Yıl 2016, Cilt 15, Sayı 2, Sayfalar 451 - 460 2016-12-01

Amerikan Viktoryanizminde Çocuk İhmali Üzerine Bir Belge: Henry James’in “The Pupil” Adlı Öyküsü
A Note on Child Neglect in American Victorianism: Henry James’ "The Pupil"

F. Gül KOÇSOY [1]

324 532

Bu çalışmada, Henry James’in “The Pupil” (1891) adlı öyküsünde “ihmal edilmiş çocuk” konusu incelenmektedir. Morgan, 19. yüzyılın son çeyreğindeki Amerikan kültürel bilincini yansıtan Viktoryan değerlerine sıkıca bağlı olan ilkesiz ebeveynlerin ihmal edilmiş çocuğudur. Harika bir çocuk olmasına rağmen, aile onu sevmez; çünkü onlara bayağılıklarını anımsatmaktadır. Onu fiziksel ve duygusal olarak ihmal eder, yük olarak görürler. Özel öğretmen, çocuğu ailenin yozlaşmışlığından uzak tutmağa çalışsa da hastalığını ihmal ederek ve en çok ihtiyacı olduğu bir zamanda onu terk ederek ölümünde pay sahibi olur. Yorumcu olarak James, çalışmayıp evde eğitim alan çocukların durumuna dikkat çeker. Bu kültürün çocuklara karşı genel tutumunu eleştirir. Bu, rahatsız edici toplumsal bir gerçektir ve James bu maddeci kültürün çocuklara ihmalci ebeveynlik yoluyla nasıl zulmettiğini gösterir
In this study, the theme of “neglected child” in Henry James’ “The Pupil” (1891) is explored. Morgan is a neglected child with unscrupulous parents who hold strictly on the Victorian values which reflect American cultural consciousness in the last decades of 19th century. Although he is a brilliant boy, the family does not love him; because he reminds them of their vulgarity. They neglect him physically and emotionally, seeing him as a burden. Although his tutor tries to keep the boy from the family’s corruption, he contributes to his death; he neglects his illness and deserts him when he is most needy. As an interpreter, James draws attention to the situation of children that are not working but being tutored at home. He criticizes this culture’s general attitude towards children. It is a disturbing social reality and he shows how that materialistic culture victimizes children in terms of neglectful parenting
  • Canavan, Thomas L. (1973, Summer). The economics of disease in James’s ‘The Pupil’. Criticism, 15, (accessed on 25.12.2014)
  • No.3, 253-264. http://www.jstor.org/stable/23099657
  • Eggenschwiler, David. (1976). James’s ‘The Pupil’: A moral tale without a moral. Studies in Short Fiction, 15, 435-444.
  • Goodman, Charlotte. (1979-1980, Winter). Henry James, D.H.Lawrence, and the victimized child. http://www.jstor.org/stable/3194621 (accessed on
  • Modern Language Studies, 10, no.1, 43-51. 12.2014)
  • Howe, Daniel Walker. (1975, December). American Victorianism as a culture. American Quarterly, 27,
  • America, 507-532. http://www.jstor.org/stable/2712438 12.2014)
  • No.5, Special Issue: Victorian Culture in (accessed on James, Henry. “The Pupil”. http://www.gutenberg.org (accessed on 03.12.2014)
  • Kaplan, Sandra J. (2000, Summer). Family violence. New Directions for Mental Health Services, 86, 49- 62. 12.2014) doi: 10.1002/yd.23320008607 (accessed on
  • Michals, Teresa. (2011, Summer). Henry James and the invention of adulthood. Novel: A Forum on (accessed on 01.11.2013) Fiction, 44, 2, 229-248. doi: 10.1215/00295132
Konular
Diğer ID JA33BV72JA
Dergi Bölümü Makale
Yazarlar

Yazar: F. Gül KOÇSOY
Kurum: ?

Bibtex @ { jss256715, journal = {Gaziantep University Journal of Social Sciences}, issn = {1303-0094}, eissn = {2149-5459}, address = {Gaziantep Üniversitesi}, year = {2016}, volume = {15}, pages = {451 - 460}, doi = {10.21547/jss.256715}, title = {A Note on Child Neglect in American Victorianism: Henry James’ "The Pupil"}, key = {cite}, author = {KOÇSOY, F. Gül} }
APA KOÇSOY, F . (2016). A Note on Child Neglect in American Victorianism: Henry James’ "The Pupil". Gaziantep University Journal of Social Sciences, 15 (2), 451-460. DOI: 10.21547/jss.256715
MLA KOÇSOY, F . "A Note on Child Neglect in American Victorianism: Henry James’ "The Pupil"". Gaziantep University Journal of Social Sciences 15 (2016): 451-460 <http://dergipark.gov.tr/jss/issue/24217/256715?publisher=gantep>
Chicago KOÇSOY, F . "A Note on Child Neglect in American Victorianism: Henry James’ "The Pupil"". Gaziantep University Journal of Social Sciences 15 (2016): 451-460
RIS TY - JOUR T1 - A Note on Child Neglect in American Victorianism: Henry James’ "The Pupil" AU - F. Gül KOÇSOY Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - doi: 10.21547/jss.256715 DO - 10.21547/jss.256715 T2 - Gaziantep University Journal of Social Sciences JF - Journal JO - JOR SP - 451 EP - 460 VL - 15 IS - 2 SN - 1303-0094-2149-5459 M3 - doi: 10.21547/jss.256715 UR - http://dx.doi.org/10.21547/jss.256715 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Gaziantep University Journal of Social Sciences A Note on Child Neglect in American Victorianism: Henry James’ "The Pupil" %A F. Gül KOÇSOY %T A Note on Child Neglect in American Victorianism: Henry James’ "The Pupil" %D 2016 %J Gaziantep University Journal of Social Sciences %P 1303-0094-2149-5459 %V 15 %N 2 %R doi: 10.21547/jss.256715 %U 10.21547/jss.256715
ISNAD KOÇSOY, F. Gül . "Amerikan Viktoryanizminde Çocuk İhmali Üzerine Bir Belge: Henry James’in “The Pupil” Adlı Öyküsü". Gaziantep University Journal of Social Sciences 15 / 2 (Aralık 2016): 451-460. http://dx.doi.org/10.21547/jss.256715