Gaziantep University Journal of Social Sciences

ISSN 1303-0094 | e-ISSN 2149-5459 | Periyot Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 1991 | Yayıncı Gaziantep Üniversitesi |
Kapak Resmi

119.007

299.861

Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (GAUN-JSS) yılda dört kez yayınlanan (Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim), kör hakemlik yöntemi ile gözden geçirilen uluslararası akademik bir dergidir. GAUN-JSS, Türkiye'nin önde gelen araştırma üniversitelerinden biri olan Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından yayınlanmaktadır ve bilginin serbest dolaşımı ve yaygınlaştırılması için çalışan açık erişimli bir dergidir. 

Derginin amacı teorik ve araştırma odaklı çalışmaları desteklemek, araştırmalarda kaliteyi arttırmak ve ulusal ve uluslararası akademik araştırmaların karşılıklı paylaşımını teşvik etmektir. GAUN-JSS, büyük oranda akademisyenlerin katkı sağladığı çok disiplinli bir yayın olmasına rağmen, alanında uzman olan araştırmacılardan gelen yayınları da teşvik etmektedir.

Derginin yayın dili İngilizce ve Türkçedir. Hukuk alanında Fransızca yayınlar da kabul edilmektedir. GAUN-JSS şu alanlardan yayın kabul etmektedir:

 • Arkeoloji
 • Coğrafya 
 • Edebiyat
 • Dilbilim  
 • Felsefe  
 • Hukuk
 • İşletme, İktisat, Ekonomi
 • İletişim
 • Sosyoloji ve Kent Çalışmaları
 • Tarih
 • Uluslararası Ticaret
 • Uluslararası İlişkiler

Yayınların incelenmesi için çalışmaların içeriğine ve hakemlerin uzmanlık alanlarına göre en az iki hakem editör(ler) tarafından atanır. Tüm hakem değerlendirme raporları elektronik ortamda isimsiz olarak gönderilir. Değerlendirmeyi yapan hakemlerin isimleri çifte körleme yöntemi gereği raporlarda ve dergide belirtilmemektedir. Talep edilmesi halinde, hakem olarak dergiye katkı sağlanıldığına ilişkin yazılı bir belge hakemlere verilebilir. Dergide yayın yapmış tüm yazarlar, gelecek sayılarda hakem olarak dergiye katkı sağlamayı kabul etmiş sayılırlar.

Yayın etiği gereği dergimize gönderilen her çalışma intihal denetiminden geçirilir. İntihal denetimi Turnitin ve iThenticate yazılımları aracılığıyla gerçekleştirilir. Sonucu %20'nin üzerinde olan tüm çalışmalar otomatik olarak reddedilir.

Sunulan tüm makaleler, derginin gönderim talimatlarında belirtilen APA 6 yazı ve alıntı standartlarına uymalıdır. Yazım standartlarına uyulmaması, otomatik reddin yapılmasını gerektirir. Dergimiz yazım kuralları ve şablonunu içeren Word dosyasını indirmek için bu bağlantıyı tıklayabilirsiniz:   GAUN JSS Yazım Kılavuzu  Hukuk alanında dipnot eklenebilir. Bu alan için Hukuk Yazım Kılavuzu'nu inceleyiniz.

Yayıncı, tüm akademik çalışmalara açık erişim sağlamayı taahhüt eder ve bu nedenle yayınlanan içeriğin kalıcı olarak serbestçe erişilebilir olacağını kabul eder. Yayıncı, dergiye gönderilen makelerin yayınlanması için herhangi bir maddi manevi ücret talep etmez. Aynı zamanda yayıncı, yayınlanan içeriğin ücretsiz ve evrensel bir şekilde erişimde olacağı taahhüdünde bulunur.

ÖNEMLİ DUYURULAR

1. Sevgili yazarlar, birden fazla yazarı olan makalelerde, yazar sıralaması makale yüklenirken yazar(lar) tarafından girilen sıralamadır ve  Dergipark sisteminde daha sonra hiçbir değişiklik yapılamamaktadır. Bu nedenle, yazar sıralaması sisteme girilirken dikkatli olunmalıdır.

Cilt 17 Sayı 1 Son Sayı
Cilt 17 - Sayı 1 - Oca 2018
 1. Değişen Dünyada Kültürel Mirası Müzelerin Yardımıyla Sürdürmek
  Sayfalar 1 - 14
  Ferika ÖZER SARI, Murat NAZLI
 2. Akideden Mite: Antikite’den 20. Yüzyıla İlerleme Kavramı
  Sayfalar 15 - 31
  Sever IŞIK
 3. Sosyal Medyanın Gazetecilikteki Rolü: Türkiye’deki Haber Kuruluşları Üzerine Bir İnceleme
  Sayfalar 32 - 52
  Zafer KIYAN, Nurcan TÖRENLİ
 4. Sosyal Ağlarda Kolektif Eylem Eşik Modeli Üzerine Bir Çalışma
  Sayfalar 53 - 69
  Enes ABANOZ, Cem S. SÜTÇÜ
 5. Türkiye’nin Güneybatı Kıyılarında Turizm İklim Konforu
  Sayfalar 70 - 87
  Gülşen KUM, Barbaros GÖNENÇGİL
 6. İspanyol Edebiyatında Fütürizm
  Sayfalar 88 - 94
  Nur Gülümser İLKER
 7. Kent Folkloruna Yöneliş ve Trabzon Kent Kültüründe Pazarcı Folklorunun Yeri
  Sayfalar 95 - 112
  Mustafa AÇA
 8. Kilis ve Çevresinde Zeyrat Günleri Geleneği
  Sayfalar 113 - 122
  Mehmet EROL
 9. Avrupa İnsan Hakları Sistemi Bakımından Etkin Soruşturma Yükümlülüğü
  Sayfalar 123 - 130
  İnan SEVİNÇ
 10. Ceza Hukukundaki ve İdare Hukukundaki Bazı İlkelerin ve Hükümlerin Mecelle’nin Külli Kaideleri ile Açıklanması
  Sayfalar 131 - 146
  Hakan KAŞKA
 11. Turistik Destinasyonlarda Tüketici Temelli Marka Değerinin Ölçülmesi: Anamur Üzerine Bir Araştırma
  Sayfalar 147 - 159
  Burçin Cevdet ÇETİNSÖZ, Gökhan KARAKEÇİLİ
 12. Çevrimiçi Haberlerin Turizme Etkisi
  Sayfalar 160 - 175
  Didem KUTLU, Eda DİŞLİ BAYRAKTAR, Hasan AYYILDIZ
 13. Suçun Sosyolojisi ve Haber Söyleminde Temsili
  Sayfalar 176 - 195
  O. Özgür GÜVEN
 14. Meşru Direniş: Söylemsel Bir Üçüncü Alan?
  Sayfalar 196 - 209
  Sümeyye SAKARYA
 15. Sentence-Initial This and These in Academic Prose
  Sayfalar 210 - 220
  Hüseyin KAFES
 16. Öğrenen Derleminde Devinim Eylemleri
  Sayfalar 221 - 228
  M. Pınar BABANOĞLU
 17. İlk kelimeleri anlama ve üretmede aşırı genişletme
  Sayfalar 229 - 238
  Seda BANLI
 18. OECD Ülkelerinin Uluslararası Ticaret Performans Değerlendirmesi: TOPSIS ve AHP Yaklaşımları
  Sayfalar 239 - 251
  Can KARABIYIK, Büşra KUTLU KARABIYIK
 19. Türkiye’de İmalat Sanayinin İthalata Bağımlılığının Analizi
  Sayfalar 252 - 266
  Sabriye KUNDAK, İsmail AYDOĞUŞ
 20. Türkiye’de Terörizm ve Temel Makroekonomik Göstergeler Arasındaki İlişki
  Sayfalar 267 - 290
  Türker ŞİMŞEK, Yavuz ÖZKAYA
 21. Türk Gemi Adamlarının Uluslararası Deniz İş Gücü Piyasalarında İstihdamı İçin Özel İstihdam Bürolarının Önemi
  Sayfalar 291 - 302
  Aziz MUSLU
 22. Katılım Bankalarının Performanslarının Değerlendirilmesi: Topsis Yöntemi ile Uluslararası Karşılaştırma
  Sayfalar 303 - 316
  Erkan ALSU, Ahmet TAŞDEMİR, Zakaria KALLO
 23. Ortaklaşa Rekabet Stratejisi: Geleneksel Havayolu Şirketleri Üzerine Bir Araştırma
  Sayfalar 317 - 333
  Gökhan TANRIVERDİ, Ayşe KÜÇÜKYILMAZ
 24. Konaklama İşletmelerinde Sosyal Sermayenin Örgütsel Performansa Etkisinde Rekabet Stratejilerinin Aracı Rolü
  Sayfalar 334 - 349
  Yunus TOPSAKAL
 25. Bulgar Eksarhlığı'nın Kuruluşu ve Statüsü
  Sayfalar 350 - 361
  Ramazan Erhan GÜLLÜ
 26. ABD Basınında Maraş Savunması
  Sayfalar 362 - 370
  Mustafa ÇABUK
 27. Sultan İzzeddin Mesud’un Emir Gazinin Çocukları ile Mücadelesi
  Sayfalar 371 - 377
  Abdullah BAYINDIR
 28. Mondros’tan Ankara Anlaşması’na İskenderun Sancağı’nın Durumu, İşgallere Karşı Mustafa Kemal Paşa’nın Tepkisi ve Tayfur (Sökmen) Bey’in Faaliyetleri (1918-1921)
  Sayfalar 378 - 403
  Yahya YILMAZ
 29. Trabzon-Beşikdüzü Mektuplarında Sosyokültürel Yaşam (1932-1942)
  Sayfalar 404 - 428
  Mevlüt KAYA