TÜRKİYE KALKINMA PLANLARI'NDA SAĞLIK SEKTÖRÜ

ELİF DİKMETAŞ YARDAN [1] , BİRGÜL YABANA KİREMİT [2]

292 1080

ÖZET              

Türkiye’de 1960 yılında kurulan Devlet Planlama Teşkilatı ile birlikte 1963 yılından itibaren günümüze kadar 5 yıllık kalkınma planları uygulanmaya başlanmıştır.

1963 yılında,  yetersiz personel sayısı, bulaşıcı hastalıkların yoğunluğu, sağlık hizmetlerine ayrılan payın düşüklüğü, hastane yatak sayısının düşüklüğü, sağlık hizmetlerinin sosyalleştirilmesi kanunu programının devamı gibi konulardan bahsedilirken, günümüzde modern işletmecilik uygulamaları, kanıta ve veriye dayalı tıp, akılcı ilaç kullanımı, obezite ile savaş,   yenilikçi tıp eğitimi, sağlık hizmet kalitesinin nasıl artırılması gerektiği, çalışanların yaşam kalitesi, sağlık hizmet birimlerinin akreditasyonu, uluslararası standartlara uygun sağlık veri tabanının oluşturulması gibi kavramlardan bahsedilmektedir.

Kalkınma Planları sürecinde; sağlık dönüşüm programı ile tüm halk genel sağlık sigortası kapsamına alınmış, sağlığa ayrılan pay artırılmış, doğumdan beklenen yaşam süresi artırılmış, koruyucu tıp hizmetlerinin sürekliliği çalışmaları ile bulaşıcı hastalıklar engellenmiş, aile planlaması ve ana-çocuk sağlığı hizmetleri etkinleştirilmiş, sağlık hizmeti sunan kurumların sayısı artırılmış, tam gün yasası uygulanır hale gelmiş, sağlık hizmet ve sunum organizasyonları birbirinden ayrılmış, sağlık insangücünün nitelik olarak artırılması ve nicelik olarak geliştirilmesi desteklenmiş, sağlık insangücü coğrafi dağılımı dengeli tutulmaya çalışılmış, etkili sevk zinciri için aile hekimliği uygulamaları başlatılmış, kamu ve özel sektör hizmet sunucularının yeraldığı karma sağlık sistemi modeli benimsenmiştir.

Bu çalışmada Türkiye Kalkınma Planları'nda yer alan sağlık sektörüne ilişkin durum analizleri, amaç ve hedefler ve politikalar ayrıntılı olarak incelenmiştir. Türkiye Kalkınma Planları incelendiğinde; yıllar itibariyle sağlık sektöründe çok büyük ilerlemeler olduğu gözlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Türkiye Kalkınma Planları, Sağlık Sektörü, Türkiye.


 

 

ABSTRACT

 

HEALTH SECTOR IN TURKEY DEVELOPMENT PLANS

 

In Turkey, 5-year development plans have started to be applied since 1963 with the State Planning Organization which was established in 1960.

While in 1963, it was mentioned about issues such as insufficient personnel numbers, density of contagious diseases, low share for healthcare services, low number of hospital beds and law on continuity of socialization of healthcare services, today it is mentioned about the concepts such as modern business administration practices, medicine based on proves and data, rational drug use, fight against obesity, innovative medical education, how to increase healthcare service quality, life quality of the personnel,accreditation of health service units and establishing health databases in accordance with international standards.

Within the process of Development Plans; all people were taken into the scope of general health insurance, share of healthcare services was increased, length of life expected from birth was increased, contagious diseases were prevented with the continuous practices of preventive health services, family planning and maternal-infant healthcare services were activated, the number of establishments rendering health services was increased, full-time law was started to be applied, health service and health delivery organizations were separated from each other, increasing health manpower qualitatively and improving them quantitatively was supported, it was tried to stabilize geographical distribution of health manpower, family medicine practices were commenced for an efficient referral chain, mixed health service model was adopted in which public and private sector service providers took place.

In this study; situational analyses, aims and objectives as well as policies were examined in detail regarding health sector taking place in Turkey’s Development Plans. When Turkey’s Development Plans were examined, it was observed that there had been spectacular advancements in health sector by years.

Keywords: Turkey Development Plans, Health Sector , Turkey             

Türkiye Kalkınma Planları, Sağlık Sektörü, Türkiye
 • T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı, 1963, Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planı (1963-1967), Ankara.
 • T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı, 1968, İkinci Beş Yıllık Kalkınma Planı (1968-1972), Ankara.
 • T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı, 1973, Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı (1973-1977), Ankara.
 • T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı, 1979, Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı (1979-1983), Ankara.
 • T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı, 1985, Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Planı (1985-1989), Ankara.
 • T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı, 1989, Altıncı Beş Yıllık Kalkınma Planı (1990-1994), Ankara.
 • T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı, 1995, Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planı (1996-2000), Ankara.
 • T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı, 2000, Uzun Vadeli Strateji ve Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı (2001-2005), Ankara.
 • T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı, 2006, Dokuzuncu Beş Yıllık Kalkınma Planı (2007-2013), Ankara.
 • T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı, 2013, Onuncu Beş Yıllık Kalkınma Planı (2014-2018), Ankara.
 • Yardımcıoğlu, M., Kocamaz H. ve Sezal N., 2012, Türkiye’de Günümüze Kadar İzlenen Bölgesel Kalkınma Politikaları Ve Kalkınma, II. Bölgesel Sorunlar ve Türkiye Sempozyumu 1-2 Ekim 2012. http://www.kalkinma.gov.tr/Pages /KalkinmaPlanlari.aspx/ 26.02.2015
Konular Sağlık Bilimleri
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: ELİF DİKMETAŞ YARDAN
E-posta: elifdikmetas@hotmail.com
Kurum: ONDOKUZ MAYIS UNIV
Ülke: Turkey


Yazar: BİRGÜL YABANA KİREMİT
E-posta: birgul_yabana@windowslive.com
Kurum: ONDOKUZ MAYIS UNIV
Ülke: Turkey


Bibtex @derleme { jshs290338, journal = {Samsun Sağlık Bilimleri Dergisi}, issn = {2458-8857}, address = {Ondokuz Mayıs Üniversitesi}, year = {}, volume = {1}, pages = {93 - 110}, doi = {}, title = {TÜRKİYE KALKINMA PLANLARI'NDA SAĞLIK SEKTÖRÜ}, key = {cite}, author = {DİKMETAŞ YARDAN, ELİF and YABANA KİREMİT, BİRGÜL} }
APA DİKMETAŞ YARDAN, E , YABANA KİREMİT, B . (). TÜRKİYE KALKINMA PLANLARI'NDA SAĞLIK SEKTÖRÜ. Samsun Sağlık Bilimleri Dergisi, 1 (2), 93-110. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/jshs/issue/27924/290338
MLA DİKMETAŞ YARDAN, E , YABANA KİREMİT, B . "TÜRKİYE KALKINMA PLANLARI'NDA SAĞLIK SEKTÖRÜ". Samsun Sağlık Bilimleri Dergisi 1 (): 93-110 <http://dergipark.gov.tr/jshs/issue/27924/290338>
Chicago DİKMETAŞ YARDAN, E , YABANA KİREMİT, B . "TÜRKİYE KALKINMA PLANLARI'NDA SAĞLIK SEKTÖRÜ". Samsun Sağlık Bilimleri Dergisi 1 (): 93-110
RIS TY - JOUR T1 - TÜRKİYE KALKINMA PLANLARI'NDA SAĞLIK SEKTÖRÜ AU - ELİF DİKMETAŞ YARDAN , BİRGÜL YABANA KİREMİT Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Samsun Sağlık Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 93 EP - 110 VL - 1 IS - 2 SN - 2458-8857- M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Samsun Sağlık Bilimleri Dergisi TÜRKİYE KALKINMA PLANLARI'NDA SAĞLIK SEKTÖRÜ %A ELİF DİKMETAŞ YARDAN , BİRGÜL YABANA KİREMİT %T TÜRKİYE KALKINMA PLANLARI'NDA SAĞLIK SEKTÖRÜ %D 2018 %J Samsun Sağlık Bilimleri Dergisi %P 2458-8857- %V 1 %N 2 %R %U