Yıl 2013, Cilt 12, Sayı 1, Sayfalar 196 - 241 2013-06-01

Püritenizm ve Hollywood İlişkisi
Puritanism and Hollywood Relationship

Arif Can GÜNGÖR [1]

199 1247

Din bir anlam sistemi olarak toplumun ve kültürün temel yapı taşlarından biridir. Dinsel davranış ve inanışların A.B.D.’deki politik ve sosyal kurumları derinden etkilediğine yönelik yaygın bir düşüncenin varlığı söz konusudur. Bu kurumsal yapı içinde yer alan Hollywood’un A.B.D.’nin temel ilkelerine olan bağlılıkla aynı paralelde hareket ettiği düşüncesinden yola çıkılarak, Emile Durkheim ve Max Weber gibi toplumsal yapıyı din ve ritüel kuramları çerçevesinde ele alan sosyologların düşünce ve kavramları çerçevesinde püritenizmin Hollywood sinemasına etkisi ortaya konacaktır. Hollywood’un geleneksel yapısının oluşmasında ve püritenizm arasında iki tür etkileşimin söz konusu olabileceği varsayımından yola çıkılacak bunlardan biri “Sansür ve Otokontrol” mekanizması iken diğerinin püriten mitolojisine dayalı ulusal güvenlik stratejisini destekleyen “Ulusal Güvenlik Sineması” olabileceği tartışılacaktır
Religion as a meaning system is one of the fundamental building blocks of society and culture. Religious behavior and beliefs profoundly affect the U.S. political and social institutions for the common thought around the world. This is within the corporate structure of Hollywood, parallel to the fundamental principles of the United States moves to Hollywood with the idea of subordination in such as Emile Durkheim and Max Weber, the social structure of the sociologists of religion and ritual in the framework of theories and concepts within the framework of thought will be exposed Puritanism’s effect of Hollywood cinema. The formation of the traditional structure of American cinema and Hollywood puritanism on the assumption that there are two types of interaction may be occurring; one of them based on the mythology of puritanical censorship and self-control mechanism, while the other supports the national security strategy of "national security movie" will be discussed
Konular
Diğer ID JA33GZ56FA
Dergi Bölümü Makale
Yazarlar

Yazar: Arif Can GÜNGÖR
Kurum: ?

Bibtex @ { jss256923, journal = {Gaziantep University Journal of Social Sciences}, issn = {1303-0094}, eissn = {2149-5459}, address = {Gaziantep Üniversitesi}, year = {2013}, volume = {12}, pages = {196 - 241}, doi = {}, title = {Puritanism and Hollywood Relationship}, key = {cite}, author = {GÜNGÖR, Arif Can} }
APA GÜNGÖR, A . (2013). Puritanism and Hollywood Relationship. Gaziantep University Journal of Social Sciences, 12 (1), 196-241. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/jss/issue/24236/256923
MLA GÜNGÖR, A . "Puritanism and Hollywood Relationship". Gaziantep University Journal of Social Sciences 12 (2013): 196-241 <http://dergipark.gov.tr/jss/issue/24236/256923>
Chicago GÜNGÖR, A . "Puritanism and Hollywood Relationship". Gaziantep University Journal of Social Sciences 12 (2013): 196-241
RIS TY - JOUR T1 - Puritanism and Hollywood Relationship AU - Arif Can GÜNGÖR Y1 - 2013 PY - 2013 N1 - DO - T2 - Gaziantep University Journal of Social Sciences JF - Journal JO - JOR SP - 196 EP - 241 VL - 12 IS - 1 SN - 1303-0094-2149-5459 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Gaziantep University Journal of Social Sciences Puritanism and Hollywood Relationship %A Arif Can GÜNGÖR %T Puritanism and Hollywood Relationship %D 2013 %J Gaziantep University Journal of Social Sciences %P 1303-0094-2149-5459 %V 12 %N 1 %R %U
ISNAD GÜNGÖR, Arif Can . "Püritenizm ve Hollywood İlişkisi". Gaziantep University Journal of Social Sciences 12 / 1 (Haziran 2013): 196-241.