Yıl 2012, Cilt 11, Sayı 1, Sayfalar 213 - 231 2012-06-01

Barajların Mekân Üzerindeki Olumsuz Etkileri ve Türkiye’den Örnekler
The Negative Impacts of Dams on Envıronment and Their Samples in Turkey

Mehmet Emin Sönmez [1]

377 4811

Dünyada nüfusun hızla artması, besin maddelerine ve enerjiye duyulan ihtiyacı arttırmıştır. Tarımsal açıdan meydana gelen boşluk, yeni tarım alanlarının açılması, sulama, makineleşme ve girdi kullanımı ile giderilmeye çalışılırken; enerji konusunda doğan boşluk barajlar, rüzgâr ve dalgalar gibi nispeten daha çevreci ve yenilenmesi muhtemel enerji kaynaklarının kullanımı ile kapatılmaya çalışılmaktadır. Tükenebilir enerji kaynaklarının dünya geneline dengesiz dağılmış olması yanında dünyada sanayileşmenin hız kazanması, yenilenmesi muhtemel enerji kaynaklarının önemini arttırmıştır. Genel olarak çevreci ve yenilenebilir olarak bilinen bu kaynakların en önemlisi ise barajlardır. Hâlbuki ülkemizde de sulama ve enerji amaçlı önemli ölçüde faydalanılan kaynakların başında gelen barajlar, tarım alanlarının daralması, siltasyon, ekosistemin bozulması ve göçler gibi birçok sorunu da beraberinde getirmektedir
The rapidly increasing of world population has increased the need of energy and food. The gap which has occurred in agriculture are tried to resolve by opening new agricultural areas and irrigation and using of input. Meanwhile the gap which has occurred in energy are tried to resolve by dams, wind and waves which are relatively more environmental and likely renewal energy sources. The exhaustible energy sources which are distributed unevenly across the globe as well as accelerated industrialization in the world has increased the importance of renewable energy sources. Generally which are known as the most renewable and environmental energy sources are the dams. Whereas in our country the dams which are benefited greatly in irrigation and energy, narrowing the agriculture fields, siltation, degradation of ecosystem and migration bring too many problems with
Konular
Diğer ID JA33AZ58SG
Dergi Bölümü Makale
Yazarlar

Yazar: Mehmet Emin Sönmez
Kurum: KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ, FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ, COĞRAFYA BÖLÜMÜ

Bibtex @ { jss256977, journal = {Gaziantep University Journal of Social Sciences}, issn = {1303-0094}, eissn = {2149-5459}, address = {Gaziantep Üniversitesi}, year = {2012}, volume = {11}, pages = {213 - 231}, doi = {}, title = {The Negative Impacts of Dams on Envıronment and Their Samples in Turkey}, key = {cite}, author = {Sönmez, Mehmet Emin} }
APA Sönmez, M . (2012). The Negative Impacts of Dams on Envıronment and Their Samples in Turkey. Gaziantep University Journal of Social Sciences, 11 (1), 213-231. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/jss/issue/24240/256977
MLA Sönmez, M . "The Negative Impacts of Dams on Envıronment and Their Samples in Turkey". Gaziantep University Journal of Social Sciences 11 (2012): 213-231 <http://dergipark.gov.tr/jss/issue/24240/256977>
Chicago Sönmez, M . "The Negative Impacts of Dams on Envıronment and Their Samples in Turkey". Gaziantep University Journal of Social Sciences 11 (2012): 213-231
RIS TY - JOUR T1 - The Negative Impacts of Dams on Envıronment and Their Samples in Turkey AU - Mehmet Emin Sönmez Y1 - 2012 PY - 2012 N1 - DO - T2 - Gaziantep University Journal of Social Sciences JF - Journal JO - JOR SP - 213 EP - 231 VL - 11 IS - 1 SN - 1303-0094-2149-5459 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Gaziantep University Journal of Social Sciences The Negative Impacts of Dams on Envıronment and Their Samples in Turkey %A Mehmet Emin Sönmez %T The Negative Impacts of Dams on Envıronment and Their Samples in Turkey %D 2012 %J Gaziantep University Journal of Social Sciences %P 1303-0094-2149-5459 %V 11 %N 1 %R %U
ISNAD Sönmez, Mehmet Emin . "Barajların Mekân Üzerindeki Olumsuz Etkileri ve Türkiye’den Örnekler". Gaziantep University Journal of Social Sciences 11 / 1 (Haziran 2012): 213-231.