Yıl 2013, Cilt 12, Sayı 1, Sayfalar 34 - 48 2013-06-01

Öğretmenlerin Mesleki İmaj Ölçeği
Occupational Image Scale of Teachers

Birsen Bağçeci [1] , Bayram Çetin [2] , Serkan Ünsal [3]

244 683

Bu çalışmanın amacı, öğretmenlerin mesleki imajlarının öğretmenler tarafından nasıl algılandığını ortaya koymaya yönelik bir ölçek çalışmasıdır. Araştırmanının örneklemini Kahramanmaraş’taki farklı okul türlerinde görev yapan 254 öğretmen oluşturmaktadır. Ölçeğin geliştirilmesi amacıyla yapılan çalışmalar, öğretmenlik mesleği imaj ölçeğinin 31 maddeden oluşan geçerli ve güvenilir bir ölçek olduğunu göstermiştir. Ölçeğin yapı geçerliliğini belirlemek amacıyla yapılan açımlayıcı faktör analizi üç alt boyutu olduğunu ortaya koymaktadır. Birinci faktör toplam varyansın %20.87, ikinci faktör toplam varyansın, %13.32 üçüncü faktör ise toplam varyansın %5.11 açıklamaktadır. Üç faktör birlikte toplam varyansın,%49.58 açıklamıştır. Ölçeğin güvenirliğini belirlemek için hesaplanan Cronbach Alpha güvenirlik katsayısı birinci faktör için .91, ikinci faktör için .86, üçüncü faktör için .85, ölçeğin tamamı için .92 dır. Bu bulgular öğretmenlik mesleği imaj ölçeğinden elde edilen puanların güvenirliliğinin yüksek olduğunu göstermiştir. Sonuç olarak, mesleki imaj ölçeğinin yüksek güvenirlik ve geçerlik göstergelerine sahip bir ölçme aracı olduğu saptanmıştır.
This study is a scale study which puts forth how the teachers’ occupational image is perceived by teachers. The sample of the study consists of 254 teachers who fulfil their jobs in different kinds of schools in Kahramanmaraş. Studies which are made in order to improve the scale have indicated that occupational image scale is a valid and reliable scale made up of 31 items. Exploratory factor analysis that is made in order to determine the structure validity of the scale reveals that there are 3 sub-dimensions of the analysis. It explains the %20.87 of first factor total variance, %13.32 of the second factor total variance, and %5.11 of the third factor total variance. Three factors together have indicated % 49.58 of total variance. Cronbach Alpha coefficient reliability that is scored to determine the reliability of the scale is .91 for the first factor, .86 for the second factor, 85 for the third factor, .92 for the whole scale. These findings have shown that the reliability of the points which are obtained from occupational image scale is high. As a result, it has been concluded that occupational image scale is an assessment scale which has high validity and reliability signs
Konular
Diğer ID JA33GV86GD
Dergi Bölümü Makale
Yazarlar

Yazar: Birsen Bağçeci
Kurum: GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

Yazar: Bayram Çetin
Kurum: GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

Yazar: Serkan Ünsal
Kurum: GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

Bibtex @ { jss256932, journal = {Gaziantep University Journal of Social Sciences}, issn = {1303-0094}, eissn = {2149-5459}, address = {Gaziantep Üniversitesi}, year = {2013}, volume = {12}, pages = {34 - 48}, doi = {}, title = {Occupational Image Scale of Teachers}, key = {cite}, author = {Ünsal, Serkan and Bağçeci, Birsen and Çetin, Bayram} }
APA Bağçeci, B , Çetin, B , Ünsal, S . (2013). Occupational Image Scale of Teachers. Gaziantep University Journal of Social Sciences, 12 (1), 34-48. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/jss/issue/24236/256932
MLA Bağçeci, B , Çetin, B , Ünsal, S . "Occupational Image Scale of Teachers". Gaziantep University Journal of Social Sciences 12 (2013): 34-48 <http://dergipark.gov.tr/jss/issue/24236/256932>
Chicago Bağçeci, B , Çetin, B , Ünsal, S . "Occupational Image Scale of Teachers". Gaziantep University Journal of Social Sciences 12 (2013): 34-48
RIS TY - JOUR T1 - Occupational Image Scale of Teachers AU - Birsen Bağçeci , Bayram Çetin , Serkan Ünsal Y1 - 2013 PY - 2013 N1 - DO - T2 - Gaziantep University Journal of Social Sciences JF - Journal JO - JOR SP - 34 EP - 48 VL - 12 IS - 1 SN - 1303-0094-2149-5459 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Gaziantep University Journal of Social Sciences Occupational Image Scale of Teachers %A Birsen Bağçeci , Bayram Çetin , Serkan Ünsal %T Occupational Image Scale of Teachers %D 2013 %J Gaziantep University Journal of Social Sciences %P 1303-0094-2149-5459 %V 12 %N 1 %R %U
ISNAD Bağçeci, Birsen , Çetin, Bayram , Ünsal, Serkan . "Öğretmenlerin Mesleki İmaj Ölçeği". Gaziantep University Journal of Social Sciences 12 / 1 (Haziran 2013): 34-48.