Gaziantep University Journal of Social Sciences
Kapak Resmi
ISSN 1303-0094 | e-ISSN 2149-5459 | Periyot Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 1991 | Yayıncı Gaziantep Üniversitesi |
Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (GAUN-JSS) yılda dört kez yayınlanan (Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim), kör hakemlik yöntemi ile gözden geçirilen uluslararası akademik bir dergidir. GAUN-JSS, Türkiye'nin önde gelen araştırma üniversitelerinden biri olan Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından yayınlanmaktadır ve bilginin serbest dolaşımı ve yaygınlaştırılması için çalışan açık erişimli bir dergidir. 

Derginin amacı teorik ve araştırma odaklı çalışmaları desteklemek, araştırmalarda kaliteyi arttırmak ve ulusal ve uluslararası akademik araştırmaların karşılıklı paylaşımını teşvik etmektir. GAUN-JSS, büyük oranda akademisyenlerin katkı sağladığı çok disiplinli bir yayın olmasına rağmen, alanında uzman olan araştırmacılardan gelen yayınları da teşvik etmektedir.

Derginin yayın dili İngilizce ve Türkçedir. Hukuk alanında Fransızca yayınlar da kabul edilmektedir. GAUN-JSS şu alanlardan yayın kabul etmektedir.

 • Arkeoloji
 • Coğrafya 
 • Edebiyat
 • Dilbilim  
 • Felsefe  
 • Hukuk
 • İşletme, İktisat, Ekonomi
 • İletişim
 • Sosyoloji
 • Tarih
 • Uluslararası Ticaret
 • Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

Yayınların incelenmesi için çalışmaların içeriğine ve hakemlerin uzmanlık alanlarına göre en az iki hakem editör(ler) tarafından atanır. Tüm hakem değerlendirme raporları elektronik ortamda isimsiz olarak gönderilir. Değerlendirmeyi yapan hakemlerin isimleri çifte körleme yöntemi gereği raporlarda ve dergide belirtilmemektedir. Talep edilmesi halinde, hakem olarak dergiye katkı sağlanıldığına ilişkin yazılı bir belge hakemlere verilebilir. Dergide yayın yapmış tüm yazarlar, gelecek sayılarda hakem olarak dergiye katkı sağlamayı kabul etmiş sayılırlar.

Yayın etiği gereği dergimize gönderilen her çalışma intihal denetiminden geçirilir. İntihal denetimi Turnitin ve iThenticate yazılımları aracılığıyla gerçekleştirilir. Sonucu %20'nin üzerinde olan tüm çalışmalar otomatik olarak reddedilir.

Sunulan tüm makaleler, derginin gönderim talimatlarında belirtilen APA 6 yazı ve alıntı standartlarına uymalıdır. Yazım standartlarına uyulmaması, otomatik reddin yapılmasını gerektirir. Dergimiz yazım kuralları ve şablonunu içeren Word dosyasını indirmek için bu bağlantıyı tıklayabilirsiniz:   GAUN JSS Yazım Kılavuzu  Hukuk alanında dipnot eklenebilir. Bu alan için Hukuk Yazım Kılavuzu'nu inceleyiniz.

Yayıncı, tüm akademik çalışmalara açık erişim sağlamayı taahhüt eder ve bu nedenle yayınlanan içeriğin kalıcı olarak serbestçe erişilebilir olacağını kabul eder. Yayıncı, dergiye gönderilen makelerin yayınlanması için herhangi bir maddi manevi ücret talep etmez. Aynı zamanda yayıncı, yayınlanan içeriğin ücretsiz ve evrensel bir şekilde erişimde olacağı taahhüdünde bulunur.

ÖNEMLİ DUYURULAR

1. Sevgili yazarlar, birden fazla yazarı olan makalelerde, yazar sıralaması makale yüklenirken yazar(lar) tarafından girilen sıralamadır ve  Dergipark sisteminde daha sonra hiçbir değişiklik yapılamamaktadır. Bu nedenle, yazar sıralaması sisteme girilirken dikkatli olunmalıdır.

Gaziantep University Journal of Social Sciences

ISSN 1303-0094 | e-ISSN 2149-5459 | Periyot Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 1991 | Yayıncı Gaziantep Üniversitesi |
Kapak Resmi

158.227

451.004
Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (GAUN-JSS) yılda dört kez yayınlanan (Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim), kör hakemlik yöntemi ile gözden geçirilen uluslararası akademik bir dergidir. GAUN-JSS, Türkiye'nin önde gelen araştırma üniversitelerinden biri olan Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından yayınlanmaktadır ve bilginin serbest dolaşımı ve yaygınlaştırılması için çalışan açık erişimli bir dergidir. 

Derginin amacı teorik ve araştırma odaklı çalışmaları desteklemek, araştırmalarda kaliteyi arttırmak ve ulusal ve uluslararası akademik araştırmaların karşılıklı paylaşımını teşvik etmektir. GAUN-JSS, büyük oranda akademisyenlerin katkı sağladığı çok disiplinli bir yayın olmasına rağmen, alanında uzman olan araştırmacılardan gelen yayınları da teşvik etmektedir.

Derginin yayın dili İngilizce ve Türkçedir. Hukuk alanında Fransızca yayınlar da kabul edilmektedir. GAUN-JSS şu alanlardan yayın kabul etmektedir.

 • Arkeoloji
 • Coğrafya 
 • Edebiyat
 • Dilbilim  
 • Felsefe  
 • Hukuk
 • İşletme, İktisat, Ekonomi
 • İletişim
 • Sosyoloji
 • Tarih
 • Uluslararası Ticaret
 • Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

Yayınların incelenmesi için çalışmaların içeriğine ve hakemlerin uzmanlık alanlarına göre en az iki hakem editör(ler) tarafından atanır. Tüm hakem değerlendirme raporları elektronik ortamda isimsiz olarak gönderilir. Değerlendirmeyi yapan hakemlerin isimleri çifte körleme yöntemi gereği raporlarda ve dergide belirtilmemektedir. Talep edilmesi halinde, hakem olarak dergiye katkı sağlanıldığına ilişkin yazılı bir belge hakemlere verilebilir. Dergide yayın yapmış tüm yazarlar, gelecek sayılarda hakem olarak dergiye katkı sağlamayı kabul etmiş sayılırlar.

Yayın etiği gereği dergimize gönderilen her çalışma intihal denetiminden geçirilir. İntihal denetimi Turnitin ve iThenticate yazılımları aracılığıyla gerçekleştirilir. Sonucu %20'nin üzerinde olan tüm çalışmalar otomatik olarak reddedilir.

Sunulan tüm makaleler, derginin gönderim talimatlarında belirtilen APA 6 yazı ve alıntı standartlarına uymalıdır. Yazım standartlarına uyulmaması, otomatik reddin yapılmasını gerektirir. Dergimiz yazım kuralları ve şablonunu içeren Word dosyasını indirmek için bu bağlantıyı tıklayabilirsiniz:   GAUN JSS Yazım Kılavuzu  Hukuk alanında dipnot eklenebilir. Bu alan için Hukuk Yazım Kılavuzu'nu inceleyiniz.

Yayıncı, tüm akademik çalışmalara açık erişim sağlamayı taahhüt eder ve bu nedenle yayınlanan içeriğin kalıcı olarak serbestçe erişilebilir olacağını kabul eder. Yayıncı, dergiye gönderilen makelerin yayınlanması için herhangi bir maddi manevi ücret talep etmez. Aynı zamanda yayıncı, yayınlanan içeriğin ücretsiz ve evrensel bir şekilde erişimde olacağı taahhüdünde bulunur.

ÖNEMLİ DUYURULAR

1. Sevgili yazarlar, birden fazla yazarı olan makalelerde, yazar sıralaması makale yüklenirken yazar(lar) tarafından girilen sıralamadır ve  Dergipark sisteminde daha sonra hiçbir değişiklik yapılamamaktadır. Bu nedenle, yazar sıralaması sisteme girilirken dikkatli olunmalıdır.

Cilt 17 Sayı 2 Son Sayı
Cilt 17 - Sayı 2 - Nis 2018
 1. Kamuoyu Araştırmalarına Güven
  Sayfalar 429 - 437
  Bayram Oğuz AYDIN
 2. Yeni Kamu Yönetimi ve Yeni Sosyal Hareketler Teoriler Perspektifinden Türkiye’de Eğitim Yönetişimi
  Sayfalar 438 - 452
  CERAY ALDEMİR
 3. Türkiye'nin Stratejik Kültürü
  Sayfalar 453 - 470
  Timur Akhmetov
 4. Shakespeare’in The Winter’s Tale ve Winterson’ın The Gap of Time Eserlerinde Zamanın Travması
  Sayfalar 471 - 478
  Evrim Doğan Adanur
 5. The Good Soldier’da Aldatılma Travması
  Sayfalar 479 - 486
  MERVE SARIKAYA-ŞEN
 6. Çocuk Kitaplarında Mülteciler ve Kültürleşme Stratejileri
  Sayfalar 487 - 498
  ELİF EMİNE BALTA
 7. Şair Üzerine Yanlı(ş) Değerlendirmeler: Abdulbaki Gölpınarlı ve Bir Fuzûlî Kritiği
  Sayfalar 499 - 507
  Fettah Kuzu
 8. Gaziantep Geleneksel Mimari Dokusunun Sosyo-Kültürel Bağlamda Mekan Dizimsel Analizi
  Sayfalar 508 - 532
  esra gürbüz yıldırım, Gülen Çağdaş
 9. Çocuklara Karşı İşlenen Cinsel Suçlara Verilen Cezalar ve Beklenen Toplumsal Adalet
  Sayfalar 533 - 551
  Hasan Hüseyin Aygül, Alara Fulya Şensoy
 10. Gaziantep Kenti Planlama Deneyimleri Üzerine Bir Süreç Değerlendirmesi
  Sayfalar 552 - 562
  M.Serhat Yenice, Tülay Karadayı Yenice
 11. Kadın ve Sosyal Medya
  Sayfalar 563 - 576
  Şehriban Kaya
 12. Türkiye Ekonomisinde Ulaşım Altyapısının Ekonomik Büyümeye Etkisi
  Sayfalar 577 - 591
  Mehmet Akif Kara, Oğuz Ciğerlioğlu
 13. Ekonomik Büyüme ile Turizm Geliri Arasındaki Uzun Dönemli İlişki: Türkiye ve KKTC Örneği
  Sayfalar 592 - 602
  Mehmet ÇINAR, Barış ÜLKER
 14. Çalışanların Örgütsel Yalnızlık Algısının İş Tatmini ve İşten Ayrılma Niyeti Üzerine Etkileri
  Sayfalar 603 - 617
  MERAL ERDİRENÇELEBİ, EBRU ERTÜRK
 15. Tüketicilerin Kişilik Özelliklerinin Marka Sadakati İle İlişkisi: Kayseri’de Yaşayan Üniversite Öğrencileri Üzerinde Bir Uygulama
  Sayfalar 618 - 632
  İsmail Yaprak, Yunus Dursun
 16. Gaziantep Üniversitesi’nin Kente Ekonomik Katkısı ve Öğrenci Harcamalarının Farklı Değişkenler Açısından Analizi
  Sayfalar 633 - 647
  metin özkan, Murat Tekbaş, İbrahim Halil Oğuz
 17. Turizm Eğitimi Alan Üniversite Öğrencilerinin Mesleki Beklentileri ve Sosyo-Ekonomik Profilleri Üzerine Bir Araştırma
  Sayfalar 648 - 665
  Ceyhun AKYOL, Ela OĞAN, Yener OĞAN
 18. Gaziantep Hayvanat Bahçesi Ziyaretçilerinin Memnuniyet Düzeylerinin Önem-Performans Analiziyle Ölçülmesi
  Sayfalar 666 - 676
  Metin SÜRME, İbrahim H. SEYREK
 19. İngiliz Arşiv Belgelerine Göre 1912-1913 Tarihli Balkan Savaşları Öncesinde Balkanlarda Uluslararası Nüfuz Mücadelesine Bir Bakış
  Sayfalar 677 - 690
  Levent YIKICI, Zeynel ÖZLÜ
 20. Demokrat Parti’yi İktidara Taşıyan Seçim Sistemi
  Sayfalar 691 - 700
  Meral Balcı
 21. Türkiye Selçuklularının Sinop’un Fethinde Gâşiye’yi Hâkimiyet Âlameti Olarak Kullanmaları ve Fetih İçin Gönderilen Fütüvvetnâme
  Sayfalar 701 - 710
  Mustafa Şahin, Zekiye Tunç
 22. Nel Noddings’te ‘İlgi’nin Etik Önemi ve Eğitimdeki Yeri
  Sayfalar 711 - 725
  Barış Mutlu
 23. İnsan Anlayışının Ontolojik Bağlamıyla Felsefi Antropolojisi
  Sayfalar 726 - 739
  Mehmet Fatih DOĞRUCAN, Dilnur KARABULUT