Yıl 2011, Cilt 10, Sayı 4, Sayfalar 1515 - 1527 2011-12-01

Türkiye’de Yaşlı Kadının En Büyük Sorunu: Dulluk
Widowhood: The Most Salient Problem for Elderly Women in Turkey

Özgür Arun [1] , Banu Karademir Arun [2]

356 595

Araştırmalar, yaşlılıkta ortaya çıkan eşitsizliklerin maddi nedenlerden kaynaklandığı üzerinde durmaktadır. Sosyal politikalar oluşturulurken maddi nedenler esas olarak ele alınmakta, toplumsal cinsiyet ve medeni durum sadece bir ara değişken olarak değerlendirilmektedir. Ancak, gerçekçi sosyal politikalar geliştirebilmek için medeni durum ve toplumsal cinsiyetin, yaşlılıkta ortaya çıkan eşitsizlikleri nasıl şekillendirdiği incelenmelidir. Bu amaçla, Türkiye İstatistik Kurumu’nun 2005 yılında topladığı Hanehalkı Bütçe Araştırması’nın verileri analiz edilecektir. Elde edilen bulgular, Türkiye’de, yaş ilerledikçe evli olanların oranının azaldığını ve eşini kaybedip yaşlılığını dul olarak geçirenlerin oranının arttığını göstermektedir. Dul kalmanın en önemli psikolojik sonucu yalnızlıkken; en önemli ekonomik sonucu hane gelirinin büyük ölçüde azalmasıdır, Hem genel olarak tüm yaşlılara göre hem evli yaşlılara göre, yaşlı dulların ve özellikle dul kadınların, Türkiye’de en yoksul ve gelir açısından en kırılgan kesimi oluşturdukları görülmektedir. Bu bakımdan genel olarak dul yaşlıların, özelinde ise dul kadınların bu ani gelir düşüşünden nasıl etkilendiklerini anlamak önemlidir. Tüm bu bulgular, medeni durumun salt bir kontrol değişkeni olarak ele alınmaması, aksine eşitsizliğin filizlendiği mühim alanlardan birisi olarak değerlendirilmesi gereğini ortaya koymaktadır. Bu yaklaşımla oluşturulacak sosyal politikalar, bakım hizmetlerinin temel özelliklerinin nelerden müteşekkil olacağını belirlememizi kolaylaştırmakla kalmayacak, kimin, ne düzeyde hizmet alacağını ve hizmeti kimin verebileceğini de tespit etmemizi sağlayacaktır
Research emphasizes that inequality in aging result from economic factors. In social policy making, economic factors are primarily evaluated as dependent variables, while gender and marital status are only analysed as secondary variables. However, in order to develop functional social policy, it is important to understand how gender and marital status shape inequalities in aging. For this purpose, data from the Household Budget Survey, conducted by Turkish Statistical Institute in 2005, will be analysed. Findings indicate that in Turkey as older adults become older the proportion of those married decreases and proportions of widows living out their later years alone are on the increase. The worst psychological consequence of widowhood is loneliness; on the other hand, the worst economical consequence is loss of significant household income. When compared with the whole of the elderly and married elderly population, elderly widow(er)s, especially females, constitute the poorest and the most fragile sector of the elder population in terms of income. In this regard, it is important to understand how the widowed among the elderly in general, and especially widows (females), are affected by sudden income loss. All these findings strongly suggest that marital status should not only be addressed as an independent variable, but also as a significant variable from which inequality is both born and shaped. Social policies developed from this perspective will not only make it easier to decide what basic care services are needed, but will also assist us in determining the beneficiaries, extent of demand for, and providers of such services
Konular
Diğer ID JA33AU54SY
Dergi Bölümü Makale
Yazarlar

Yazar: Özgür Arun
Kurum: ?

Yazar: Banu Karademir Arun
Kurum: ?

Bibtex @ { jss256989, journal = {Gaziantep University Journal of Social Sciences}, issn = {1303-0094}, eissn = {2149-5459}, address = {Gaziantep Üniversitesi}, year = {2011}, volume = {10}, pages = {1515 - 1527}, doi = {}, title = {Widowhood: The Most Salient Problem for Elderly Women in Turkey}, key = {cite}, author = {Arun, Özgür and Karademir Arun, Banu} }
APA Arun, Ö , Karademir Arun, B . (2011). Widowhood: The Most Salient Problem for Elderly Women in Turkey. Gaziantep University Journal of Social Sciences, 10 (4), 1515-1527. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/jss/issue/24241/256989
MLA Arun, Ö , Karademir Arun, B . "Widowhood: The Most Salient Problem for Elderly Women in Turkey". Gaziantep University Journal of Social Sciences 10 (2011): 1515-1527 <http://dergipark.gov.tr/jss/issue/24241/256989>
Chicago Arun, Ö , Karademir Arun, B . "Widowhood: The Most Salient Problem for Elderly Women in Turkey". Gaziantep University Journal of Social Sciences 10 (2011): 1515-1527
RIS TY - JOUR T1 - Widowhood: The Most Salient Problem for Elderly Women in Turkey AU - Özgür Arun , Banu Karademir Arun Y1 - 2011 PY - 2011 N1 - DO - T2 - Gaziantep University Journal of Social Sciences JF - Journal JO - JOR SP - 1515 EP - 1527 VL - 10 IS - 4 SN - 1303-0094-2149-5459 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Gaziantep University Journal of Social Sciences Widowhood: The Most Salient Problem for Elderly Women in Turkey %A Özgür Arun , Banu Karademir Arun %T Widowhood: The Most Salient Problem for Elderly Women in Turkey %D 2011 %J Gaziantep University Journal of Social Sciences %P 1303-0094-2149-5459 %V 10 %N 4 %R %U
ISNAD Arun, Özgür , Karademir Arun, Banu . "Türkiye’de Yaşlı Kadının En Büyük Sorunu: Dulluk". Gaziantep University Journal of Social Sciences 10 / 4 (Aralık 2011): 1515-1527.