.
 • Tüfekçi S., 2002. Kırsal Kesimlerden Büyükşehirlere Göç ve Göçün Aile Yapısında Meydana Getirdiği Değişiklikler (İstanbul Örneği), Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Anabilim Dalı. Isparta, 155.
 • TÜİK, Tarihsel Gelişim, http://www.tuik.gov.tr/VeriBilgi.do?alt_id=1067, Erişim Tarihi: 01.04.2015.
 • Wiking E.,Sundquist J. andSaleh-Stattin N., 2013. Consultations Between Immigrant Patients, TheirInterpreters, and Their General Practitioners: Are They Real Meetings or Just Encounters? A Qualitative Study in Primary Health Care, Hindawi Publishing Corporation International Journal of Family Medicine, Volume 2013: 1-10.
 • Yaşar Ekici F., 2014. Türk Aile Yapısının Değişim ve Dönüşümü Ve Bu Değişim ve Dönüşüme Etki Eden Unsurların Değerlendirilmesi, The Journal of Academic Social Science Studies. 30: 209-224.
 • Yeşilyurt Gündüz Z., 2011. Onlar Bizim Hemşehrimiz Uluslar arası Göç ve Hizmetlerin Kültürlerarası Açılımı Ed: Erol Esen-Zeliha Yazıcı İçinde, Almanya’ daki Türkiye Kökenli Göçmenlerin Sağlık Durumları: “Göç Hasta Eder”den “Göç Hastalığa İyi Gelir” e Geçiş İçin Öneriler. Siyasal Kitabevi. 85-107.
Konular Sağlık Bilimleri
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Doç.Dr. ELİF DİKMETAŞ YARDAN
E-posta: elifdikmetas@hotmail.com
Kurum: ONDOKUZ MAYIS UNIV
Ülke: Turkey


Yazar: NURCAN COŞKUN US
E-posta: nurcan_coskun@yahoo.com

Yazar: Doç.Dr. TÜRKER YARDAN
E-posta: tyardan@yahoo.com

Bibtex @araştırma makalesi { jshs286731, journal = {Samsun Sağlık Bilimleri Dergisi}, issn = {2458-8857}, address = {Ondokuz Mayıs Üniversitesi}, year = {}, volume = {1}, pages = {83 - 92}, doi = {}, title = {GÖÇMEN HASTALAR İLE AİLE HEKİMLİĞİ PERSONELİ ARASINDAKİ İLETİŞİM}, key = {cite}, author = {YARDAN, TÜRKER and COŞKUN US, NURCAN and DİKMETAŞ YARDAN, ELİF} }
APA DİKMETAŞ YARDAN, E , COŞKUN US, N , YARDAN, T . (). GÖÇMEN HASTALAR İLE AİLE HEKİMLİĞİ PERSONELİ ARASINDAKİ İLETİŞİM. Samsun Sağlık Bilimleri Dergisi, 1 (2), 83-92. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/jshs/issue/27924/286731
MLA DİKMETAŞ YARDAN, E , COŞKUN US, N , YARDAN, T . "GÖÇMEN HASTALAR İLE AİLE HEKİMLİĞİ PERSONELİ ARASINDAKİ İLETİŞİM". Samsun Sağlık Bilimleri Dergisi 1 (): 83-92 <http://dergipark.gov.tr/jshs/issue/27924/286731>
Chicago DİKMETAŞ YARDAN, E , COŞKUN US, N , YARDAN, T . "GÖÇMEN HASTALAR İLE AİLE HEKİMLİĞİ PERSONELİ ARASINDAKİ İLETİŞİM". Samsun Sağlık Bilimleri Dergisi 1 (): 83-92
RIS TY - JOUR T1 - GÖÇMEN HASTALAR İLE AİLE HEKİMLİĞİ PERSONELİ ARASINDAKİ İLETİŞİM AU - Doç.Dr. ELİF DİKMETAŞ YARDAN , NURCAN COŞKUN US , Doç.Dr. TÜRKER YARDAN Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Samsun Sağlık Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 83 EP - 92 VL - 1 IS - 2 SN - 2458-8857- M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Samsun Sağlık Bilimleri Dergisi GÖÇMEN HASTALAR İLE AİLE HEKİMLİĞİ PERSONELİ ARASINDAKİ İLETİŞİM %A Doç.Dr. ELİF DİKMETAŞ YARDAN , NURCAN COŞKUN US , Doç.Dr. TÜRKER YARDAN %T GÖÇMEN HASTALAR İLE AİLE HEKİMLİĞİ PERSONELİ ARASINDAKİ İLETİŞİM %D 2018 %J Samsun Sağlık Bilimleri Dergisi %P 2458-8857- %V 1 %N 2 %R %U