Yıl 2011, Cilt 10, Sayı 2, Sayfalar 857 - 865 2011-12-01

Öğretmen Adaylarının Fizikte Öğrenme Stratejilerini Kullanımları: Cinsiyet ve Anabilim Dalının Etkileri
How Candidate Teachers Use Learning Strategies in Physics: The Effects of Gender and Department

Gamze Sezgin Selçuk [1] , Burak Karabey [2] , Serap Çalışkan [3]

176 213

Bu çalışmada, öğretmen adaylarının fizik dersini öğrenirken öğrenme stratejilerini kullanımları, cinsiyet ve öğrenim görülen anabilim dalı değişkenlerinin öğrenme stratejilerinin kullanımları üzerindeki etkilerini incelenmesi amaçlandı. Araştırmaya Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi, Ortaöğretim Fen ve Matematik Eğitimi Bölümü ve İlköğretim Bölümü’nden toplam 212 öğretmen adayı katılmıştır. Bu araştırmada veriler, revize edilmiş “Fizikte Kullanılan Öğrenme Stratejileri Ölçeği (R-FKÖSÖ)” ile toplanmıştır. R-FKÖSÖ toplam 39 madde içermekte olup bu maddeler “işleme”, “örgütleme”, “devir” ve “kavramayı yönetme” olmak üzere dört boyuta dağılmıştır. Ölçekten elde edilen veriler ortalama, standart sapma, tekyönlü çok değişkenli Varyans Analizi ve izleme testleri kullanılarak analiz edilmiştir. Öğretmen adaylarının fizikte öğrenme stratejilerini kullanım sıklıkları incelendiğinde, genel olarak bu stratejileri kullanım sıklıklarının arasıra olduğu belirlenmiştir. Analiz sonuçları, FKÖSÖ faktörleri bakımından cinsiyete ve anabilim dalı değişkenlerine göre, öğrencilerin ortalama puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar olduğunu ortaya koymaktadır. Bu çalışmada, elde edilen bulgular ilgili literatüre dayalı olarak tartışılmış ve fizik öğretiminde öğrenme stratejilerinin kullanımına yönelik öneriler sunulmuştur
In this study, it is aimed to examine how candidate teachers use learning strategies when learning physics and the effects of gender and department variables on the use of learning strategies. 212 candidate teachers from Dokuz Eylül University, Buca Education Faculty, Departments of Secondary Science and Mathematics Education and Elementary Education were involved in the study. The data were collected using the revised “Learning Strategies Scale for Physics Learning (R-LSSPL)”. R-LSSPL consists of 39 items and they are divided into four dimensions as “elaboration”, “organization”, “rehearsal”, and “monitoring comprehension”. The data obtained from the scale were analyzed using mean, standard deviation, one-way multivariate ANOVA statistical techniques and follow-up tests. When candidate teachers’ frequency of use of learning strategies was examined, it was found out that they “sometimes” use these strategies. The results of the research indicated that there are statistically significant differences among students’ averages according to gender and department variables of R-LSSPL factors. The findings of this study were discussed based on the literature and suggestions were made on the use of learning strategies when learning physics
  • Sezgin Selçuk, G., Şahin, M. and Açıkgöz K.,(2011). The Effects of Learning Strategy Instruction On Achievement, Attitude, and Achievement Motivation in a Physics Course. Research in Science Education, 41:39-62.
  • Sezgin Selçuk, G., Çalışkan, S and Erol, M. (2007). Learning Strategies Of Physics Teacher Candidates: Relationships with Physics Achievement and Class Level. American Institute Of Physics Conference Proceedings CP 899,511.
  • Sezgin Selçuk, G. (2004). Strateji öğretiminin fizik başarısı, tutum, başarı güdüsü üzerindeki etkileri ve strateji kullanımı, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
  • Kahle, J. B. and Lakes, M. K. (1983). The Myth of Equality in Science Classrooms. Journal of Research in Science Teaching, 20, 131–140.
  • Koch, A. (2001). Training in Metacognition and Comprehension of Physics Texts, Science Education. 85, 758-768.
  • Koch, A. & Eckstein, S. G. (1991). Improvement of Reading Comprehension of Physics Texts by Students’ Question Formulation. International Journal of Science Education, 13, 4, 473-486.
  • Rouet, J. F., Vidal-Abarca, E., Erboul, A. B. and Millogo, V. (2001). Effects Of Information Search Tasks On The Comprehension Of Instructional Text. Discourse Processes, 31(2), 163-186.
  • Wee, A. TS, Baacquie, B.E., and Huan, A.CH. (1993). Gender Differences In Undergraduate Physics Examination Performance And Learning Strategies In Singapore. Physics Education, 28(3), 158-163.
  • Weinstein, C. E. and Mayer, R. E. (1986). The teaching of learning strategies. Bulunduğu eser: Wittrock, M. C. (Ed.) Handbook of Research on Teaching, New York, MacMillan, pp. 315-327.
  • Yılmaz, H. ve Huyugüzel Çavaş, P. (2007). Fen Öğrenimine Yönelik Motivasyon Ölçeğinin Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışması. İlköğretim Online, 6(3), 430- 440.
Konular
Diğer ID JA32RF63NB
Dergi Bölümü Makale
Yazarlar

Yazar: Gamze Sezgin Selçuk
Kurum: Dokuz Eylül University, Faculty of Education , Izmir Turkey

Yazar: Burak Karabey
Kurum: Dokuz Eylül University, Buca Faculty of Education, Izmir, Turkey

Yazar: Serap Çalışkan
Kurum: Dokuz Eylül University, Buca Faculty of Education, Izmir, Turkey

Bibtex @ { jss256995, journal = {Gaziantep University Journal of Social Sciences}, issn = {1303-0094}, eissn = {2149-5459}, address = {Gaziantep Üniversitesi}, year = {2011}, volume = {10}, pages = {857 - 865}, doi = {}, title = {How Candidate Teachers Use Learning Strategies in Physics: The Effects of Gender and Department}, key = {cite}, author = {Çalışkan, Serap and Sezgin Selçuk, Gamze and Karabey, Burak} }
APA Sezgin Selçuk, G , Karabey, B , Çalışkan, S . (2011). How Candidate Teachers Use Learning Strategies in Physics: The Effects of Gender and Department. Gaziantep University Journal of Social Sciences, 10 (2), 857-865. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/jss/issue/24242/256995
MLA Sezgin Selçuk, G , Karabey, B , Çalışkan, S . "How Candidate Teachers Use Learning Strategies in Physics: The Effects of Gender and Department". Gaziantep University Journal of Social Sciences 10 (2011): 857-865 <http://dergipark.gov.tr/jss/issue/24242/256995>
Chicago Sezgin Selçuk, G , Karabey, B , Çalışkan, S . "How Candidate Teachers Use Learning Strategies in Physics: The Effects of Gender and Department". Gaziantep University Journal of Social Sciences 10 (2011): 857-865
RIS TY - JOUR T1 - How Candidate Teachers Use Learning Strategies in Physics: The Effects of Gender and Department AU - Gamze Sezgin Selçuk , Burak Karabey , Serap Çalışkan Y1 - 2011 PY - 2011 N1 - DO - T2 - Gaziantep University Journal of Social Sciences JF - Journal JO - JOR SP - 857 EP - 865 VL - 10 IS - 2 SN - 1303-0094-2149-5459 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Gaziantep University Journal of Social Sciences How Candidate Teachers Use Learning Strategies in Physics: The Effects of Gender and Department %A Gamze Sezgin Selçuk , Burak Karabey , Serap Çalışkan %T How Candidate Teachers Use Learning Strategies in Physics: The Effects of Gender and Department %D 2011 %J Gaziantep University Journal of Social Sciences %P 1303-0094-2149-5459 %V 10 %N 2 %R %U
ISNAD Sezgin Selçuk, Gamze , Karabey, Burak , Çalışkan, Serap . "Öğretmen Adaylarının Fizikte Öğrenme Stratejilerini Kullanımları: Cinsiyet ve Anabilim Dalının Etkileri". Gaziantep University Journal of Social Sciences 10 / 2 (Aralık 2011): 857-865.